İslam şəriətinə əsasən Hacət namazını necə qılaq?


Hər hansı istəyin həyata keçməsi niyyəti ilə qılınan namaz. Qurani-kərimdə buyurulur: «Səbr etmək və namaz qılmaqla (Allahdan) kömək diləyin!» («Bəqərə», 45).

Hədislərdə hacət namazının qılınma qaydası


Dəstəmaz üzvündə yara oduqda dəstəmazın alınma qaydası necə olmalıdır? – Cəbirə dəstəmazı


Cəbirə - Sınıq, yara və bəzi xəstəliklər zamanı bədən üzvünün üzərinə bağlanan sarğıya və çəkilən dərmana deyilir.

Bu zaman şəriətə uyğun şəkildə alınan dəstəmazı “cəbirə dəstəmazı” adlandırır


Namazın təşəhhüdündə Əttəhiyyətu demək İmam Sadiqdən (ə) nəql olunmuşdur ?! Hədisin araşdırılması


Zurarənin İmam Cəfər əs-Sadiq (ə.s) ilə təşəhhüd barədə söhbəti.   
İnternetdə Cəfəri məzhəbli qar


İmam Mehdi (ə.s) - "əl-Kafi" şiələrimizə kifayətdir - deyibmi?


  Əhli-beyt (ə.s) məktəbinə müxalif olan bir qrup insan Şeyx Kuleyninin (r) "əl-Kafi" kitabının guya tam şəkildə səhih olduğunu isbat etmək üçün kitabın bəzi nüsxələrinin müqəddiməsində bəzi mütərcimlər t


Əhli-beyt (ə.s) kimdir? » "İtrət" kimdir?


"İtrət" kimdir?   Şeyx Səduq "Kəmaluddin və təmamun-nimə" kitabında yazır:

حدثنا محمد بن زياد بن جعفر الهم


İmam Əli (ə) Hz Zəhranı ə.s incidib! Bəzi yalançı müsəlmanların iddiasına cavab ?!


Ey Əbul-Həsən! Fatiməni qəzəbləndirmə!    İslam düşmənləri bu rəvayəti bizə qarşı istifadə edirlər:
Əbu Əyyub əl-Ənsarinin Peyğəmbər (s) qəbrini ziyarəti (əl-Hakim və əz-Zəhəbi).   Hakim Nişaburi "Mustədrək əla əs-səhiheyn" kitabının cild 4, səhifə 560-da nəql edir


İmam Kazim (ə) buyurur: Gün ərzində günahdan amanda qalmaq üçün bu surəni oxuyun?!


Sübh namazından sonra İxlas surəsini oxumağın fəziləti     ثواب من صلى الفجر ثم قرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة

Fəcr (sübh) nama


Səfərdə qəzaya gedən namazlar necə qılınmalıdır ?!


Səfərdə olan şəxsin günorta namazları qəzaya qalıb. Növbəti gün vətənə çatdıqdan sonra həmin günorta namazları bütöv qılınmalıdır ya qısa formada?

İslam şəriətinə görə səfər şərtlərinə cavab v


Qurban kəsərkən hansı dua oxunar və necə paylanılar ?


Qurban kəsərkən hansı duaları oxumaq tələb edilir?

Qurban kəsərkən yalnız Allahın adını çəkmək (məsələn, «bismillah» demək) vacibdir. Hər hansı başqa duanı oxumaq vacib deyil, müstəhəbdir. Qurban kəsərkən oxunan geniş yayılmış müstəhəb dua belədir: &laqu


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter