Quranda bir çox ayələr bir-birini inkar edir. Belə ki, bəziləri Hz Musanın (ə), Məhəmməd peyğəmbərin (s), digərləri isə Hz İbrahimin (ə) ilk müsəlman olduğunu bəyan edir ?!


Ateistlərin qənaətinə görə, Quranda bir çox ayələr bir-birini inkar edir. Belə ki, bəziləri həzrət Musanın (ə), bəziləri Məhəmməd peyğəmbərin (s), digərləri isə həzrət İbrahimin (ə) ilk müsəlman olduğunu bəyan edir. Hitçens bu haqda ayrı-ayrı ayələrin yer aldı


K.Hitçens: “Peyğəmbərlər, həqiqətən, inan¬clıdırlarmı? Bəlkə onlar insanları şüurlu şəkildə aldadırlar?!”


CAVAB:    Siz ki peyğəmbərləri görməmisiniz! Özü də bütün peyğəmbərləri nəzərdə tutursunuz. Bütün iddialarınızda olduğu kimi, bir dəlil ortaya qoymursuz. Sonuncu Peyğəmbərin (s) gətirdiyi kitab Qurandır, əvvəlkilərin də gətirdiyi kitablar məlumdur. He&


Keçmiş ümmətlərə ölülərin dirilməsi baş vermişdir bəs bizim zəmanəmizdə nə üçün baş vermir?! yoxsa nağıllaramı inanmışıq!


SUAL: K.Hitçens: “Güya Harun Fironun sehr­baz­larına açıq mübarizədə qalib gəlir, amma eyni zamanda, onların da sehr gücünü inkar etmir. Bu arada ölülərin dirildilməsi haqda söhbət uzun zaman­dır edilmir. Yəni özümüzə sual vermə&s


Həzrət Peyğəmbərin (s) merac Uçan atla getməsini qəbul etməyənlərə necə cavab vermək olar?!


SUAL:    “Tanrı böyük deyildir” kitabında yazı­lıb: “Məhəmmədin Qüdsə gecə uçuşu haqqında danışdıqlarında, atların uça bilmədikləri kimi açıq-aydın bir faktı qeyd etmək amansızlıq olardı...”

CAVAB:  


Allah Taalanın (c.c) İslam Peyğəmbərinə (s) birbaşa vəhy etməsini və xüsusiyyətlərini necə doğru hesab etmək olar?!


 SUAL:  “Tanrı böyük deyildir” kitabında yazılıb: “Bəzən də vəhyin Peyğəmbərə camaat içində açıq bir şəkildə nazil olunduğu zaman ağrı və qulaqlarında güclü uğultu eşitdiyi də deyilir. Hətta ən soyuq hava şəraitində belə, onun bədəni t


Peyğəmbərlərin bəziləri qeyri insani və səhv addımlar atmışlarmı?!


         “Tanrı böyük deyildir” kitabında belə qeyd edilir: “İbrahimin qorxunc hekayəsi qətiyyən mərhəmət işığında təsəvvür edilə bilməz. Onun başlanğıcı bir sıra nağıllar və iyrəncliklərdən ibarətdir; burada atalarını yoldan çıxaran


İslam Peyğəmbərinin həyatı, Düz yüz iyirmi il sonra İbn İshaq ilk dəfə onun həyat hekayəsini yazmışdır bu yazılarda dəyişiklik ola bilməzmi?!


Növbəti irad: “İslam Peyğəmbəri miladi təqvimlə təqribən 632-ci ildə dünyasını dəyişib. Düz yüz iyirmi il sonra İbn İshaq ilk dəfə onun həyat hekayəsini yazmışdır. Lakin bu yazının originalı itib və sadəcə işlənmiş variantı möv­cuddur... Bu şayiələr və qeyri-müəyyən&s


Qurana görə İslam dini oxumamış bir şəxsə nazil olmuşdur bunu nöqsan hesab etməmək qəbul olunandırmı?!


Hitçens: “Bu din, Allahın oxumaq əmrini cahil bir şəxsə verməsini həqiqət hesab etməyən milyonlarla insan kimi, mənə də yaddır”.

                CAVAB:   Bu iradda həzrət Peyğəmbərə (s) nazil olan ilk Quran ayəsi


Bizim sadəcə özünü vəhy qoruyucusu hesab edənlərə inanmamaqda haqqımız varmı?


Növbəti iradlardan biri budur: “Bizim sadəcə özünü vəhy qoruyucusu hesab edənlərə inanmamaqda haqqımız var. Bizim onları özlərini aldatdıqlarını və başqalarını aldatmağa çalışdıqlarını deməyə haqqımız var. Şübhə və maraq yolunu seçmək, şübhəsiz, çox f


Həzrət İsa (əleyhis-salam)-ın adı Quranda neçə dəfə gəlmişdir?


Həzrət İsa (əleyhis-salam)-ın adı Quranda (İsa kimi) 23 dəfə gəlmişdir. O cümlədən:

1. “Bəqərə” surəsi, 87, 136, 253-cü ayələrdə;

2. “Ali-İmran” surəsi, 45, 52, 55, 59 və 84-cü ayələrdə;

3. “Nisa” surəsi 157, 163, 171-ci ayələrdə;


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter