Şübhə-5: Dini və şəxsi həyatda İnanmaq yox, bilmək istəyirəm?!


Cavab: Ruhların, cinlərin, əxlaqın və gözəlliyin elmi şəkildə isbatı olmaması bunların yoxluğunu qəbul etməyə səbəbiyyət vermədiyi kimi, Allahın varlığınıda elmi şəkildə isbat edə bilməmək, Allahın yox olduğu mənasını vermir. Bu kainatın sonu olmadığı üçün kainatın sonu olmayacağına inanmaq kimidir. Biz √2=1.4 etdiyini təbiətdə nəyəsə baxaraq, müşahidə apararaq yaxud laboratoriyada sınaq keçirdərək sübut edə bilmərik. Bu onda √2=1.4 olmadığı mənasınımı verir bizə? Əlbəttə ki, xeyr.
Enis Doko: “Elm səbəbləndirilmiş inancdır”

Allahın varlığı elmi deyil fəlsəfi iddia olduğu üçün, yetərincə düşünülmüş arqumentlər irəli sürə bilərik. Və bunun doğruluğunuda yanlız düşünərək ölçə bilərik. Yəni Allahın varlığını düşünərək bilmək olar. Üstəlik Allahın varlıq səbəbi kənardan yaxud başqa səbəblərdən olmadığı üçün, varlıq səbəbi öz təbiətindən gəldiyi üçün varlığı elmi şəkildə isbat edilə bilməz. Belə mövzular fəlsəfənin sahəsinə aiddir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter