İblisin ilk və birinci olaraq gördüyü işlər nələr olmuşdur?!


İblisin ilk dəfə gördüyü işlər
Yer əhalisindən göylərə Allaha ibadət edən ilk kəs İblis olmuşdur.
İbadəti mələkləri təəccübə gətirən ilk kəs İblis olmuşdur.
Allaha etiraz edən ilk kəs də İblis olmuşdur.
İlk fəryad çəkən də İblis olmuşdur ki, həmin gün Allah ona lənət elədi
İlk dəfə başqalarına oxşarlığı yaradan da İblis olmuşdur.
İld dəfə cadu edən İblis olmuşdur.
İlk dəfə saz düzəldib çalan İblis olmuşdur
İlk dəfə saç uzadıb zülf saxlayan İblis olmuşdur...


Hansı məsələlər həqiqi narahatçılıq yaratmalıdır... Nələr üçün narahat olmağa dəyməz?!


Niyə bikefsən??? Bilal-ı Həbəşi kimi qızmar qumlara yatırılıb, üzərinə daşlarmı qoyuldu?
Niyə bikefsən??? Yunus peyğəmbər (a.s) kimi dənizəmi atıldın?...
Nə düşünürsən, dünyalıq işlərmi? Kədərlənəcəksənsə, namazını qəzaya saxladığın üçün, birinin qəlbini qırdığın üçün kədərlən..
Kədərlənəcəksənsə, bu gün Allah üçün bir şey etmədiyin üçün, Allahi Rəsulun (s) İmamları (ə) razı edə bilmədiyin üçün kədərlən..
Fələstində, Suriyada və Dünyanın dörd bir yanında zülm görən, işgəncə edilən, öldürülən din qardaşların üçün kədərlən..
Kədərlənəcəksənsə, bir kasıba yardım edə bilmədiyin üçün, yetimin əlindən tuta bilmədiyin üçün kədərlən..


İnsanın imanında Elmul-yəqin, eynul-yəqin, həqqul-yəqin nə deməkdir?!


Allaha mərifət əldə etməyin bir neçə mərhələri vardır ki, insan bu mərifət sayəsində yəqinliyə çatar. Yəqinliyin bir neçə mərhələsi vardır ki, onlarla tanış olaq.
1. Elmul-yəqin nədir? Elmul-yəqini izah etmək üçün belə bir misal çəkə bilərik. Fərz edin ki, bir nöqtədə atəş şölələnmişdir. Sizinlə bu atəş arasında bir divar vardır. Əgər siz tüstü və ya gələn istilik sayəsində divarın arxasından bu atəşin olduğunu dərk etsəniz – bu olur elmul-yəqin. Ona bənzəyir ki, bir nəfər Allahı tanıyar və Ona iman gətirər, ancaq əqli bürhan vasitəsilə.
2. Eynul-yəqin nədir? Əgər siz yuxarıda çəkdiyimiz misalda divarı keçə bilsəniz və atəşi yaxından görsəniz – bu olur eynul-yəqin. Bu mərhələ keçmiş mərhələdən daha üstündür. Ona görə də görmək, eşitməkdən daha üstün hesab olunur. Bu mərhələdə insan tövhidin təsirlərini həyatında əməli şəkildə müşahidə edər...


Niyə insan namazı tələsik qılmağa meyillidir?!


Bəzən insan dostları ilə saatlarla söhbət edir və yorulmur, ancaq elə ki, namaz üçün dayanır – Allahla söhbət etmək ona çətin gəlir. Çalışır namazını tez qılıb qurtarsın.
Bəs bu, niyə baş verir? Bunun səbəbi odur ki, bu insanın Allahla yaxınlığı yoxdur. İnsan özünə yaxın olmayan biri ilə danışan zaman həmişə çətinlik çəkər. Biz də baxmayalıyıq, görək Allahla nə qədər yaxınıq. Baxmalıyıq ki, Quran oxuyan zaman, namaz qılan zaman bizə çətindir, yoxsarahatlanır və şad oluruq.
Əgər insan elə paltar geyinər ki, başqalarının diqqətini cəlb etsin. Bu insan – xudbin insandır. Əgər insan dediklərinə diqqət etməsə və hər nə gəldi desə, o zaman Allah onun qəlbindən çıxar və o, Allahı unudar.
Əgər qəlb Allahı tanıyırsa, o zaman zehnində gözəl təəssüratlar yaranacaqdır. Bu səbəbdən Quran buyurur ki, əgər qəflətdən uzaq olmaq istəyirsənsə, Allahı yada sal...


İffətli insan üçün 8 tələ və uçurum hansı məsələlərə diqqət etməməklə baş verir?!


İffət – insanın öz nəfsi istəklərinin qarşısında müqavimət göstərməsidir. Hər nə ki, şəhvət qüvvəsini təhrik edər – iffətin bəlası hesab olunar. Ona görə də iffətin bəlaları:
1. Haram baxışlar. İffətin ən təhlükəli bəlası – haram baxışlardır. İmam Əli (ə) buyurur: “Gözlər – şeytanın tələləridir”.
2. Naməhrəmlə xəlvət etmək. Məsumlarımız (ə) buyurur ki, hər kim naməhrəmlə xəlvət edər, orada üçüncü şəxs şeytan (lən) olar.
3. Bekar olmaq. İmam Əli (ə) buyurur: “Allah sağlam və bekar insanı ki, nə dünya işindədir, nə də axirət – düşmən bilər”.
4. Qadınla kişinin bir yerdə fasilə gözləmədən işləməsi və ya bir mühitdə qərar tutması. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Naməhrəm qadın və kişilər arasında fasilə qoyun. Çünki qarışmaq nəticəsində elə dərd və bəlaya giriftar olarlar ki, dəvası yoxdur”...


Zikir nədir?


Zikr nədir? Zikr Allahı xatırlamaq, qəlbnən xatırlamaq, Allahı tərifləmək məs; \"Ey Rəbbim sənsən pak sənsən Müqqədəs.\" \"Səndən başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur.\"
Allahı xatırlamaq isə Məs; Namaz qılırıq, Namazın saatını güdürük nə vaxt olacağına baxırıq Allahı xatırlayırıq. Quran oxuyuruq Allahı xatırlayırıq. Allahın öz adlarıynan çağır. Ən böyük zikr isə \"La illahə illəllah\", demekdi. Mənasını düşünərək.
Mənası; \"Allah təkdir və ondan başqa ilah yoxdur.\" Bu söz Allahın çox xoşuna gedir. Allah özünə Şərik qoşanları sevməz. Oturduğunuz yerdə \"Sübhanallah,\" \"Əllhamdulillah,\" \"Əllahu Əkbər\" \"Inşəllah\" və \"La illahə illəllah\" Deyərək təsbeh çəkin. Və yaxud da özünüz üçün deyin. Bu da böyük savablardandır. Dua edərkən həm zikr çekin həm də salavat. Onda dualarınız daha tez qəbul olunar. Hər an Allahı xatırlıyın və zikr edin. Ona içindən gələcəyi qədər gözəl sözlər deyin...


Niyə görüləcək işlər üçün \"İnşallah\" deməliyik?


\"İnşallah\" gündəlik həyatda tez-tez eşitdiyimiz və işlətdiyimiz kəlimələrdən biridir. Ancaq bir çoxumuz bu kəlməni işlətsək də, onun dərin mənasından xəbərsizik. Hətta bəzən getmək istəmədiyimiz bir dəvəti nəzakətlə yola vermək üçün \"inşallah\" deyirik. Halbuki \"Allah istəsə\" mənasını verən \"inşallah\" kəliməsi qədərlə əlaqədar çox önəmli məsələdir. Biz yaxın və uzaq gələcək üçün bir qisim planlar qururuq. \"Sabah bura gedəcəm, o biri gün bunu edəcəm. Həftə sonu filan yerə baş çəkəcəm, yay tətilini filan yerdə keçirəcəyəm\" və s. Bəli, vaxtımızı səmərəli keçirmək üçün planlı hərəkət etmək , əlbəttə ki, vacibdir, lakin burada bir şeyi nəzərə almağa, diqqət yetirməyə məcburuq. Əgər Allah istəməsə, onun izni və iradəsi olmasa, biz barmağımızı da tərpədə bilmərik. Bizi də, hərəkətlərimizi də yaradan Allahdır. Haqq-Təala inayətini, rəhmətini bir anlıq üstümüzdən götürsə, daş kimi yerimizdə qalarıq. \"Əraf\" surəsinin 188-ci ayəsində Haqq-Təala Peyğəmbərimizə xitabən belə buyurur : \" De: \" Mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilərəm. Əgər qeybi bilsəydim, sözsüz ki, daha çox xeyir tədarük edərdim və mənə pislik də toxunmazdı. Mən iman edəcək insanları ancaq qorxudan və müjdələyənəm!\"


İnsanın bədənində hər hansı xalın olması nəyi isə bildirirmi?


Bəzi mistik təlimlərdə bunun müəyyən məna daşıdığı, hətta bu cür xalı olan adamın Allahın seçilmiş bəndəsi olduğu bildirilsə də, bunların İslama aidiyyatı yoxdur. Ümumiyyətlə, insandakı hər hansı fiziki nişanə və əlamətin müəyyən mənalara yozulması İslam dininə ziddir.
Burada yalnız bəzi məsum şəxslər istisna ola bilər. Məsələn, tarixdən məlumdur ki, Həzrət Mühəmməd Peyğəmbərin (s) kürəyində xüsusi əlamət, yəni xal var imiş. Bunu peyğəmbərlik möhrü də adlandırırlar. Yəni o həzrət \"xatəmül-ənbiya” (peyğəmbərlərin möhrü) idi, peyğəmbərlərin siyahısı Onun adı ilə tamamlanmış və möhürlənmişdi. Sanki bunun təsdiqi olaraq, kürəyində də möhür nişanəsi var imiş...


Nə üçün insanların əksəriyyəti həqiqəti xoşlamır?


Cavab: Ola bilsin ki, bu mövqeyə etiraz edənlər tapıla. Axı ən qəddar cinayətkarlar da, həqiqəti sevdiklərini iddia edirlər. Burada iki mühüm nöqtəni qeyd etmək zəruridir.
Əvvəla, həqiqəti dildə, başqa sözlə sözdə qəbul etmək hələ həqiqəti sevmək deyildir. Həqiqətə bağlılıq əməldə sübut olunmalıdır. Həqiqəti sevən insan, bu həqiqət onun zərərinə olsa belə, etiraz etməz. Amma sözdə həqiqətdən dəm vuranlar, həqiqət onlara qarşı olduqda bəhanəyə əl atarlar.
İkincisi, bəziləri elə güman edirlər ki, həqiqət nisbi anlayışdır. Amma əslində Allah bir olduğu kimi, həqiqət də birdir. Əgər bir tayfa müsəlman, o biri tayfa bütpərəstdirsə, bu o demək deyil ki, həqiqi din ikidir. Əgər nəzərə alsaq ki, dünyada yalnız bir həqiqi din mövcuddur, aydınlaşar ki, bəşəriyyətin böyük bir hissəsi həqiqətdən uzaqdır. Bu barədə Qur´anda belə buyurulur:«...Peyğəmbər onlara haqq olan Quranla gəldi. Lakin onların əksəriyyəti haqqı xoşlamır»


İslam maarifinə əsasən Gecəni yatmaq, yoxsa oyaq qalmaq daha faydalıdır?


Cavab:Əhli-beyt hədislərindən birində buyurulur: «Alimin yuxusu cahilin ibadətindən üstündür». Maraqlıdır, necə ola bilər ki, yuxu ibadətdən üstün olsun? Başqa bir sual: mürəbbə baldan üstün ola bilərmi? Hamı bilir ki, bal misilsiz bir nemətdir və onu mürəbbə ilə müqayisə etməyə dəyməz. Bəs bala sirkə qatışsa necə? Əlbəttə ki, belə baldan mürəbbə yaxşıdır.
Sözsüz ki, ibadət yuxudan üstündür. Amma nadan insanın ibadəti, adətən, «qatqı»lı olur. Bu ibadətdə riya, başqalarının nəzərini düşünmək, fikir dağınıqlığı kimi mənfi elementlər kifayət qədərdir. Alim isə yuxunu ibadətə «çevriməyi» bacarır. O, yatarkən dəstəmaz alır, dua oxuyur, sağ tərəfi üstə yatır, ən əsası isə yuxunun vaxtını və müddətini düzgün təyin edir...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter