Üç Məsum İmamın (ə) müştərək vəsiyyəti nə haqda olmuşdur?


Üç Məsum İmamın (ə) müştərək vəsiyyəti nə haqda olmuşdur? İmam Baqir (ə) buyurur: “O zaman ki, atam İmam Səccadın (ə) şəhadəti yaxınlaşdı, məni sinəsinə sıxdı və sonra buyurdu: “Oğlum! Sənə o vəsiyyəti edirəm ki, atam İmam Hüseyn (ə) şəhadəti zamanı mənə buyurmuşdu. Atası Əmirəl-möminin (ə) də ona etmişdi”. Buyurdu: “Allahdan savayı yavəri olmayan insana zülm etməkdən çəkin”.


Qənaət hissini gücləndirmək üçün nə edək?


Bəs nə edək ki, qənaət hissimizi gücləndirə bilək və etidal həddə qala bilək?
1. İnsanlıq əzəmətinə diqqət etmək. Əgər insan öz qiymətini bilsə, əlində olan neməti hərislik və tamahla zay etməz...
2. Əlimizdə olanlara şükür etməyi bacarmalıyıq. Əgər əlimizdə olan nemətləri görə bilsək və onlara görə şükür edə bilsək, başqalarının əlində olana diqqət etmərik...
3. Pak və qənaətcil insanlar haqqında mütaliə etmək. Bir gün bir nəfər İmam Sadiqi (ə) görür ki, əyninə yamanmış köynək geyinmişdir. Gözü həmin yamaq vurulan yerə baxır. İmam (ə) onu bu halda görəndə, soruşur: “Nə olub ki, mənə baxırsan?”...


Nə edək ki, həm Allahın və həm də insanların sevimlisi olaq?


Bir nəfər Peyğəmbərdən (s) soruşur ki, hansı şey insanlar arasında məhbub olmağa səbəb olar? Həzrət (s) buyurur: “İnsanların malik olduqlarında gözün olmasın ki, insanların məhbubu olasan”.Allahın və insanların məhbubu olmaq üçün bir neçə tövsiyə:
1. Zahiriniz həmişə təmiz və səliqəli olsun.
2. Daha çox sükut etməyə meyil edin.
3. Danışan zaman mülayim olun.
4. Hörmət qazanan insan olun.
5. Çox zarafat etməyin, ancaq çox gülümsəyin...


Allaha yaxınlaşmaq əzmində olanlar hansı üç yoldan birini seçməlidir?


Saleh insanlar və saleh cəmiyyətlə rabitənin zərurəti: İnsan ictimai bir varlıqdır. Onun həyatı başqaları ilə rabitələrsiz ötüşmür. Allah-təala insanı öz həmnövləri ilə maddi və mənəvi rabitələrə ehtiyaclı xəlq etmişdir. Tənha, cəmiyyətdən uzaq yaşamaq istəyən insan nə maddi, nə də mənəvi baxımdan inkişaf edə bilər. Çünki maddi həyat başqalarının elm və təcrübəsindən istifadə ilə davam edir. İnsan dini məclislərdə iştirak etmədən, moizə və nəsihətlərdən faydalanmadan mənəvi baxımdan inkişaf edə bilmir. Demək, mənəvi baxımdan təkamül üçün də ictimai rabitələrə ehtiyac var. İnsanlar ictimai rabitələri qırıb həmkarlıqdan çəkinsələr hansısa mənəvi təkamüldən danışmağa dəyməz. Şübhəsiz ki, əgər cəmiyyətdə saleh insanlar varsa ictimai rabitələr faydalıdır. Saleh insanlarla rabitələr gücləndikcə insan kamilləşir...


İlahi sünnətin neçə növü var? “Nəhcül-bəlağə”nin izahı


İlahi sünnətin neçə növü var? “Nəhcül-bəlağə”nin izahı “Nəhcül-bəlağə” kitabı İlahi sünnəti iki hissəyə bölür: dünyaya aid olan sünnətlər, axirətə aid olan sünnətlər. Dünyaya aid olan sünnətləri də iki hissəyə bölmək olar:
Biri – ümumi dünya sünnətləridir; biri isə insanların rəftarından asılı olan sünnətlərdir. Ümumi dünya sünnətlərini də üç hissəyə bölürlər:
1. Varlıq aləminin hər bir yerində hakim olan ümumi sünnətlər.
2. İnsanların arasında hakim olan ümumi sünnətlər.
3. Fərdə hakim olan ümumi sünnətlər...


Şeytan (lən) sədəqənin əhəmiyyəti barədə nələri dedi?!


Bir zaman Peyğəmbər (s) şeytana bir neçə sual verir. O da həmin sualların cavabını verir. Həzrətin (s) suallarından biri bu idi: “Ey Məlun! Mənim ümmətimin sədəqə verməsi sənin üçün necədir və sədəqənin faydası nədir?”. Şeytan cavab verir: “Ya Rəsulallah! Sənin ümmətinin sədəqə verməsində altı xüsusiyyət və mənfəət vardır.
Əvvəl budur ki, sədəqə və bəxşiş etməklə nəinki insanın malı azalmaz, əslində sədəqə verənin malı hər gün artar.
İkincisi budur ki, sədəqə verməklə ömür uzanar və ani ölümlər və xoşagəlməz hadisələr aradan qalxar. Bu haqda gələn hədisdə oxuyuruq ki, sədəqə insanı 70 növ bəladan qoruyar.
Üçüncüsü budur ki, sədəqə verməklə insan zəngin olar və yoxsulluğu aradan gedər.
Dördüncüsü – sədəqə, onu verənə bədən sağlamlığı verər, müxtəlif dərd və ağrılardan nicat tapar...


Rəcəbəli Xəyyat naməhrəmi görən zaman günaha düşməmək üçün hansı zikri tövsiyə edirdi?


Rəcəbəli Xəyyat naməhrəmi görən zaman (belə ki, təsiri dəf etmək üçün) təsirli olan zikrlərdən birini tövsiyə etmişdir. Alim bu zikrin işə yaradığını bildirmiş və onu bütün yaxınlarına tövsiyə etmişdir. O, deyir: “Gözün naməhrəmə dəyən zaman, gözünü bağla və başını aşağı salıb de: یا خَیرَحَبیبٍ و مَحبوبٍ صَلِّ عَلی مُحمّدٍ و آلِه Ya xəyra Həbibi və Məhbubi, səlli əla Muhəmməd və alih.
Mahiyyəti budur ki, ey Allahım, mən səni sevirəm, Səni istəyirəm. Bu gördüklərim heç də sevimli deyildir (belə ki, sevən və sevilənlərin ən xeyirlisi sənsən), onlara (Səndən başqasına) bel bağlamağa dəyməz...


İbadət əhlindən hansı 7 dəst təkəbbürlük xüsusiyyətinə tutula bilərlər?


İbadət əhlindən hansı 7 dəst təkəbbürlük xüsusiyyətinə tutula bilərlər? Mərhum Nəraqi ibadət əhli arasında da təkəbbürə düçar olanları 7 dəstəyə bölərək, bizə tanıtmışdır.
1. Dəstəmazda təkəbbür. Bu insanlar namazın müqəddiməsi olan dəstəmazda nəcasəti aradan aparmaq mövzularında vəsvəsə edərlər. Ona görə də suyu israf edib, günaha düçar olarlar. Bu insanların ehtiyat və vəsvəsələri dəstəmazlarına ziyan vurar. Belə düşünərlər ki, bu iş onların nicat tapması üçün kifayətdir.
2. Namazda təkəbbür. Namazın niyyətində vəsvəsə edərlər və şeytan qoymaz ki, düzgün niyyət etsinlər. O qədər vəsvəsə edərlər ki, namazın fəzilətini əldən verərlər. Bəzən namazın təkbirində, bəzən qiraətin düzgünlüyündə şəkk edərlər. Ona görə də namazın sonuna qədər onun məzmununa diqqət etməkdən qafil olarlar. O qədər qiraətə diqqət edərlər ki, qəlb hüzuru yaddan çıxar. Belə düşünələr ki, namazları ancaq o zaman qəbul olar ki, qiraətləri səhih olsun. Bu, təkəbbürün ən çirkin formalarındandır...


Hz Peyğəmbər (s) hədis: Hansı nemətlərin daha çox qədrini bilmək lazımdır?


Hz Peyğəmbər (s) hədis: Hansı nemətlərin daha çox qədrini bilmək lazımdır?Həzrəti Peyğəmbər (s) buyurur: Hər nemətin qədrini bilmək lazımdır. Beş nemətin qədrini əldən verməzdən öncə bilmək daha zəruridir:
1-Cavanlığın qədrini bilin qocalıqdan öncə,
2-Can sağlamlığınızın qədrini bilin xəstələnmədən öncə,
3-İmkanlılığınızın qədrini bilin kasıblıq üz gətirəndən öncə,
4-Fürsətli günlərinizin qədrini bilin işlər sizi özünə bağlayandan öncə,....


Hansı 4 dəstə insanlara tövbə etmək az qismət ola bilər?


Böyük islam alimlərindən biri qeyd edir ki, ustadımdan soruşdum ki, hansı əməllər Allah Təala tərəfindən bağışlanılmır? Belə cavab vedi:
Ey oğul Allah şahiddir ki, indi insanlar abır aparmaqdan heç çəkinmirlər. Bir neçə günah var ki, Allah onları bağışlamır, hətta bu işi görənlər tövbəyə belə müyəssər olmurlar:
Birincisi namazı tərk etməkdir. (Bu iş insanı Allahdan və dinin hökümlərinə diqətli olmaqdan saxlayır. Nəticədə din onun nəzərində lazımsız olur).
İkincisi ağvalideyn olmaqdır. (Bu əməl ailə əməllərini sarsıdır. Nəticədə ictimai əxlaqsızlıq və pozğunluq geniş vüsət alır).
Üçüncüsü haqsız yerə adam öldürmək. (Bunun nəticəsində insan ölümü adiləşir. Nəticədə oğurluq, zülm, qan tökmək adiləşir)...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter