“Etika və əxlaqın Allaha imanla əlaqəsi yoxdur və ona əsaslana bilməz. Quran yəhudi və xristian (məsihi) əfsanələrinin təqlididir!


“Tanrı böyük deyildir” kitabında K.Hit­çens dinlə bağlı danışdıqdan sonra belə bir iradı irəli sürür: “din və kilsə insanlar tərəfindən icad edilmiş və bu açıq-aşkar şəkildə ortada olan həqiqət gözardı edilə bilməz. ”

O sonra yazır: “E


Dinin əsasları puç inanclaramı bağlıdır yoxsa ?! Yalan və qorxu pinsipləri kimi


   Qeyd etyimiz kimi, K.Hitçensin qənaətinə görə, din əksər hallarda yalana, qorxuya arxalanır, cahilliyə, həmçinin köləliyə, irqçiliyə, genosid və zülmə göz yumur.

          CAVAB:   Hitçens dinin yalana arxal


Tərcümə olunmuş heç bir Quran əsl deyil?!


K.Hitçens “Tanrı böyük deyil” kitabında yazır: “Tərcümə olunmuş heç bir Quran əsl deyil. Əsl Quran öz unikal simfoniyası ilə kişi və qadınları göz yaşına boğur. Hər tərcümə yalnız Qu­randakı sözlərin mənası haqqında ümumi fikir söyləmək c


Allah-taala Quranın hansı ayəsində bu donuz əti yeməyi qadağan etmişdir?!


“Tanrı böyük deyildir” kitabında yazılıb: “Allah nə üçün dönuz ətinə nifrət edir? İndi gəl maraq içində qal ki, niyə Allah bu cür müxtəlif məxluqlar yaratmış, sonra da yaratdıq­larının içində ən ağıllısına, yəni insana, əbədi cəzanın qorxu


“Kəhf” surəsinin məzmun və qiraətinin fəziləti nədir?


Sual soruşan şəxs “Kəhf” surəsinin fəzilət, məqam və təlimləri ilə əlaqədar məsələlər barədə sual etdiyindən, biz də cavabı iki hissədə bəyan edirik:

a) “Kəhf” surəsinin xüsusiyyəti və məqamı

Quranın sair surələri kimi bu surənin də çoxlu xüsusiyyə


Bəqərə surəsinin 233- cü ayəsiylə Əhqaf surəsinin 15- ci ayəsi arasında olan ixtilaf necə həll olur?


  1. "Analar öz övladlarına iki il tam süd versinlər".[1]

Uşağa iki il süd vermək, vacibdir?

Şərafətli ayə vucuba dəlalət etmir; çünki davamında buyurur: "O analar ki, süd vermək dövr&uu


Allahın istəyinin insanların əzab və rəhmətinə aid edilməsinin mənası nədir?


Bir çox ayələrdə Allahın iradəsi, bəndələrin izzət və zillətinin, ruzinin, bağışlanmağın, əzab və mükafatın səbəbi bəyan edilmişdir ki, sizin sualınızın əsasını təşkil edir. Bundan başqa Allah təala digər ayələrdə isə hidayətin, izzətin, səadətin və ruzinin əldə edilməsi üç&uu


Günahlardan tövbə etməməyin ziyanı haqda Qurani Kərimdə nə xatırladılır?!


 - "Qurani-Kərim”də buyurulduğu bir həqiqətdir:  "Artıq nə bir vəsiyyət etməyə iqtidarları çatar, nə də ailələrinin yanına qayıda bilərlər!" («Yasin»-50).

 - Uca Yaradan Peyğəmbər(s)-ə belə xitab edir: 

 - "(Ey Mühəmməd!) Qə


Qurani Kərimin Nisa surəsində kimlərin tövbəsi qəbul olunandır deyilir?!


    Başlanğıc mərhələlərindən biri də tövbə və istiğfardır. İnsan qəflət, nadanlıq, heyvani və nəfsani qüvvələrin coşub-daşması nəticəsində günaha batarsa, gecikmədən Allahın mərhəmətinə sığınıb ondan bağışlanmasını istəsin. Tövbə və istiğfar suyu ilə qəlbini, ru


Minnət savabı boşa çıxarır! Bu haqda Qurani Kərimin nəzəri nədir?


   Bütün əməllərin düzgünolma və qəbul şərtləri vardır. Oruc tutarkən bu şərtlərə əməl etməsək onun qəzasını tutmağa məcburuq. Amma əməlin qəbul olması üçün başqa şərtlər də vardır. Əgər bu şərtlərə əməl olunmasa hətta düzgün yerinə yetirilmiş ə


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter