“Fərəc” duasını oxumaq şeytanı (lən) niyə əsəbiləşdirir?


“Fərəc” duasını oxumaq şeytanı (lən) niyə əsəbiləşdirir? Fərəc duasının ən böyük təsirlərindən biri – şeytanın narahat və əsəbi olmasıdır. İnsan Allaha hər nə qədər yaxın olarsa və Məsumlara (ə) nə qədər çox təvəssül edərsə, şeytan bir o qədər narahat və əsəbi olar. Çünki həmin bəndəyə yaxınlaşa bilməz. Fərəcin tezləşməsi üçün dua etmək – ən fəzilətli ibadətlərdəndir ki, imanın kamilləşməsinə və Sübhan Allaha yaxınlaşmağa səbəb olar. İnsan ibadətdə hər nə qədər kamala çatarsa, lənətlik şeytandan bir o qədər uzaqlaşar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Şeytan o zaman ki, mömin beş namazın vaxtına nəzarət edər, davamlı olaraq ondan qorxar. O zaman ki, onları zay edər, şeytan ona cürət edər. Onu böyük günahlara daxil edər”...


Şeytanın övladları, onların adları və vəzifələri nələrdir?


Şeytanın övladları, onların adları və vəzifələri nələrdir? Sur çalınana qədər yaşayacağı üçün, İblisə nəsil verildi: İblisin bir çox övladları vardır. Hər birinin adları və vəzifələri vardır. Şeytanın övladlarının adları və onların vəzifələri bunlardır:
1. Hanzəb: Namazda vəsvəsə verər. Təqibatın düzgün yerinə yetirilib yetirilməməsində, sözlərin deyilib deyilməməsində, rəkətlərin sayında və s.-də çaşdırmaq istəyər.
2. Vəlha: Təmizlikdə çox su istifadə etməyiniz, bir yeri bir neçə dəfə lazımsız olaraq silib təmizləməniz üçün vəsvəsə verər. Çox su istifadə etdirər, gərəksiz təmizlik etdirər və daha sonra isə gülüb lağ edər.
3. Zəllənbur: Bu da bazarlarda satıcılara xarab mal satmağı, yalandan and içməyi, malını tərifləməyi, malın qüsurunu gizləməyi və insanları aldatmağı mənfəətli, gözəl göstərər...


Sübh namazı niyə bəzən qəzaya gedir?


Sübh namazı niyə bəzən qəzaya gedir? İnsan bəzən sübh namazını bilməyərəkdən qəzaya verir. Özü ilə əhd bağlayır ki, bir daha belə olmayacaqdır. Ancaq səhər yuxusu o qədər şirin olur ki, namaz üçün qalxa bilmir. Bəs bunun səbibi nədir? Bunun həm maddi və həm də mənəvi səbəbləri vardır. Maddi amillər:
1. Həyatında proqramsızlıq. Sübh namazını dərk etməyə mane olan amillərdən biri - həyatında proqramsız olmasıdır. Bu cür insan nə yuxusunu və nə də gördüyü işlərini tənzim edə bilməz. Ona görə də sübh namazına qalxmaq onun üçün çətin olar.
2. Gecəni çox yemək yemək. Gecə ağır yatmağa səbəb olan amillərdən biri yatmazdan əvvəl çoxlu yemək yeməkdir...


“Əzadarlıq saxlamaq əslində islama ehtiramdır”!


“Əzadarlıq saxlamaq əslində islama ehtiramdır”! Hacı Əhliman Rüstəmov: “Kiminsə atası ölsə, o heç vaxt həmin ərəfədə toy eləməz. Məhərrəm ayında da İmamımız şəhid olub”
Hər il olduğu kimi bu ildə müsəlman Azərbaycan xalqı məhərrəm ayını qeyd etmək ərəfəsindədir. Kimlər evində ehsan bişirərək ehtiyacı olanlara paylayır, kimlərsə isə məscidlərə gedərək əzadarlıq mərasimlərində iştirak edərək bu ayın hörmətini saxlayırlar. Lakin bu ayla bağlı cəmiyyətdə müəyyən fikir ayrılıqları və suallar formalaşıb? Sual edirlər ki, nəyə görə bu ayda toy etmək olmaz? Və ya nəyə görə İmamımızın şəhid olaraq cənnətə getməsini bayram kimi qeyd edib sevinmək əvəzinə kədərlənməliyik?...


Dini qəbul etməyən adama son sözümüz nə olsun?


Dini qəbul etməyən adama son sözümüz nə olsun?Sürücülər yolda karlarına gələ biləcək bəzi şeyləri özləri ilə götürürlər. Ehtiyat təkəri olan avtomobilin yolda təkəri buraxmasa, sürücü bir şey itirmir. Amma ehtiyat təkəri olmayan avtomobilin təkəri yolda buraxsa sürücü əziyyət çəkməlidir. Bəli, insan ehtimal verdiyi hadisələrə qarşı hazırlıq görməlidir. Ehtiyatlı insan soyuqda donmaz, yağışda islanmaz. Bəs dində necədir? Peyğəmbərlər ölümdən sonrakı həyat, sorğu-sual haqqında kifayət qədər məlumat vermişlər. Xalqın onlara inanan hissəsi sutkada on-on beş dəqiqə namaz qılır, ildə bir dəfə bir ay müddətində oruc tutur və zərərli işlərdən çəkinirlər. Bu insanlar axirətdə bir şey qazanmasalar da ...


Allah-Taala dörd kəsin duasını geri qaytarmaz?!


Allah-Taala dörd kəsin duasını geri qaytarmaz?!Peyğəmbərdən (s) nəql edilən hədislər: “Qiyamət günü mən bütün insanların günahlarını etmiş olsalar da dörd kəsə şəfaət edəcəyəm: Mənim əhli-beytimə kömək edən kəsə, ya çarəsiz qaldıqları zaman onların istəklərini yerinə yetirən kəsə, yaxud dildə və ya qəlbdə onları sevən kəsə və yaxud da əl ilə onları müdafiə edən kəsə.” Bu hədisi İmam Əli (ə) nəql edib. Yenə də həzrət Peyğəmbər İmam Əliyə (ə) vəsiyyətində buyurur: “Allah dörd kəsin duasını geri qaytarmaz: Adil İmamın duasını, atanın övladı üçün etdiyi duanı, möminin mömin qardaşından ötrü etdiyi gizli duanı və məzlumun duasını. Məzlum dua edərkən nida gələr: “And olsun izzət və cəlalıma, sənin intiqamını bir neçə müddət keçsə də alacağam.”...


“Allaha itaətsizliyin başında hansı 6 amil durur...”


“Allaha itaətsizliyin başında hansı 6 amil durur...” İmam Kazım (ə) buyurur: “Allah Qiyamət günü üç dəstə insana ərşinin kölgəsində pənah verəcəkdir: O kəs ki, müsəlman qardaşını evləndirər. O kəs ki, din qardaşına xidmət edər, o kəs ki, müsəlman qardaşının sirrinin ifşa olmasının qarşısını alar”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allaha itaətsizliyin başında 6 amil durur: 1. dünya sevgisi. 2. vəzifə sevgisi. 3. yemək sevgisi. 4. yuxu sevgisi. 5. rahatlıq sevgisi. 6. qadın sevgisi”.
İmam Əli (ə) buyurur: “Dünya sevgisi qulağı hikməti eşitməkdən kar edər. Qəlbləri bəsirət gözünü görməkdən kor edər”.


Dualarda Allahdan nə istəyək?


Dualarda Allahdan nə istəyək? İnsan öz həyatının hər bir sahəsində Allaha möhtacdır. Hər nə varsa – Allahdandır. Qüdsi hədisdə oxuyuruq: “Allah Musaya (ə) buyurur: “Hər nəyə ehtiyacın vardırsa, Məndən istə, hətta qoyunun otuna və yeməyin duzuna qədər”. Bəs Qadir Allahdan nə istəyək? Qurani-Kərim bizə Allahdan nələri istəyəcəyimiz sahəsində yardım edir və bizə tövsiyələr verir: 1. Siratül-müstəqim yoluna hidayət olmağımızı. “Bizi (əqidə, elm, əxlaq və əməllərdə) doğru yola hidayət (və həmin yolda dayanıqlı) et!”. (“Fatihə” 6). 2. Müstəqim yolunda qalmağı dua etmək. “Və de: «Ey Rəbbim, məni (hər bir işin icrasına) haqq və doğruluqla daxil et və haqq və doğruluqla çıxart və Öz tərəfindən mənə Sənin tərəfindən kömək edilmiş və (işlərimdə mənə) kömək edən bir hökmranlıq ver!»”. (“İsra” 80)...


Əməlimiz harada ləngiyir ki, kamala aparmır?


Əməlimiz harada ləngiyir ki, kamala aparmır? Əməllərimiz harada ləngiyir? İnsanın hər bir əməlinin zahiri və batini vardır. Əməlin zahiri – insanın hərəkətlə yerinə yetirdiyi həmin əməldir. Batini isə əməlin əslidir ki, insanın batinini kamala doğru hərəkət etdirər. Necə ki, insan ruhu bədəni olmadan eyniyyət əldə edə bilmir, eləcə də insan əməlinin batini olmadan insanı kamala çatdırmır. Necə ki, insan bədənə malik olmadan insan adlanılmır, eləcə də əməllər də o cürdür. Əgər ibadət batini hərəkət olmadan yerinə yetərsə, mənasız və təsirsiz olar. Ona görə də zahiri hərəkəti batini hərəkət olmadan əməl adlandırmaq olmaz. Allah Təala Quranda insanı oruca dəvət edir. Oruc ibadəti də başqa ibadətlər kimi, həm zahirə və həm də batinə malikdir. Orucun zahiri – sübh namazından başlayaraq məğrib azanınadək içmək və yeməkdən çəkinməkdir. Batini isə bütün haram və məkruhlardan uzaq olmaqdır. Bəzi əməllər vardır ki, insanın orucunun zahirini batil edər. Hz Peyğəmbər (s) buyurur: “O şey ki, orucu aradan aparar – yalandır”...


İnsanların batini və zahiri həyatını dəyişəcək 4 mühüm amil hansılardır?


Maraqlı və toxunmaq istədiyimiz məqam, insanların fərqli düşüncə sahibi olması Allah Rəsulunun (s) bir hədisində özünü zahir etməkdədir. Bu hədisə əsasən mömündə dörd şey olmalıdır ki, onun rifahına xidmət etsin. Peyğəmbər (s) bu dörd şeyi sayır. Amma fərqli baxışlarla. Zahir və batin baxışları ilə. Peyğəmbər (s) buyurub: Möminin dörd şeyi olmalıdır: Geniş evi Yaxşı miniyi Gözəl libası Nurlu, işiqlı çırağı.
Bir kişi dedi Ya Rəsul Allah (s) bizim bunlardan yoxumuzdu biz neynəyək? Həzrət (s) buyurdu: Bu hədisin həmdə batinin vardır. Geniş ev böyük səbri təmsil edir, yaxşı minik ağıldır, gözəl libas həyadır, nurlu çırağ elimdir ki, onun səmərəsi bəndəçilikdir...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter