[not-group=5] ----- [/not-group]Həyanın 10 xüsusiyyəti nələrdir?

Həyanın 10 xüsusiyyəti nələrdir?Həzrət Peyğəmbər (s) həyanın 10 mühüm xüsusiyyətini sadalayarkən buyurur ki, bu xüsusiyyətlər düşüncə sahiblərinin həyadan götürdüyü faydalardır:
1.Müdara – keçinmək; 2.Mehribanlıq; 3.Aşkar və xəlvətdə Allahı nəzərdə saxlamaq; 4.Salamatlıq; 5.Pislikdən uzaqlıq;
6.Təbəssüm; 7.Güzəşt; 8.Bağışlamaq; 9.Qələbə; 10.Xalq arasında yaxşı ad.[not-group=5] ----- [/not-group]Xoş niyyətliliyin dəyəri və pis niyyətlilik haqda İslam maarifində nə deyilir?

Xoş niyyətliliyin dəyəri  və pis niyyətlilik haqda İslam maarifində nə deyilir?Niyyət dedikdə məqsəd və iradə başa düşülür. İslam dini öz ardıcıllarını - nəinki insanlara, hətta heyvanlara və təbiət aləminə qarşı - xoş münasibətə çağırır. İnsan hamı üçün xeyir və səadət istəməli, imkan daxilində xalqın çətinliyini aradan qaldırmağa çalışmalıdır. Xoş niyyət o qədər dəyərlidir ki, onun müqabilində böyük mükafatlar vəd edilir. İmam Sadiq (ə) buyurur: «Fəqir mömin belə dua edir: «Pərvərdigara, mənə ruzi əta et ki, xeyir işlər görə bilim». Əgər onun niyyəti xalis olsa, hələ heç bir xeyir iş görməmiş onun əməl naməsinə savab yazılar ...» («Məhəccətul-bəyza» 8-ci cild, səh-106.)...[not-group=5] ----- [/not-group]Hansı günah Allahla müharibə və böyük günahdır?

Hansı günah Allahla müharibə və böyük günahdır? İnsanların geyiminə kasıblığına, əqidəsinə sənətinə məsxərə etmək böyük günahdır və bu günahın dünya və axirət cəzası vardır. İnsanı məsxərəyə qoymaq onun şəxsiyyətini təhqir etmək deməkdir. Qurani-Məcid məsxərə edənləri münafiq, zalım, günahkar adlandırır və onlara dərdli əzab vəd edir. “Bəqərə”/14: “Onlar möminlərlə qarşılaşdıqları zaman “biz də iman gətirdik” deyirlər. Öz şeytanları ilə təklikdə qaldıqda isə “biz də sizinləyik, biz onlara ancaq istehza edirik” deyirlər”. İslam Peyğəmbəri (s) buyurmuşdur: “Allah-Taala buyurur: “Mömin bəndəmi xar edən şəxs Mənimlə döyüşə qalxmışdır.” (Кафи, 2/351.) Bəli, insanlara rişxənd etmək onları kiçik saymaqdır. Qurani-Kərim bu işi pisləyir və tövbə etməyənləri zalım adlandırır.[not-group=5] ----- [/not-group]Xızır Peyğəmbərin (ə) Musaya (ə) son vəsiyyəti nə haqda oldu?

Xızır Peyğəmbərin (ə) Musaya (ə) son vəsiyyəti nə haqda oldu? İmam Səccad buyurur: "Xızır Musa ibni İmrana verdiyi ən son vəsiyyətində belə buyurdu: Heç vaxt kimsəni günahına görə xar edib abrını aparma!" (əl-Xisal, səh-111)
Mütəal Allah səttardır. Səttar yəni eybləri örtülü saxlayan. O, o qədər kəramət sahibidir ki bəndəsini günahlarının üstünün açılması ilə dərhal cəzalandırmaq istəmir. O, insanların günahlarını gizlin saxlayır. O dünyada isə onlar cəzalarını alacaqlar. Buna görə hər bir insan öz eyblərini nəzərə alaraq, digərlərini xar etməkdən çəkinməli, az da olsa səttarlıq xislətinə malik olmalıdır.[not-group=5] ----- [/not-group]Xəstəliklərə əlac tapan İsa peyğəmbərin (ə) müalicə edə bilmədiyi xəstə kimdir?

Xəstəliklərə əlac tapan İsa peyğəmbərin (ə) müalicə edə bilmədiyi xəstə kimdir? Axmaq insan ən ağıllı olduğunu sanandır. O dünya ilə qürurlanar, dünyanın və malının dəyişiklikləri ilə dəyişər. Axmaqlıq, bütün xəstəlikləri müalicə edən İsa Məsihin müalicə edə bilmədiyi xəstəlikdir. Necə ki peyğəmbərin özü bunu etiraf edir.
İmam Sadiq buyurur ki, İsa Peyğəmbər belə bir insanın və onun axmaqlığının müalicə edilməsi haqda buyurur: "Xəstəlikləri müalicə edib, Allahın izni ilə şəfa verdim.Karı, koru müalicə etdim, ölünü belə müalicə etdim və Allahın izni ilə onu diriltdim, Axmağı da müalicə etməyə çalışdım amma islah edə bilmədim" (əl-İxtisas səh-221)...[not-group=5] ----- [/not-group]Söyüşün cavabı nədir?

Söyüşün cavabı nədir? اللِّسَانُ سَبُعٌ إِنْ خُلِّيَ عَنْهُ عَقَرَ Dil yırtıcı heyvan kimidir, başına buraxılsa, (qarşısına çıxanı) parçalayar… Həzrət Əli (ə) Rəvayətlərdə məzəmmət olunmuş dil günahlarından biri də söyüşdür. Bu çox çirkin sifət insanlar arasında kin-küdurəti gücləndirir, xoş münasibətlərə son qoyur. Söyüş bəzən ciddi, bəzən zarafata, bəzən də adət üzündən olur (Müctəba Tehrani). Amma istənilən bir halda söyüş ən çirkin sifətlərdəndir. İmam Baqir (ə) buyurur: “Söyüşçül və pis danışan insan Allahın qəzəbinə gələr” (Kafi).
Daha mühüm nöqtə odur ki, insan söyüşçül, əxlaqsız insanlardan uzaq olmalı, onlarla ünsiyyətdən çəkinməlidir. Bir insanla yaxın münasibət qurmazdan öncə onu tanımaq, araşdırma aparmaq lazımdır. Söyüşə adət etmiş insan hətta ata-anasını söyməkdən çəkinmir. Belə etsək, silahı təhqir olanların hədəfinə çevrilmərik...[not-group=5] ----- [/not-group]Söyüş söyməyin pisliyi haqda məsumlar nələr buyurmuşlar?

Söyüş söyməyin pisliyi haqda məsumlar nələr buyurmuşlar? - Həzrət Məhəmməd (s) buyurub: "Elə bir şey olmayıb ki, çirkin sözlər danışmaq (çirkin əməllər görmək) ona eyb gətirməsin. Elə bir şey olmayıb ki, abır həya ona zinət verməsin.”[1] "Allah-taala cənnəti nə dediyindən və nə də eşitdiyindən qorxusu olan hər bir dili pis, həyasız söyüş söyənə haram etmişdir.”[2] -"Allahın ən pis bəndələrindən biri odur ki, söyüşkənliyinə və dilinin pisliyinə görə onunla yoldaşlıq xoşagəlməz olsun.”[3]
-İmam Baqir (ə) buyurub: "Allahın pis dilli, söyüş söyəndən (və ya söyüşə qulaq asandan) acığı gələr.”[5]
- Sizə deyilməsini istədiyiniz ən yaxşı şeyləri camaata deyin. Çünki Allah möminlərə söyüş söyən, lənətləyən və haqlarında pis danışan, dili pis olan və simic dilənçiyə nifrət edər.”[6]... "Camaat kimin dilindən qorxarsa, o, alovda olar.”[9]...[not-group=5] ----- [/not-group]Yalanın gətirdiyi 6 ictimai ziyan hansılardır?

Yalanın gətirdiyi 6 ictimai ziyan hansılardır? Yalanın ziyanları müxtəlif olur, o cümlədən yalan, ictimai ziyanlar vura bilir. Yalanın vurduğu ictimai ziyanlarla tanış olaq:
1. Rüsvayçılıq. Yalanın vurduğu ən böyük ziyan – rüsvayçılıqdır və yalançı insan, cəmiyyətdə etdiyi bu əməlinə görə bir neçə və ya çox sayda insanın gözündən düşər.
2. Etimadın aradan getməsi. İmam Əli (ə): “O kəs ki, özünü müsəlman bilər, yaxşı olar ki, yalanla işi olmasın. Çünki yalan işi o yerə gətirib çıxardır ki, düz sözünə heç kəs inanmaz”.
3. Zillət. Yalançı zəlildir və özünü xar edər. Yalanı onu həm dünyada və həm də axirətdə əzaba məruz edər.
4. Üzü qaralıq. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Yalandan çəkinin ki, insanın üzünü qara edər”...[not-group=5] ----- [/not-group]Dünya və axirətin ən üstün əxlaqı hansı xasiyyətlərdir?

Dünya və axirətin ən üstün əxlaqı hansı xasiyyətlərdir? Cərrah Mədaini nəql edir: “İmam Sadiq (ə) mənə buyurdu: İstəyirsənmi ki, sənə deyim ən ali əxlaq hansılardır?”. Dedim: “Bəli”. Buyurdu: “Başqalarını əfv etmək, (mömin) qardaşına malından yardım etmək, Allahı çoxlu yada salmaq”.
1. Peyğəmbər (s) buy: “Dünya və axirətin ən üstün əxlaqını sizə deyimmi? Sənə zülm edənə güzəşt etmək, səninlə əlaqəsini kəsənlə rabitə qurmaq, sənə pislik edənə yaxşılıq etmək, səni məhrum edənə bəxşiş etmək”.
2. İmam Sadiq (ə): “Elə bir mömin yoxdur ki, zülm görmüş möminə yardım etsin, məgər o halda bu əməlin (savabı) Məscidul-Həramda bir ay oruc və etikaf etməkdən daha üstündür...
3. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allahı çoxlu yada salmaq. ... Agah olun. Məqsəd “Sübhənallah, Əlhəmdulillah, Lə iləhə illəllah, vallahu Əkbər” demək deyildir. Baxmayaraq ki, bu da Allahı yada salmaqdır. Ancaq məqsədim Allahı haram və halalının yanında yada salmaqdır.[not-group=5] ----- [/not-group]Fədakarlığın neçə dərəcəsi var? Ən üstün fədakarlıq hansıdır?

Fədakarlığın neçə dərəcəsi var? Ən üstün fədakarlıq hansıdır? Fədakarlıq elə bir fəzilətli sifətdir ki, insanlara aid edilir. Fədakar insanlar Allahın sevimli bəndələridir. Onların başı səmada, ayaqları yerdə olar. Fədakarlığın dərəcələri vardır. Özlərini Allah yolunda fəda edən insanlar bir neçə dəstəyə bölünürlər:
1. Bəziləri başqalarının yaxşılığı qarşısında yaxşılıq edərlər. Bu iş dəyərlidir və xeyir mükafat hesab olunur.
2. Bəziləri özləri başqalarına yaxşılıq edərlər və mükafatı da Allahdan gözləyərlər. Bu iş də pis deyildir, ancaq hər bir halda ticarətdir.
3. Bəziləri özləri başqalarına yaxşılıq edərlər və bunu gözləntisiz edərlər.
4. Bəziləri başqalarının pisliyi qarşısında yaxşılıq edərlər və bu əməl – məkarim əxlaqdır.
Öncəki
Sonrakı
[group=5] [/group]