K.Hitçens: Məhəmməd adlı bir şəxs olmuşdur amma onun həyat tərzi zaman keçdikdə hər şeyi qarşısıalınmaz şəkildə qarışdırmışdı ?!


İRAD: K.Hitçens: “Bizə məlumdur ki, Məhə­mməd adlı şəxs bildirilən zaman və məkanda, çox ehtimal ki, mövcud olub. Buna baxmayaraq, qalan məsələlərdə, öncəki hallarda olduğu kimi, eyni problemlə üzləşirik. Məhəmmədin əməl­ləri və sözləri barədə olan r


Oruc tutan şəxsin Allah Taala c.c. dərgahında məqamı və əməlləri necə dəyərləndirilir?!


- İmam Sadiq (ə) buyurur: “Oruc tutanın yuxusu ibadət, susması Allaha təsbih, əməlləri və duaları Allah dərgahında qəbuldur.”1
- İmam Sadiq (ə) başqa bir rəvayətdə buyurur: “İsti və yandırıcı havada oruc tutmaq böyük cihaddır.”2
- Xanım Məryəmin vəfatı barədəki həd


Hitçens: “Muhəmməd deyirdi: “Elmin dalınca Çinə belə gedin!” ən böyük sivilizasiyanın onun şüurunun ən uzaq nöqtəsində olduğunu qəbul edirdi?!


Hitçens: “Muhəmməd deyirdi: “Elmin dalınca Çinə belə gedin!” O, bunu deyərkən, özü də bilmədən, ən böyük sivilizasiyanın onun şüurunun ən uzaq nöqtəsində olduğunu qəbul edirdi”.

CAVAB: Hitçens iddia edir ki, həzrət Peyğəmbər (s) öz


İt və donuzun nəcis olması barəsindəki hədisi bəyan edin!


İt və donuzun nəcis olması barəsində imamlardan (əleyhimus-salam) çoxlu rəvayət nəql olunmuşdur. Bu rəvayətlər iki qisimdir: bəzi rəvayətlərdə “nəcisdir” kəlməsi aşkar deyilmiş, bəzilərində isə aşkar deyilməmişdir, amma mülazimədən (bir şeyin hökmünün deyilməsindən başqa


İmam Sadiq (ə) Qaraqabaq insanlarla necə rəftar etməyi tapşırır?!


Acıdil, ədəbsiz, daşürək, qaraqabaq adamlarla rəftarın müxtəlif mərtəbələri vardır. Ən yaxşı rəftar ehsandır. Belə adamlarla yaxşı rəftar etmək insanı onların şərindən qoruyur, bəzən isə onları dosta çevirir. «Fussilət» surəsinin 34-cü ayəsində buyurulur: «Sən pisliyi y


Əməllərimizin qəbul olunması üçün hansı məsələyə daha çox diqqət yetirməliyik?! İmam Sadiqin (ə) hədisi


Riyakarlıq yaxşı əməli puç edir

İmam (ə) buyurur: «Riya olmayan bütün yaxşı əməllər qəbul olunur». İnsanın gördüyü bütün işlər üçün iki hal mümkündür: iş görənin məqsədi ya Allahın razılığıdır, ya da ha


Hz Peyğəmbər (s) gözdəymənin təsirləri haqqında nə buyurmuşlar?!


Gözdəymə rəvayətlərdə:     Gözdəymə haqqında rəvayətlər çoxdur. Bu rəvayətlərdə gözdəymənin təsirlərindən danışılır. "Biharul-Ənvar”, digər rəvayət kitablarında gözdəymə haqqında rəvayətlər kifayət qədərdir. Həm sünni, hə


İnsanlar hansı niyyətlə Allaha bəndəlik edirlər və hansı növü daha yaxşıdır?!


Bildiyiniz kimi, bəndəlik edən insanlar üç qismə bölünür:

1. Qullar; bu qisim bəndələr cəza qorxusundan ibadət edirlər. Yəni, Allaha itaətin vacib olduğunu düşünürlər, lakin məqsədləri cəhənnəm əzabından qorunmaqdır. Məsələn, əgər


Yatmazdan əvvəl dəstəmaz almağın savabları haqqında məsumlar nə buyurmuşlar?!


İmam Sadiq (ə)-dan nəql olunmuş hədisdə deyilir: Dəstəmaz və təyəmmüm alaraq yatağına girən şəxsin savabı məsciddə namaz qılan mö\'minlərin savabı ilə bərabər olar.Bu gözəl sünnəti tərk etməyin və Allah-təalanın razılığını qazanmağa çalışın. Allahı hər zaman yad edin ki, O da sizi yad etsin.
Əli (ə)-dan nəql olunmuş hədisdə deyilir: Cünüb halında yatağınıza girməyin. Qüsl və ya dəstəmaz almağa su tapmasanız torpağa təyəmmüm edin. Cünki, mö\'min bir şəxs yatdığı zaman ruhu bədənindən ayrılıb Allah-təalanın dərgahına ucalar. Allah onun ruhunu qəbul edib bərəkətləndirər. Əgər onun əcəli çatarsa Allah-təala onun mübarək ruhunu Öz rəhmət dərgahına daxil edər, yox əgər əcəli çatmasa ona yaxın olan mələklərdən bir neçəsi onun ruhunu bədəninə qaytarar. ...


Əmr be məruf və nəhy əz münkər etməyə əzab nazil ola bilərmi?!


İmam Sadiq (ə) buyurub: Allah taala iki mələyə bir şəhəri alt-üst etməyi əmr edir. Mələklər həmin şəhərə çatdıqda gördülər ki, bir abid Allah taala ilə razu-niyaz edir.
Mələklərdən biri digərinə dedi: Bu dua edən abidi görürsən? O biri mələk dedi: Bəli görürəm, amma sən öz vəzifəni icra et (yə’ni şəhəri alt-üst et).
Əvvəlki mələk dedi: Mən Pərvərdigarıma müraciət etməyincə bir iş görən deyiləm. Sonra həmin mələk Allahın dərgahına qayıdaraq xitab etdi: Pərvərdigara! Mən şəhərə çatdıqda gördüm ki, filan bəndən sənə dua və razu-niyaz edir. Əmrinə əməl edək, yoxsa əmr dəyişib...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter