Niyə oruc məhz Ramazan ayında vacib edilmişdir, başqa aylarda deyil?


İmam Rzaya (ə) sual verən zaman ki, niyə oruc məhz Ramazan ayında vacib edilmişdir, başqa aylarda deyil, Həzrət (ə)buyurmuşdur: “Çünki Ramazan ayı – elə bir aydır ki, Allah onda Quranı nazil etmişdir. Bu ayda haqla batil bir-birindən ayrılar. Belə ki, Allah buyurur ki, Ramazan ayı Quranın nazil olduğu aydır. Quran isə insanları hidayət edər və haqla batili bir-birindən ayırar. Ramazan ayında Peyğəmbər (s) öz nübuvvət xəbərini almışdır...


Ramazan ayının səkkizinci günündə Allah-Taaladan (c.c) hansı əməlləri istəyək?!


Ramazan ayının səkkizinci günunun duası: İlahi! Mənə bu gündə yetimlərə mehriban olmağı nəsib et! İlahi! Mənə bu gün kasıbları doydurmağı nəsib et!
İlahi! Mənə bu gün müsəlmanlara salam verməklə dua etməyi nəsib et! İlahi! Mənə bu gün yaxşı insanlarla oturub-durmağı nəsib et!
Hədislərə əsasən yetimlərə mehribanlıq göstərməyin təsirləri:
1-Yetimə dəstək behişt qazandırar! İslam Peyğəmbər (s) buyurmuşdu: “Hər kim yetimə sahib çıxa ondan ehtiyacsız olan vaxta qədər, Allah-Taala (c.c) behişti ona vacib edər!” (1)
2- Yetimə nəvaziş savab qazandıran əməl! İmam Əli (ə) buyurmuşdu: “Mömin kişi və qadınlardan hər kim yetimin başına əl çəkərsə, (onun ehtiyacını təmin etmək üçün iş görərsə) Allah-Taala (c.c) yetimin başında olan hər tükə görə, onun üçün bir həsənə (savab) yazar.” (2)


Ramazan ayının altıncı günündə Allah-Taalaya (c.c) hansı duanı edək?!


İlahi! Sənin istəklərinə qarşı çıxdığıma görə abrımı tökmə! İlahi! Sənə günah etdiklərimə görə məni intiqam qamçısı ilə cəzalandırma!
İlahi! Sənin qəzəbinə səbəb olan işlərdən məni uzaqlaşdır! İlahi! Bütün diləklərim sənin bağışlamana və aşiqlərinin eşqinə söykənir!
Altıncı günün duasından bir neçə dərslər:
1-Günah zəlillər gətirər, 2-İlahi əmrlərdən üz çevirmək, cəzalandırmaq (İlahi bəlanın nazil olmasını səbəbdir! 3-Necə ki, ilahi rəhmət və inayətin ləzzəti vardır, ilahi qəzəbin də dərd gətirəcək cəhəti vardır!!”
Ayə və hədislərə əsasən böyük günahlar:
1-Allah-Taalaya (c.c) şirk qoşmaq, Nisa surəsi ayə 116- Allah Taala müşrikləri bağışlamayacağını söyləyir!
2-İlahi Rəhmətdən ümidsiz olmaq, Yusuf surəsinin 87 ayəsinə əsasən Allah-Taala (c.c) ilahi rəhmətdən ümidsiz olanları kafir adlandırır! ...


Həzrəti Peyğəmbər (s) İmam Əliyə (ə) iftar zamanı necə dua etməyi tapşırardı?!


İmam Sadiq (ə) nəql edir ki, Peyğəmbər (s) Əmirəl-möminə (ə) xitab edərək buyurur: “Ey Əbəlhəsən! Ramazan ayı bizə üz çevirmişdir. İftardan əvvəl dua et. Çünki Cəbrayil (ə) mənim yanıma gəldi və dedi: “Ey Muhəmməd! Hər kim Ramazan ayında iftardan əvvəl bu cür dua edərsə, Allah Təala onun bu duasını yerinə yetirər, oruc və namazını qəbul edər. 10 duasını yerinə yetirər, günahını bağışlayar, qəm və qüssəsini aradan aparar, giriftarlıqlarını aparar və hacətini yerinə yetirər. Onu məqsədinə çatdırar və əməlləri peyğəmbərlərin və siddiqlərin əməlləri ilə birlikdə yuxarı qalxar və qiyamət günü on dörd günlük Ay kimi parlayar”.
Dedim: “Ey Cəbrayil! O dua hansıdır?”. Dedi: “De: “Allahım! Ey böyük aydınlığın Allahı, ey hündür taxtın Allahı, ey Tövratın, İncilin, Zəburun və əzəmətli Quranın Allahı, Sən səmada olan hər kəsin məbudusan. Yerdə olan hər kəsin məbudusan. Onların arasında Səndən savayı məbud yoxdur. Sənsən Qahir, səmada və yerdə olan hər kəsə hakimsən. Onların arasında Səndən savayı Qahir yoxdur. Sənsən səmada olan hər kəsin padşahı və yerdə olan hər kəsin padşahı. Onların arasında Səndən savayı padşah yoxdur.


Ramazan ayının hansı 7 xüsusi fəzilət və təsirləri vardır?!


O zaman və məkan ki, Uca Allahın adına aid olar – xüsusi əzəmət və məqama malik olar. Kəbəni, Allahın evi adlandırırlar. Ona görə də ora xüsusi əzəmətə və müqəddəsliyə malik olan məkandır. Ramazan ayı Allaha məxsus olduğu üçün, xüsusi əzəmətə malikdir. Bu ayın fəzilətləri başqa aylardan fərqlənir.
Bu mübarək ayın fəzilətləri ilə tanış olaq: 1. Günahların məhv olduğu aydır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ramazan ayı ona görə belə adlandırılmışdır ki, günahları yandırar”.
2. Atəşdən nicat ayıdır. Peyğəmbər (s) buyurur ki, Ramazan ayı elə aydır ki, əvvəli – rəhmət, ortası – bağışlanma və sonu –cəhənnəm atəşindən nicatdır. İmam Sadiq (ə) buyurur ki, bu ayın hər gecəsində cəhənnəmdən günahkar bəndələr nicat taparlar...


Ramazan ayında yemək və içməkləri tənzimləmək üçün hansı 5 məsləhətə diqqət etmək lazımdır?!


Ramazan ayında yemək və içməkləri tənzimləmək üçün bir neçə tövsiyətə diqqət edək:
1. Çay və qəhvə içəcəklərinin sayını azaltmaq. İftar və obaşdanlarda bu nöqtəyə diqqət etsək, bədənimizi susuzluğa vərdişetdirmiş olarıq. Həmçinin həkimlər tövsiyə edir ki, Ramazan ayı boyunca çaydan daha çox, su içməyə meyil edilsin. Çünki çayın və qəhvənin tərkibində olan kofein insanı gün ərzində daha çox susuzlada bilər.
2. Yeməyin həcmini azaltmaq. Çalışmaq lazımdır ki, Ramazan ayı müddətində bədənə daxil olan qidanın həcminə nəzarət edək. Çünki gün ərzində ac qalan mədə, çox həmcli qida ilə qarşılaşan zaman çox əziyyət çəkir və insan sağlamlığı üçün əmin deyildir. Bizi doyuzduracaq və gümrah saxlayacaq həddə yesək, kifayətdir.


Ramazan ayının birinci gunundə Allah-Taaladan (c.c) istəyimiz nə olmalıdır?!


Cavab: İslami dua kitablarında gəlmişdir: Ramazan ayının birinci gunundə belə dua edilir:
“İlahi! Mənim bu günkü orucumu həqiqi oruc tutanların orucunun cərgəsinə sal! İlahi! Mənim bu günkü oyaq qalmağımı həqiqi oyaq qalanların cərgəsindən hesab et!
İlahi! Məni bu gün qəflətə düşənlər yuxusan oyat və günahlarımı bağışla Ey dünyadakıların Allahı! İlahi! Mənim günahlarımdan keç – Ey Günahları bağışlayan Allah!
İslam hədislərə əsasən oruc tutanların üç mərtəbəsi vardır:
1- Oruca yeni başlayanların oruc tutması! Bu cürə oruc şəriətdə müəyyən edilmiş 9 əməldən uzaq durmağın vacıbliyindən ibarətdir.
2-Xüsusi insanların orucu! Bu dəstə oruc tutanlar isə şəriətin haram buyurduqlarından uzaq durmaqdan əlavə göz, qulaq, əl, ayaq, bədən üzvlərini haram işlərdən də qorusun...


Oruc tutanlar üçün hansı 5 tövsiyəyə diqqət yetirmək tövsiyə olunur?!


Bu müqəddəs ay isti yay günlərinə təsadüf etdiyi üçün oruc tutanlar bəzi nöqtələrə diqqət etməlidir. Oruc tutmağın öz üsul və qaydası vardır. Yayın bu isti günlərində oruc tutanlar bu üsullara riayət etsələr, sağlam şəkildə oruclarını tutacaq və bu mübarək ayın feyzindən bəhrələnə biləcəklər.
Birinci nöqtə budur ki, oruc tutan iftar açan zaman yeməyini yaxşı yeməldiir, ancaq israf və ifrat etməməlidir. Kifayət qədər maye içməlidir ki, bədənin suya olan ehtiyacını təmin edə bilsin. Bu ayı sağlam başa vurmaq üçün sizə 5 tövsiyəmiz vardır:
1. Bədəninizin suyunu təmin edin. Uzun yay günlərində oruc tutan üçün ən mühüm məsələ - bədənin suyunu təmin etməkdir. İftar süfrəsində əyləşən zaman bacardığınız qədər su və mayeni çox için. Nəzərə alın ki, gün uzundur və ona görə də səhər obaşdana qalxmağı ləğv etməyin. Əgər bədəninizdə kifayət qədər su olarsa, orucunuzu rahat şəkildə tuta biləcəksiniz. Sulu meyvələrdən, qarpız, yemişdən çoxlu istifadə edin. Göyərti yeməyi unutmayın. Şüyüd ilə cəfəri sizə çox yardım edəcəkdir. Yeməkdən çox, içəcəklərə üstünlük verin...


Ramazan ayında şeytanın zəncirə vurulması nə deməkdir?


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Ramazan ayının hilalı görünən kimi cəhənnəmin qapıları bağlanar və behiştin qapıları açılar. Şeytanlar zəncirə vurular”.
Digər yerdə əziz Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq: “O zaman ki, Ramazan ayının hilalı görünər, qovulmuş şeytanlar zəncirə vurular”.
Bu hədisi İmam Baqir (ə) öz cəddindən nəql etmişdir. Həzrətin (ə) nəqlinə görə, Həzrət Peyğəmbər (s) o zaman ki, Ramazan ayının hilalını görərdi, üzü qibləyə dayanıb buyurardı: “Allahım! Bu ayı bizim üçün əmin-amanlıq, iman, sağlamlıq, müsəlmanlıq, çoxlu ruzi, xəstəlikləri dəf etmək, Quran tilavəti, namaz və oruca yardımla yenilə. Allahım, bizi Ramazan ayı üçün sağlam saxla, Ramazan ayını da bizim üçün. Bizdən qəbul et o zamana qədər ki, Ramazan ayı sona çatar və biz bağışlanmış olaq”...


Mübarək Ramazan ayında xüsusi diqqət edilməli 4 məqam hansılardır?! Əməllər.


Mübarək Ramazan ayını əziz tutmalıyıq. Bu ayda Allah Təala ilə daha yaxın ola bilər və daha yaxın rabitə qura bilərik. Əgər bu ayın fəzilətirini dərk etməsək, bu fürsəti əldən vermiş olarıq. Ona görə də elə ilk gündən özümüz üçün xüsusi bir proqram quraq və ona əməl etməyə çalışaq. Ramazan ayı – orucun vacib olduğu aydır. Bundan əlavə, məsləhət görülən bir sıra əməllər də var. Əziz Peyğəmbərimiz (s) bizə bu ayda dörd əməli tövsiyə edir.
1. Dua. Seyyid ibni Tavus İmam Sadiqdən (ə) və İmam Kazımdan (ə) nəql edir ki, buyurublar: “Ramazan ayının ilk günündən son gününə qədər vacibatlardan sonra bu duanı oxu: “Allahummərzuqni həccə bəynəkəl hərami fi ami haza və fi kulli am”. Həmçinin hər bir vacib namazdan sonra bu duanı oxu: “Ya Əliyyu, ya Əzim, ya Ğəfuru, ya Rahim”.Həzrət Peyğəmbərdən (s) nəql edilir ki, hər kim Ramazan ayında namazdan sonra bu duanı oxuyarsa, Allah günahlarını bağışlayar. “Allahummədxil əla əhlil quburis- surur”...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter