Əncir yemək üçün hansı 8 səbəb vardır?


Əncir yemək üçün hansı 8 səbəb vardır? Əncir vitaminlər, minerallar, aminturşuları, antioksidantlar, qidalı liflər və s. faydalı maddələrlə olduqca zəngindir. Əncirin ən mühüm faydaları bunlardır:
1. Əncir kaliumla zəngindir. Bu mineral ürəyin sağlamlığı və normal fəaliyyəti üçün çox vacibdir. Kalium təzyiqi normada saxlamağa kömək edir.
2. Əncir qidalı liflərlə zəngindir. Bu liflər bağırsaqların fəaliyyətini yaxşılaşdırır, qəbizliyi aradan qaldırır.
3. Əncirin tərkibində \"benzaldegid\" adlı maddə var. Elmi araşdırmalar sübut edib ki, bu maddə xərçəng hüceyrələrinin çoxalmasının qarşısını alır.
4. Əncir dəmirlə zəngindir və bu səbəbdən qanazlığı zamanı və qanazlığının profilaktikası üçün çox faydalıdır.
5. Əncirin tərkibində \"fisin\" adlı maddə aşkar olunub. Bu maddə damarlarda trombların əmələ gəlməsinin qarşısını alır.
6. Əncir zəif, xəstəlik, əməliyyat keçirmiş insanlar üçün çox faydalıdır - orqanizmi möhkəmləndirir və bərpanı sürətləndirir...


Ayətullah Taha Nəcəfi kim idi?


Ayətullah Taha Nəcəfi kim idi? Ayətullah Taha Nəcəfi, Nəcəfi-əşrəfin yaşı keçmiş qoca ariflərindən idi. O ömrü boyu şəxsi işlərindən ötəri bir dəfə də olsun qəzəblənməmişdi. Ömrünün axırlarında dostları onun heç olmasa bir dəfə qəzəblənməsini görmək üçün onu imtahan etmək qərarına gəlirlər. Bu işi etmək üçün onun arvadını vasitə edir və ondan istəyirlər ki, bir dəfə ağanın dəstəmaz aftafasını doldurmasın. Bəlkə, həmişə aftafasını dolu görən arif bu dəfə boş gördükdə əsəbləşə!
Qadın da aftafanı doldurmamaqdan əlavə quyunun ipini də vedrədən açır, aftafanı və vedrəni həyətin bir küncünə atır. Ağa dəstəmaz almaq üçün mütaliə otağından çölə çıxır, amma aftafanı tapmır. Həyat yoldaşından soruşduqda ondan bu cavabı eşidir: \"Mən sizin aftafanızın zamini deyiləm\"...


Kəbin kəsdirmək üçün uğurlu və uğursuz sayılan günlər varmı?


Kəbin kəsdirmək üçün uğurlu və uğursuz sayılan günlər varmı? Hər şeydən əvvəl bunu qeyd edək ki, dinimiz bu kimi məsələlərdə çox dərinə getməməyi, baş verən hadisələri əlamətlərə görə dəyərləndirməməyi tövsiyə edir. Kəbinin uğurlu ya uğursuz olması onun hansı gündə, hansı bürc altında kəsilməsindən asılı deyil. Hərçənd ki, bəzi rəvayətlərdə Ay Əqrəb bürcündə olarkən kəbin kəsdirmək məsləhət görülməyib. Amma əvvəla, bu rəvayətlər tövsiyə xarakterlidir.
İkincisi, rəvayətlərdə buyurulur ki, bəzi tədbirlərlə, məsələn, sədəqə verməklə bunun ziyanının qarşısını almaq olar. Məsləhət görürük ki, kəbin kəsdirərkən, ümumiyyətlə, hər hansı şadlıq mərasimi keçirərkən, əvvəla, bunu dini qaydalar daxilində, haramlardan uzaq formada təşkil etməyə diqqət yönəldilsin. Kəbinin uğurlu ya uğursuz olması bundan asılı ola bilər. İkincisi, dini matəm günlərində, yəni İslam müqəddəslərinin şəhadət günlərində şadlıq məclisləri keçirmək bəyənilmir. Ona görə də, şadlıq mərasiminin gününü təyin edərkən dini təqvimə baxmaq və hər hansı matəm günü ilə üst-üstə düşmədiyini yoxlamaq məsləhətdir./islam.az


Ayələrin mənasını bilmədən Quran oxumağın faydası varmı?


Ayələrin mənasını bilmədən Quran oxumağın faydası varmı? Sual: Əgər ayələrin mənasını başa düşmürüksə, Quran tilavət etməyin bir təsiri və faydası varmı?
Cavab: Əgər Quran tilavət etməyin əhəmiyyət və fəzilətini bilsək, Quranın Allah kəlamı olduğunu başa düşsək, Quranla ünsiyyət bağlayıb, onu tilavət etməkdən ləzzət ala bilsək, heç vaxt özümüzlə Quran arasında fasilə salmağa razı olmarıq, bu böyük feyzi əldən vermərik, ən azından gündə 50 ayə tilavət etməkdən özümüzü məhrum etmərik.
Hətta bəzi surə və ayələrin mənası sizə aydın olmasa da “başa düşmədən oxumağın nə təsiri olacaq” deyərək, Quran tilavət etməkdən uzaq düşməyin. Çünki Quran Allahın kəlamıdır, əgər bir kəs onun mənasını da bilmədən oxusa, səmərəsiz deyil. Üstəlik, Quran ilahi bir nurdur və onu qiraət etmək özü təklikdə bir ibadətdir. Hətta, onun mənasını bilməsəniz də. Nuru başa düşmək mümkün olmasa da nur öz işığını göstərir. Zikrin mənasını bilməsəniz də öz təsirini qoyur. Dərmanın tərkibini, necə hazırlanmasını bilməsəniz də dərmandan istifadə etdikdə, mütləq öz təsirini qoyur. Quran nurdur, zikrdir, şəfadır.


Müsəlмanların savadsızlığının səbəbİ nədİr?


Müsəlмanların savadsızlığının səbəbİ nədİr? Peyğəmbər xalqı ardıcıl şəkildə elm və biliyə dəvət etdiyi halda, savadsızlıqla mübarizə apardığı vəziyyətdə nə üçün müsəlmanlar bu qədər savadsızdırlar?
Cavab: Nə qədər ki müsəlmanlar İslamın ali təlimlərindən uzaq düşməmişdilər, İslam dünyasında elm və bilik ildırım sürəti ilə yayılırdı. Мisilsiz elm mərkəzləri, kitabxanalar deyilənlərin əyani sübutudur. Həmin vaxt kağız istehsalı və çap vasitələri olmadığı halda, təkcə Marağa kitabxanasında dörd yüz min cild, Bağdad kitabxanalarında isə dörd yüz milyon cild kitab vardı. Müsəlman ölkələrindəki kitabxanaları ən dəyərli elmi kitablar bəzəyirdi.
Qərb dünyasının istismar kölgəsi müsəlmanların başının üstünü alanadək müsəlmanlar arasında saysız-hesabsız savadlı insanlar vardı. Məsələn, Fransa istismarından qabaq Əlcəzairin əksər sakinləri savadlı idilər. Son dövrlərdə bə’zi İslam başçılarının bir-birləri ilə çarpışması İslam mədəniyyətini daha da tənəzzülə uğratdı. Hal-hazırda əksər müsəlmanların ibtidai savadı da yoxdur. Aммa üмid edirik ki, son dövrlərdə müsəlman dünyasında müşahidə edilən oyanış uyğun sahədə də əhəmiyyətli dəyişikliklər yaradacaqdır.


Yеddi yüz аlimdәn bеş suаl nələr haqda olmuşdur?


Yеddi yüz аlimdәn bеş suаl nələr haqda olmuşdur? Şәqiq ibn İbrаhim dеyir: Yеddi yüz аlimdәn bеş suаl sоruşdum. Hаmısı еyni cаvаbı vеrdi.
-Sоruşdum: Аğıllı kimdir? Dеdilәr: Dünyаyа mәhәbbәt bәslәmәyәn şәхs.
-Dеdim: Әn çеvik insаn kimdir? Dеdilәr: Dünyаyа аldаnmаyаn şәхs.
-Dеdim: Әn vаrlı kimdir? Dеdilәr: Аllаhın vеrdiyinә rаzı оlаn şәхs.
-Sоruşdum: Kаsıb kimdir? Dеdilәr: Hәmişә аrtıq istәyi оlаn şәхs.
-Sоruşdum: Pахıl kimdir? Dеdilәr: Аllаhın hаqqını ödәmәyәn şәхs. (“Әlmәvаziul-әdәdiyyә”, sәh. 278.)


Nəyə görə hicri ilinin 11-ci ayı Zul-Qədə adlanır?


Zul-Qədə ayının mənası nədir? İslaminSesi – Zul-Qədə hicri-qəməri tarixinin 11-ci ayıdır. Ondan öncə şəvval sonra isə Zu-Hiccə ayı gəlir.
Zul-Qədə Qurani-Kərimdə buyurulmuş 4 haram aydan biridir. Qurani-Kərimə görə ərəblərin islamdan öncə xüsusi şəkildə ehtiram etdikləri Zil-Qədə, Zil-Hiccə, Məhərrəm və Rəcəb ayları müsəlmanlar tərəfindən də ehtiramla yad edilməlidir və islamdan öncə bu aylarda yerinə yetirilən adətlər islamdan sonra da riayət edilməlidir. Məsələn döyüşlərin və müharubələrin qadağan olduğu kimi.
Lüğətşünas alimlər Zil-Qədə sözünün mənasını oturmaq kimi mənalandırırlar. Yəni döyüşləri bitirmək və oturmaq. Bu ay daxil olduqda insanlar döyüşlər və muharibələrə artıq qatılmır evlərində oturmağı üstün tuturlar...


Namazın müxtəlif vaxtlarda qılınmasının fəlsəfəsi nədədir?


Namazın müxtəlif vaxtlarda qılınmasının fəlsəfəsi nədədir? Cavab: Namazın əsl hədəfi zikrdir və zikr günahların tərk olunması, həmçinin ibadi əməllərin yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır. Bu cəhətdən də vacib namazlar üçün günün müxtəlif vaxtları təyin edilmişdir ki, beş vaxtda Allahı yad etməklə dünyaya və həvayi-nəfsimizə bağlılıqdan nicat tapaq.
Sübh çağı yuxudan oyanıb namaz vasitəsilə bizi Yaradanı yad edirik. Sonra dünyəvi işlərə başımız qarışır. Get-gedə qəlbimiz Allahı yad etməkdən uzaqlaşır, şeytan və nəfsi istəklər bizə üz tutur.
Günorta vaxtı çatdıqda mömin yenidən namaz vasitəsilə qəlbə daxil olmuş həvayi-həvəsi və şeytanın torlarını parçalayır, onları qəlbindən çölə atır və qəlbini Allaha ev qərar verir...


Allah-Taala (c.c) bəndəsində hansı hədiyyəni tələb edir?


Allah-Taala (c.c) bəndəsində hansı hədiyyəni tələb edir? İxtiyarımızda olan nemətlər Allahın bizə verdiyi hədiyyələrdir. Bəs Allah necə, bunların əvəzində bizdən hansı hədiyyəni istəyir?
İmam Sadiq buyurur: “Allah Təala İsa ibni Məryəmə vəhy etdi: Ey İsa hərzə insanlar hey gülərkən sən öz gözlərinin yaşını və qəlbinin xofunu mənə hədiyyə et! Ey İsa sən qəmginliklə gözlərinə sürmə çək! Qəbir üstünə get və uca səslə onları çağır! Bəlkə onda bir ibrət ala bildin. O zaman de ki, mən sizin arxanızca gəlib sizə qovuşacağam”


İsti su içməyin 12 faydası nələrdir?


İsti su içməyin 12 faydası nələrdir? Suyun insan həyatında əvəzsiz rolu və sağlamlıq üçün nə dərəcədə önəmli olduğu hamıya məlumdur. Ancaq suyu isti halda içmək soyuq içməkdən daha çox fayda verir. Belə ki, soyuq əvəzinə suyu isti və ya ilıq içərək bədəninizi daha mükəmməl hala gətirə bilərsiniz... Beləliklə, isti suyun faydaları...
1. Çəki itirmə: Əgər bir neçə artıq kilonuzun olduğunuzu düşünürsünüzsə, metabolizminizi sağlam bir şəkildə mühafizə etmək üçün isti suyun sizə inanılmaz yardımı olacaqdır.
2. Burun və boğazın təmizlənməsi: İsti su içmək soyuqlama, öskürək və boğaz ağrısı üçün mükəmməl təbii vasitəsir.
3. Menstruasiya sancıları: İsti su menstruasiya sancılarının azaldılmasına müsbət təsir göstərir.
4. Erkən yaşlanmanın qarşısını almaq: Toksinləri bədəninizdən kənarlaşdırmaq istəməyinizin bir səbəbi də var: toksinlər sizi daha sürətli yaşlandırır...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter