Peyğəmbərimizin (s) ağac möcüzəsi və müşriklərin inadkarlığı


Peyğəmbərimizin (s) ağac möcüzəsi və müşriklərin inadkarlığı İmam Əli (ə) buyurur Müşriklər Peyğəmbərin (s) risalətini sübut etməsi üçün ondan qəribə möcüzə istədilər və dedilər: “Ey Muhəmməd (s)! Sən böyük iddia edirsən. Biz səndən möcüzə istəyirik. Əgər öhdəsindən gəlsən, həqiqətən Allahın rəsulusan. Əgər bacarmasan, başa düşəcəyik ki, sən sehrbazsan!)”. Peyğəmbər (s) buyurur: “Siz nə istəyirsiniz?”. Dedilər: “Bu ağaca de ki, köklərindən qırılıb qarşında dayansın”. Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah hər bir şeyə qadirdir. Əgər Allah bu işi sizin üçün yerinə yetirsə, iman gətirəcəksinizmi? Haqqa şəhadət verəcəksinizmi?”. Dedilər: “Bəli”. Peyğəmbər (s) ağaca işarə etdi və buyurdu: “Ey ağac, əgər Allaha və Qiyamət gününə imanın varsa və bilirsənsə ki, mən Allahın peyğəmbəriyəm –torpaqdan köklərinlə qırıl və Allahın əmri ilə qarşımda dayan!”.
Allaha and olsun ki, ağac kökündən qırıldı və yüksək səslə ki, quşların qanad səsinə və budaqların bir-birinə dəymək səsinə bənzər, belə səslə irəli gəldi. Peyğəmbərin (s) qarşısında dayandı. Bəzi uzun budaqları Peyğəmbərin (s) çiyninə və bəzisi də mənim çiynimdə qərar tutdu. O zaman ki, müşriklər bu səma möcüzəsini təəccüblə izlədirlər, tərsliklə dedilər: “Ağaca de ki, yarısı irəli gəlsin və yarısı da yerində qalsın”. Peyğəmbərin (s) əmri ilə ağac iki yerə bölündü və yarısı Peyğəmbərə (s) tərəf gəldi. Sanki Həzrətin (s) ətrafına dolanmaq istəyirdi. Ancaq məğrur düşmənlər dedilər: “De ki, ağac əvvəlki halına qayıtsın”. Bu zaman mən dedim: “Yeganə Allahdan savayı Allah yoxdur. Ey Allahın Rəsulu! Mən sənə iman gətirən ilk insanam və ilk insanam ki, etiraf edirəm. Ağac Allahın izni ilə sənin nübuvvətini isbat etmək və Allah yanında şəxsiyyətinin əzəmətini göstərmək üçün istədiyini sənin üçün yerinə yetirdi”...


Yəhya ibn Zəkəriyyə (ə) Bəni-İsrailə Allahdan gələn 5 əmri çatdırdı.


Yəhya ibn Zəkəriyyə (ə) Bəni-İsrailə Allahdan gələn 5 əmri çatdırdı. Yəhya ibn Zəkəriyyə (ə) bir gün yəhudilərin cəmləşdiyi ibadətgaha gedib Bəni İsrailə belə buyurdu:
Allah-Taala mənə 5 kəlməni (əmri) bağışladı və sizdən də buna əməl etməyi tələb edir:
1. Allaha heç bir şeyi şərik qoşmadan ibadət edəcəksiniz. Allaha şərik qoşanın misalı halal malından qızıl və ya gümüş ödəyib özünə bir kölə alan, sonra onu bir evə yerləşdirən adamın misalına bənzəyir.
2. Allah sizə namaz qılmağı əmr edir. Namaza durduqda üzünüzü kənara çevirməyin, çünki bəndə üzünü çevirmədikcə Allah üzünü bəndəsinə tərəf tutur.
3. Allah sizə oruc tutmağı əmr edir. Oruc tutanın ağzından gələn qoxu, Allah dərgahında müşkdən daha xoşdur.
4. Allah sizə sədəqə verməyi əmr edir. Əsir düşmüş şəxs canını xilas etmək üçün malından keçir vəsonda özünü xilas edir.
5. Allah sizə Onu çox zikr etməyi əmr edir. Bəndə Uca Allahı zikr etdikcə, şeytandan qorunmuş olur”. ixlas.


Həzrət Musanın (ə) dünyadan köçməsinin əhvalatı necə baş vermişdir?


Həzrət Musanın (ə) dünyadan köçməsinin əhvalatı necə baş vermişdir? Həzrət Musanın (ə) ömründən 240 il keçirdi. Bir gün Həzrət Əzrail (ə) onun yanına gəlib deyir: \"Salam olsun sənə, ey Allahın həmsöhbəti!\" Musa Peyğəmbər (ə) salamının cavabını verdikdən sonra ondan soruşur: \"Sən kimsən?\"
- Mən ölüm mələyiyəm. Sənin canını almağa gəlmişəm. Həzrət Musa (ə) hikmətli sözlərlə Əzraili canını almadan gönməyə məcbur etməyi bacardı. Allah-Təala Həzrət Əzrailə (ə) vəhy edir ki, özü istəyənə kimi Musanın canını alma.
Musa (ə) Bir gün \"Tur\" dağından keçəndə bir kişinin qəbir qazmaqla məşğul olduğunu görür. Ona yaxınlaşıb deyir: \"İstəyirsən sənə kömək edim?\" Həmin kişi \"bəli\" deyə cavab verir. Musa Peyğəmbər (ə) ona kömək etməyə başlayır. Qəbri qazıb qurtardıqdan sonra Həzrət Musa (ə) qəbrə daxil olur. Onun içində uzanır ki, qəbrin uzunluğunun düz olub-olmadığını yoxlasın. Həmin andaca Allah-Təala onun gözləri önündən pərdəni kənara çəkir. Həzrət Musa (ə) özünün Cənnətdəki məqamını görür. Musa Peyğəmbər (ə) deyir: \"Allahım, mənim ruhumu Öz yanına apar!\" Həmin vaxt Həzrət Əzrail (ə) onun canını alır və o qəbri Musa Peyğəmbərin (ə) məzarı edərək üzərini örtür. Əslində, qəbirqazan elə Həzrət Əzrailin (ə) özü olur. O, Özünü həmin surətdə göstəribmiş. Bu vaxt Haqqın carçısı səmada uca səslə belə deyir: \"Kəlimullah (Allahın həmsöhbəti olmuş) Musa da öldü. Daha bundan sonra kimdir ölməyən?\" Bəzi hədislərə əsasən, Həzrət Musanın (ə) qəbri Nəcəfdə yerləşən \"Tur\" dağında, yaxud da \"Sina\" bölgəsindədir. (Biharul-ənvar, c. 13, səh. 365)


Şeytan Məhəmməd Peyğəmbərə (s) dedi: Müsəlmanların əməllərində 6 əməl məni narahat edir?!


Şeytan Məhəmməd Peyğəmbərə (s) dedi: Müsəlmanların əməllərində 6 əməl məni narahat edir?! Şeytan müsəlmanların peyğəmbəri (s) olan Həzrət Muhəmmədə (s) dedi: İnsanlarda olan 6 əməli görəndə dözümüm sona çatır və çox narahat oluram:
1-Adəm övladı bir-birini görəndə salamlaşanda,
2-Adəm övladı bir-birini görəndə əl verib görüşəndə,
3-Adəm övladı bir-birini görən zaman söz verəndə deyərlər İnşallah (yəni Əgər Allah istəsə, Allahın qüdrətini təsdiq edərlər)
4-Adəm övladı etdiyi günah qarşısında əstəğfirullah deyəndə, (yəni günahları qarşısında Allahdan bağışlanma diləyərlər).
5-Adəm övladı hər bir işiə başlayanda bismillah deyəndə, (yəni Allaha xatir bir işimi başlayıram. Rəvayətlərdə də buyurulur ki, Allahın adı ilə başlanan əməl heç zaman yarımçıq qalmaz).
6-Müsəlman ümmət peyğəmbərlərinin adını eşidən zaman ona və ailəsinə salam deyəndə.


Həzrət İsa (ə)-ın hədisində insanın üzünün çirkinləşməsinin səbəbi nə olaraq tanıtdırılır?


Həzrət İsa (ə)-ın hədisində insanın üzünün çirkinləşməsinin səbəbi nə olaraq tanıtdırılır? Həzrət İsa (ə)-ın hədisində insanın üzünün çirkinləşməsinin səbəbi:
İslam Peyğəmbərindən (s) nəql olunur: \"Həzrət İsa (ə) bir şəhərə daxil olarkən bir kişi və qadının çəkişməsinə şahid oldu. İsa (ə) soruşdu: Niyə çəkişirsiniz? Kişi dedi: Ey Allahın Peyğəmbəri (ə) bu qadın mənim həyatyoldaşım və çox yaxşı xanımdır. Amma mən onu sevmirəm və ondan ayrılmaq qərarına gəlmişəm. İsa (ə) buyurdu: Nə üçün ondan ayrılırsan və sevmiyirsən? Kişi dedi: Xanımımın üzü qocalıb, özü cavan olsa belə. Həzrət İsa (ə) üzünü qadına çevirərək, buyurdu: Üzünün yenidən təravətli və bəyənilən vəziyyətə qayıtmasını istəyirsən? Qadın ərz elədi: Bəli. İsa (ə) buyurdu: Bir şey yeyəndə doymazdan öncəyə qədər ye. Çox yeyərək mədəni doldurursan, və yemək mədəndə çox olaraq acılıq verir və Ruhu qocaldır. Ruhun qocalığı isə üzdə özünü göstərir. O qadın Həzrət İsanın (ə) dediklərinə əməl etdi. Xanımın üzünün gözəlliyi geri qayıtdı və yenidən ailəsində sevinclik yarandı.


Həzrət Musanın (ə) Allah-Taaladan 7 suala cavab alması.


Həzrət Musanın (ə) Allah-Taaladan 7 suala cavab alması. Həzrət Musanın (ə) Allah-Taaladan 7 sualına cavab alması:
1-İlahi! Səndən həya edərək xəyanəti tərk edənin savabı nədir? Cavab: Qayamət günü ona əzabdan əman vardır,
2-Mömini öldürən şəxsin cəzası nədir? Cavab: Qiyamət günü Allahın rəhmətindən məhrum və günahları bağışlanmaz,
3-Kafir şəxsi hidayət edən şəxsin savabı nədir? Cavab: Qiyamətin çətin günündə özündən başqa kimi istəsə özü ilə behiştə apara bilər.
4-İbadət və xüsusən namazlarını vaxtında qılan şəxsin cavabı nədir? Cavab: İstəkləri qəbul olunar.
5-Mənəvi təharətə sahib olanın savabı nədir? Cavab: Mənəvi paklığına diqqət edən şəxsin savabı qiyamətdə nur sahib olmasıdır.
6-Ramazan ayının orucunu tutan şəxsin savabı nədir? cavab: Qiyamət günündə ona qorxu yoxdur.
7-Sileyi-Rəhm edənin savabı nədir? Cavab: “Ölümünü təxirə salaram. Can verən anını ona asan edərəm. Behişt xəzinədarları onu səsləyər ki, bizə tərəf gəl. Hansı qapıdan istəyirsənsə behiştə daxil ol”.


Həzrət Adəmin (ə) həyatın bir baxış!


Həzrət Adəmin (ə) həyatın bir baxış! Allah öz rəhmət və lütf anlarının birində qurumuş heykələ ruh üfürdü. Heykəl asqırdı və dedi: «Əlhəmdu lillah». Adəm (ə) ayağa qalxdı. Artıq ona ruh üfürülmüş və kamil insan formasına düşmüşdü. O, nəfəs alır, o tərəf bu tərəfə baxırdı. Düşünən və diqqət edən bir insan yaranmışdı. Əllərini tərpədərək yol gedirdi. Gözəllikləri tanıyır, pislikləri dərk edirdi. Həqiqət ona tanış idi. Haqqı və batili, xeyir və şəri, səadət və bədbəxtliyi ayıra bilirdi. Allah mələklərə əmr etdi ki, Adəmə (ə) səcdə etsinlər. Allahın öz qüdrət əli ilə yaratdığı bir məxluqa səcdə etsinlər. Bütün mələklər səcdə etdilər. Mələklər Allaha itaətdən başqa bir şeylə tanış deyildilər. Onlar həmişə Allaha zikr edirdilər, həmişə Allahın qarşısında təslim idilər. Onlar insana səcdə etdilər, çünki, Allah onu yerdə öz canişini və nümayəndəsi kimi seçmişdi. Çünki, Allah onu xəlifə və canişin olaraq bəyənmişdi. Onun məqamı mələklərdən üstün idi. Amma, başqa bir yaranmış ona səcdə etmədi. O, Allahın Adəmdən (ə) altı min il öncə yaratdığı cin tayfasından olan bir məxluq idi. Heç kim bilmir ki, bu altı min il yer illəri kimidir, yoxsa hələlik heç kimin anlamadığı digər səma ulduzları illərindən. Allah-təala cini oddan yaratmışdı. Şeytan Adəmə (ə) səcdə etmədi. Allahın əmrindən boyun qaçırdı. Şeytan təkəbbür və lovğalıq etdi, palçıqdan yaranmış Adəmə (ə) səcdə etməkdən boyun qaçırdı. ...


Rəhmət Peyğəmbərinin rəftarından bir neçəsinə işarə edin?


Rəhmət Peyğəmbərinin rəftarından bir neçəsinə işarə edin? Rəhmət Peyğəmbərinin rəftarından 10 nümunə:
Hz.Muhəmməd (səllallahu əleyhi və alihi) dəfələrlə təhqir və təqiblərə məruz qaldığı hadisələrdə əsl əxlaq nümunəsi göstərmişdir.
1. Peyğəmbərimiz (s) hər dəfə küçələrdən keçərkən yaşlı bir xanım onun üstünə zibil atardı. O heç bir zaman cavab verməzdi. 2.Peyğəmbərə (s) öz əmanətini etibar edənlər, daha sonra ona qarşı hücum cəhdi etmişdilər. Düzgün və etibarlı (Əl-Sadiq və Əl-Amin) bir şəxs kimi tanındığı üçün hətta düşmənləri belə Ona öz sərvət və mülklərinin qeydinə qalınması üçün etibar edirdi. 3. Taif məntəqəsinin uşaqları onu daşladğı zaman... Mələklər şəhərin məhv edilməsi üçün icazə istədikdə, O, “Mən mərhəmət üçün göndərilmişəm, cəza üçün deyil”, - deyə cavab vermişdi. 4. Peyğəmbərin (s) əmisi Həmzəni öldürmüş şəxsi bağışlaması, 5. Peyğəmbər (s) onun əleyhinə danışmış şəxsi müdafiə etmişdi. 6. Onu təqib edən şəxslərin yanına qayıtmış və “Bu gün mərhəmət günüdür”, - demişdi. 7. Doğma vətəni Məkkədə onu təqib etmiş demək olar ki, hər kəsi bağışlaması. 8. Məkkədə vaxtilə ona hücumlar etmiş əhalinin yanına qayıtmış və “Allahım, bu insanları əhv et, çünki onlar bilməyiblər” , - deyə dua etmişdi. 9. Bir şəxs Məscidi mundarladıqda... Peyğəmbər (s) səhabələrin qarşısını alaraq, həmin şəxslə mülayim və qəzəbsiz şəkildə danışmışdı. 10. Quran dəfələrlə Peyğəmbərin (s) ancaq “xəbərdar edən” və “təbliğçi” olduğunu qeyd edir. Amma Peyğəmbər (s) insanların hidayəti üçün çox çalışardı!


Adəm və Həvvanın neçə övladı var idi?


Adəm və Həvvanın neçə övladı var idi? Həzrət Adəmin övladlarının sayı barəsində (tarixi hadisələrin çoxu kimi) qəti nəzər mövcud deyil, çünki tarixi mötəbər kitablarda, onların adları və sayları barəsində ixtilaflar nəzərə çarpır. Bu da, ola bilsin onların tarixi yazma zamanı ilə çoxlu fasilənin olmasına ua onların hamısının adlarının mühüm olmaması və ... görə ola bilər.
Qazi Nasirəddin Beyzavi nizamut- tarix kitabında həzrət Adəm və Həvvanın övladlarının sayı barəsində deyir: Həvva hər dəfə hamilə olanda bir oğlan və bir qız (əkiz) dünyaya gətirirdi. Hər doğuşdan olan qız o biri doğuşdan olana verilirdi. (Hər doğuşdan olan qız, digər doğuşdan olan oğlanla əqd edilirdi). O ardında yazır: O (Həvva) yüz iyirmi qarın övlad dünyaya gətiribdir. Qabil dördüncü qarnın oğludur. Habilin ölümündən beş il sonra; Adəmin bir qarında tək qız olmayan bir oğlu oldu, ona \"Şeys\" adı qoydu və buyurdu: O Habilin əvəzinə mənə verilib və mübarək bir oğlandır və Peyğəmbər olacaq.[1] Bu nəzərə əsasən, Adəm və Həvvanın 239 övladı olubdur. Təbəri öz tarixində bu şərhə üç nəzər veribdir: 1. Oğlanlı qızlı yüz iyirmi övlad. 2. Qırx oğlan və qız. 3. İyirmi beş oğlan və dörd qız.


İmam Zamanın (ə.c) Yusif Peyğəmbərə (ə) oxşar cəhətləri nələrdir?


İmam Zamanın (ə.c) Yusif Peyğəmbərə (ə) oxşar cəhətləri nələrdir? İmam Zamının (ə) dövlətinin vəziyyətləri İlahi peyğəmbərlərin (ə) yaşayış tərzi ilə uyğun olacaq. Bu məsələ o həzrətin İmamət məqamının ilahi peyğəmbərlərin hədəflərinin davamı olmasının göstəricisidir. Elə ki, ilahi peyğəmbərlərin (ə) bəziləri ilahi borclarını yerinə yetirmək üçün Məhdi (ə)-a deyilən hidayət yollarından, ilahi qanunları təbliğ etməkdə istifadə etmişlər. Bu yazımızda İmam Zamanın (ə) hakimiyyətinin yollarını Yusif peyğəmbərin (s) hakimiyyət üsulları ilə müqayisə olunur. İmam Zamanın (ə) hakimiyyət qurmaqda həzrət Yusiflə (ə) müştərək yollardan istifadələri:
1- Yusif (ə) öz dövrünün sima cəhətdən gözəl insanı olmuşdur, həzrət Məhdi (ə) də zühur edəcək əsrdə yer əhlinin ən gözəli olacaq. 2-Yusif (ə) uzun müddət gözlərdən qeybə çəkildi, Qaim (ə) da insanların gözündən qeybə çəkildi, bir halda ki, onların arasında yaşayır və insanları tanıyır. Amma müsəlmanlar onu tanımırlar. 3-Allah Yusifin (ə) işini padişahın yuxusu ilə Misirdə əziz etdi. Allah Məhdi (ə)-ın hakimiyətini də bir gecədə üzərə çıxaracaqdır. 4-Həzrət Yusif (ə) zindana məhkum oldu. İmam Baqir (ə) buyurur: \"Qeybətə çəkilmə məsələsinin sahibi olan (Məhdinin (ə) yaşayışında Musa (ə), İsa (ə), Məhəmməd (s) və Yusifdən bir nişanə var. ... Yusifin sünnəti isə zindana və qeybətə çəkilməsidir\". 5-Yusif (ə) xas və ümumi tanışlarından qeybətə çəkildi, amma o qeybət dövründə onun və yaxınlarının arasında fasilə olmasına baxmayaraq həmişə onları düşünərdi. İmam Zaman (ə) da baxmıyaraq şiələrinin gözündən və düşüncəsindən uzaq düşmüşdür, amma hər zaman şiələrinin haqqında düşünər.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter