İllər sonra Şiəliyə gəlmiş - Məhəmməd Ticani Tunisi İmam Hüseynin (ə) əza məclisində nələr yaşadığını necə izah edir?!


O, \"Necə hidayət oldum” kitabında yazır: \"Dostum Münimlə Kərbəlaya yola düşdük. Orada Hüseynin (ə) başına gələn müsibətlər haqqında məlumat aldım və başa düşdüm ki, həzrət Hüseyn (ə) ölməmişdir. Onu yaşatmaq məqsədi ilə keçirilən əza mərasimlərində insanlar onun məzarı ətrafına toplaşıb, pərvanə tək fırlanırdılar, mənim heç bir zaman görmədiyim yanğıyla ağlayırdılar. Sanki, İmam Hüseyn (ə) bu gün şəhid edilmişdir. Orada iştirakçılara Kərbəla faciəsi haqqında məlumat verərək onları duyğulandıran natiqlər gördüm. Natiqlər insanları ağlamağa vadar edirdilər. Heç bir dinləyici bu faciəni eşidib göz yaşlarını saxlaya bilməzdi. Mən də ağladım, çox ağladım, sanki, qəm-kədər uzun illər daxilimdə yığılıb qalıb, indi isə önü açılmışdı.Ağladıqdan sonra təskinlik tapdım. O gündən öncə belə bir şey hiss etməmişdim. Sanki bugünədək Hüseyn (ə) düşmənləri sırasında olmuş, bu gün isə bir göz qırpımında dəyişmiş və o həzrətin (ə) tərəfdarları cərgəsində yer alaraq canımı fəda etmişdim. Xətibin mənim bu hissləri keçirdiyim zaman Hürr haqqında danışması çox maraq doğurdu...


İnsan Şeytanla hansı xüsusiyyətlərinə görə düşmənçilik etməlidir?!


İmanlı şəxs Şeytanın bu gördüyü işlərinə görə onunla düşmənçilik etməlidir:
-Yer əhalisindən göylərə Allaha ibadət edən ilk kəs İblis olmuşdur.
-İbadəti mələkləri təəccübə gətirən ilk kəs İblis olmuşdur.
-Allaha etiraz edən ilk kəs də İblis olmuşdur.
-İlk fəryad çəkən də İblis olmuşdur ki, həmin gün Allah ona lənət elədi
-İlk dəfə başqalarına oxşarlığı yaradan da İblis olmuşdur.
-İld dəfə cadu edən İblis olmuşdur.
-İlk dəfə saz düzəldib çalan İblis olmuşdur...


Nə vaxt hədiyyə etmək insanı Allah yanında xar edər?!


İmam (ə) buyurur: “Vay olsun sizə! Məni vadar edirsiniz ki, rəhbərliyim altında olan müsəlmanlara zülm edərək qalib gələm? Xeyr, Allaha and olsun ki, o zamana qədər ki, ruzigar qalmaqdadır və göydə ulduzlar görürəm – bu cür olmayacaqdır. Allaha and olsun ki, əgər bu mal mənim olsaydı, yəqin ki, aralarında bərabər hissəyə bölərdim. Halbuki bu mal müsəlmanların malıdır”.
Sonra buyurur: “Sizin aranızda olan hər kəsin malı vardırsa, onun məhv olmasından ehtiyatlı olsun. Həqiqətən, yersiz bəxşiş – israfdır ki, sahibinin insanlar arasında başıuca olmasına, Allah yanında xar olmasına səbəb olar. Hər kim malını əhli olmayanlar üçün toplayarsa, Allah onu, ona görə şükür etməkdən məhrum edər. Onun dostluğu başqası üçündür. Nişanəsi budur ki, əgər ayağı büdrəyərsə, onların yardımına ehtiyacı olar. Ən alçaq dost və ən pis həmdəmdir.
Heç kəs sərvətini əhli olmayanlar üçün toplamaz, məgər o halda ki, alçaq insanların tərifindən bəhrələnər. O da o zamana qədər ki, onlara bağışlayar.


Elə məclislər varmı ki, orada Allahı yada salmaq məsləhət deyildir?!


Allahı zikr etməyin böyük fəzilətləri vardır ki, insana dünya və axirət səadəti bəxş edər. Hər kim Allahı yada salarsa, Allah da onu yada salar və ona rəhmət nəzəri ilə baxar.
Bu insan dünyada şeytanın şərindən amanda olar, axirətdə isə yeri behişt olar.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Behişt bağlarına tərəf tələsin”. Soruşurlar ki, behişt bağları haradır? Buyurur: “O məclislər ki, orada Allahı yada salarlar”.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim qafillərin arasında Allahı yada salmağı dirçəldərsə, o mücahid kimi olar ki, başqaları qaçan zaman Allah yolunda cihad edər. Və bu insanın savabı behiştdir”. İmam Əli (ə) buyurur: “Allahı hər yerdə yada salın ki, O, sizinlədir”...


Şeytan (lən) və onun dəstəsi insanları azdırmaq üçün hansı 4 tələdən istifadə edərlər?!


Allah Təala Quranda şeytanın dörd tələsinin adını çəkmiş və onu insanlara tanıtmışdır ki, ondan uzaq olsunlar. Bu tələlər ilə tanış olaq:
1. Birinci tələsi budur ki, insanları təhrik edər və onları itaətsizlik etməyə dəvət edər. “Və onlardan bacardığın kəsi öz səsinlə (günaha tərəf) təhrik et və (onları itaətsizliklərə tərəf qovmaq üçün ordundakı) öz süvarilərin və piyadaların ilə onların üzərinə fəryad qopar; və onların mallarına və övladlarına şərik ol və (hər bir vacibin tərk olunmasında və hər bir haramın yerinə yetirilməsində) onlara vəd ver. (Onlar bilməlidirlər ki,) Şeytan onlara yalan və hiylədən başqa əsla bir vədə vermir». (“İsra” 64).
2. Allah Təala yuxarıdakı ayədə buyurur ki, öz ordun ilə onların üzərinə get və fəryad çək. Yəni, şeytanın ikinci tələsi – məlun ordusunun insana hücum etməsidir. Əlbəttə ki, vəsvəsə və təhrik yolu ilə.
3. Sonra buyurur ki, onların malına və övladlarına şərik ol. Yəni, şeytanın üçüncü tələsi budur – haram sərvət toplamaq və haramzadələrin doğulması kimi tələlər...


İslam maarifində \"Fəqirlik\" haqqında nələr buyurulmuşdur?!


Ey fəqir, fəqir olduğuna görə qəm etmə! Fəqirlik möminin zinətidir və at yüyəninin zinətindən yaxşıdır. Bütün insanlar Cənnət arzusunda olduğu kimi, Cənnət də fəqirləri arzulayır.(\"Biharul-Ənvar\" c.72, səh.48)
Fəqir qəlbin asudə olması ilə kifayətlənir. Belə ki, Rəsulullah (s) buyurub: \"Fəqirlik mənin fəxrimdir\" (\"Camiul-əxbar\" Səzəvari, səh.302)
\"Ey Rəbbim, məni miskin yaşat, miskin öldür və miskinlər sırasında həşr et\" (\"Mişkatul-ənvar\" Təbərsi, səh.133)
Rəvayətdə deyilir: \"Ailəsinin ruzisi üçün çalışan kəs Allah yolunda cihad edən şəxs kimidir. Dünyadan halal ruzi tələb edən şəxs şəhidlər dərəcəsindədir\" (\"Muhəccətul-beyza\" c.3, \"Camius-səadət\", c.2, səh.19, \"Əxlaq\" səh.211)


Mərəşi NƏcəfi Ağa: Qusl alan şəxsə nə üçün bu pulla alma dedi?!


Bir polis Bir gün iş rejiminə görə axşam saat 12-dən səhər saat səkkizə qədər Qumun \"İrəm” xiyabanında postda durmalı idim. Həmin gecə boynuma qüsul gəlmişdi və hamama getməli idim, amma hamam üçün verməyə pulum yox idi. Təqribən gecə saat ikiyə yaxın İsfəhandan müsafir avtobusu gəlib hərəmin qarşısında saxladı ki, müsafirləri endirsin. Mən yaxınlaşıb sürücüyə dedim: Maşını burda niyə saxlamısınız? Sürücü vəsiqənizi göstərin. Sürücü bir beş tümənlik ovcuma basıb üzürxahlıq elədi. Mən də ona tez çıxıb getməsinə göstəriş verib öz-özümə dedim: \"Hamam pulu da düzəldi.” Gözlədim ki, səhərə yaxın hamam açılsın, gedib qüsul alıb namaz qılam...


Necə edək ki, hikmət bulaqları bizim də qəlbimizə axsın?!


Hədislərdə oxuyuruq ki, hər kim 40 gün ərzində Allah üçün niyyətini xalis edərsə, hikmət bulaqları qəlbindən dilinə axar. Bəs ixlasın bu dərəcəsinə necə çata bilərik?
Bəli, bir yol vardır ki, ariflər ixlas əldə etmək üçün 40 gün ondan istifadə edirlər. Bu yollar müşaritə, müraqibə və mühasibədir.
Hər kim bu məqama çatmaq istəyirsə, gərək hər səhər özü ilə şərt kəssin ki, günahlardan uzaq olacaqdır və ya hansısa məkruh işləri yerinə yetirməyəcəkdir. Sonra səhərdən axşama qədər nəfsinə nəzarət etsin və baxsın görsün, günah edirmi? ...


Günah edən insan, tövbə etmədən bağışlana bilərmi?!


Alimlər buyurur ki, əgər insan etdiyi günaha görə peşman olar və onu təkrar etməmək qərarına gələrsə – bu, həqiqi tövbə olar. Belə bir tövbənin qəbul olması isə qətidir. Ona görə də insan baxmayaraq ki, dilində istiğfar etməmişdir, ya tövbə etdiyini elan etməmişdir – ancaq əməli baxımdan o, tövbə etmiş sayılır. Ancaq yaxşı olardı ki, insan dilində və qəlbində istiğfar zikrini də söyləyərdi.
Başqa bir tərəfdən deyə bilərik ki, Rəhim Allah insanın bəzi günahlarını, tövbə etməsə belə, bağışlayır. İnsan bundan peşman olsa və təkrarlamamaq qərarına gəlsə. Lakin, tövbə elə bir haldır ki, insana daha çox lütf bəxş edir. Onun Allaha yaxınlaşmasına səbəb olur...


Hədislərə əsasən beş ilahi ruzi olanlar nələrdir?!


Maddi və qeyri maddi olan ruzilər:
1. Allahın məhəbbətini qəlbində daşımaq. Bunu yəqin bilin ki, qəlbində Allahı sevmək - o ruzidir.
2. Yaxşı işlərə meyil etmək. Yaxşı işlərə meyil etmək – ruzidir. Bu zaman siz kiminsə qəlbini şad edirsiniz və ya işinin düyününü açırsınız, ya əlindən tutursunuz – bütün bu əməllər ruzidir.
3. Dost. Əgər elə dostunuz varsa ki, sizin tərəqqi etməyinizə yardım edir – bunun özü də ruzidir.
4. Müəllim. Hər kim sizin həyat tərzinizə müsbət təsirlər qoya bilirsə, o, sizin üçün müəllimdir və bu müəllimin olması – ruzidir.
5. Halal qazanc. Hər kim halal yolla maddi qazanc əldə edərsə, bu onun üçün ən böyük nemət və ruzi hesab olunar...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter