İslam maarifinə əsasən insanın günahlarını bağışladan əməllər hansılardır?!


1-Möminlə əl verərək görüşmək!
2-Məscidin təmizlik işi ilə məşğul olmaq!
3-Məscidin işığını yandırmaq!
4-Xəstənin görüşünə getmək!
5-Gözlənilməz xəstəliyə səbir göstərmək!
6-Müsəlmanın dəfn mərasimində iştirak etmək!...


Ramazanın Fitr bayramı niyə belə adlanır?


“Fitr” sözünün mənası “açılmaq” deməkdir. Hədislərdə də bu sözə rast gəlmək olur. Belə ki, Peyğəmbərimiz (s) haqqında gələn hədisdə oxuyuruq ki, Həzrət (s) ibadət etmək üçün o qədər ayaq üstə dayanardı ki, ayağının əti yaralandığı üçün bir-birindən ayrılardı və açılardı. Oruc tutanlara şamil edilməsinin mənası isə budur ki, oruc tutan insan Fitr bayramında ağzını açar, yəni artıq yeyə və içə bilər.
Quranın da buyurduğu kimi, oruc tutmaq başqa dinlərdə də mövcuddur. Ancaq onların bu orucluq əyyamını Fitr bayramı iə bitirməkləri haqqında məlumat yoxdur. Oruc tutmaq İslam ümmətinə aid olan bir şərəfdir. Başqa dinlərdə oruc tutmaq ancaq peyğəmbərlərə (ə) vacib buyurulmuşdu.
Fitr bayramının özünəməxsus əməlləri vardır ki, bu əməllərə başqa dinlərdə rast gəlmək olmur. O cümlədən Fitr bayramına məxsus namazın olması, bayram gecəsində edilən ibadətlər, bu bayramda fitrənin çıxardılması kimi....


Ramazan ayının gündəlik duaları bizə nə demək istəyir?


Əgər Ramazan ayının gündəlik dualarına nəzər salsaq, həqiqi möminin necə həyat tərzi keçirməli olduğunu dərk etmiş olarıq. Belə ki, bu dualar bizə deyir ki, insan həyatı səy və çalışma ilə zəngin olmalıdır. Allaha təvəkkül etməli, Onun əmrlərinə təslim olmalıdır. Yaxşı bilirik ki, dua – möminin silahıdır. Xaliq ilə məxluq arasında olan rabitələri formalaşdırar. Duanı, ən aşağı mənəvi dərəcədə olan insandan tutmuş, ali mənəvi dərəcəyə çatan hər bir insan edər. Dua – bəndənin Allahla etdiyi münacat və dərdləşməkdir. Öz ehtiyaclarını bölüşüb, sirlərini əmanət etdiyin kəsə etimad etməkdir.
“Səhifeyi-səccadiyyə” kitabı bizə Allahla necə dua edəcəyimizin yollarını öyrədir və bizə nümunələr verir. Belə ki, Həzrət Səccad (ə) duaların birində buyurur: “Allahım! Allahım, tövfiq ver öz valideynlərim üçün bu işləri görüm”. Yəni, bizə öyrədir ki, hətta valideyn münasibətilə bağlı mövzularda belə, Allahdan tofiqat istəmək lazımdır....


Hansı üç duadır ki, tez həyata keçər?! İmam Sadiqin (ə) hədisi


İmam Sadiq (ə) buyurur: “Üç dua vardır ki, Allah üçün hicabda qalmaz və mütləq həyata keçər: ata və ananın saleh övladı üçün etdiyi dua, məzlumun zalımı nifrin etməsi, möminin mömin qardaşı üçün etdiyi dua”. Övladların bu dünyada müvəffəq olmaqlarının ən mühüm açarı – valideynlərinin onlar haqqında etdiyi xeyir dualarıdır. O zaman ki, valideyn övladı üçün ürəkdən dua edər, bu dua yeddi qatlı göyə qalxar. Heç bir maneə olmadan Allaha çatar və Allah onu yerinə yetirər.
Əllamə Məclisinin atasının xatirəsi. - Alimin atası nəql edir: “Səhər çağı gecə namazını bitirəndən sonra Allahla münacat etdiyim zaman başa düşdüm ki, hansı duanı etsəm, yerinə yetəcəkdir. Düşündüm ki, hansı duanı edim. Bu zaman Muhəmmədbaqirin ağlamaq səsi beşiyindən eşidildi. Bu zaman dedim: “Pərvərdigara! Muhəmməd (s) və Ali-Muhəmmədin (ə) haqqına, bu körpəni dininin təbliğçisi, Peyğəmbər (s) əhkamının naşiri, İmam Zamanın (ə.f) yardımçılarından qərar ver və bu yolda ona sonsuz tofiqlər nail et!”...


Ramazan ayının özünə məxsus 5 xüsusiyyət və fəzilətləri hansılardır?!


Ramazan ayının özünə məxsus fəzilətləri ilə tanış olaq:
1. Aylar içində ən üstün olanıdır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ey insanlar! Allahın rəhmət, bərəkət və bağışlanma ayı sizə üz tutmuşdur. Elə bir ay ki, Allah yanında bütün aylardan üstün və gündüzləri – gündüzlərdən, gecələri – gecələrdən, saatları – saatlardan üstündür. Elə bir ay ki, siz orada qonaqlığa dəvət olunmusunuz və Onun lütfündə qərar tutmusunuz”.
2. Allah Kitabının bu ayda nazil olması. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Quranın hamısı Ramazan ayında Beytul-məmura nazil olmuşdur. Sonra 20 il ərzində Peyğəmbərə (s) nazil olmuşdur. İbrahimin (ə) səhifəsi – Ramazan ayının ilk gecəsində, Tövrat – Ramazan ayının 6-cı günündə, İncil – Ramazan ayından 12 gecə keçəndən sonra, Zəbur isə Ramazan ayının 18-də nazil olmuşdur”...


Ramazan ayında oruc tuta bilməyənlər bu aydan necə bəhrələnə bilərlər?!


Ramazan ayı həm oruc tutanlar və həm də oruc tutmaqdan üzrlü olanlar üçün çoxlu bərəkətlər gətirər. Bu bərəkətlər ilə tanış olaq:
1. Bağışlanma. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim Ramazan ayını imana görə, Allah üçün və savabı üçün oruc tutarsa, keçmiş günahları bağışlanar. Hər kim Qədr gecəsini iman və Allah mükafatı ümüdi ilə ibadətə qiyam edərsə, keçmiş günahları bağışlanar”.
2. Cəhənnəm atəşindən azad olmaq. Həzrət Peyğəmbərdən (s) nəql edilir ki, Ramazan ayı – azad olmaq ayı adlandırılmışdır. Çünki Allahın onun hər gündüz və gecəsində insanlar cəhənnəm odundan azad olunur. Ayın sonunda isə keçən günlərdə azad etdiklərinin sayı qədər (insanı) azad edəcəkdir.
3. Əməlin savabı yüksələr. 4. Ruzi artar. 5. İlahi rəhmətə meyil edilər. 6. Dualar qəbul olar.....


Orucun yetmiş bərabəri olan oruc necə olur?


Həzrət Peyğəmbər (s) Şəbaniyyə xütbəsində buyurur: “Ey insanlar! Bu ayda behiştin qapıları üzünüzə açılacaqdır. Allahdan istəyin ki, onları üzünüzə bağlamasın.
Cəhənnəmin qapıları bağlanacaqdır. Allahdan istəyin ki, onları sizin üzünüzə açmasın. Şeytanlar zəncirdədirlər. Allahdan istəyin ki, onları təkrar sizə hakim etməsin”.
Əgər Həzrətin (s) buyurduqlarına diqqətlə baxsaq, görərik ki, bu dəyərli sözlərdə həqiqi oruc tutanın sifətləri gizlənmişdir. Həzrət Peyğəmbər (s) bizə buyurur ki, həqiqi oruc tutan necə rəftar edib, necə dualar etməlidir. Həzrətin (s) bizə tövsiyələrində oxuyuruq ki, buyurur: “Dillərinizi saxlayın. Gözlərinizi halal olmayana bağlayın. Qulaqlarınızı haram söz və səs eşitməkdən qoruyun”. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Əgər orucunun iftarını qardaşının evində etsən, savabı əsas orucun yetmiş bərabəri qədər olar”.


Ramazan ayı üçün 10 bənddən ibarət tutumlu gündəlik proqram hansı əməllərdən olmalıdır?!


O zaman ki, insan qarşısına çıxan bir fürsətin dəyirini bilər, onun qədrini daha yaxşı başa düşər və həmin fürsətdən bacardığı qədər istifadə etməyə çalışar. Ramazan ayı da müsəlmanların qarşısına çıxan ən böyük fürsətlərdən biridir ki, hər kim onu dərk edər, mütləq onun qədrini bilər və ondan bacardığı qədər daha çox istifadə edər.
Bu fürsətdən daha çox necə istifadə edə bilərik?
1. Gün ərzində işimizi elə qurmalıyıq ki, azı bir dəfə, yaxşısı – bir neçə dəfə Quran tilavəti ilə məşğul ola bilək.
2. Namazları vaxtında və diqqətlə qılmağa səy edək.
3. Bu günün duasını mütləq oxuyaq və Ramazan ayında oxunması müstəhəb olan duaları bir neçə hissəyə bölüb, gün ərzində oxumağa çalışaq.
4. Bacardığımız qədər Allahı zikr edək. Bu və digər zikrlərin içindən seçib, gün ərzində deyə bilərik:“Subhənallah”,“Əlhəmdulilləh”,“Allahu Əkbər”,...


Qəflətdə olub-olmadığımızı haradan bilək?


Bizlər haradan bilək ki, qəflətdəyik, ya yox? Eyni bu sualı Peyğəmbərə (s) və Məsumlara (ə) da verərdilər. Bir neçə xüsusiyyətlər var ki, əgər onlar bizdə davamlı olsa, narahat olmalıyıq ki, bu xəstəliyə yoluxmuşuq.
Peyğəmbərimizin (s) hüzuruna bir məsihi gəlir, qafillərin, qəflətdə olanların əlamətlərini soruşur. Peyğəmbərimiz (ə) ona qəflətdə olanların dörd əlamətini təqdim edir. Birinci əlamət – korluqdur. Söhbət fiziki korluqdan getmir. Adam ola bilər ki, fiziki əlil olsun, amma bizdən də yaxşı görsün. Varlıq aləminin koru – o şəxsdir ki, həqiqətlərdən kor qalıb. Bu xəstəlik hər birimizdə ola bilər. Bəzən həqiqətlər göz qabağındadır, amma görmür. Kərbəlada Aşura günü o müsibətlər ona görə yaşandı ki, insanlar göz qabağında olan sadə həqiqətləri görə bilmədilər. Deməli, qəflətin ən ciddi xüsusiyyətlərindən biri – vücudi korluqdur....


Ramazan ayında oruc tutaraq ac qalmağın hanısı fəlsəfə və hikmətləri vardır?!


Ramazan ayında insan gün ərzində yemək və içməkdən uzaq qalır. Bəziləri öz-özünə düşünür ki, axı oruc tutmağın nə faydası vardır?
Mənəvi nöqteyi-nəzərdən oruc tutmaq ilk növbədə insana aclığın əziyyətini daddırır, imtahana çəkir. Aclıqla müçayiət olunan bu ibadətin böyük faydaları vardır ki, onlarla tanış olaq.1. Nəfslə mübarizə aparmaq. İmam Əli (ə) buyurur ki, aclıq çəkmək – nəfsin cilovlanmasına yaxşı yardımçıdır və onun adətini sındırandır.
2. Qəlbin səfalı olması. Toxluq insan beynində çoxlu buxarın yaranmasına gətirib çıxardar. Beyin tox halda məstlik halına düşər. Ona görə də yaxşı düşünə bilmir. İnsanın qəlbi çox vaxt kor ola bilir. Halbuki, aclıq qəlbin səfalı və riqqətli olmasına səbəb olar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim mədəsini ac saxlayar – onun düşüncəsi tərbiyə olunar”....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter