Rahat yaşamaq üçün nə edək?


Quran buyurur: “Əlinizdən çıxana kədərlənməyin, əlinizə bir şey gələndə şad olmayın.” (“Hədid”, 23.) Doğrudanmı, insan belə ola bilər? Bank işçisi bir gün xalqdan pulu toplayır, səhəri gün isə onu xalqa paylayır. Bu işçi üçün pulu almaqla verməyin heç bir fərqi yoxdur. Çünki, o, sadəcə, əmanətçidir. Traktor üçün asfaltla torpaq yolun fərqi yoxdur. Velosiped üçün isə asfalt yol daha rahatdır. Sərçə qonduğu budağı zədələmədiyi halda, zərif çiçəyi öz oturuşu ilə qırır. Bəli, böyük insanların ruhunu kiçik çətinliklər sındıra bilmir...


Nə edək ki, ixlasımızı qoruya bilək?


Nə edək ki, ixlasımızı qoruya bilək?İxlaslı əməlləri qorumaq üçün 3 yol tövsiyə olunur:
1. İxlası qorumağın yollarından biri budur ki, özünə təlqin edəsən ki, Allahın sənin ibadətlərinə ehtiyacı yoxdur. Bəlkə əməllər insanın öz xeyrinədir!
2. İxlası qorumaq üçün, yaxşı əməli görməzdən əvvəl və sonra insan nəfsani istəkləri və şeytani vəsvəsələr ilə mübarizə aparmalıdır. Yəni, insan böyük cihadın – nəfslə mübarizənin səngərində olmalıdır. Saleh əməlinin şeytan tərəfindən məhv edilməsinə imkan verməməlidir...
3. İxlası qorumağın yollarından biri də budur ki, insan öz xeyir əməllərini unutmalıdır. Sanki onu yerinə yetirməmişdir. Ancaq öz nöqsanlarını həmişə yadında saxlamalıdır.


Bir neçə şeyi bilməyimiz lazımdır?!


Onlar iman və mərifət sərmayəsini bizdən oğurlamaq istəyirlər.
1. Daim bizi təqib edən düşmənlərimiz var. Onlar iman və mərifət sərmayəsini bizdən oğurlamaq istəyirlər.
2. Təkbaşına bu düşmənlərin öhdəsindən gələ bilmərik. Buna görə Əmirəlmöminin (ə) buyurur: “İlahi, qəlbim hicablanmış, nəfsim nöqsanlı, əqlim məğlub və nəfs istəklərim qalib olmuşdur.” (\"Biharul-ənvar\", c. 84, s. 341.)
3. Düşmənlərin çəngindən elə bir kəsə doğru qaçmalıyıq ki, bizi nəfsimizin, cin və insandan olan şeytanların şərindən qorusun...


Peyğəmbər (s) və Ali Peyğəmbərə (ə) təvəssül edərkən hansı qaydalar diqqət yetirmək lazımdır?


Peyğəmbər (s) və Ali Peyğəmbərə (ə) təvəssül edərkən hansı qaydalar diqqət yetirmək lazımdır?Digər dualar kimi təvəssülün də xüsusi ədəbi və ğöstərişləri vardır:
1-Öncə paklığ əldə etmək. İstər cismani olsun, istər mənəvi.
2-Çoxlu salavat zikr etmək.
3-İki rəkət namaz qılmaq. Hər rəkətdə bir fatihə və yeddi ədəd ixlas surəsin oxumaq.
4-Hirzi İmam Cavadı (ə) oxumaq. Ya Nuru. Ya Bürhan. Ya Mubin. Ya Munir. Ya Rəbbi. İkfiniyəş-şururə və afatid-duhur. Əsəlukən-nicatə yaumə yunfəxu fis-sur!


Gözəlliyin zəkatlnı nə ilə ödəmək mümkündür?


“İmam Əli (ə) buyurub: “Gözəlliyin zəkatı iffətli (və nəcib) olmaqdır. \"Qürər əl-hikəm”, c. 4, səh. 105.
Əgər nemətdən düzgün və nemət sahibinin istədiyi kimi istifadə olunmazsa, o, problemlərə və başağrısına çevriləcəkdir. Gözəllik və yaraşıqlı olmaq Allahın bəxş etdiyi nemətdir. İffətli olub günahdan çəkinmək isə bu nemətin qarşılığında təşəkkür və zəkat hesab olunur. Bir çoxları öz “gözəllik”lərinin əsiridirlər....


Hər kəs eşidib cavab verməsə müsəlman deyil...


Allah Rəsulu (s) bızdən belə istəməyib. Peyğəmbər (s) buyurub: Hər kəs sübh edə və müsəlmanların işləri ilə maraqlanmaya müsəlman deyil. Və ya \"Hər kəs “ Ey Müsəlmanlar kömək edin!”-fəryadını eşidib ona cavab verməsə, müsəlman deyil.\" Peyğəmbər (s) müsəlmanları birliyə, bir-birinin halı ilə marağlanmağa, etinasızlığdan uzaq olmağa çağırır. Bu hər bir insanın insanlıq qarşısındakı içtimai borcudu. Pərişan və çıxılmaz vəziyyətdə olan hər bir insana gücü çatacaq qədərində əl tutmaq hər bir müsəlmanın insanlıq borcudur. Bəli insanların bir birinə yardım etməsi, insanın fitrətindən doğan insanlıq vəzifəsidir.


Duadan sonra niyə əlimizi üzümüzə çəkirik?


Ayətullah Cavad Amili əllərin üzə çəkilməsi barəsində buyurub: Əllərini duaya qaldıran insan, Peyğəmbər (s) sünnəsinə uyğun olaraq müstəhəbdir ki, əllərini üzünə və başına çəksin. Bu ona görədir ki, o əllər Allaha doğru uzanıb, Mütəal Allah da o əllərə cavab verib. Yəqin ki, Allah Təala uzanan əlləri boş qaytarmaz. İlahı lütfdən pay alan əllər əzizdir, mübarəkdir. Yaxşı olar ki, o mübarək əllər üzə və başa çəkilsin. Necəki İmam Səccad (ə) bir möhtaca bir şey verəndə əllərini iyləyər və deyərdi: Bu əllər Allahın rəhmətinə yetişib. Çünki rəbbim buyurub: Məgər onlar bilmirlər ki, Allah qullarından tövbə qəbul edər, sədəqə (zəkat) alar? (Tövbə-104).


İmanın dəyərli həddini hansı ölçü ilə tanımaq olar?


Hz Peyğəmbər (s) buyurur: İmanın ən uca həddi üçün bir dərəcə var. Və hər kim o hədd çatarsa xoşbəxt olar. İmanın o uca həddi ibarətdir o hissdən ki, imanlı şəxs daxilini elə paklaya ki, əgər əməlləri üzərə çıxarsa insanların məlamət etmək qorxusuna düşməsin, və əgər əməlləri gizli qalarsa onlardan əzab gəlməsinə görə Allahdan qoxu yaranmasın./Mənbə, Biharul-Ənvar kitabı, cild: 68, səh: 369, hədis: 19.


Ayətullah Kuhistanı boş sözlər danışmağın mənfi təsiri haqda nə buyurur?


Mərhum Ayətullah Kuhistaninin (r) mənasız sözlər danışmağın ziyanı haqda nəsihəti:
“Boş və mənasız sözlər danışmaq ruhun mənəviyyatında çox böyük təsirə malikdir. Faydasız sözlər danışmaq ruhun ölməsinə və nuraniləşməkdən məhrum olmasına gətirib çıxarır!
Mən mənasız söz danışmağın mənfi təsirini haram yeməyin təsirindən az bilmirəm!!”


İnsani dəyərlərə hörmət zəruridirmi?!


İnsani dəyərlərə hörmət zəruridirmi?! İnsan yaranmışların şərəflisi olduğuna diqqət etsə, çirkin əxlaq və günahdan qaçar. Özünü insan adlandıran varlıq heyvani hisslərə necə təslim ola bilər?! Həzrət Əli (ə) buyurur: «Özünü əziz tutan insan üçün şəhvətlər ləyaqətsiz görünür». İmam Səccaddan (ə) soruşdular ki, ən dəyərli insan kimdir? Həzrət cavab verdi ki, ən dəyərli insan özünü dünyadan dəyərli biləndir. Ruhani kəramətlərə diqqət özünütərbiyədə faydalıdır. İnsan özünə müraciət edə bilər ki, axı sən qüdsi-aləmdən gəlmisən. Axı sən Allahın xəlifəsisən! Axı sən əbədi həyat üçün yaranmısan! Sənə heyvani hisslərə tabe olmaq yaraşırmı?!...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter