Dinin bütün faydasının keçmişdə qaldığını görürük iddiasının yalanlığını necə sübut etmək olar?


  “Tanrı böyük deyildir” kitabında bu fikir də yer alır: “Dinin bütün faydasının keçmişdə qaldığını, əsas mətnlərinin ağ iplərlə toxunan nağıllar olduğunu, insan tərəfindən icad edildiyini, həmişə elmin, azad düşüncənin düşməni olduğunu, əksər hall


İslam Peyğəmbərinin həyatı, Düz yüz iyirmi il sonra İbn İshaq ilk dəfə onun həyat hekayəsini yazmışdır bu yazılarda dəyişiklik ola bilməzmi?!


Növbəti irad: “İslam Peyğəmbəri miladi təqvimlə təqribən 632-ci ildə dünyasını dəyişib. Düz yüz iyirmi il sonra İbn İshaq ilk dəfə onun həyat hekayəsini yazmışdır. Lakin bu yazının originalı itib və sadəcə işlənmiş variantı möv­cuddur... Bu şayiələr və qeyri-müəyyən&s


Hitçensin qənaətinə görə, din açıq şəkildə əxlaqsızdır. Şüur, həsəd, xəsislik - iqtisadi inkişafın mühərrikidir. Din isə bunları qadağan edir!


Hitçensin qənaətinə görə, din açıq şəkildə əxlaqsızdır. Şüur, həsəd, xəsislik - iqtisadi inkişafın mühərrikidir. Din isə bunları qadağan edir.

          CAVAB: Din ateistlərin qeyd etdiyi bu əxlaqi rəzilə sifətləri qadağan edir. Həsə


Salman Rüşdünün Quranı ŞEytani ayətlər hesab etdiyinə görə şiə alimlərinin fərqli hökmlərini necə başa düşmək olar?!


K.Hitçens “Tanrı böyük deyildir” kita­bın­da yazır: “Babası müqəddəs Qum şəhərində ayətullah və müfti olan Seyid Hüseyn Xomeynini öz şəxsi evimdə qonaq edərkən ona mənə aid olan bir Quran surətini təqdim etdim. O, kitabı öpdü, uzun-uzadı barəsində s


Qurana görə İslam dini oxumamış bir şəxsə nazil olmuşdur bunu nöqsan hesab etməmək qəbul olunandırmı?!


Hitçens: “Bu din, Allahın oxumaq əmrini cahil bir şəxsə verməsini həqiqət hesab etməyən milyonlarla insan kimi, mənə də yaddır”.

                CAVAB:   Bu iradda həzrət Peyğəmbərə (s) nazil olan ilk Quran ayəsi


İslamda kişilərin sünnət edilməsi cinsiyyət orqanına əzab verməkdən ibarət deyilmi?!


K.Hitçens yazır: “İslamda kişilərin sünnət edilməsi cinsiyyət orqanına əzab verməkdən ibarətdir. Sünnətin əsl ma­hiy­yəti cinsiyyət orqanına əzab verməkdir. Müdafiəsiz körpələrin gələ­cək cinsi həyatını məhv etmək üçün uşaqları əlil edirlər”.


Bizim sadəcə özünü vəhy qoruyucusu hesab edənlərə inanmamaqda haqqımız varmı?


Növbəti iradlardan biri budur: “Bizim sadəcə özünü vəhy qoruyucusu hesab edənlərə inanmamaqda haqqımız var. Bizim onları özlərini aldatdıqlarını və başqalarını aldatmağa çalışdıqlarını deməyə haqqımız var. Şübhə və maraq yolunu seçmək, şübhəsiz, çox f


“İslam rəsmi olaraq intiharı qadağan edir. Amma cəsa¬rətli şəhidlərlə nə edəcəyini bilmir: qınamalı, yoxsa nümunə kimi göstər¬məlidir?!”


“Tanrı böyük deyildir” kitabının başqa bir yerində belə yazılır: “İslam rəsmi olaraq intiharı qadağan edir. Amma cəsa­rətli şəhidlərlə nə edəcəyini bilmir: qınamalı, yoxsa nümunə kimi göstər­məlidir?”

        CAVAB:  Hi


Hitçens: “Muhəmməd deyirdi: “Elmin dalınca Çinə belə gedin!” ən böyük sivilizasiyanın onun şüurunun ən uzaq nöqtəsində olduğunu qəbul edirdi?!


Hitçens: “Muhəmməd deyirdi: “Elmin dalınca Çinə belə gedin!” O, bunu deyərkən, özü də bilmədən, ən böyük sivilizasiyanın onun şüurunun ən uzaq nöqtəsində olduğunu qəbul edirdi”.

CAVAB: Hitçens iddia edir ki, həzrət Peyğəmbər (s) öz


Etika və əxlaqın Allaha imanla əlaqəsi yoxdur və buna əsaslana bilməz!


           CAVAB: Demək istəyirlər ki, əxlaqın Allaha imanla heç bir rabitəsi yoxdur, insanın Allaha iman gətirib-gətirmə­məsinin əxlaqa heç bir dəxaləti yoxdur və bunsuz da əxlaqlı ola bilər. Biz, “mənəviyyatlı həyat din olmadan da mümkünd&


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter