Rəhmət Peyğəmbərinin rəftarından bir neçəsinə işarə edin?


Rəhmət Peyğəmbərinin rəftarından bir neçəsinə işarə edin? Rəhmət Peyğəmbərinin rəftarından 10 nümunə:
Hz.Muhəmməd (səllallahu əleyhi və alihi) dəfələrlə təhqir və təqiblərə məruz qaldığı hadisələrdə əsl əxlaq nümunəsi göstərmişdir.
1. Peyğəmbərimiz (s) hər dəfə küçələrdən keçərkən yaşlı bir xanım onun üstünə zibil atardı. O heç bir zaman cavab verməzdi. 2.Peyğəmbərə (s) öz əmanətini etibar edənlər, daha sonra ona qarşı hücum cəhdi etmişdilər. Düzgün və etibarlı (Əl-Sadiq və Əl-Amin) bir şəxs kimi tanındığı üçün hətta düşmənləri belə Ona öz sərvət və mülklərinin qeydinə qalınması üçün etibar edirdi. 3. Taif məntəqəsinin uşaqları onu daşladğı zaman... Mələklər şəhərin məhv edilməsi üçün icazə istədikdə, O, “Mən mərhəmət üçün göndərilmişəm, cəza üçün deyil”, - deyə cavab vermişdi. 4. Peyğəmbərin (s) əmisi Həmzəni öldürmüş şəxsi bağışlaması, 5. Peyğəmbər (s) onun əleyhinə danışmış şəxsi müdafiə etmişdi. 6. Onu təqib edən şəxslərin yanına qayıtmış və “Bu gün mərhəmət günüdür”, - demişdi. 7. Doğma vətəni Məkkədə onu təqib etmiş demək olar ki, hər kəsi bağışlaması. 8. Məkkədə vaxtilə ona hücumlar etmiş əhalinin yanına qayıtmış və “Allahım, bu insanları əhv et, çünki onlar bilməyiblər” , - deyə dua etmişdi. 9. Bir şəxs Məscidi mundarladıqda... Peyğəmbər (s) səhabələrin qarşısını alaraq, həmin şəxslə mülayim və qəzəbsiz şəkildə danışmışdı. 10. Quran dəfələrlə Peyğəmbərin (s) ancaq “xəbərdar edən” və “təbliğçi” olduğunu qeyd edir. Amma Peyğəmbər (s) insanların hidayəti üçün çox çalışardı!


Adəm və Həvvanın neçə övladı var idi?


Adəm və Həvvanın neçə övladı var idi? Həzrət Adəmin övladlarının sayı barəsində (tarixi hadisələrin çoxu kimi) qəti nəzər mövcud deyil, çünki tarixi mötəbər kitablarda, onların adları və sayları barəsində ixtilaflar nəzərə çarpır. Bu da, ola bilsin onların tarixi yazma zamanı ilə çoxlu fasilənin olmasına ua onların hamısının adlarının mühüm olmaması və ... görə ola bilər.
Qazi Nasirəddin Beyzavi nizamut- tarix kitabında həzrət Adəm və Həvvanın övladlarının sayı barəsində deyir: Həvva hər dəfə hamilə olanda bir oğlan və bir qız (əkiz) dünyaya gətirirdi. Hər doğuşdan olan qız o biri doğuşdan olana verilirdi. (Hər doğuşdan olan qız, digər doğuşdan olan oğlanla əqd edilirdi). O ardında yazır: O (Həvva) yüz iyirmi qarın övlad dünyaya gətiribdir. Qabil dördüncü qarnın oğludur. Habilin ölümündən beş il sonra; Adəmin bir qarında tək qız olmayan bir oğlu oldu, ona \"Şeys\" adı qoydu və buyurdu: O Habilin əvəzinə mənə verilib və mübarək bir oğlandır və Peyğəmbər olacaq.[1] Bu nəzərə əsasən, Adəm və Həvvanın 239 övladı olubdur. Təbəri öz tarixində bu şərhə üç nəzər veribdir: 1. Oğlanlı qızlı yüz iyirmi övlad. 2. Qırx oğlan və qız. 3. İyirmi beş oğlan və dörd qız.


İmam Zamanın (ə.c) Yusif Peyğəmbərə (ə) oxşar cəhətləri nələrdir?


İmam Zamanın (ə.c) Yusif Peyğəmbərə (ə) oxşar cəhətləri nələrdir? İmam Zamının (ə) dövlətinin vəziyyətləri İlahi peyğəmbərlərin (ə) yaşayış tərzi ilə uyğun olacaq. Bu məsələ o həzrətin İmamət məqamının ilahi peyğəmbərlərin hədəflərinin davamı olmasının göstəricisidir. Elə ki, ilahi peyğəmbərlərin (ə) bəziləri ilahi borclarını yerinə yetirmək üçün Məhdi (ə)-a deyilən hidayət yollarından, ilahi qanunları təbliğ etməkdə istifadə etmişlər. Bu yazımızda İmam Zamanın (ə) hakimiyyətinin yollarını Yusif peyğəmbərin (s) hakimiyyət üsulları ilə müqayisə olunur. İmam Zamanın (ə) hakimiyyət qurmaqda həzrət Yusiflə (ə) müştərək yollardan istifadələri:
1- Yusif (ə) öz dövrünün sima cəhətdən gözəl insanı olmuşdur, həzrət Məhdi (ə) də zühur edəcək əsrdə yer əhlinin ən gözəli olacaq. 2-Yusif (ə) uzun müddət gözlərdən qeybə çəkildi, Qaim (ə) da insanların gözündən qeybə çəkildi, bir halda ki, onların arasında yaşayır və insanları tanıyır. Amma müsəlmanlar onu tanımırlar. 3-Allah Yusifin (ə) işini padişahın yuxusu ilə Misirdə əziz etdi. Allah Məhdi (ə)-ın hakimiyətini də bir gecədə üzərə çıxaracaqdır. 4-Həzrət Yusif (ə) zindana məhkum oldu. İmam Baqir (ə) buyurur: \"Qeybətə çəkilmə məsələsinin sahibi olan (Məhdinin (ə) yaşayışında Musa (ə), İsa (ə), Məhəmməd (s) və Yusifdən bir nişanə var. ... Yusifin sünnəti isə zindana və qeybətə çəkilməsidir\". 5-Yusif (ə) xas və ümumi tanışlarından qeybətə çəkildi, amma o qeybət dövründə onun və yaxınlarının arasında fasilə olmasına baxmayaraq həmişə onları düşünərdi. İmam Zaman (ə) da baxmıyaraq şiələrinin gözündən və düşüncəsindən uzaq düşmüşdür, amma hər zaman şiələrinin haqqında düşünər.


İmam Əlinin (ə) məzarının kənarında kimlər dəfn olunub?


İmam Əlinin (ə) məzarının kənarında kimlər dəfn olunub? Həzrət Əlinin (ə) ziyarətnaməsindən belə nəticə əldə etmək olur ki, Həzrət Adəm (ə) və Həzrət Nuh (ə) Həzrətin kənarında uyuyur (dəfn olunub). Çünki, ziyarətnamədə belə qeyd edilmişdir: \"Əssəlamu ələykə ya məulayə və əla zəci`əykə Adəmə və Nuh və rahmətullahi və bərakətuh\". (Ey mənim mövlam, sənə və sənin civarında uyuyan Adəm və Nuha Allahın salamı və bərəkəti olsun) (\"Biharul-Ənvar\" c.53, səh. 271, \"Məfatihul-Cinan\" səh. 344) Əbu Bəsir deyir: \"İmam Məhəmməd Baqirdən (ə) Möminlərin əmirinin (ə) qəbri haqqında soruşdum və camaatın bu barədə ixtilafda olduğunu dedim. Həzrət buyurdu: - Şübhəsiz ki, Möminlərin əmiri (ə) atası Nuhla onun məzarında uyuyur.\" ( Hürr Amuli, \"Vəsailuş-şiə\", c.14, səh.386, hədis 19437 \"Alul-Beyt\" müəssisəsi, Qum, 1409 q, Bu mövrid barədə rəvayətlər çoxdur, daha artıq məlumat əldə etmək istəyən \"Vəsailuş-şiə\", c.14, səh. 384, bab 27 \"Babu istihbabi ziyarəti Adəmə və Nuh və İbrahimə mə`ə Əmiril-muminin (ə)\" müraciət etsin.)


Həzrət İdrİs (ə) hansı 3 nemətə malİk İdİ?


Həzrət İdrİs (ə) hansı 3 nemətə malİk İdİ?Allah Təbarəkə və Təala peyğəmbərlərini (ə) müxtəlif möcüzələrlə insanlara tərəf göndərmişdir. Bəzilərini səma kitabı ilə, bəzilərini müxtəlif elmlərlə, bəzilərini qüdrət və səltənətlə. Həzrət Süleyman (ə) və Davudu (ə) səltənəti ilə, bəzi peyğəmbərləri möcüzə silahı ilə və bəzilərini isə xəstələrə şəfa verərək.


Nİyə Həzrət Nuhun (ə) övladı dönük çıxdı?


Ata və ananın ən mühüm vəzifələrindən biri budur ki, övladları ilə dostluq əlaqəsi yaradıb, onlarla qaşılıqlı anlaşmada olsun. Bunu bilmək lazımdır ki, bir ailənin müvəffəqiyyət qazanmasının rəmzi ata və ananın qarşılıqlı anlaşmasından asılıdır. Əgər həyat yoldaşları bir-birini başa düşmürlər və bir-birinə hörmət qoymurlarsa, övlad tərbiyəsində də o qədər mühüm nəticəyə çata bilməyəcəklər. Hətta əgər onlardan biri öz vəzifələrinə düzgün əməl etsə, yenə də övladlarına müsbət təsir qoymayacaqdır.


PEYĞƏMBƏRİMİZ (S) NECƏ GÖRSƏNİRDİ, NECƏ BİRİ İDİ?


Bir gün İmam Həsən (ə) ogey dayısı Hinddən xahiş etdi ki, Həzrət Mühəmməd Peyğəmbəri (s) təsvir etsin. Hind Həzrət Xədicənin əvvəlki ərindən olan oğlu idi və Peyğəmbərin ögey oğlu sayılırdı. Hind Allahın Rəsulunu belə təsvir etdi:


HƏZRƏT ADƏMİN (Ə) HANSI ELMİ VAR İDİ?


“Və bütün adları Adəmə öyrətdi (dünyanın bütün varlıqlarının nəsli kəsilənədək adlarını bir dildə və ya bəşəriyyətin gələcəkdə olacaq bütün dillərində və yaxud bütün ad sahiblərinin həqiqətlərini, xüsusiyyətlərini və nişanələrini ona öyrətdi). Sonra onları (bu mənaları) mələklərə göstərərək buyurdu: «Əgər doğruçusunuzsa bunların adlarını (və ya həqiqət və sirlərini) Mənə xəbər verin». (“Bəqərə” 31).


Həzrət Musanın (ə) Allah Təalaya sualları


İmam Həsən Əsgəri (ə) buyurur: \"Musa ibn İmran Allahdan soruşdu:
-Allahım, mənim Sənin elçin və peyğəmbərin olmağıma və Səninlə danışmağıma şəhadət verənin əvəzi nədir?


RƏSULİ-ƏKRƏMİN (S) MÖVLUDUNU QEYD ETMƏK NƏ DEMƏKDİR?


Küveyt Əhli-beyt (ə) davamçılarının rəhbəri Seyid Muhəmmədbaqir Əl-Məhdi Peyğəmbərimizin (s) mövludunun qeyd edilməsini “haram əməl” (nəuzubillah!) adlandıran təkfirçi “alimə” cavab olaraq, demişdir: “Həzrət Muhəmmədin (s) mövlud bayramını qətiyyən Allaha şərik qoşmaq olmaz. Cahil insanlar ibadətlə ehtiram göstərməyin arasındakı fərqi dərk edə bilməz.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter