Allaha xatir nə deməkdir?


«Allaha xatir» nə deməkdir? Niyyətin dürüstlüyü – fəqət Mütəal Allahın rizayəti, razılığı üçün hər hansı bir işi görməkdən keçir. İstər ruzi dalınca getmək olsun, istər həyat yoldaşına, balalarına qayğı olsun, qohumlara baş çəkmək, vicdanlı həyat sürmək, düzünü demək, prinsipial vətəndaş mövqeyi sərgiləmək – hər bir işdə ki, insanın qayəsi İlahi əhkamı yaşatmaq, yəni Allahın məsləhət bildiyi işlərə dəstək vermək və bəyənmədiyi işlərdən çəkinməkdir – elə bəndəlik budur.
Başqa məfkurələrdə, dünyagörüşlərində «dini» və «dünyəvi» anlayışlarını bir-birindən ayırırlar. Yəni, bunlarda belədir ki, bir var insanın ruhi-mənəvi həyatı, bir də var hansısa digər həyatı. İslam dini belə bölgünü qəbul etmir. İslamın məntiqində insan – tamlıq, harmoniya ifazə edən bir varlıqdır və onun bütün fəaliyyəti vahid ünvana – kamillik hədəfinə yönəli olduqda, əhəmiyyətlidir.


Mübarək Ramazan ayında niyə xurma yeyilir?


Ramazan ayında iftar süfrələrinin əvəz olunmaz neməti yenə də xurma olacaq. Müqəddəs Qurani-Kərimdə də adı keçən xurma, olduqca faydalı bir qidadır. Alimlərin apardığı araşdırmalarda xurmanın ürək xəstəliklərinə və mədə narahatlıqlarına qarşı müsbət təsirlərinin olduğu aşkarlanıb. Bəs nə üçün Ramazan ayında xurma yeyirik?
Vətəni Ərəbistan yarımadası və Şimali Afrika olan xurma barədə Peyğəmbərimiz (s) belə demişdir: \"Möminin obaşdan yeməyinin xurma ilə olması, nə gözəldir\"; \"Oruclu xurma ilə iftar etsin. Çünki xurma bərəkətlidir\". Xurma zülal və karbohidrat tərkibinə malik tək meyvə kimi də tanınır. Bu səbəbdən iftar və obaşdan qidalanması baxımından insanların bütün ehtiyaclarını təmin edir. B1 və B2 vitaminləri olan xurma, qaraciyərin güclənməsini də təmin edir...


Oruc tutmaqdan qaçmaq istəyənlərin bəhanələrinə hansı cavabları vemrək olar?!


Bəhanə: Mən hesab edirəm ki, ən başlıcası – insanın qəlbinin təmiz olmasıdır. Oruc tutmaq isə o qədər də vacib deyil.
Cavab: Mübarək dinimiz də qəlbin təmizliyini əsas amillərdən sayır. Amma məhz elə oruc həmin bu qəlb təmizliyinə nail olmağın zəruri elementlərindəndir.
Bəhanə: Mən Allaha inanıram və məncə bu kifayətdir. Oruc tutmağa isə ehtiyac görmürəm.
Cavab: Çox gözəl. Amma iş burasındadır ki, sənin inandığın o Uca Allah oruc tutmağı sənə vacib bilir. “Ey, iman gətirənlər! Sizdən əvvəlkilərə yazıldığı kimi, sizə oruc yazıldı və qərara alındı ki, bəlkə təqvalı olasınız” (Qurani-Kərim, 2:183-184)...


Mən nə üçün oruc tutmalıyam? 7 səbəb


Ağılım mənə hökm edir ki: Yeddi səbəbə görə mən oruc tutmalıyam:
1 - Çünki bu, mənim Yaradanımın mənə yönəli buyuruşudur. O, məni mənim özümdən yaxşı tanıyır və mənim yalnız xeyrimi istəyir.
2 - Çünki bu, məni daha sağlam edir. Oruc mənim orqanizmimin yenilənməsinə səbəb olur və həyat resurslarını səfərbər edir.
3 - Çünki, oruc mənim orqanizmimi təravətləndirir. Gün ərzində bədəninim həzm prosesindən tam dincəlməsi orqanizmin fizioloji matrisasının tam bərpasına xidmət edir.
4 - Çünki, oruc mənim iradəmi möhkəmləndirir. Mən, heç kəsin görmədiyi və bilmədiyi bir şəraitdə belə, digər vaxtlarda mənə halal olan nemətlərdən könüllü və şüurlu olaraq imtina edirəm...


Üç böyük irfan və mənəviyyat alimi Ramazan ayı haqqında hansı tövsiyələri edirlər?!


Halaldan yeyin, nə az yeyin, nə də çox, zikrləri unutmayın – din alimlərinin üç mübarək ayla bağlı tövsiyələri! Rəcəb, Şəban və Ramazan ayları – insanın nəfsini islah etməsi üçün ən gözəl aylardan hesab olunur. Bu yolda səy göstərmiş və böyük nəticələrə çatmış şəxsiyyətlərin həyatına nəzər salaq və onların tövsiyələrinə diqqət edək.
Ayətullah Seyyid Əli Qazi Təbatəbai. Alim buyurur: “Sizlərə tövsiyə edirəm ki, xüsusilə bu üç ayda namazlarınızı vaxtında ən gözəl şəkildə yerinə yetirəsiniz. Bu vacib namazlar, nafilə namazları ilə birlikdə 51 rükət edir. Əgər bacarmasanız, 44 rükət qılın. Əgər dünya məşğuliyyətləri imkan verməsə, ən azı gecə namazının nafiləsini qılın. Gecə namazından heç bir mömin qaça bilməz. O, möminin içəcəyidir. Vacib namazlardan sonra Xanım Zəhranın (s.ə) təsbihatını etmək yaddan çıxmasın. Cümə günündə isə “Cameə” ziyarətini oxuyun”.


Suluk yolunda bir şey əldə etmişəmsə... – Ayətullah Noxudəkinin bizlərə tövsiyələri


İslam dininin ən böyük alimlərindən olan və İmam Zaman ağanın (ə) xüsusi inayətini qazanan alimlərdən biri də Ayətullah Həsənəli Noxudəki olmuşdur. Kəramət sahibi olan bu böyük alimin bizlərə tövsiyələri olmuşdur ki, onlarla tanış olaq:
“1. Allah bəndəsinin gecə zamanı edə biləcəyi ən böyük ibadət – təfəkkürdür. İnsan əvvəl hansı mövzu haqqında təfəkkür edəcəyini müəyyən etməli və sonra o haqda düşünməlidir.
2. İnsan hər nə qədər alim olarsa, məsuliyyəti də bir o qədər artar. Ona görə də alimlərin vəzifəsi adi insanların məsuliyyətindən daha çoxdur.
3. Nəfsini bu fani dünyadan üstün tut ki, bu dünya davamlı deyildir. Ondan uzaq durmaq sənin üçün yaxşıdır. O kəslərdən olma ki, Allah ona uca məqam əta etmişdir, ancaq o, davamlı olaraq alçaq şeyləri istəyər”.


Tövbənin qəbul olunduğunu görsədən nişanələr hansılardır?!


Tövbəmizin qəbul olunmasını anlamağımıza yardım edən nişanələr bunlardır:
1. Tövbə etdikdən sonra insan ruhunda olan xüsusi sevinc və şadlıq hissi.
2. İnsan günahından peşman olmasını Allaha ciddi şəkildə çatdıra bilərsə, o zaman tövbəsi qəbul olar. Yəni, Allahla münacat edərək, həqiqətən peşman olmasını həm dili, həm də ruhu ilə bəyan etməlidir. Bu zaman əgər ruhunda inqilab hiss edərsə, deməli tövbəsi qəbul olmuşdur.
3. Allahın bağışlayan olmasına bütün varlığı ilə ümid etmək və təvəkkül etmək də bu nişanələrdən biridir...


İnsan qəflət pərdəsinin arxasından çıxmasa, nə baş verər?


Qəflət o şeydir ki, insana həqiqətləri gizlədər və onu başqa yersiz işlərlə məşğul olmağa vadar edər. Qafil insan öz ağlından faydalanmaz və heyvani hisslərinə daha çox üstünlük verər. Qafil insan əvvəl özünü unudar, sonra isə Allahını. O kəs ki, özünü unudar, insanlığını unudar və kim olduğunun həqiqətinə diqqət etməz. Onun həyatı, mahiyyətcə heyvanların həyatından fərqlənməz. Dünyanın maddi cazibəsi onu o qədər özünə cəzb edər ki, başqa şeyi düşünməz və nə üçün xəlq olduğunu unudar. Belə bir insan nə dünyada və nə də axirətdə səadət üzü görməz. Halbuki, Allah Təala Öz peyğəmbərlərini (ə) məhz insanları qəflətdən ayıltmaq üçün göndərmişdi.


İşin ən yaxşı başlanğıcı və sonu nədədir?


Əziz Rəsuli-Əkrəmdən (s) nəql edilən hədisdə isə şin ən yaxşı başlanğıcı və sonuna işarə edilmişdir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah yanında ən sevimli iş, o işdir ki, davamlılığı çox olar – baxmayaraq ki, az olsa belə”.
İşin əvvəlinin və sonunun ən yaxşı əməlləri barədə İmam Zeynəl-abidin (ə) də bizlərə yol göstərmişdir. Belə ki, İmam Səccad (ə) buyurur: “İşin ən yaxşı başlanğıcı – sədaqət və düz danışmaqdır. Ən yaxşı sonu isə vəfadır”.


Əllamə Seyyid Muhəmmədhüseyn Hüseyni Cinləri necə dəf etmək haqda hansı tapşırıqları etmişdir?!


Böyük İslam alimlərindən olan Əllamə Seyyid Muhəmmədhüseyn Hüseyni cinlərin dəf olunması mövzusu haqqında buyurmuşdur: “Şeytan davamlı olaraq öz cin və insdən olan ordusunu möminlərin yolunu bağlamaq üçün hərəkətə gətirər. Bu bəladan nicat yolu isə Allaha təvəkkül edib, Ondan qeyrisindən əlini üzməkdir. Çünki hər şey Onun qüdrətindən və iradəsindən asılıdır”. Alim buyurur: “Bununla yanaşı bəzi tövsiyələrim vardır ki, onlara əməl edəsiniz:
1. Yaxşı olar ki, hər namazdan əvvəl siz və ailəniz bu zikri deyəsiniz: أعوذُ بِاللهِ مِن هَمَزاتِ الشَّياطينَ و أعوذُ بِاللهِ أن يَحضُرونَ
2. Yaxşı olar ki, yaşadığınız mənzillər yerə yaxın olsun. Əgər çarəsiz yuxarı mərtəbələrdə yaşayırsınızsa, onda evinizin dörd küncünə “Ayətül-kürsü”nü yazıb yapışdırın.
3. Çalışın ki, həmişə dəstəmazlı olasınız. Səhər açılan zaman bir qədər kündür yandırın...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter