Həzrəti Nuh (ə) öz vəsiyyətində nəyi qeyd edir?


İmam Sadiq (ə) nəql edir: “Həzrət Nuh (ə) gəmidən enəndən sonra 50 il ömür sürür. Ömrünün sonunda Cəbrayil (ə) ona nazil olur və Allahın əmrini ona deyir: “Ey Nuh! Öz nübuvvətini sona çatdırmısan və ömrün sona çatmışdır. Sənin yanında olan nübuvvət elmini və böyük adı oğlun Sama tapşır. Çünki Mən yer üzünü hüccətsiz qoymuram. Mənim sünnətim belədir ki, hər qövm üçün yolgöstərən və hidayət edən seçirəm ki, xoşbəxtləri haqqa tərəf hidayət etsinlər. Bədbəxtlər üçün isə hüccəti kamil edənlər olsunlar”...


İslam Peyğəmbəri (s) dualarında Allah-Taaladan (c.c) ən çox nələri diləyərdi?!


Hədislərimizdə bu dua “Ğəriq duası” adı ilə məşhurdur. Abdullah ibn Sinan nəql edir: “İmam (ə) buyurmuşdur: “Tezliklə şübhəyə düşəcəksiniz ki, ondan xilas ola bilməyəcəksiniz, məgər o kəsdən başqa ki, “Ğəriq” duasını oxuyar””. Bu dua belədir:Ya Allahu, ya Rəhmanu, ya Rahim يَا اَللَّهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيمُ
Ya muqallibəl-qulub يَا مُقَلِّبَ ٱلْقُلُوبِEy, o kəs ki, qəlblərin çevrilməsi Onun əlindədir. Sabbit qalbi alə dinikə ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ qəlbimi Sənin dinində möhkəm et.
Həmçinin, Həzrət Peyğəmbərin (s) ən çox oxuduğu dualardan biri də məhz bu dua olmuşdur. Peyğəmbərin (s) həyat yoldaşı Ümmi Sələmədən soruşurlar ki, Həzrətin (s) ən çox oxuduğu dua hansı olmuşdur? O, demişdir ki, “Ğəriq duası”.


İslam Peyğəmbərinin (s) başqa peyğəmbərlərə nisbətdə üstünlüyünün 11 hüccəti nələrdir?!


Dünya yaranan gündən bu dünyaya 124 min peyğəmbər gəlmişdir. Bu peyğəmbərlər içərisində Allah Təala bəzilərini bəzilərindən üstün qərar vermişdir. İslam Peyğəmbəri (s) isə bütün peyğəmbərlərdən (ə) üstündür. İslam Peyğəmbərinin (s) nübuvvət üstünlüyünün hüccətlərə nəzər salaq:
1. Birinci hüccət. Allah Təala buyurur: “(Ya Muhəmməd!) Biz səni aləmdəkilər üçün yalnız bir rəhmət olaraq göndərmişik”. (“Ənbiya” 107). Əgər bütün aləmdəkilər üçün rəhmətdirsə, deməli bütün aləmdə olanlardan üstündür.
2. İkinci hüccət. Allah Təala buyurur: “Və adını sənin (əzəmətin) üçün ucaltdıq (ki, bütün kainatda uca məqamlarda zikr olunsun, Allahın adı ilə birgə çəkilsin, tovhid və peyğəmbərliyə birlikdə şəhadət verilsin. Allah, mələklər və insanlar səni mədh etsinlər, şöhrətin tədriclə Yer kürəsini əhatə etsin və axirətdə Məhmud – bəyənilən olasan)”. (“Şərh” 4). Allah Təala Həzrət Muhəmmədi (s) yada salmağı şəhadətlərdə, azanda və təşəhhüddə Öz adına yaxın qərar verir, halbuki başqa peyğəmbərlər bu cür deyildir...


Dini termin olan Nəbi ilə rəsulun fərqi nədir?


Qurani-Kərim bəzən Peyğəmbəri (s) nəbi və bəzən də rəsul adlandırmışdır. Nəbi ilə rəsulun arasında fərq vardırmı? Nəbi, lüğətdə xəbər verənə deyilir. Rəsulun isə lüğətdəki mənası göndərilən deməkdir. Ona görə də belə görünür ki, nəbi ilə rəsulun arasındakı fərq, vəhyin nazil olmaq keyfiyyəti ilə bağlıdır. Belə ki, nəbi o kəsdir ki, İlahi vəhyi yuxuda qəbul edir. Ancaq rəsul o kəsdir ki, İlahi vəhy ona Allahın mələkləri vasitəsilə nazil olur.
İmam Muhəmməd Baqir (ə) bu ayənin təfsirində buyurmuşdur: “(Allahın) elçi(si və xalqa) xəbər gətirən idi”. (“Məryəm” 54).
Rəsul – o kəsdir ki, Cəbrayil (ə) qarşısında mücəssəm olar. O, Cəbrayili (ə) görər və onunla söhbət edər. Nəbi o kəsdir ki, yuxular görər, necə ki, İbrahim Xəlil (ə) görürdü. Allah Rəsulunun (s) risalətdən əvvəl gördüyü yuxular kimi”.


Məsihi (ə) tapan xristian, niyə müsəlman oldu?


Şeyx Kuleyni, Həsən ibni Hüseyndən nəql edir: “Muhəmməd ibni Həsən mənim üçün nəql etmişdir: “Bizim səhabələrdən biri Samirra şəhərində qan almaq peşəsi ilə məşğul idi və əvvəllər xristian olmuşdur. O, danışır: “Bir gün İmam Həsən Əsgəri (ə) zöhr zamanı mənim dalımca adam göndərdi və mən ora gedən zaman mənə bir damarı nişan verib dedi ki, ondan qan alam. Mən adətən qanı aldığım damarları tanıyıram, ancaq bu damarı tanımırdım. Ona görə də ürəyimdə dedim: “Bu gün qəribə bir şey görürəm”.
O, mənə əmr edir ki, tanımadığım damardan qan alım. Mən damarı açdım və ondan bir qədər qan çəkdim. Sonra İmam (ə) mənə buyurdu: “Evində qal və gözlə”. Mən evdə qaldım və əsr zamanı gəlib çatdı. Həzrət (ə) məni yenə çağırdı və buyurdu ki, yenə qan alım...


Duanın insan taleyində nə belə təsiri vardır?! Hizqil Nəbinin (ə) müjdəsi


Hizqil Nəbiyə Allah-Taaladan (c.c) ilham olundu ki, filan hakimə denən ki, az bir müddətdən sonra öləcəksən! Hizqil Nəbi (ə) İlahi mesajı ona çatdırdı!
Hakim çox qorxaraq təsirləndi. Taxtının üstündə Allahla münacat və duaya məşğul oldu. Duasında belə deyərdi: “Mənim Rəbbim! Mənə o qədər fürsət ver ki, övladım böyüsün və işlərimi sahmana sala bilim!” Allah-Taala (c.c) hakimin duasını qəbul edərək Hizqil (ə)-a vəhy etdi: Get hakimə denən ki, sənin ölümünü 15 il daha gecə saldım.”


Allah –Taala (c.c) Hz Adəmə (ə) bəşəriyyətin vəzifəsini hansı 4 cümlədə açıqladı?!


İmam Sadiq (ə) buyurdu: “Allah-Taala Hz Adəmə (ə) vəhy edərək belə buyurdu: Mən bütün sözləri dörd cümlədə sənin üçün bəyan edirəm!” ...
1-O bir şey ki, Mənə aiddir, odur ki, Mənə bəndəlik edəsən və heç bir şeyi mənə tay və şərik seçməyəsən,
2-O bir şey ki sənə aiddir, Mən sənin əməllərini qarşılığı verəm, o zamanda ki, hər zamandan daha çox ona ehtiyaclı olduğun vaxtda!
3-Və amma o bir şey ki, səninlə Mənim aramdadır, sənin dua etməndir və Mənim qəbul etməyimdir.
4 -Son olaraq o bir şey ki, səninlə insanlar arasındadı, budur ki, o bir şeyi ki, özünə bəyənirsən camaat üçün də bəyənəsən, və o bir şeyi ki, özünə xoşlamayasan insanlar üçün də rəva bilməyəsən.” Mənbə: Nasix Ət-Təvarix kitabı, səh: 23


Nəfsimizi kontrol etməyi Həzrət Yusif (ə) kimi istəyək!


Quran bizə bir çox dastanları ilə ibrət dərsi vermişdir. Bu dastanlardan biri də Yusif peyğəmbərin (ə) dastanıdır ki, Həzrət Yusif (ə) şəhvət və nəfsinə qalib gəlmək üçün Allahdan yardım istəyir. Bu dastan, Quranın ən gözəl dastanı kimi məşhur olmuşdur. Quran buyurur ki, Yusif (ə) öz nəfsinə qalib gəlməkdə siddiq məqamına çatmışdı. Yəni, o həm zahirdə və həm də batində həqiqi mömin idi. Nə zaman Züleyxa ona fitnə qurur, o, Allaha xitab edərək buyurur: “(Yusuf) dedi: «Ey Rəbbim, mənim üçün zindan bunların məni dəvət etdiklərindən daha xoşdur və əgər bu qadınların məkr və hiyləsini məndən dəf etməsən, onlara meyil edər və nadanlardan olaram»”. (“Yusif” 33).
Həzrət Yusifin (ə) Allahdan yardım istəməsi səbəb oldu ki, şəhvətinə məğlub olmaq yerinə, xilas oldu. Düzdür ki, onun xilası zindan imtahanı ilə oldu. O, zindanı Misirin vəziri olmaqdan üstün tutur. Çünki zindan ona iffətli və pak halda ibadət etmək və Allaha bəndə olmaq üçün imkanlar vermişdi. Hər nə qədər çətin və əziyyətli olsa da, nəfsinə qalib gəldiyi üçün Həzrət Yusif (ə) çox xoşbəxt idi.


Niyə Həzrət İbrahim (ə) oda atılanda, Allahdan kömək istəmir?


Quran buyurur: “Kim Allaha təvəkkül etsə, O, ona kifayət edər”. (Təlaq” 3). Həzrət İbrahim peyğəmbəri (ə) göstərmək olar. Belə ki, Nəmrud onu atəşə atmaq istəyəndə, İlahi mələk onun yadına salır ki, Allahdan yardım istəsin. Ancaq o Həzrət (ə), cavabında deyir: “Allahın mənim halımdan xəbər tutması, məni Ondan (nicat) istəmək üçün ehtiyacsız etmişdir”. Əlbəttə, təvəkkülün bu dərəcəsi ancaq siddiqlərə məxsusdur. Həqiqi təvəkkül məhz budur. Yəni, insan əlini hər şeydən üzər və ürəyində inanar ki, onun Allahı vardır və həmişə Onu himayə edir. Ona görə də heç bir çətinliyə görə nigaran və pərişan olmur. “Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah zikr olunduqda qəlbləri qorxar, Onun ayələri onlara oxunan zaman imanlarını artırar və daim öz Rəbblərinə təvəkkül edərlər”.(“Ənfal” 2).


Hz Nuhun (ə) Nuh adlanmasının səbəbi nədir?!


Bir neçə hədislə suala cavab verək: 1. İmam Sadiqdən (əleyhissəlam) belə nəql olunmuşdur: “Nuhun (əleyhissəlam) adı “Əbdül-Ğəffar” olmuşdur. O, öz halına (çoxlu ağlamış və) növhə söylədiyinə görə “Nuh” adlandırılmışdır.
2. Həmçinin İmam Sadiqin (əleyhissəlam) belə buyurduğu nəql olunmuşdur: “Nuhun adı “Əbdül-Məlik” idi. O, beş yüz il ağladığına görə “Nuh” adlandırılıb”.
3. İmam Sadiqin (əleyhissəlam) belə dediyi rəvayət olunmuşdur: “Nuhun adı “Əbdül-Əla” olmuşdur. Ona beş yüz il ağladığına görə “Nuh” deyilib”.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter