İslam ümmətinin hidayəti üçün Əhli-Beytin (ə) nə qədər əhəmiyyətli olması haqda Hz Əli (ə) nə buyurmuşdur?!


... 1. Əli (ə) Peyğəmbərin (s) Əhli-beytini (ə) vəsf edərkən xalqa müraciətlə buyurur: \"Ey camaat! Hara gedirsiniz? Nə üçün haqqdan yayınırsınız? Haqqın bayraqları bərpadır, nişanələri aşkardır. Hidayət çıeaqları yolu göstərdiyi bir halda yolunu azmışlar tək hara gedirsiniz? Nə üçün sərgərdansınız? Halbuki Allah peyğəmbərinin (s) itrəti sizin aranızdadır. Onlar haqqın öndərləridirlər. Dinin rəhbərləri və doğru danışan dillərdirlər”.
2. \"Ey camaat! Peyğəmbərinizin (s) Əhli-beytinə (ə) baxın. Onlar hansı səmtə addım atsa, siz də o səmtə gedin. Ayağınızı onların ayaq izlərinə qoyun. Çünki onlar sizi hidayət yolundan çıxarmazlar, fəlakətə sürükləməzlər. Əgər sussalar susun, əgər qiyam etsələr qiyam edin. Onlardan önə keçməyin ki, yolunuzu azarsınız. Onlardan geri qalmayın ki, məhv olarsınız”...


İmam Baqir (ə) aclığını aradan aparmaq üçün hansı duanı etdi?! Həzrətdən Kəramət ...


İmam Baqir (ə) bir ərazidə dayandı və öz xeyməsini qurdu. Sonra bir qədər hərəkət etdi. Nəhayət, bir xurma ağaca yetişdi. Ağacın altında Allahın şükrünü dedi, sonra buyurdu: Ey xurma ağacı! Allah səndə qərar verdiyi şeylərlə bizi doydur. Bu zaman ağacda qırmızı və sarı xurmalar bar verdi. İmam(ə) ondan meyl etdi. Əbu Üməyyə Ənsari də onunla idi, o da, ağacın xurmasından meyl etdi.
Axırda İmam(ə) buyurdu: bizim bu möcüzəmiz Məryəmin möcüzəsi kimidir ki, xurma ağacının budaqlarını öz tərəfinə çəkdi və ağac onun üçün təzə xurmalar verdi.
Həzrəti-Məryəmin (ə) möcüzəsi belə idi ki, Həzrəti-Məsihin(ə) təvəllüdü ilə camatdan uzaqlaşıb qəmlənmişdir...


Məclislərdə Peyğəmbər (s) və İmamları yad etmek haqda məsumlar nə buyurmuşlar?!


Məclislərdə Peyğəmbər (s) və İmamları yad edib onlardan nəql olunmuş hədis və elmlər barəsində bəhs etmək haqqında: İmam Baqir(ə) buyurur: \"Biz Əhli-beyti yad etmək-Allahı yad etmək, düşmənlərimizi yad etmək isə Şeytanı yadetmək deməkdir.”
İmam Sadiq (ə) buyurur: \"Allahın mələklərindən bir neçəsi daim yer üzərində seyr edər. Seyr zamanı müxtəlif məclislərə baş çəkərlər. Həzrəti Məhəmməd (s) və onun pak ailəsi yad olunan məclislərə daxil olar və orada aparılan söhbətlərə diqqətlə qulaq asarlar. Məclis başa çatdıqdan sonra mələklər məclis əhlinə dua edib oranı tərk edərlər...


Hz Zəhra (ə.s) Peyğəmbərin (s) qəbiri kənarında nələrdən şikayətləndi?!


Sonra həzrəti Zəhra (s.ə) atasının qəbrinə baxıb ağladı. Bir neçə beyt şe\'rlə belə buyurdu: Atacan! Sənin vəfatından sonra böyük və çox çətin hadisələr baş verdi ki,ə gər sən onun şahidi olsaydın,bu müsibətlər bizim üçün böyük görsənməzdi. Biz,çoxlu yağışı əldən vermiş torpaq kimi, Səni əldən verdik və Sənin qövmün yollarını azdılar. Bəs onların şahidi ol! Qeybdə olma! Hər kəsin Allah yanında başqa qohumlara üstünlüyü vardır.
O zaman ki,sən getdin, bizim və sənin aranda torpaq fasilə saldı, bir dəstə insan bizə qarşı kinlərini aşkar etdilər .İndi ki, sən bizim aramızdan getmisən bütün torpaqlarımız qəsb olunub, camaat bizimlə yaxşı rəftar etmir və biz xar olmuşuq. Tezliklə qiyamət günündə bizim ailəyə olan zülmün səbəbkarları başa düşəcəklər ki, hara qayıdacaqlar.
Sən 14 günlük ay kimi idin. Sənin nurundan istifadə olunurdu. Allah tərəfindən sənə asimani-kitablar nazil olurdu...


Həzrət Zəhranın (s.ə) evnin hansı 6 mənəvi xüsusiyyəti vardı?!


Hədislərə və tarixə nəzər salaraq, Həzrət Fatimənin (s.ə) evinin maddi və mənəvi xüsusiyyətlərinə nəzər sala bilərik:
... 5. Mələklərin gedib-gəldiyi məkandır. İmam Baqir (ə) buyurur: “Həzrət Əli (ə) ilə Fatimənin (s.ə) evi Peyğəmbərin (s) hücrələrindən biri idi. Onların evinin tavanı Allahın ərşi olar”. Bu ev mələklərin gəlib-getdiyi, vəhy gətirdiyi ev idi. Mələklərin ardı-arası kəsilmirdi. Biri gəlir və o biri gedirdi. Bu məsum insanlar üçün evin tavanı yox idi, evin tavanında Allahın ərşini müşahidə edə bilirdilər.
6. Sadə və təmtəraqdan uzaq. Bu evdə dünya təmtəraqından əlamət yox idi. Nə xalçası bahalı idi və nə də ev əşyaları. Bu evin sakinləri zahidcəsinə bir həyat sürürdülər. Ona görə də nələri varsa, yoxsullara verirdilər. Özləri isə çox sadə bir həyat sürürdülər...


Hz Fatimeyi Zəhra (ə.s) ilə Hz Əlinin (ə) İslam Peyğəmbərinin (s) hüzurunda hansı iftixarlarını sadaladılar?!


Hz Əli (ə) Hz Fatimeyi Zəhraya (ə) buyurdu: “Peyğəmbər (s) məni səndən çox sevir!”
Hz Zəhra (ə.s) dedi: Necə mümkündür belə bir şey ki, mən onun qızıyam!
Mən onun cigər parəsiyəm! Mən onun yeganə qalmış bir qızıyam!
Hz Əli (ə) ona buyurdu: Əgər inanmırsansa gedək Hz Peyğəmbərin (s) hüzuruna və ondan soruşaq?!
Hz Əli (ə) və Hz Fatimeyi Zəhra (ə) Peyğəmbərin (s) hüzuruna getdilər və Hz Fatimə (ə.s) soruşdu:
“Əziz ata hansı birimizi daha çox sevirsən?!”
Hz Peyğəmbər (s) qızının cavabında buyurdu: “Səni sevirəm və Əli səndən daha əzizdir!”
Hz Əli (ə) həyatyoldaşı Hz Zəhraya (ə.s) buyurdu: “Mən demədimmi ki, Peyğəmbər məni səndən daha çox sevir! Mən o kəsəm ki, Allah evində dünyaya göz açmışam!...


Hz Əli (ə)-ın məsciddə Əbubəkr və Ömər üçün geniş surətdə dəlil və sübut gətirməsi Fədəkin kimə aid olmasını sübut etdi?!


... Qəsbkar qəzavət hökmlərindən xəbərsizdir! Həzrət Əli (ə) buyurdu: Müsəlmanların barəsində etdiyin hökmü üçün bizim üçün edirsən?
Əbubəkr dedi: Yox. Əli (ə) buyurdu: Əgər müsəlmanların əlində bir şey olsa və mən onu özüm üçün iddia etsəm, hansımızdan şahid tələb edəcəksən?
Əbubəkr dedi: Səndən şahid istəyərəm.
Əli (ə) buyurdu: Əgər mənim əlimdə bir şey olsa və müsəlmanlar onu özləri üçün iddia etsələr, məndən şahid istəyəcəksən?! Nə üçün Fatimədən şahid istəyirsən? Halbuki, Fədək onun əlində və ixtiyarındadır. Peyğəmbərin (s) həyatında və ondan sonra Fatimə (s.ə) onun maliki olubdur. Niyə müsəlmanlardan şahid istəmirsən?!
Əbubəkr susdu.Ömər dedi: Bu müsəlmanların qənimətidir. Biz sənin kəlamınla müqabilə edə bilmərik. Əgər ədalətli bir şahid gətirsəz, Fədək sizindir. Yox əgər gətirmədiniz, bu diyar müsəlmanların qənimətidir. Sənin və Fatimənin onda haqqı yoxdur!!! Mənbə: \"Fatimə Zəhra (s.ə) xütbəsi\" kitabı


Peyğəmbərimiz (s.ə) nə buyurdu ki, Həzrət Zəhra (s.ə) əvvəlcə ağladı, sonra şad oldu?


Allah dərgahında insanların dəyəri təbii ki, bərabər deyildir. Bəziləri Allahın yaxın mələklərindən belə üstündürlər, bəziləri isə vəhşi heyvandan da alçaqdırlar.
İnsana dəyər verən şey – elm, iman, təqva və üstün əxlaqi fəzilətlərə bəzənməkdir.
Bu meyarlara əsasən, iki cahan xanımı olan Həzrət Fatimə (s.ə) ən ütsün insan idi. O zaman ki, Peyğəmbər (s) ölüm ayağında idi, qızı taqətsizliq edirdi.
Həzrət (s) onun bu halını görən zaman buyurmuşdu: “Ey Fatimə! Məgər razı deyilsənmi ki, sən dünya qadınlarının ən üstün banusu, bu ümmət qadınlarının banusu, imanlı qadınların banusu olasan?”. Bu hədisdə Həzrət (s) qızının malik olduğu üstün məqamları bir-bir sayır və onun nə qədər üstün olduğunu bəyan edir...


Hz Peyğəmbər (s) qızı Fatimənin başına gələcək müsibətlər haqda nələr buyurmuşdur?!


Peyğəmbər (s) Xanım Zəhra (ə.s) və onun başına gətiriləcək müsibətlərdən danışır! Peyğəmbəri-Əkrəmin (s) öz sevimli qızı xanım Fatimeyi-Zəhraya (ə.s.) məhəbbət və ehtiramı yalnız atalıq hisslərindən qaynaqlanmırdı. O həzrət qızına böyük gözlə baxır, böyük məqam sahibi bilirdı. Çünki onda bir çox məziyyət və fəzilətlər müşahidə etmişdi.
Peyğəmbəri-Əkrəmin (s) qızı Fatimeyi-Zəhraya (ə.s.) olan məhəbbətini öz dilinə gətirməsi və “Fatimətu əhəbbul-xəlqi iləyyə! Fatimətu əəzzun-nasi ələyyə!” (Mənim üçün ən sevimli və ən əziz kəs Fatimədir!) – deyə buyurması ilə onun uca məqamını insanlara tanıtdırmaq istəyirdi. Çünki o həzrət özündən az sonra əziz qızının başına olmazın zülmlərinin gətiriləcəyini yaxşı bilirdi. Peyğəmbər (s) insanlara höccəti tamamlamaq istəyirdi ki, heç kim bəhanə gətirə bilməsin, heç kim deyə bilməsin ki, Zəhranı (ə.s.) tanımadıq...


Həzrət Əli (ə) Fədək bağının Əhli-Beytə (ə) aid olmasını demişdirmi?!


Qəsbkarların Fədəyin qəsb etməmişdən qabaq Əli (ə)-a sual verməsi: Əbubəkr və Ömər Fədəyi qəsb etməmişdən qabaq, öz zahiri rəftarlarını tənzimləmək üçün Əli (ə)-ın yanına gəlib, dedilər:Peyğəmbərdən qalan mülk barəsində nə deyirsən? Əli (ə) buyurdu: Biz, Peyğəmbərdən qalan mülkə yiyələnməyə daha da layiqiq.
Dedilər: Hətta Xeybərdə olanlara da yiyələnməyə layiqsiz? Həzrət buyurdu: Bəli, hətta Xeybərdə olanlara da yiyələnməyə layiqiq.
Dedilər: Hətta, Fədəkdə olanlara da? Həzrət buyurdu: Hətta Fədəkdə olanlara da. Onlar Əli (ə)-ın bu sözlərini eşitməklə narahat oldular və dedilər: ...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter