Oruc tutan şəxsin Allah Taala c.c. dərgahında məqamı və əməlləri necə dəyərləndirilir?!


- İmam Sadiq (ə) buyurur: “Oruc tutanın yuxusu ibadət, susması Allaha təsbih, əməlləri və duaları Allah dərgahında qəbuldur.”1
- İmam Sadiq (ə) başqa bir rəvayətdə buyurur: “İsti və yandırıcı havada oruc tutmaq böyük cihaddır.”2
- Xanım Məryəmin vəfatı barədəki həd


“Etika və əxlaqın Allaha imanla əlaqəsi yoxdur və ona əsaslana bilməz. Quran yəhudi və xristian (məsihi) əfsanələrinin təqlididir!


“Tanrı böyük deyildir” kitabında K.Hit­çens dinlə bağlı danışdıqdan sonra belə bir iradı irəli sürür: “din və kilsə insanlar tərəfindən icad edilmiş və bu açıq-aşkar şəkildə ortada olan həqiqət gözardı edilə bilməz. ”

O sonra yazır: “E


K.Hitçens: “...Din günahsız və müdafiəsiz uşaqları bir təcrübə dovşanı kimi istifadə edir”. İddiasını necə cavablandırmaq olar?!


K.Hitçens: “...Din uşaqların qorunması və tərbiyəsində xüsusi yer tutur, lakin nəzəriyə və təcrübədə din günahsız və müdafiəsiz uşaqları bir təcrübə dovşanı kimi istifadə edir”.

         CAVAB:  Həqiqətən, uşaqların qor


Şübhə: Dinin dünya tibbinə münasibəti elmi inkişafa qarşı olan mövqeyi kimidir?!


Dinin tibbə münasibəti elmə münasibəti kimidir. Hər zaman qanunauyğun ədavət və bir çox hallarda düşmənçiliklə xarakterizə olunur. Müasir mömin dinin elm və tibblə uyğun olduğunu deyə və hətta inana bilər, lakin narahatedici həqiqət ondadır ki, həm elm, həm də tibb tez-tez din inh


İslam ölkələrində baş verənlər onun göstəricisi deyilmi ki İslam ruhaniliyi insanlarla yaxşı davranmırlar?!


 “Tanrı böyük deyildir” kitabının müəllifi, bir sıra islam ölkələrində baş vermiş hadisələri və haqsızlıqları qeyd edərək yazır: “İslam ruhaniliyi müqayi­sə­də daha yaxşı davranmır, hətta bəzi hallarda daha pis hərəkətlərə yol verir.”


Şübhə: İslam Peyğəmbəri özündən sonra xəlifə təyin etmədi ki müsəlmanlar neçə firqəyə bölündülər?!


     Hitçens, Həzrət Məhəmməd Peyğəm­bərlə (s) bağlı bir iradı bəyan edərək belə yazır: “Ancaq o, hakimiyyətini kimə miras qoyacağı haqda heç bir göstəriş verməyib. Miras üstündə mübarizə onun ölümündən dərhal sonra başladı. Nəti­cə


Din insanlar arasında münaqişə yaradaraq cahillik və xürafata söhkənməsi danılmaz bir faktdır?!


K.Hitçens öz kitabında yazır: “Din, müqəddəs kitablarının nəsildən-nəsilə insanlığın ən primitiv illuziyalarından birini: qəbilə, sülalə və irqi fərqllilikləri şişirtdiyi üçün məsuliyyət daşıyır. Dinin nifrət və münaqişə yaratdığını, cahillik və xurafata s&oum


Peyğəmbərlərin bəziləri qeyri insani və səhv addımlar atmışlarmı?!


         “Tanrı böyük deyildir” kitabında belə qeyd edilir: “İbrahimin qorxunc hekayəsi qətiyyən mərhəmət işığında təsəvvür edilə bilməz. Onun başlanğıcı bir sıra nağıllar və iyrəncliklərdən ibarətdir; burada atalarını yoldan çıxaran


Dinin əsasları puç inanclaramı bağlıdır yoxsa ?! Yalan və qorxu pinsipləri kimi


   Qeyd etyimiz kimi, K.Hitçensin qənaətinə görə, din əksər hallarda yalana, qorxuya arxalanır, cahilliyə, həmçinin köləliyə, irqçiliyə, genosid və zülmə göz yumur.

          CAVAB:   Hitçens dinin yalana arxal


Din elmi düşüncə və azad fikrin düşmənidir. Bu iddianın puç olduğnu necə sübut etmək olar?


“Tanrı böyük deyildir” kitabında dinin elmi düşüncə və azad fikrin düşməni olduğu iddia olunur.

         CAVAB: Bu iddia da digərləri kimi heç bir dəlil və məntiqə söykənmir. Din heç vaxt düşüncə və təfəkkü


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter