K.Hitçens: “Bir çox şiə mərasimlərinin şahidi olmuşam. Onların ayinlərinin qismən katoliklərdən mənimsələndiyini öyrə¬nən¬-də çox da təəccüblənmədim”.


K.Hitçens: “Bir çox şiə ritual və mərasimlərinin şahidi olmuşam. Bu səbəbdən, onların ayinlərinin qismən katoliklərdən mənimsələndiyini öyrə­nən­­də çox da təəccüblənmədim”.

CAVAB:  Maraqlıdır, Hitçens bu ritu


SUAL: İslam dini keçmiş yəhudi və xristian dininin mətnlərindən toplanmışdırmı ?!


SUAL: K.Hitçens: “İslam monoteist dinlər arasında həm ən maraqlısı, həm də ən maraqsızıdır. O, ibtidai yəhudi, məsihi sələflərinin parçalarından toplanıb. Ona görə onlara qarşı hər hansı bir dəlil, İslam əleyhinə də dəlil hesab olunur. Onun əsas mətni son dərəcə darıx


Belə görsənir: Bütün dinlər ya şübhələrin ağzını bağlamağa, ya da onları ciddi şəkildə məşğul etməyə çalışır ?!


İRAD : K.Hitçens: “Bütün dinlər ya şübhələrin ağzını bağlamağa, ya da onları ciddi şəkildə məşğul etməyə çalışır”.

CAVAB:    Bütün dinlərin maarifinin təfərrüatından xəbəriniz varmı? Əlbəttə ki, yoxdu


Hitçens qərb alimi: Allah Rəsulunun (s) Ayişə ilə evliliyi məsələsinə irad tutur !


ŞÜBHƏ: K.Hitçens: “...Bu adamın doqquz yaşlı qızla nikaha girmək istəyini ağız büz­mədən oxumaq mümkün deyildir”.

  -  CAVAB: Hitçens, Allah Rəsulunun (s) Ayişə ilə evliliyi məsələsinə irad tutur və demək istəyir ki, onun doqquz yaşı var idi. Halbuki t


K.Hitçens: Bir möcüzə arasında onlarla nəsil fasilə varsa, onu isbat etmək mümkün deyil?


SUAL: K.Hitçens: “Bir möcüzə ilə sizin aranızda onlarla nəsil varsa və hər hansı bir müs­təqil sübut yoxdursa, onun ola bilmə ehtimalı radikal şəkildə dəyişir”.

CAVAB:  Kim deyir ki, İslamda göstərilən möcü


“İslam rəsmi olaraq intiharı qadağan edir. Amma cəsa¬rətli şəhidlərlə nə edəcəyini bilmir: qınamalı, yoxsa nümunə kimi göstər¬məlidir?!”


“Tanrı böyük deyildir” kitabının başqa bir yerində belə yazılır: “İslam rəsmi olaraq intiharı qadağan edir. Amma cəsa­rətli şəhidlərlə nə edəcəyini bilmir: qınamalı, yoxsa nümunə kimi göstər­məlidir?”

        CAVAB:  Hi


“Dünyanın heç bir nöqtəsi bizə digərindən daha müqəddəs deyil. Zəvvarlıq cəfəngiyatı və bəzi müqəddəs inanclar batildir!


Hitçens sonra qeyd edir: “Dünyanın heç bir nöqtəsi bizə digərindən daha müqəddəs deyil. Zəvvarlıq cəfəngiyatı və bəzi müqəddəs divar, mağara, məzar və ya daş uğruna qan tökülməsi kimi dəhşətin yerinə kitabxana zallarında, qalereyalarda tələsmədən gəzməyi, dos­


ŞİƏ DEDİKDƏ MƏQSƏD KİMDİR?


Cavab: “Şiə” ərəb lüğətində “ardıcıl” mə`nasını daşıyır. Qur`ani Kərim buyurur:

وَ اِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَاِبْرَاهِيمَ

“Nuhun ardıcıllarından biri İbrahimdir.”


Romalı xristianın gördüyü yuxuların mənasında İmam Əli (ə) hansı izahatları verdi?!


Roma ölkəsindən olan xristian bir kişi yedi yuxu görür və İmam Əli (ə) bu yuxunu onun üçün yozur və o da təsdiq edir.
Birinci yuxusu. İmam (ə) buyurur: \"Yuxuda görmüsən ki, bir saray səmadan asılmışdır ki, oraya qızıldan kürsülər qoyulmuşdur. Ətrafında kənizlər, nökərlər və mələklər vardır. Bu sarayın ətrafını isə donuzlar və meymunlar tutublar. Yozumu budur ki, o saray axəril-zamanda olan zalım sultanın sarayıdır. İnsanlar zəkat vermədiyinə görə mallarını insanlardan alar. Sultanın ətrafında zalımlar vardır ki, ona zülm etməkdə yardım edərlər\".
İkinci yuxu. İmam (ə) buyurur: \"Görmüsən ki, səmadan yataq asılmışdır. İnsanlar onu parçalayırlar və ondan az bir miqdar qalır. Yozumu budur ki, həmin yataq müxtəlif məzhəblərdirlər ki, axəril-zamanda insanlar ona etiqad bəsləyəcəklər. Məzhəbdən bir şey qalmayacaqdır, məgər bir sap qədər\"...


Kafir və düşmənlərlə, müxalif olanlara birlikdə yaşamaq haqqında məsumlar hansı tapşırıqları buyurmuşlar?!


Bir tacir İmam Sadiq (ə)-ın yanına gəlib ondan soruşur: \"Vaxtaşırı mən kafirlər yaşadıqları ölkələrə səfər etməli oluram. Yoldaşlarım mənə ora getməyi məsləhət görməyirlər və deyirlər ki, əgər bu səfərlərin birində onların yaşadıqları yerlərdə ölərəmsə qiyamət günü məhşərə kafirlər ilə birlikdə daxil olaram. (yəni kafir kimi tanınaram). İmam Sadiq (ə) buyurur: Xeyr! Belə deyildir. Əgər kafirlər yaşadıqları ölkələrin birində ölərsənsə məhşərə onlarla birlikdə yox, tək başına daxil olarsan və üzünün nuru yalnız sənin qarşını ışıqlandırar.” İmam Sadiq (ə)-dan kafir və əhli kitaba dua etmək haqqında soruşduqda buyurur: Əgər onlara dua etmək istəsəniz bunu desəniz kifayətdir: (Barəkəllah fidunyakə) Yəni, Allah dünyanı bərəkətli etsin.
Alimlərdən bəziləri belə bir fikirdədilər ki, zərdüşlər, əhli kitab və digər kafirlər ilə əl-ələ görüşdükdən sonra əllər yuyulmalıdır (və ya su tapılmadıqda torpaq ilə təyəmmüm etməlidir)...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter