Din - dindarlıq sağlamlığınız üçün təhlükədirmi?!


 CAVAB: Sağlamlıq dedikdə, cismani sağlamlığı nəzərdə tu­tur­sunuz, yoxsa ruhi sağlamlığı?

Əgər cismani sağlamlığa - ürəyə, hansısa bir bədən üzvünə, din zərər vurursa, onda İslamın bədən üzvləri ilə bağlı göstərişlərini nəzərdən keçirək. Məsələn,


Dini inanca bağlı olanlardan qorxmaq səbəbindən uzaq durmaq nə qədər doğrudur?


K.Hitçens yazır:

“Əgər bir şəhərdə, qa­ran­­lıqda qabağıma dini ayinlərdən qayıdan şəxslər çıxsaydı, çox qorxardım... Bir sözlə, ibadətdən qa­yıdan şəxsləri gördükdə, mən adətən yolumu dəyişirəm”.


Nə üçün bu inanc ona (dinə) inananlara xoşbəxtlik gətirmir?


Cavab

 Bu ideologiyanın daşıyıcısı olan ateistlərə belə bir sual vermək istərdik: Gördüyünüz və tanıdığınız mömin təbəqənin və dinə bağlı olan kəslərin neçə faizindən belə bir şeyi eşitmisiz? Bu in


Qurani Kərimdə adları keçən Uxdud səhabələri kim idi?


 “Uxdud” kəlməsi böyük çala və ya xəndək mənasınadır.[1] Burada böyük xəndək nəzərdə tutulur ki, odla dolduruldu və imanlı olanları ora atıb işgəncə ilə və diri-diri yandırdılar.

Bu hadisənin hansı zamanda


İt və donuzun nəcis olması barəsindəki hədisi bəyan edin!


İt və donuzun nəcis olması barəsində imamlardan (əleyhimus-salam) çoxlu rəvayət nəql olunmuşdur. Bu rəvayətlər iki qisimdir: bəzi rəvayətlərdə “nəcisdir” kəlməsi aşkar deyilmiş, bəzilərində isə aşkar deyilməmişdir, amma mülazimədən (bir şeyin hökmünün deyilməsindən başqa


Fiqhi hökmlərin fəlsəfəsi haqqında sual etmək olarmı?


Verilmiş suala bir neçə nöqtəni qeyd etməklə cavab vermək olar:
 

1.Bütün ilahi hökmlər hansısa məsləhətlər və fəsadları nəzərə almaq üzrədir. Biz qəbul etmirik ki, hansısa şəri hökm səbəsiz ola bilər. Belə ki, heç vaxt hansısa hök


Həzrət İsa (əleyhis-salam)-ın adı Quranda neçə dəfə gəlmişdir?


Həzrət İsa (əleyhis-salam)-ın adı Quranda (İsa kimi) 23 dəfə gəlmişdir. O cümlədən:

1. “Bəqərə” surəsi, 87, 136, 253-cü ayələrdə;

2. “Ali-İmran” surəsi, 45, 52, 55, 59 və 84-cü ayələrdə;

3. “Nisa” surəsi 157, 163, 171-ci ayələrdə;


“Kəhf” surəsinin məzmun və qiraətinin fəziləti nədir?


Sual soruşan şəxs “Kəhf” surəsinin fəzilət, məqam və təlimləri ilə əlaqədar məsələlər barədə sual etdiyindən, biz də cavabı iki hissədə bəyan edirik:

a) “Kəhf” surəsinin xüsusiyyəti və məqamı

Quranın sair surələri kimi bu surənin də çoxlu xüsusiyyə


Şiə alimlərinin nəzərindən sehr nədir? Onu necə batil etmək (zərərsizləşdirmək) olar?


Quran nəzərindən sehr iki qismə bölünür:

1. Bu işdə əsas məqsəd camaatı aldatmaq, göz bağlamaq olduğuna görə heç bir həqiqəti yoxdur: Quranda buyurulur:

فَإِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِ


Bəqərə surəsinin 233- cü ayəsiylə Əhqaf surəsinin 15- ci ayəsi arasında olan ixtilaf necə həll olur?


  1. "Analar öz övladlarına iki il tam süd versinlər".[1]

Uşağa iki il süd vermək, vacibdir?

Şərafətli ayə vucuba dəlalət etmir; çünki davamında buyurur: "O analar ki, süd vermək dövr&uu


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter