Müqəddəs dinimizdə tələsmək bəyənilməsə də hansı əməllərdə tələsmək yaxşıdır?!


Baxmayaraq ki, tələskənlik – bir çox hallarda bəyənilməyən əməldir, ancaq bəzi işlərdə tələsmək müsbət bir hal kimi qiymətləndirilir.
1. Xeyir işlərdə. “Hər bir dəstənin bir qibləsi vardır ki, (üzlərini) ona tərəf döndərirlər (yəhudilər Beytül-Müqəddəsə, xristianlar şərqə, müsəlmanlar Kə’bəyə). Odur ki, (bu barədə mübahisə etməyin və) xeyir işlər istiqamətində bir-birinizi ötməyə çalışın”. (“Bəqərə” 148).
2. Şər ilə mübarizə aparan zaman. İmam Əli (ə) buyurur: “Tələsmək hər bir işdə bəyənilməyəndir, məgər şəri dəf etmək məqamından başqa”.
3. Bəxşiş edən zaman. İmam Əli (ə) buyurur: “Səxavətin başı, bəxşiş edən zaman tələsməkdədir”.
4. Günahı tərk edən zaman. “Tələsmək bəyənilməyəndir, məgər günahı tərk etməkdən başqa”.
5. Meyiti dəfn edən zaman...


İnsanlar vacibatları yerinə yetirməkdə səhlənkarlıq etməmək diqqət olunası məsələlər?!


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Bu gün-sabaha salmaqdan çəkin”. -- Rəsuli-Əkrəm (s) buyurur: “Zamanın qədrini bil və haqqına əməl et”. Müalicəsi:
1. Zaman təyin etmək. Hər bir işi görmək üçün insan gərək əvvəldən vaxt təyin etsin. Təyin etdiyi bu vaxta dəqiq əməl etməyə çalışsın.
2. Hədəf təyin etmək. İnsanın gördüyü işdəki hədəfi aydın olmalıdır. Müvəffəq insanlar o kəslərdir ki, hədəf təyin etdikdən sonra ciddi və qəti halda ona çatmağa çalışarlar.
3. İşi yerinə yetirmək üçün stimula malik olmaq. Hər kim gördüyü işdə stimula malik olarsa, o zaman onda səhlənkarlıq etməz...
İnsan gərək ibadətə olan susuzluğunu həmişə qoruyub saxlaya bilsin. Ona görə də ibadətdə mötədil olmaq lazımdır. Nə ifrat etmək və nə də təfrit etmək olar.
İmam Əli (ə) buyurur: “O az miqdar ki, onu davamlı edirsən, o çox miqdardan ki, yorulursan – daha üstündür”.


Duanın yerinə yetirilməməsi insana xeyir gətirə bilərmi?


Bəzən insan elə dua edir ki, onun xeyirinə olmaz. O hacəti dünyada ona verməzlər. Ancaq Qiyamət günü verərlər. Bəndə deyər: “Allahım, bu nədir?”.
Allah Təala buyurar: “Bu duanı dünyada olan zaman etmişdin və Biz də onu xeyirli hesab etmədiyimiz üçün, Qiyamət günü sənə veririk”. Təəccüb edər və deyər: “Nə qəribə! Kaş ki, mənim dualarımın heç biri yerinə yetməzdi. Onların hamısını indi mənə verərdilər. Bura daha yaxşıdır”. Çox zaman övladlar valideynlərinə deyərlər ki, mənə şirin bir şey verin. Ancaq o, axşam yeməyini yemədiyi üçün ona şirin şey verməyi faydalı hesab etməzlər. Çünki onlar uşaqlarını sevirlər və hətta özləri ac qalar, amma axırıncı tikəni övladlarına yedizdirərlər. Bəzən də elə olur ki, uşaq bir şey istəyir, ancaq anası onun faydalı olmadığını görüb onu uşağına vermir. Misal üçün, fast-fud yeməklər uşaq üçün xeyirli deyildir. Ana da ona görə onu uşağa vermir. Allah da bəndəsinə elə edir. Bəzən Ondan elə şeylər istəyirik ki, həmin şey bizim xeyirimizə deyildir. Ancaq biz bunu dərk etmirik....


Haram ruzi insanın övladına nə kimi təsir edir?


Dini maarifə əsasən, mal və ruzinin insan ruhuna və canına təsiri vardır. O kəs ki, Allah deyən kimi yaşamaq istəyir – gərək ruzisini də halal yolla əldə etsin. Əks halda cəmiyyət süqut edər və haramzadələrin sayı artar. İmam Cəfər Sadiqin (ə) nəzərinə görə, haram malın insanın övladına və gələcək nəslinə mənfi təsirləri vardır. Həzrət (ə) buyurur:“Haram qazancın təsiri övladda və nəsildə zahir olar”.
Bu səbəbdəndir ki, Quran ayələri insanları halal ruzi qazanmağa dəvət edir və haram ruzini qadağan edir. “Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və əgər imanınız varsa, sələmin qalanından (sərmayədən artıq aldığınız miqdardan) əl çəkin.
Və əgər belə etməsəniz (və sələmçiliyi davam etdirsəniz), onda Allah və Onun Peyğəmbəri tərəfindən olan müharibəyə yəqin edin (yəqin bilin ki, belə bir müharibə sizə üz tutacaqdır, haqq hökümət və ya partlayış həddinə çatmış cəmiyyət onu sizdən geri alacaqdır). Tövbə etsəniz isə, sərmayələriniz özünüzündür (aldığınız faizi geri qaytarın ki, belə olan surətdə) nə zülm edərsiniz, nə də zülmə məruz qalarsınız”. (“Bəqərə” 278-279)...


Hansı 11 əmələ diqqət etməklə müsəlman Şeytanı çarəsiz edə bilər?!


O kəslər ki, suluk dərəcəsinə çatıblar, səmanın yeddinci qatını kəşf etdiklərini iddia edirlər. Şeytanın (lən) da şühudu var idi, ancaq bu halda sürgün edildi. Bəs niyə? Çünki abid deyildi. Nəql olunur ki, Həzrət Peyğəmbər (s) bir gün şeytanı Məscidul-Həramda görür. Ona yaxın gedir və deyir: “Ey məlun, niyə narahatsan?”. Şeytan (lən) deyir: “Bu qədər səy edirəm ki, insanları yolundan azdıram, ancaq sən Qiyamət günü onlara şəfaət verəcəksən. Mənim bütün zəhmətlərimi hədər edirsən. Ona görə də səninlə düşmənəm”. Həzrət (s) buyurur: “Mənim ümmətimdən niyə narahatsan?”. Şeytan deyir: “Sənin ümmətinin elə xüsusiyyətləri vardır ki, başqa ümmətlərdə yoxdur:
1. Nə zaman bir-biri ilə üzləşsələr, salam verərlər. Salam – Allahın adıdır və mən bu addan qorxuram.
2. Nə zaman bir-birini görsələr, bir-birinə əl verərlər. Əlləri bir-birindən ayrılmamış, onların günahları bağışlanar.
3. Nə zaman yemək yemək istəsələr, “Bismillah” deyərlər.
4. Yedikdən sonra “Əlhəmdulilləh” deyərlər. Mən də yemək yeyə bilmirəm və ac qalıram...


Namazı əvvəl vaxtda qılanın əldə etdiyi 6 fəzilət nələrdir?!


Namazı əvvəl vaxtında qılmaq – çox böyük fəzilətlərə malikdir. Bu fəzilətlər ilə tanış olaq:
1. İstəklər həyata keçər. İmam Həsən Əsgəri (ə) buyurur: “Həzrət Musa (ə) Allahdan soruşur: “Allahım! Namazını əvvəl vaxtda qılanların savabı nədir?”. Allah Təala buyurur: “İstəklərini yerinə yetirərəm. Behişti ona mübah edərəm”.
2. Problemlər aradan gedər. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O bəndə ki, namazın vaxtına əhəmiyyət verər, mən üç şeyi onun üçün zəmanət edərəm:
- giriftarlıqların aradan qalxmasını, - ölən zaman rahat olmasını, - atəşdən nicat tapmasını”.


Hz Peyğəmbərin (s) hədisinə əsasən Sirat körpüsü və cəhənnəm atəşindən azad edən zikr?!


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: ““Bismilləhir-Rahmənir-Rahim” – Allahın əzəmətli adına gözün ağının qarasına yaxın olduğu qədər yaxındır”. Allahın əzəmətli adı isə qürb məqamı deməkdir. Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) başqa yerdə buyurur: “O zaman ki, bəndə bu zikrə adət edər, Siratdan keçmək istəyəndə adəti üzrə bu zikri dilinə gətirər. Elə ki, bu zikri deyər – nur əmələ gələr və ona deyilər: “Atəşdən keç!”. Bu ayənin bərəkətinə görə cəhənnəm atəşi sönər və o, rahatlıqla keçər”.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O zaman ki, müəllim uşağa “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim” zikrini öyrədər, uşaq bu zikri öyrənən kimi deyər: “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”, bu, həmin uşaq üçün, ata və anası üçün, müəllimi üçün atəşdən bəraət olar”. Hədislərimiz buyurur ki, hər kim övladına bu zikri öyrədərsə, behiştlik olar./Deyerler.


İnsan yatan zaman \"Bismilləhir-Rahmənir-Rahim\" deyərsə...


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim miniyinə minər və “Bismillah” deyər, o, miniyindən enənə qədər, mələk onu qorumaq üçün onunla birlikdə miniyə əyləşər.
Əgər minən zaman “Bismillah” deməzsə, şeytan onun yanında əyləşər və ona deyər ki, mahnı oxu. Əgər cavab versə ki, yaxşı bacarmıram, deyər, onda zümzümə et”.
Ümid edirik ki, səfərə çıxan zaman yanınızda həmişə mələk əyləşər, lənətlik şeytan deyil. (Beytutə)
Şeytanın (lən) şərik olduğu digər işlərə də diqqət edək.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Nə zaman sizlərdən biriniz dəstəmaz alar və “Bismillah” deməz, şeytan onda şərik olar.
Əgər yemək yeyər, su içər, paltar geyinər və hər bir işdə ki, Allahın adını çəkməlidir, yerinə yetirməz – şeytan onda da şərik olar”...


İmam Sadiq (ə): Bu zikr qəm və qüssəni aradan aparır!


Səyid ibni Yəsar, İmam Sadiqə (ə) deyir: “(Mən bəzən) qəmli oluram. Onu aradan qaldırmaq üçün lütfən mənə yol göstərin”. Əziz İmam (ə) buyurur ki, nə zaman vəsvəsədən qorxsan, belə de:
Allahummə inni əbdukə vəbnu əbdikə vəbnu əmətikə nasiyəti biyədikə mazin fi hökmukə ədlun fi qəzaikə əsəlukə bikulli ismin huvə ləkə səmməytə bihi nəfsikə əu ənzəltəhu fi kitabikə əu əlləmtəhu əhədən min xəlqikə əu istəsərtə fihi fi elmil-ğeybi indəkə ən cəələl-Quranə rəbiə qəlbi və nurə sədri və cəlaə huzni və zəhabi həmmi


Həyatı yemək üçün istəməyək, yeməyi həyat üçün istəyək! Hz Peyğəmbərin (s) hədisi


Bir gün Peyğəmbəri-Əkrəm (s) bir qəbiristanın kənarından keçirmiş və ölülərin qəbirlərini görən zaman üzünü tərəfdaşlarına tərəf çevirir və buyurur: “Bu qəbiristanın insanlarının çoxu dişləri ilə basdırılıblar”. Yəni, bu insanlar çox yemək yediklərinə görə ölüblər. Çünki əslində belə tezliklə ölməli deyildirlər. Yeməkdə həddi aşmaq – bu günün də ən böyük bəlalarından biridir. İnsan nəfsi o qədər həddini aşır ki, insan yediyinin ölçüsünə nəzarət etmir. İş o yerə gəlib çatır ki, artıq çəki, xəstəliklər, anidən gələn ölüm onu yaxalayır.
Halbuki, dinimiz hər bir şeydə etidala riayət etməyi tövsiyə edir və onu həqiqi möminin və kamil insanın sifətlərindən hesab edir. Əgər biz həqiqətən də Allaha yaxınlaşmaq istəyiriksə, gərək hər bir işimizdə etidala riayət etdiyimiz kimi, yediklərimizdə də riayət edək. Əks halda həm bu dünyamızı və həm də axərətimizi bada vermiş olarıq.
Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn hədislərin bir çoxu dəfələrlə bizə xəbərdarlıq edir ki, əgər sağlam olmaq istəyirsənsə gərək yediklərinə diqqət edəsən. Halal yeyəsən, həddini aşmayasan, yediklərin sağlam qidalar olmalıdır. Yemək vaxtlarına diqqət edəsən, acmadan yemək yeməyəsən...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter