İslam maarifinə əsasən Ailə quran cütlərin şirin olması üçün hansı 5 addıma diqqət yetirmək lazımdır?!


Ailə quran cütlər bir qədər keçəndən sonra sabit həyat yaşamağa başlayarlar. Bu həyatda heç bir xüsusi yeniliklərə can atmırlar. Onu canlandırmaq üçün 5 addım tövsiyə olunur.
1. Həftə sonlarında qısa səfərə çıxmaq. İnsanlar adətən səfərə çıxmaq dedikdə, bir neçə günlük səfəri nəzərdə tuturlar. Halbuki, səfər bir neçə saatlıq da ola bilər. Ailə həyatında yeni qığılcımlar yaratmaq üçün həftə sonu bir qədər yemək bişirin və onu qablaşdırıb səfərə çıxın. Ən çox sevdiyiniz məkana gedib, orada istirahət edin.
Bu səfər həm sizi gündəlik problemlərdən uzaqlaşdıracaqdır və həm də yeni qığılcımların yaranmasına şərait yaradacaqdır.
2. Həyat yoldaşınıza sürprizlər edin. Həyat yoldaşınızı sürprizlər edərək sevindirin. Vacib deyildir ki, aldığınız və ya təşkil etdiyiniz sürprizlər bahalı olsun. Xeyr, ən az büdcə ilə həyat yoldaşınızı sevindirə bilərsiniz...


Namaz qılanların 4 dəstəsi. Hansındayıq?


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Mənim ümmətim dörd dəstədən ibarətdir: Namazda səhlənkarlıq edənlər, namazı zay edənlər, namazı tərk edənlər, namazda müti olanlar”.
1. Namazda səhlənkarlıq edənlər. Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) bu dəstə barəsində buyurur: “Bir dəstə namaz qılır, ancaq namazlarında səhlənkardırlar. Ona görə də Vəyl onlar üçündür”. Vəyl isə cəhənnəmin təbəqələrindən birinin adıdır. “Vay halına o namaz qılanların ki, onlar öz namazlarından qafildirlər və ona etinasızdırlar”. (“Maun”, 4-5).
2. Namazı zay edənlər. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Bir dəstə gah namaz qılır, gah da qılmırlar. Ona görə də Ğəyy onlar üçündür”.
Ğəyy – cəhənnəmin alt təbəqələrindəndir. “Sonra onların arxasınca namazı zay edən və (nəfsi) istəklərə tabe olan canişinlər gəldilər. Buna görə də onlar tezliklə öz azğınlıqlarını(n əvəz və cəzasını) görəcəklər”. (“Məryəm (s.ə)”, 59).
3. Namazı tərk edənlər. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Bir dəstə heç vaxt namaz qılmazlar. Səqər onlar üçündür”.


İnsanın dəyəri nə qədərdir? Meyarı bilmək olurmu?


İnsanın Allah-Taala (c.c) dərgahında dəyəri onun Allahı günahla qarşılaşan zaman xatırladığı qədərindədir!! İnsanın ağlı, onun qəlbindən qeyri bir üzvdür. Hədislərimiz buyurur ki, sizin ölçünüz, əslində qəlbinizdə olanların ölçüsü qədərdir. Ona görə də Qiyamət günü qəlbimizdə olanlara görə ölçülərik. Axirət tərəzisi doğru tərəzidir və onda səhvə yol verilməz.
Qəlbində Allahın yeri hər nə qədər çox olarsa, həmin insanın dəyəri də bir o qədər çox olar. Ona görə də bu dünyada əldə etdiyimiz mərifəti gərək qəlbimizlə qəbul edək və dərk edə bilək. Əks halda ancaq dilimizdə oxumaqla kifayətlənsək, həmin elmin bizə heç bir faydası olmayacaqdır. Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Peyğəmbərdən (s) daha alimi və daha nuranisi yox idi. Ancaq o, ətrafında olanların əksər hissəsini adam edə bilmədi. Onlar da Peyğəmbərdən (s) istifadə etməyi bacarmadılar”...


İnsanın günahı nə zaman daha çox şiddətli nəticələr göstərir?!


Əgər insan günahını işlətməyə davam edərsə baxmayaraq ki, həmin günahı səğirə olsa belə, onu kəbirə günaha çevirər. Əgər kəbirə günahına görə tövbə edərsə, kəbirə günahından çıxmış olar. Günahı davam etdirmək iki mənada işlənir:
1. Günahı təkrar etmək. 2. Tövbə və istiğfar etmədən günahı işlətmək.
Günahı davam etdirməyin çox ağır nəticələri olur. Quran ayələrinə nəzər salan zaman görmək olur ki, bəzən həmin səğirə günah kəbirə günaha çevrilir, bəzən təvqa dairəsindən çıxmağa səbəb olur, itaət qəbul olmur, insan küfrün sərhədinə qədər gedib çıxır. Günahı davam etdirmək insana həm bu dünyada və həm də axirətdə şiddətli əzablar gətirər. İmam Baqir (ə) buyurur: “Günahı davam etdirmək odur ki, insan günah etsin və istiğfar etməsin. Tövbə etmək üçün qərara gəlməsin”.


Düyünlərin açılması üçün hər gün Allahın bu adını 77 dəfə zikr etmək?!


İlahi zikr elə bir güclü amildir ki, insana mənəvi həyatı hədiyyə edər. Yorğun qəlb Allahı yada salmaqla gümrah olar. Hər kim Allahı yada salar, həyatında olan düyünlər bir-bir açılar.
Allahı yada salmaq – İlahi qürbə çatmağın yollarından ən üstünüdür. Allahı yada salmağın bir çox bərəkətləri vardır. Onlardan biri də Allahın müqəddəs adlarından olan Vədud zikrini davamlı olaraq deməkdir.
“Vədud” sözünün lüğətdəki mənası meyilli olmaq, təmənna və arzudur. Allahın Vədud adının mənası isə sevən deməkdir. Quranda iki dəfə işlənmişdir. Bir dəfə ğəfur mənasını vermiş və bir dəfə də rəhim olmaq mənasını vermişdir. «Və Rəbbinizdən (keçmiş əməllərinizə görə) bağışlanmaq diləyin, sonra (saleh əməllərlə) Ona tərəf qayıdın. Həqiqətən mənim Rəbbim mehriban və (tövbəkar bəndələrini) sevəndir». (“Hud” 90).


Hədislərə əsasən günahların bağışlanması üçün ən yaxşı zikr hansıdır?!


Hədislərin birində oxuyuruq ki, Cəbrail (ə) Həzrət Peyğəmbərin (s) xidmətinə gəlir və buyurur: “Ya Rəsulallah! Bu gün mən gələndə yolda qəribə bir şey gördüm. Bir mələk gördüm ki, qanadları yanmışdı. Əvvəllər bu mələyi dördüncü səmada görmüşdüm. O zaman 70 min mələk onun əmri altında idi. Lakin gördüm ki, İlahi qəzəbə düçar olduğu üçün qanadları yanmış və ora sürgün edilmişdir. Onun halına yandım və ondan soruşdum ki, niyə bura düşmüsən? Dedi: “Merac gecəsində Peyğəmbəri-xatəm (s) gələndə, bizim tərəfdən keçməli idi və bizim hamımız tez yerimizdən qalxıb onu qarşılamalı idik. Mən yerimdən gec qalxdım və gec ədəbimi bildirə bildim. Allah Təala da məni bu cür giriftarlığa düçar etdi. Ey Cəbrail! Mənim dadıma yetiş”. Və Cəbrail (ə) Allah Təalaya xitab edir ki, Allahım, bu günahkarın xatasını bağışla! Allah Təala ona xitab edir: “Ey Cəbrail! Əgər bu mələk əvvəlki yerinə qaytarmağımı istəyirsə, Muhəmmədə (s) və Ali-Muhəmmədə (ə) salavat göndərsin”. Cəbrail (ə) deyir ki, Ya Rəsulallah, mən bu xəbəri həmin mələyə çatdırdım və o, da salavatı davamlı şəkildə deməyə başladı. Allah da qanadlarını yenidən bərpa edib, onu dördüncü səmadakı əvvəlki yerinə qaytardı”.


Mələkələr hansı əməl sahiblərinə gülərlər?!


Bir gün Həzrət Peyğəmbər (s) Cəbrayildən (ə) soruşur: “Mələklər gülüb-ağlayırlarmı?”. Cəbrayil (ə) deyir: “Bəli. Üç insana təəccüb üzündən gülərlər. Üç insana ürəkləri yandığı üçün ağlayarlar. Güldükləri ilk kəs: O kəsdir ki, bütün gününü yersiz sözlər və işlər görməklə keçirər, axşam olan kimi işa namazını qılıb, yenə yersiz işlərinə davam edər. Mələklər gülər və deyər: “Ey xəbərsiz! Səhərdən axşama qədər doymamısan, indi doyacaqsan?”.
Güldükləri ikinci kəs: Əkinçi öz belini və külüngünü götürər və torpağını islah etmək bəhanəsi ilə (özü ilə şəriki arasında olan) müştərək divarı ovar ki, öz payını çoxaltsın. Mələklər gülər və deyərlər: “Bu torpaq bu qədər genişliyi ilə səni doydurmayıb, bu müxtəsər yer doyduracaqdır?”...


Ayətullah Behcət Ərbəin ziyarəti barədə nə buyurmuşdu?!


Ayətullah Behcət buyurur: “Allahın bütün şüarları – əlamətdir. Nəyin əlamətidirlər? Misal üçün başını torpağa qoymaq – səcdə olunan Varlığı tanımağa və yadına salmağa səbəb olar.
“Bismillah”ı namazda möhkəmdən demək hamıya bəlli edər ki, bu əməl – lazımlı əməldir.
Qırx möminin ziyarəti insana mömin bacı və qardaşları yada salar və onlar üçün dua edər.
Hər kim Allah şüarını böyük hesab edər – bu, o deməkdir ki, onun durumu qəlbin təqvalı olmasından irəli gəlmişdir. Təqvalı qəlb insana ancaq Allahı yada salmaqda yardım etmir, bəlkə başqalarına da Allahı xatırladır...


Peyğəmbərimizin (s) yemək yeyən zamanı etdiyi dua


O zaman ki, Peyğəmbərimiz (s) yemək yeyərdi, bu duanı oxuyardı: “Allahım! Onda bizim üçün bərəkət qərar ver və ondan da yaxşısını ruzimiz buyur”.
İmam Əli (ə) buyurur: “Peyğəmbər (s) üçün yemək gətirdilər. O Həzrət (s) barmağını yeməyin ortasına salır və qaynar olduğunu görəndə buyurardı: “Qoyun soyusun ki, bərəkəti çox olsun. Allah bizə qaynar yemək verməmişdir”.
İmam Hüseyn (ə) buyurur: “O zaman ki, Allahın Rəsulu (s) yemək yeyərdi, buyuraradı: “Allahım! Onda bizim üçün bərəkət qərar ver və ondan da yaxşısını ruzimiz buyur”. O zaman ki, süd içərdi, buyurardı: “Allahım! Onda bizim üçün bərəkət qərar ver və ruzimiz qərar ver”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allahın Rəsulu (s) besətdən ömrünün axırına qədər heç bir zaman söykənərək, yemək yeməzdi. Davamlı olaraq, qul kimi yemək yeyərdi və qul kimi əyləşərdi. O, bunu təvazökarlığına görə edərdi”. Həmçinin buyurur: “Peyğəmbəri-Əkrəm (s) sol əli ilə yeməyi, içməyi və nəyisə götürməyi bəyənməzdi”.


İmam Hüseyn (ə) qübbəsinin altında edilən dualar nə vaxt qəbul olur?


Hədislərimiz buyurur ki, İmam Hüseyn (ə) qübbəsinin altında edilən dualar qəbul olar. Ancaq hər dua deyil. Bəlkə o dua ki, bəzi şərtlərə malik olmalıdır. Duanın sərhədləri vardır. O dua ki, yerinə yetirilməsi mahaldır, onu Allahdan istəmək olmaz. Dua xaliscəsinə edilməlidir. Yəni, insan etdiyi duada xalis olmalıdır. Dua edən zaman diqqəti Allahda olmalıdır. Dua edən insan əvvəl tövbə edərək özünü paklamalı, sonra dua etməlidir. Çünki pak insanların duası cavabsız qalmaz. Əgər duada gecikmə vardırsa, deməli İlahi hikmət onu təxirə salmışdır. Hər bir şeyin öz vaxtı və zamanı vardır. Eyni zamanda edilən duaların da. Bəzi duaların gecikməsi o deməkdir ki, həmin duanın bu anda həyata keçməsi həmin şəxs üçün bəyənilən və xeyirli deyildir. Əlbəttə, İmamın (ə) hərəmində edilən dualardan əvvəl, zəvvarın əsil hədəfi ziyarət olmalıdır. Çünki ziyarət qəsdi ilə bu pak məkana ayaq basmışdır.
Beləliklə deyə bilərik ki, əgər dualarınızın İmam Hüseyn (ə) qübbəsinin altında qəbul olmasını istəyirsinizsə, gərək bəzi şərtlərə əməl edəsiniz. Bu şərtlər: duanın edildiyi zaman, məkan və həmin şəxsin paklığı, duanı ixlasla etməsi və mahal olan dualardan çəkinməsidir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter