Şeytan Məhəmməd Peyğəmbərə (s) dedi: Müsəlmanların əməllərində 6 əməl məni narahat edir?!


Şeytan Məhəmməd Peyğəmbərə (s) dedi: Müsəlmanların əməllərində 6 əməl məni narahat edir?! Şeytan müsəlmanların peyğəmbəri (s) olan Həzrət Muhəmmədə (s) dedi: İnsanlarda olan 6 əməli görəndə dözümüm sona çatır və çox narahat oluram:
1-Adəm övladı bir-birini görəndə salamlaşanda,
2-Adəm övladı bir-birini görəndə əl verib görüşəndə,
3-Adəm övladı bir-birini görən zaman söz verəndə deyərlər İnşallah (yəni Əgər Allah istəsə, Allahın qüdrətini təsdiq edərlər)
4-Adəm övladı etdiyi günah qarşısında əstəğfirullah deyəndə, (yəni günahları qarşısında Allahdan bağışlanma diləyərlər).
5-Adəm övladı hər bir işiə başlayanda bismillah deyəndə, (yəni Allaha xatir bir işimi başlayıram. Rəvayətlərdə də buyurulur ki, Allahın adı ilə başlanan əməl heç zaman yarımçıq qalmaz).
6-Müsəlman ümmət peyğəmbərlərinin adını eşidən zaman ona və ailəsinə salam deyəndə.


Həzrət İsa (ə)-ın hədisində insanın üzünün çirkinləşməsinin səbəbi nə olaraq tanıtdırılır?


Həzrət İsa (ə)-ın hədisində insanın üzünün çirkinləşməsinin səbəbi nə olaraq tanıtdırılır? Həzrət İsa (ə)-ın hədisində insanın üzünün çirkinləşməsinin səbəbi:
İslam Peyğəmbərindən (s) nəql olunur: \"Həzrət İsa (ə) bir şəhərə daxil olarkən bir kişi və qadının çəkişməsinə şahid oldu. İsa (ə) soruşdu: Niyə çəkişirsiniz? Kişi dedi: Ey Allahın Peyğəmbəri (ə) bu qadın mənim həyatyoldaşım və çox yaxşı xanımdır. Amma mən onu sevmirəm və ondan ayrılmaq qərarına gəlmişəm. İsa (ə) buyurdu: Nə üçün ondan ayrılırsan və sevmiyirsən? Kişi dedi: Xanımımın üzü qocalıb, özü cavan olsa belə. Həzrət İsa (ə) üzünü qadına çevirərək, buyurdu: Üzünün yenidən təravətli və bəyənilən vəziyyətə qayıtmasını istəyirsən? Qadın ərz elədi: Bəli. İsa (ə) buyurdu: Bir şey yeyəndə doymazdan öncəyə qədər ye. Çox yeyərək mədəni doldurursan, və yemək mədəndə çox olaraq acılıq verir və Ruhu qocaldır. Ruhun qocalığı isə üzdə özünü göstərir. O qadın Həzrət İsanın (ə) dediklərinə əməl etdi. Xanımın üzünün gözəlliyi geri qayıtdı və yenidən ailəsində sevinclik yarandı.


Həzrət Musanın (ə) Allah-Taaladan 7 suala cavab alması.


Həzrət Musanın (ə) Allah-Taaladan 7 suala cavab alması. Həzrət Musanın (ə) Allah-Taaladan 7 sualına cavab alması:
1-İlahi! Səndən həya edərək xəyanəti tərk edənin savabı nədir? Cavab: Qayamət günü ona əzabdan əman vardır,
2-Mömini öldürən şəxsin cəzası nədir? Cavab: Qiyamət günü Allahın rəhmətindən məhrum və günahları bağışlanmaz,
3-Kafir şəxsi hidayət edən şəxsin savabı nədir? Cavab: Qiyamətin çətin günündə özündən başqa kimi istəsə özü ilə behiştə apara bilər.
4-İbadət və xüsusən namazlarını vaxtında qılan şəxsin cavabı nədir? Cavab: İstəkləri qəbul olunar.
5-Mənəvi təharətə sahib olanın savabı nədir? Cavab: Mənəvi paklığına diqqət edən şəxsin savabı qiyamətdə nur sahib olmasıdır.
6-Ramazan ayının orucunu tutan şəxsin savabı nədir? cavab: Qiyamət günündə ona qorxu yoxdur.
7-Sileyi-Rəhm edənin savabı nədir? Cavab: “Ölümünü təxirə salaram. Can verən anını ona asan edərəm. Behişt xəzinədarları onu səsləyər ki, bizə tərəf gəl. Hansı qapıdan istəyirsənsə behiştə daxil ol”.


Həzrət Adəmin (ə) həyatın bir baxış!


Həzrət Adəmin (ə) həyatın bir baxış! Allah öz rəhmət və lütf anlarının birində qurumuş heykələ ruh üfürdü. Heykəl asqırdı və dedi: «Əlhəmdu lillah». Adəm (ə) ayağa qalxdı. Artıq ona ruh üfürülmüş və kamil insan formasına düşmüşdü. O, nəfəs alır, o tərəf bu tərəfə baxırdı. Düşünən və diqqət edən bir insan yaranmışdı. Əllərini tərpədərək yol gedirdi. Gözəllikləri tanıyır, pislikləri dərk edirdi. Həqiqət ona tanış idi. Haqqı və batili, xeyir və şəri, səadət və bədbəxtliyi ayıra bilirdi. Allah mələklərə əmr etdi ki, Adəmə (ə) səcdə etsinlər. Allahın öz qüdrət əli ilə yaratdığı bir məxluqa səcdə etsinlər. Bütün mələklər səcdə etdilər. Mələklər Allaha itaətdən başqa bir şeylə tanış deyildilər. Onlar həmişə Allaha zikr edirdilər, həmişə Allahın qarşısında təslim idilər. Onlar insana səcdə etdilər, çünki, Allah onu yerdə öz canişini və nümayəndəsi kimi seçmişdi. Çünki, Allah onu xəlifə və canişin olaraq bəyənmişdi. Onun məqamı mələklərdən üstün idi. Amma, başqa bir yaranmış ona səcdə etmədi. O, Allahın Adəmdən (ə) altı min il öncə yaratdığı cin tayfasından olan bir məxluq idi. Heç kim bilmir ki, bu altı min il yer illəri kimidir, yoxsa hələlik heç kimin anlamadığı digər səma ulduzları illərindən. Allah-təala cini oddan yaratmışdı. Şeytan Adəmə (ə) səcdə etmədi. Allahın əmrindən boyun qaçırdı. Şeytan təkəbbür və lovğalıq etdi, palçıqdan yaranmış Adəmə (ə) səcdə etməkdən boyun qaçırdı. ...


Rəhmət Peyğəmbərinin rəftarından bir neçəsinə işarə edin?


Rəhmət Peyğəmbərinin rəftarından bir neçəsinə işarə edin? Rəhmət Peyğəmbərinin rəftarından 10 nümunə:
Hz.Muhəmməd (səllallahu əleyhi və alihi) dəfələrlə təhqir və təqiblərə məruz qaldığı hadisələrdə əsl əxlaq nümunəsi göstərmişdir.
1. Peyğəmbərimiz (s) hər dəfə küçələrdən keçərkən yaşlı bir xanım onun üstünə zibil atardı. O heç bir zaman cavab verməzdi. 2.Peyğəmbərə (s) öz əmanətini etibar edənlər, daha sonra ona qarşı hücum cəhdi etmişdilər. Düzgün və etibarlı (Əl-Sadiq və Əl-Amin) bir şəxs kimi tanındığı üçün hətta düşmənləri belə Ona öz sərvət və mülklərinin qeydinə qalınması üçün etibar edirdi. 3. Taif məntəqəsinin uşaqları onu daşladğı zaman... Mələklər şəhərin məhv edilməsi üçün icazə istədikdə, O, “Mən mərhəmət üçün göndərilmişəm, cəza üçün deyil”, - deyə cavab vermişdi. 4. Peyğəmbərin (s) əmisi Həmzəni öldürmüş şəxsi bağışlaması, 5. Peyğəmbər (s) onun əleyhinə danışmış şəxsi müdafiə etmişdi. 6. Onu təqib edən şəxslərin yanına qayıtmış və “Bu gün mərhəmət günüdür”, - demişdi. 7. Doğma vətəni Məkkədə onu təqib etmiş demək olar ki, hər kəsi bağışlaması. 8. Məkkədə vaxtilə ona hücumlar etmiş əhalinin yanına qayıtmış və “Allahım, bu insanları əhv et, çünki onlar bilməyiblər” , - deyə dua etmişdi. 9. Bir şəxs Məscidi mundarladıqda... Peyğəmbər (s) səhabələrin qarşısını alaraq, həmin şəxslə mülayim və qəzəbsiz şəkildə danışmışdı. 10. Quran dəfələrlə Peyğəmbərin (s) ancaq “xəbərdar edən” və “təbliğçi” olduğunu qeyd edir. Amma Peyğəmbər (s) insanların hidayəti üçün çox çalışardı!


Adəm və Həvvanın neçə övladı var idi?


Adəm və Həvvanın neçə övladı var idi? Həzrət Adəmin övladlarının sayı barəsində (tarixi hadisələrin çoxu kimi) qəti nəzər mövcud deyil, çünki tarixi mötəbər kitablarda, onların adları və sayları barəsində ixtilaflar nəzərə çarpır. Bu da, ola bilsin onların tarixi yazma zamanı ilə çoxlu fasilənin olmasına ua onların hamısının adlarının mühüm olmaması və ... görə ola bilər.
Qazi Nasirəddin Beyzavi nizamut- tarix kitabında həzrət Adəm və Həvvanın övladlarının sayı barəsində deyir: Həvva hər dəfə hamilə olanda bir oğlan və bir qız (əkiz) dünyaya gətirirdi. Hər doğuşdan olan qız o biri doğuşdan olana verilirdi. (Hər doğuşdan olan qız, digər doğuşdan olan oğlanla əqd edilirdi). O ardında yazır: O (Həvva) yüz iyirmi qarın övlad dünyaya gətiribdir. Qabil dördüncü qarnın oğludur. Habilin ölümündən beş il sonra; Adəmin bir qarında tək qız olmayan bir oğlu oldu, ona \"Şeys\" adı qoydu və buyurdu: O Habilin əvəzinə mənə verilib və mübarək bir oğlandır və Peyğəmbər olacaq.[1] Bu nəzərə əsasən, Adəm və Həvvanın 239 övladı olubdur. Təbəri öz tarixində bu şərhə üç nəzər veribdir: 1. Oğlanlı qızlı yüz iyirmi övlad. 2. Qırx oğlan və qız. 3. İyirmi beş oğlan və dörd qız.


İmam Zamanın (ə.c) Yusif Peyğəmbərə (ə) oxşar cəhətləri nələrdir?


İmam Zamanın (ə.c) Yusif Peyğəmbərə (ə) oxşar cəhətləri nələrdir? İmam Zamının (ə) dövlətinin vəziyyətləri İlahi peyğəmbərlərin (ə) yaşayış tərzi ilə uyğun olacaq. Bu məsələ o həzrətin İmamət məqamının ilahi peyğəmbərlərin hədəflərinin davamı olmasının göstəricisidir. Elə ki, ilahi peyğəmbərlərin (ə) bəziləri ilahi borclarını yerinə yetirmək üçün Məhdi (ə)-a deyilən hidayət yollarından, ilahi qanunları təbliğ etməkdə istifadə etmişlər. Bu yazımızda İmam Zamanın (ə) hakimiyyətinin yollarını Yusif peyğəmbərin (s) hakimiyyət üsulları ilə müqayisə olunur. İmam Zamanın (ə) hakimiyyət qurmaqda həzrət Yusiflə (ə) müştərək yollardan istifadələri:
1- Yusif (ə) öz dövrünün sima cəhətdən gözəl insanı olmuşdur, həzrət Məhdi (ə) də zühur edəcək əsrdə yer əhlinin ən gözəli olacaq. 2-Yusif (ə) uzun müddət gözlərdən qeybə çəkildi, Qaim (ə) da insanların gözündən qeybə çəkildi, bir halda ki, onların arasında yaşayır və insanları tanıyır. Amma müsəlmanlar onu tanımırlar. 3-Allah Yusifin (ə) işini padişahın yuxusu ilə Misirdə əziz etdi. Allah Məhdi (ə)-ın hakimiyətini də bir gecədə üzərə çıxaracaqdır. 4-Həzrət Yusif (ə) zindana məhkum oldu. İmam Baqir (ə) buyurur: \"Qeybətə çəkilmə məsələsinin sahibi olan (Məhdinin (ə) yaşayışında Musa (ə), İsa (ə), Məhəmməd (s) və Yusifdən bir nişanə var. ... Yusifin sünnəti isə zindana və qeybətə çəkilməsidir\". 5-Yusif (ə) xas və ümumi tanışlarından qeybətə çəkildi, amma o qeybət dövründə onun və yaxınlarının arasında fasilə olmasına baxmayaraq həmişə onları düşünərdi. İmam Zaman (ə) da baxmıyaraq şiələrinin gözündən və düşüncəsindən uzaq düşmüşdür, amma hər zaman şiələrinin haqqında düşünər.


İmam Əlinin (ə) məzarının kənarında kimlər dəfn olunub?


İmam Əlinin (ə) məzarının kənarında kimlər dəfn olunub? Həzrət Əlinin (ə) ziyarətnaməsindən belə nəticə əldə etmək olur ki, Həzrət Adəm (ə) və Həzrət Nuh (ə) Həzrətin kənarında uyuyur (dəfn olunub). Çünki, ziyarətnamədə belə qeyd edilmişdir: \"Əssəlamu ələykə ya məulayə və əla zəci`əykə Adəmə və Nuh və rahmətullahi və bərakətuh\". (Ey mənim mövlam, sənə və sənin civarında uyuyan Adəm və Nuha Allahın salamı və bərəkəti olsun) (\"Biharul-Ənvar\" c.53, səh. 271, \"Məfatihul-Cinan\" səh. 344) Əbu Bəsir deyir: \"İmam Məhəmməd Baqirdən (ə) Möminlərin əmirinin (ə) qəbri haqqında soruşdum və camaatın bu barədə ixtilafda olduğunu dedim. Həzrət buyurdu: - Şübhəsiz ki, Möminlərin əmiri (ə) atası Nuhla onun məzarında uyuyur.\" ( Hürr Amuli, \"Vəsailuş-şiə\", c.14, səh.386, hədis 19437 \"Alul-Beyt\" müəssisəsi, Qum, 1409 q, Bu mövrid barədə rəvayətlər çoxdur, daha artıq məlumat əldə etmək istəyən \"Vəsailuş-şiə\", c.14, səh. 384, bab 27 \"Babu istihbabi ziyarəti Adəmə və Nuh və İbrahimə mə`ə Əmiril-muminin (ə)\" müraciət etsin.)


Həzrət İdrİs (ə) hansı 3 nemətə malİk İdİ?


Həzrət İdrİs (ə) hansı 3 nemətə malİk İdİ?Allah Təbarəkə və Təala peyğəmbərlərini (ə) müxtəlif möcüzələrlə insanlara tərəf göndərmişdir. Bəzilərini səma kitabı ilə, bəzilərini müxtəlif elmlərlə, bəzilərini qüdrət və səltənətlə. Həzrət Süleyman (ə) və Davudu (ə) səltənəti ilə, bəzi peyğəmbərləri möcüzə silahı ilə və bəzilərini isə xəstələrə şəfa verərək.


Nİyə Həzrət Nuhun (ə) övladı dönük çıxdı?


Ata və ananın ən mühüm vəzifələrindən biri budur ki, övladları ilə dostluq əlaqəsi yaradıb, onlarla qaşılıqlı anlaşmada olsun. Bunu bilmək lazımdır ki, bir ailənin müvəffəqiyyət qazanmasının rəmzi ata və ananın qarşılıqlı anlaşmasından asılıdır. Əgər həyat yoldaşları bir-birini başa düşmürlər və bir-birinə hörmət qoymurlarsa, övlad tərbiyəsində də o qədər mühüm nəticəyə çata bilməyəcəklər. Hətta əgər onlardan biri öz vəzifələrinə düzgün əməl etsə, yenə də övladlarına müsbət təsir qoymayacaqdır.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter