Nə baş verir ki, şeytan (lən) insana hakim olur? İmam Əlinin (ə) izahı


Əmirəl-Möminin Həzrət Əli (ə) “Nəhcul-bəlağə”də bu suala belə cavab vermişdir: “Bir çoxları şeytanı öz rəhbərləri qərar veriblər. O, da onlara tələ düzəltmişdir. Sinələrində yer tutmuş və yanlarında böyümüşdür. Ona görə də o şeyi ki, görürsünüz – şeytan onlara təlqin etmişdir. O şeyi ki, deyirlər – şeytanın sözüdür”.
Ayətullah Cavadi Amuli İmam Əlinin (ə) bu kəlamının mənasında buyurmuşdur: “Şeytan əvvəl insanı aldadır, yavaş-yavaş qəlb hərəminə daxil olur. O zaman ki, insan qəlbini şeytan üçün açar, bu zaman şeytanın ona əhatəsi əmələ gələr. Bu yolla şeytan insan qəlbinə toxumlarını qoyar. Sonra bu toxumlardan şeytan cücələri çıxar. Bu şeytan cücələri insanların qəlbində böyüməyə başlayar. Bu halda olan insan yolunu doğru tərəfə çevirmək istəsə də, bacarmayacaqdır. Çünki şeytan gəlmiş və yuva qurmuşdur. Toxumlarını səpmiş və cücələrini çıxardıb böyütmüşdür. Bu cücələr bizim etdiyimiz günahlarla qidalanar. Nəhayət, insanın üzərində hakimiyyəti əlinə alar və bədən sahibini əsir edər.


Ayətullah Behcət (r) günahkarın aqibətinin necə olacağı haqda nə buyurmuşdu?!


Mərhum Ayətullah Behcət buyurur: “İmam Rzadan (ə) nəql edilir ki, buyurub: “Allahın rəhmətdən ümidsizlik günahı – ən çox günahlardandır ki, insan (ona) düçar olar”.
Əgər günah edən zaman özümüzü saxlamasaq, halımız İlahi ayələri inkar etməyə, istehza etməyə və ya o yerə gəlib çatar ki, Allahın rəhmətindən ümidsiz olarıq. Baxmayaraq ki, hər günahkar üçün aydındır ki, İlahi rəhmətdən xaric olmuşdur. Qiyamət günü Allah (Təala) hər kəsə rəhmətini elə açacaqdır ki, hətta İblis (lən) Allahın rəhmətinə tamah edəcəkdir. Ömər Sədə Seyyidi-şühədanın (ə) qətlində nə vədələr vermişdilər. Ancaq o, nə şahlığa çatdı, nə də Rey mülkünə. Allaha pənah aparıram. İnsan gərək özünü nə qədər və hansı tərəfdən qorusun ki, aqibəti xeyirli ola bilsin”.


Pulla olmayan sədəqənin 7 növü hansı əməllərlədir?!


Hər birimiz hər gün elə xeyir işlər yerinə yetiririk dinimizin nəzərinə görə onlar da sədəqə hesab olunur. O cümlədən:
1-Hər bir xeyir iş. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər bir yaxşı iş – sədəqədir. O kəs ki, xeyir işə yol göstərər, o kəs kimi olar ki, onu yerinə yetirər. Allah çarəsizlərin çətiliklərini aradan qaldırmaq üçün yardım etməyi sevir”.
2. Şəri tərk etmək. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Pisliyi və şəri yerinə yetirməmək – sədəqədir”.
3. Özün üçün sədəqə. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Dilini saxla, çünki dili büdrəmədən qorumaq – sədəqədir ki, onu öz salamatlığın üçün yerinə yetirirsən”.
4. Gözəl danışıq. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Pakizə söz – sədəqədir və həmçinin namazı yerinə yetirmək üçün atdığınız hər addım – sədəqədir”...


“Yasin” surəsini oxumağın hansı 3 gizli təsirləri vardır?!


Yasin surəsini oxumağın üç gzili təsirləri :
1. Bu surə saliki fəal edər. İnsan elə bir məxluqdur ki, Allah onun fitrətinə çox sayda istedadlar qoymuşdur. Əgər bu istedadları feiliyyət halına sala bilərsə, o zaman daha çox irəli gedə bilər. Quranın surələrinin də özünəməxsus sirləri vardır və onların təsir qüvvəsi çox böyükdür. Zahirdə biz onu hiss etməsək də, batində o, öz işini görər. Oxuduğumuz bu surə təsirlərini ruhumuzda göstərər. Bu səbəbdəndir ki, “Yasin” surəsini Quranın qəlbi adlandırırlar.
2. İbadət əməllərinin savabının artmasına səbəb olar. İslam dini hər bir ibadət üçün müəyyən savab və əcrlər təyin etmişdir. Bəzən bir ibadətin savabını başqalarının vasitəsilə artırmaq olar. Misal üçün, namazqılan insan Quran oxuyaraq, savabını daha da artıra bilər. Məscid elə bir yerdir ki, ancaq onun daxilində qılınan konkret namazların savabını artıra bilər, ancaq ondan xaricdə edilən digər əməllərə məscidin təsiri olmaz. Ancaq hədislərimiz buyurur ki, “Yasin” surəsini oxumaq bütün ibadətlərə təsir qoyar və onların savabını artırar.
3. İbadi yüksəlməni sürətləndirər. “Yasin” surəsi elə bir maşına bənzəyir ki, insanın bir saatda gedə biləcəyi yolu on dəqiqəyə qədər qısaldar və insanı məqsədinə tez çatdırar.


İslam Peyğəmbərinin (s) hədisinə əsasən dindarlığın ölçüsü nə ilədir?!


İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: لاَ تَنْظُرُوا إِلَيٰ كَثْرَةِ صَلاتِهِمْ وَ صَوْمِهِمْ وَ كَثْرَةِ الْحَجِّ وَ الْمَعْرُوفِ وَ طَنْطَنَتِهِمْ بِاللَّيْلِ وَ لـٰكِنِ انْظُرُوا إِلَيٰ صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ
“İnsanların imanını qıldıqları namaz, tutduqları oruc, getdikləri həcc, etdikləri ehsan və gecələri oyaq qalmalarının sayı ilə yox, doğru danışıqları və əmanətdarlıqları ilə qiymətləndirin!” (“Mizanul-hikmət”, 1-ci cild, səh.344, fəsil 300, hədis 1490.)
“Biz bəzilərinə iman gətirir, bəzilərinə isə kafir oluruq!” – ayəsinin (“Nisa”/150) şərhində belə bir sual ortaya çıxır: “Nə üçün Allah-Taala İsrail oğullarını bu sözə görə danlayır? Halbuki onların “Biz bəzilərinə kafir oluruq” deməsi pis və qınağa layiq olsa da, “Bəzilərinə iman gətiririk!” isə yaxşı əməldir!


Hansı səbəblərə görə dualar qəbul olunmur?!


Rəsuli-Əkrəmdən (s) nəql edirlər: “O qövm ki, əmr-be-məruf və nəhy-əz-munkəri kənara qoyar, Allah rəhmətini onların(üzərindən) götürər. Hər nə qədər Allahı çağırsalar da, bu günaha görə (duaları) yerinə yetməz”.
Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn bu hədisdən belə nəticə çıxartmaq olar ki, hər bir müsəlman birmənalı olaraq əmr-be- məruf və nəhy-əz-munkər vacibatını yerinə yetirməlidir. Əks halda, cəmiyyətin pis insanları yaxşılar üzərində hakim olacaqlar...


Hansı əməllər Allahı-Taalanın (c.c) ərşini titrədər?


Məsumlarımızdan (ə) gələn hədislərdə Allahın ərşini titrədən əməllərdən bəhs olunmuşdur ki, onlara işarə edək:
1. Yetimin ağlaması. Allahın ərşi yetimin göz yaşından titrəyər. İstər iki valideynini əldən vermiş olsun, istərsə də birini. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O zaman ki, yetim ağlayar, Allahın ərşi titrəyər”.
2. Boşanmaq. Əgər ailə dağılarsa və tərəflər təlaq verərsə, Allahın ərşini titrədərlər. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Evlənin, ancaq təlaq verməyin, çünki Allahın ərşini titrədər”...


Əməlimiz harada ləngiyir ki, kamala aparmır?


Sizin nəzərinizə görə, niyə ibadətlərimizin kamala çatmağımıza heç bir təsiir yoxdur? Niyə Allaha bir ömür ibadət etdikdən sonra belə, bu qədər zəifik və günahı tərk edə bilmirik?
Əməllərimiz harada ləngiyir? İnsanın hər bir əməlinin zahiri və batini vardır. Əməlin zahiri – insanın hərəkətlə yerinə yetirdiyi həmin əməldir. Batini isə əməlin əslidir ki, insanın batinini kamala doğru hərəkət etdirər.Necə ki, insan ruhu bədəni olmadan eyniyyət əldə edə bilmir, eləcə də insan əməlinin batini olmadan insanı kamala çatdırmır. Necə ki, insan bədənə malik olmadan insan adlanılmır, eləcə də əməllər də o cürdür. Əgər ibadət batini hərəkət olmadan yerinə yetərsə, mənasız və təsirsiz olar. Ona görə də zahiri hərəkəti batini hərəkət olmadan əməl adlandırmaq olmaz.


Övladın cinsi, ömür müddəti, ruzisi nə vaxt müəyyən olunur?


Muhəmməd ibni İsmayil nəql edir: “İmam Cavada (ə) dedim: “Qurbanın olum! Tanişlarımdan olan biri hamilə olan xanımı üçün dua oxuyur ki, sağlam və eyibsiz oğlan övladı dünyaya gətirsin”. Həzrət (ə) buyurur: “Nütfə bağlandıqdan sonra 4 ay dua etməlidir. Körpə 40 gün nütfə, 40 gün bağlanmış qan, 40 gün ət parçası halında olar. Bu müddət 4 ayda kamil olar. Sonra Allah Təala yaratdığı iki mələyi seçər və o ikisi deyər: “Pərvərdigara! Hansı mövcud yaradaq: oğlan yoxsa qız? Bədbəxt, yoxsa xoşbəxt?”. Lazım olunan əmr verilər və o ikisi deyərlər: “Pərvərdigara! Ruzisi necə olacaqdır? Ölüm zamanı nə vaxtdır? Ömür müddəti nə qədərdir?”.


Böyük alimin İslam maarifini yaymasının təsirliyinə nə səbəb olmuşdur?


Şeyx Süleyman Nədəvi nəql edir: “Bir gün İqbal Lahuriyə dedim: “Çox təəccüblüdür ki, mən və mənim kimilər ömürlərini dini təhsilə sərf etsələr də, heç biri sizin qədər İslam maarifini nəşr edə bilməmiş! siz bu qədər müvəffəq olmusunuz?”.
İqbal Lahuri cavabında mənə dedi: “Bütün bunlar atamın tövsiyəsi sayəsində olmuşdur. Bir gün səhər çağı Quran oxumaqla məşğul idim. Atam otağımın qarşısından keçirdi. Məndən soruşdu ki, nə edirsən? Mən də cavab verdim ki, Quran oxuyuram. Bu zaman atam mənə dedi: “Çox yaxşı. Ancaq istəyirəm ki, Quranı elə oxuyasan ki, sanki elə indicə nazil olmuşdur. Allah səninlə söhbət edir”. İqbal Lahuri Qurana böyük əhəmiyyət verirdi. Ona görə də həyatında mühüm məqamlara çata bilmişdi”.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter