Bütün İslam tarixi boyu onun ehkamlarını sual altına qoymaq və ya ən azından tədqiq etmək cəhdi dərhal amansız repressiyalara səbəb olurdu...


 -  İRAD:  K.Hitçens: “Bütün İslam tarixi boyu onun ehkamlarını sual altına qoymaq və ya ən azından tədqiq etmək cəhdi dərhal amansız repressiyalara səbəb olurdu... Qanlı münaqişələr hər zaman İslamın müxtəlif cərəyanları arasında baş qaldı­rırdı


Belə görsənir: Bütün dinlər ya şübhələrin ağzını bağlamağa, ya da onları ciddi şəkildə məşğul etməyə çalışır ?!


İRAD : K.Hitçens: “Bütün dinlər ya şübhələrin ağzını bağlamağa, ya da onları ciddi şəkildə məşğul etməyə çalışır”.

CAVAB:    Bütün dinlərin maarifinin təfərrüatından xəbəriniz varmı? Əlbəttə ki, yoxdu


Təbiət, arxeo¬logiya, fizika və molekulyar biologiya dünya anlayışının daha dəqiq və daha aydın olduğunu sübut edirmi ?!


İrad: Növbəti iradda oxuyuruq: “Təbiət, arxeo­logiya, fizika və molekulyar biologiya dini əfsanələrin sadəcə saxtakarlıq olduğunu və insan tərəfindən yazıldığını deyil, həm də dünya anlayışının daha dəqiq və daha aydın olduğunu sübut etdi”.

CAVAB:&nb


Ateistlər: Dünyanın yaranması ilə bağlı dastanların, həqiqətdən uzaq olması çoxdan məlum¬dur. Dini nəzəriyyələri də bu cürdür?!


 - SUAL: K.Hitçens: “Dünyanın yaranması ilə bağlı bütün əfsanələrin həqiqətdən uzaq olması çoxdan məlumdur. Dinlər, sadəcə, öz tövbə siyahısına daha bir üzrü əlavə etməlidir. Çünki heç nədən şübhələn­məyən insanla


Hitçens qərb alimi: Allah Rəsulunun (s) Ayişə ilə evliliyi məsələsinə irad tutur !


ŞÜBHƏ: K.Hitçens: “...Bu adamın doqquz yaşlı qızla nikaha girmək istəyini ağız büz­mədən oxumaq mümkün deyildir”.

  -  CAVAB: Hitçens, Allah Rəsulunun (s) Ayişə ilə evliliyi məsələsinə irad tutur və demək istəyir ki, onun doqquz yaşı var idi. Halbuki t


Keçmiş ümmətlərə ölülərin dirilməsi baş vermişdir bəs bizim zəmanəmizdə nə üçün baş vermir?! yoxsa nağıllaramı inanmışıq!


SUAL: K.Hitçens: “Güya Harun Fironun sehr­baz­larına açıq mübarizədə qalib gəlir, amma eyni zamanda, onların da sehr gücünü inkar etmir. Bu arada ölülərin dirildilməsi haqda söhbət uzun zaman­dır edilmir. Yəni özümüzə sual vermə&s


Dinin həqiqətini başa düşmək üçün möcüzəyə ehtiyac varmı ?!


SUAL: K.Hitçens: “Hər halda, möcüzələr heç cür onları təcrübə edən dinin həqiqətlərini təsdiq etmir”.

   CAVAB:  Birincisi, din özünün haqlı olmasını sübut etmək üçün möcüzəyə eh


K.Hitçens: Bir möcüzə arasında onlarla nəsil fasilə varsa, onu isbat etmək mümkün deyil?


SUAL: K.Hitçens: “Bir möcüzə ilə sizin aranızda onlarla nəsil varsa və hər hansı bir müs­təqil sübut yoxdursa, onun ola bilmə ehtimalı radikal şəkildə dəyişir”.

CAVAB:  Kim deyir ki, İslamda göstərilən möcü


Həzrət Peyğəmbərin (s) merac Uçan atla getməsini qəbul etməyənlərə necə cavab vermək olar?!


SUAL:    “Tanrı böyük deyildir” kitabında yazı­lıb: “Məhəmmədin Qüdsə gecə uçuşu haqqında danışdıqlarında, atların uça bilmədikləri kimi açıq-aydın bir faktı qeyd etmək amansızlıq olardı...”

CAVAB:  


Allah Taalanın (c.c) İslam Peyğəmbərinə (s) birbaşa vəhy etməsini və xüsusiyyətlərini necə doğru hesab etmək olar?!


 SUAL:  “Tanrı böyük deyildir” kitabında yazılıb: “Bəzən də vəhyin Peyğəmbərə camaat içində açıq bir şəkildə nazil olunduğu zaman ağrı və qulaqlarında güclü uğultu eşitdiyi də deyilir. Hətta ən soyuq hava şəraitində belə, onun bədəni t


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter