Dırnaq tutmağın fəzilətləri haqqında məsumlardan hədislər...


Peyğəmbər (s)-dan nəql olunmuş hədisdə deyilir:\"Dırnaq tutmaq bir çox xəstəliklərin qarşısını alar və ruzinin bol olmasına səbəb olar.”
İmam Baqir (ə)-dan nəql olunmuş hədisdə deyilir: \"Dırnaqlarınızı vaxt-aşırı tutun ki,Şeytan orada özünə yer etməsin. Əgər dırnaq daim uzun olarsa hafizə zəifləyər və insanda huşzuzluq xəstəliyi yaranar.”Peyğəmbər (s) səhabələrə etdiyi tövsiyələrin birində buyurur:\"Kişilər vaxt-aşırı dırnaqlarını tutmalı, qadınlar isə onları bir qədər uzadıb təmizliyinə fikir verməlidirlər.”
Rəvayətlərin birində deyilir:Səhabələr Quran ayələrinin bir müddət nazil olmadığını görüb Peyğəmbər (s)-ın yanına gəlib ondan bunun səbəbini soruşdular.Peyğəmbər (s) buyurdu: Dırnaqlarınızı tutmayır, təmizliyə riayət etməyirsiniz belə, olduğu halda ayə nazil ola bilərmi?!


Namaz və ibadətlərdə hüzur qəlbli olmağın beş mərhələsi hansılardır?!


Hüzuri-qəlbin müxtəlif mərtəbə və dərəcələri – həm nisbətən kamili, həm də daha kamili vardır. Təkamül yolçusu onları tədrici olaraq qət edə bilər ki, yüksək qürb və şühud məqamına çata bilsin. Bu çox uzun və müxtəlif məqamlara malik olan yoldur ki, mənim kimi uzaqdan nəzarət edən, həsrət odunda yanan bir şəxsin onları izah etməsi rəva deyildir. Lakin onların bə’zi mərtəbələrini qısa şəkildə qeyd edirik ki, təkamül yolçusu üçün faydalı olsun.
= Birinci mərhələ Hüzuri-qəlbin birinci mərhələsi bundan ibarətdir ki, namaz qılan şəxs bütün namazlarında, yaxud onun bə’zi hissələrində, sözlərin mə’nalarına diqqət yetirməsə və onların mə’nasını müfəssəl şəkildə bilməsə belə, Allahın hüzurunda dayandığına müəyyən qədər diqqət yetirsin, Onunla danışdığını bilsin və Onunla razi-niyaz etdiyinə fikir versin...Hz Peyğəmbər (s) dişlərin təmizlənməsi haqqında hansı tapşırılqları vermişdir?!


Həzrət Muhəmməd (s) və İmam Musa (ə)-dan nəql olunmuş hədisdə deyilir: Dişlərinizi gül kolunun, nar, xurma ağaclarının və qamışın kökləri ilə təmizləməyin. Bu ağacların çöpləri damağa (dişlərin dibinə) toxundunqa xora damarlarının fəallaşmasına və xora xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur.
Hz Əli (ə) bunlarla yanaşı Kəz ağacının çöpləri ilə də dişləri təmizləməyi məsləhət görməzdi.
Peyğəmbər (s)-dan nəql olunmuş hədisdə deyilir: \"Evinizə qonaq gəldikdə ona təzə diş fırçası verin və öz dişlərinizin təmizləyinə və ağızınızın qoxusuna xüsusi diqqət yetirin. Mələklərin sevmədikləri şeylərdən biri də dişlərin təmiz saxlanılmaması və ağızdan gələn xoşagəlməz qoxudur”.


Məsumların hədislərinə əsasən günün hansı vaxtlarında yatmaq məsləhət deyil?!


İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurub ki, sübh azanı ilə Günəşin doğuşu arasındakı müddətdə yatmaq adamın ruzisini kəsər, çöhrəsini saraldar, üzündə dəyişiklik və çirkinlik yaradar (Biharül-ənvar, XIII, 182). Hədislərdə bunun səbəbini belə izah edirlər ki, günün həmin vaxtında insanların ruzisi bölünüb müəyyən edilir. Bunu rəmzi mənada da qəbul etmək olar. Sübh namazını qılandan sonra yatmayıb oyaq qalan insan adətən ya zehni, ya da fiziki əməklə məşğul olur, iş-gücünün arxasınca gedir, nəticədə ruzi qazanır. Yatıb yuxuya qalan adam isə bu imkanı əldən verir. Buna görə xalq içində deyirlər ki, iki nəfər qazanar: tez evlənən və yuxudan tez oyanan.
Məğrib və işa arasında yatan adamın da ruzisinin azala biləcəyi barədə rəvayətlər var...


Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən insan bədənində xəstəlik yaradan səbəblər nələrdir?!


Peyğəmbər (s)-ın hədislərinin birində buyrulur ki, beş xasiyyət insan bədənində (dərisində) xəstəliyə səbəb olar:
1.Cümə axşamı və cümə günü bədənə nurə (bir növ kimyəvi maddədir) çəkmək;
2.Günəş şuaları altında qızmış su ilə dəstamaz və ya qusl almaq ;
3. Boynunda cənabət quslu olarkən yemək yemək;
4.Qadın heyzli olduğu zaman onunla yaxınlıq etmək ;
5.Tox olan zaman yemək yemək .


İLAHİ VƏDƏLƏRƏ Yəqin əhli olmaq, insana hansı nemətləri gətirir?


Yəqin – imanın ən üstün kamal dərəcəsi və ən üstün insani fəzilətdir. O kəs ki, yəqin qalasına çatar, başqa kamal və fəzilətləri əldə etmək onun üçün asan olar.
Yəqinin insan həyatına təsirləri vardır ki, onlarla tanış olaq:
1. Ruhi aramlıq. O kəs ki, yəqin sahibi olar – bir növ ruhi aramlığa malik olar. Həyatda baş verən müsibətlər onu nigaran etməz. Çünki bu müsibətlər onun nəzərində kiçik olar.
2. Səbir. Yəqinin insan həyatına təsirlərindən biri səbirli olmaqdır. İmam Əli (ə) buyurur: “Səbir – yəqinin səmərəsidir”.
3. İxlas. İmam Əli (ə) buyurur: “Yəqinin ən son dərəcəsi – ixlasdır”.
4. Zahidlik. İmam Əli (ə) buyurur: “Zahidlik – yəqinin səmərəsidir”...


Qəlbdə imanı necə gücləndirmək olar?! İSLAM ALİMLƏRİNDƏN GÖSTƏRİŞLƏR


Qəlb imanın gücləndirmək üçün bir çox yollar tövsiyə olunur. Onlardan bəzisinə işarə edək:
1. Qəlb imanını gücləndirməyin yollarından biri – Allahı davamlı olaraq zikr etməkdir. Allahı yada salmaq qəlbin aramlığına səbəb olar. O zaman ki, insanın qəlbi aram olar, dini inancları da polad kimi möhkəm və qalıcı olar.
2. Qəlb imanını gücləndirməyin yollarından biri – dini düzgün tanımaqdır. İnsan hər nə qədər dini düzgün tanıyarsa, din haqqındakı inancı daha doğru formalaşar. Bu zaman vəsvəsələr qarşısında daha möhkəm şəkildə dayana bilər.
3. Qəlb imanın gücləndirməyin başqa yolu – Əhli-Beytə (ə) eşq və məhəbbət bəsləməkdir. Əhli-Beyt (ə) məktəbinin əsası məhəbbət üzərindən qurulmuşdur. Buna şahid – İmam Hüseyn (ə) dostlarının Kərbəlada göstərdikləri fədakarlıqlardır...


Ruzini artıran güclü əməl – Noxudəki ağadan hansı tövsiyələri edir?!


Nəql olunur ki, Rəhmətlik İmam (r) təxminən 40 yaşı olan zaman İmam Rzanın (ə) hərəmində Noxudəki ağa ilə qarşılaşır. Ona xitab edərək deyir: “Sizi bu İmam Rzaya (ə) and verirəm. Kimya elmini bizə də öyrədin”. Mərhum Noxudəki ağa buyurur: “O zaman ki, mən kimya elmini sənə öyrətsəm, söz verirsənmi ki, bu elmi yerində istifadə edəcəksən? Onu harada gəldi istifadə etməyəcəksən?”.
Rəhmətlik İmam (r) təvazökarcasına buyurur: “Xeyr. Sizə bu cür söz verə bilmərəm”.
Şeyx buyurur: “Onda o şey ki, sizə ziyan gətirə bilər, niyə onu öyrənmək üçün bu qədər təkid edirsiniz? İndi ki, kimya elmini öyrənə bilmirsiniz, mən ondan da üstününü sizə öyrədəcəyəm:
- “Ayətül-kürsü”nü 1 dəfə oxuyursunuz.
- Sonra Xanım Zəhranın (s.ə) təsbihini edirsiniz.
- Sonra 3 dəfə “Tövhid” (“İxlas”) surəsini oxuyursunuz.
- Sonra 3 dəfə salavat deyirsiniz.
- Sonra 3 dəfə bu ayəni oxuyursunuz:...


İslam maarifinə əsasən maddi ruzidən əlavə İlahi nemət və ruzi olanlar hansılardır?!


Ruzi mövzusunda iki məsələ mühüm məsələdir ki, ona diqqət etmək lazımdır:
1. Qəlb inancımız olmalıdır ki, ruzi Allahın əlindədir, hər kimin nəyi varsa – Allahdandır.
2. Ruzinin növləri vardır. Ancaq maddi şeylərə şamil edilmir. Maddi olmayan ruzilər də vardır.
Maddi olmayan ruzilər:
1. Allahın məhəbbətini qəlbində daşımaq. Bunu yəqin bilin ki, qəlbində Allahı sevmək - o ruzidir.
2. Yaxşı işlərə meyil etmək. Yaxşı işlərə meyil etmək – ruzidir. Bu zaman siz kiminsə qəlbini şad edirsiniz və ya işinin düyününü açırsınız, ya əlindən tutursunuz – bütün bu əməllər ruzidir.
3. Dost. Əgər elə dostunuz varsa ki, sizin tərəqqi etməyinizə yardım edir – bunun özü də ruzidir.
4. Müəllim. Hər kim sizin həyat tərzinizə müsbət təsirlər qoya bilirsə, o, sizin üçün müəllimdir və bu müəllimin olması – ruzidir...
Zəmzəm suyu haqda bunu bilirdinizmi?! Yaponiyalı alim Masura Emoto açıqlayır


Su zəng səsi ilə qaralır, azan və \"Qurani Kərim” oxunduğundan isə aydınlaşır. Yaponiyalı alim Masura Emoto \"Zəmzəm” suyu üzərində təcrübə apararaq ilk dəfə suyun sirlərini sənədlə açıqlayıb. Təcrübə zamanı məlum olub ki, \"Zəmzəm” suyu son dərəcə səslərə həssasdır. Su zəng səsi ilə qaralır, azan və \"Qurani Kərim” oxunduğunda isə aydınlaşır.Masura Emoto bildirib ki, \"Zəmzəm” suyun həm fiziki, həm də kimyəvi xüsusiyyətlərinə görə, yer üzündəki bütün sulardan fərqlidir: \"Zəmzəm” su ətrafında baş verən bütün dəyişikləri yaddaşda saxlayır. Bu suyun quruluşu çox fərqlidir. 4 min ildir ki, su nə azalır, nə çirklənir, nə də yosunlaşır”. Qeyd edək ki, hər il Həccə gedən milyonlarla müsəlman bu sudan içir. İnsanlar bu sudan içdikdən 35 dəqiqə sonra özlərində rahatlıq tapırlar.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter