ŞÜBHƏ VƏ İDDİA -14 : Elm adamlarının çoxu ateistdir və din adamları axmaqdır.


Cavab: Bu iddianın əslində, ciddiyə alınmaması lazımdır amma sıx təkrarlandığı üçün toxunmaq istədim. “Pew Research Center” (Pew Araşdırma Mərkəzi)
araşdırmalarının nəticələrinə görə dünyada:
1. Ateist elm insanları – 41%
2. Tanrı yaxud bir növ üstün gücə inanan elm
adamları – 51%-dir.
Yekun olaraq çağdaş elmin ortaya çıxmasına töhfə vermiş adamlarından tut, son yüz il içində Nobel mükafatı alan elm adamlarına qədər inanca sahib elm adamları həmişə olmuşdur. İndi isə məşhur teist alimlərdən bir neçəsinin adını qeyd etmək istəyirəm:
1. Albert Eynşteyn
2. İsaak Nyuton
3. Çarlz Darvin
4. Rene Dekart
5. Verner fon Braun
6. Xarəzmi
7. Nəsirəddin Tusi
8. Bəttani
9. Biruni
10. Nikolay Kopernik


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter