İmam Baqir (ə)-ın kəlamında kamil insan hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır?

İmam Baqir (ə)-ın kəlamında kamil insan hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır? Ayətullah əl-üzma Cəfər Sübhani Əzəm məscidində keçirilən xaric üsul dərsində İmam Məhəmməd Baqirin (ə) buyurduğu bu hədisi nəql edib:
“Qiyamət günündə bu üç gözdən başqa bütün gözlər ağlayacaq: Allah yolunda gecələr oyaq qalıb yatmayan göz; Allah qorxusundan ağlayan göz; Allahın haram buüyurduqlarına baxmamaq üçün yumulan göz”.
Böyük fəqih deyib ki, İmam Baqir (ə) bu qısa kəlamı ilə xəlvət və aşkarda əməl olunması lazım olan əxlaq proqramını açıqlayıb və əməli əxlaqı bizə öyrədib.
Təqlid mərcəsi həmçinin vurğulayıb: “Kamil insan o kəsdir ki, proqramı olsun və İmam Baqir (ə) bu proqramı bizə tövsiyə edib”.Hz, Loğmanın (ə) övladına dünyada rahət yaşamaq üçün etdiyi 3 nəsihət nələr haqda olmuşdur?

Hz, Loğmanın (ə) övladına dünyada rahət yaşamaq üçün etdiyi 3 nəsihət nələr haqda olmuşdur? Bir gün Loğman oğluna deyir: Sənə üç nəsihət vermək istəyirəm!
1. Çalış həyatın boyu dünyanın ən ləzzətli yeməklərini yeyəsən.
2. Çalış dünyanın ən rahat yataqlarında yatasan.
3. Çalış dünyanın ən yaxşı saraylarında yaşayasan. -Loğmanın oğlu atasına ərz etdi bizim bunlara imkanımız yoxdur ki?!
Loğman deyir: Oğlum!
1. Gec və az yemək yesən, o yemək sənin üçün dünyanın ən ləzzətli yeməyi olar.
2. Çox çalışıb gec yatsan, yatdığın hər hansı bir yer sənin üçün dünyanın ən rahat yeri olar.
3. İnsanlarla mehriban davranıb onların qəlblərində özünə yer tapa bilsən, demək dünyanın ən gözəl evlərinə, saraylarına sahibsən.İmam Həsən Əsgəri (ə) davamçılarına hansı 8 əxlaqi tapşırıqları etdi?

İmam Həsən Əsgəri (ə) davamçılarına hansı 8 əxlaqi tapşırıqları etdi? İmam Həsən Əskəri (ə) bir hədisdə öz şiələrinə nəsihət edərkən buyurur: Sizə tövsiyə edirəm ki:
1. Allahdan qorxun.
2. Dininizdə təqvalı olun.
3. Allaha xatir çalışın.
4. Doğru danışın.
5. Sizi əmanətdar bilənə qarşı əmanətdar olun – istər yaxşı insan olsun, istərsə də pis.
6. Səcdələrinizi uzadın.
7. Qonşularınızla yaxşı davranın ki, həzrət Muhəmməd (s) elə buna görə göndərilmişdir.
8. Camaatla birgə namaz qılın, onların dəfn mərasimlərində iştirak edin, xəstələrinə baş çəkin, hüquqularını ödəyin...Həzrət Məsih (ə) dünyada 2 cür xəstənin olması barədə nə buyurur?

Həzrət Məsih (ə) dünyada 2 cür xəstənin olması barədə nə buyurur? Hz. İsa (ə) əxlaqsızlıq bir qadının evindən xaric olur. Bir nəfər görüb təəccüb edir. Hz İsa (ə) aram halda ona yaxınlaşır və deyir: “Cənab! Gördünüzmü mən haradan gəldim?”. Həmin şəxs cavab verir: Siz burada nə edirsiniz?”.
Hz İsa (ə): “Ey kişi! Dünyada iki cür xəstə vardır. Bir növ xəstələr öz xəstəliklərini hiss edərlər və özləri təbibin yanına gələrlər ki, müalicə olsunlar. Ancaq bir növ xəsətlik də vardır ki, xəstəliyindən agahlığı yoxdur. Ancaq bir başqası onun xəstəliyini başa düşür, ürəyi yanır və deyir: “Gedək və təbibi onun yanına gətirək”.
Bu xanım ikinci növ xəstələrdəndir. Pisliyə və zinaya düçar olduğu üçün fikirlərinin pis olmasına diqqət etməmişdir, ona görə də gərək təbib onun yanına gəlsin. Mənim qəlbim dünyanın günahkarlarına görə alovlanır, narahatam. Özüm gəldim və evinə daxil olmadan qapının arxasından ona nəsihət verdim. Bu gündən tövbə etdi və artıq heç kəsə yol verməyəcəkdir.İstəyirdin ki, gedib insanlara deyəsən ki, Məsihi (ə) öz gözlərimlə gördüm ki, filan qadının evinə getmişdi? Bütün gördüklərinə və eşitdiklərinə etina etmək olmaz”Ən adil və ən güclü kimdir?

Ən adil və ən güclü kimdir? Həzrət Musa (ə) Allah Təalaya deyir: “Ya Rəbbim! Sənin bəndələrindən kim daha güclüdür?”. Buyurur: “O kəs ki, Mənim verdiyimə qənaət edər”. Soruşur: “Kim daha adildir?”. Buyurur: “O kəs ki, özündən insaf göstərər”.
Allahın Peyğəmbəri (s) buyurur: «Adil o şəxsdir ki, özü ilə necə rəftar edilməsini istəyirsə, camaatla da o cür rəftar etsin».
İmam Əli (ə) buyurur: «Heç bir xəzinə qənaət qədər zəngin deyil».
İmam Sadiq (ə) buyurur: «Mən mötədil (qənaətcil) olanın yoxsul olmayacağına zəmanət verirəm».Niyə dilə görə veriləcək əzab digərlərindən daha şiddətli olacaq?

Niyə dilə görə veriləcək əzab digərlərindən daha şiddətli olacaq? Allah qiyamət günündə dilə görə veriləcək cəzaları daha şiddətli edəcək. Bunun səbəbi nədən ibarətdir? əl-Cəvahir əs-Sunniyə fil-Əhadis əl-Qudsiyyə əsərindən bu haqda gətirilən hədisi təqdim edirik: “İmam Hüseyn buyurur: Allahın Rəsulu buyurdu: Allah dilə elə bir əzab verər ki, digər bədən üzvlərinə görə elə əzab verilməz. Bu zaman dil deyər: Ey mənin Rəbbim, sən mənə elə əzab verdin ki, digər üzvlər heç elə cəzalandırılmadı. Allah Təala buyurar: Səndən bir kəlmə çıxdı. O kəlmə yerin şərqinə və qərbinə çatdı. Bu sözlə qanlar töküldü, əmlaklar qarət və namuslara təcavüz edildi. Ey insan sənin dilinə görə elə əzab verim k,i heç bir digər bədən üzvünə görə belə əzab etməmişəm”Allahın dininə qarşı pusquda duran “müsəlman” hansı əməl sahibidir?

Allahın dininə qarşı pusquda duran “müsəlman” hansı əməl sahibidir? Möminin izzəti, abrı, həyası, adı və sanı Kəbə evinin ehtiramından da üstündür. Bu, hədislərdən əxz olunub. O qədər onun ehtiram və abır-həyası mühümdür ki ona böhtan atılanda Allahın ərşi titrəyər. Məsələn Quranda gələn bəzi hökmlərdə möminin ad-sanının qorunub saxlanılmasının nə qədər vacib olduğunu görürük. Xüsusilə də bu bir möminə xanım qarşı həyata keçirilərsə. Kimsə bir müsəlman və möminə xanıma iftira atarsa 4 şahid gətirmək məcburiyyətindədir. Hal bu ki bir şəxsin qatil olduğunu göstərmək üçün 2 şahidin gətirilməsi kifayət edər.
Buna görə mömin, şəxsiyyət baxımından terror edilərsə Allahın ərşi titrəyər sanki. Peyğəmbərdən belə bir hədis gəlibdir: “Peyğəmbər buyurub: Mütəal Allah buyurub ki, mənim dostlarımdan birinə (möminlərə) böhtan və iftira yağdıran şəxs elə bil mənimlə döyüşə qalxır və pusquda durmuş sayılır. Mən o zaman dostlarımın yardımına gedərəm”Dilin aşkar etdiyi 10 xasiyyət hansılardır?

Dilin aşkar etdiyi 10 xasiyyət hansılardır? İmam Əli (ə) buyurur: “İnsanda 10 sifət vardır ki, dil onları aşkar edər:
1. Vəsf edəndir ki, onunla əşyalar tanınar.
2. Rəhbərdir ki, yaxşılıqlara əmr edər.
3. Nəsihət verəndir ki, pisliklərdən saxlayar.
4. Təskinlik verəndir ki, qəmlər onunla təskinlik tapar.
5. Onun vasitəsilə kinlər aradan gedər.
6. Ürəkləri oğurlayandır ki, qulaqlar onun vasitəsilə ləzzət alar”...İmam Əli (ə) səhabəsi Kümeylə (ə) hansı 7 nəsihəti etmişdir?

İmam Əlinin (ə) Kumeylə möminlər barədə 7 nəsihəti
1. Ey Kumeyl! ... Mən möminlərə tərbiyə verib ədəbləndirirəm və bu ədəb qaydalarını ali və nəcib insanlara irs olaraq verirəm.
2. Ey Kumeyl! Xeyir-bərəkət o kəsin malındadır ki, zəkat verir, möminlərə kömək və xeyirxahlıq edir...
3. Ey Kumeyl! Öz qohumların və yaxınlarından olan möminlərə əl tut və onlara mərhəmətli ol və yoxsullara da sədəqə ver.
4. Ey Kumeyl! Möminin ən gözəl zinəti təvazökarlıqdır, onun gözəlliyi pakdamənlik və iffətdir, şərəfi fəhm, (dində) bəsirət və elmdir,
5. Ey Kumeyl! Mömin möminin güzgüsüdür. Çünki, ona baxıb diqqət yetirir, çatışmazlıqlarını aradan aparır.
6. Ey Kumeyl! Möminlər qardaşdırlar və qardaşdan ötrü də qardaşından da dəyərli bir şey yoxdur.
7. Ey Kumeyl! Əgər qardaşını sevmirsənsə onun qardaşı deyilsən. Mömin odur ki, bizim dediklərimizi desin...Dost və düşmənin həqiqi və ya saxta olması nə zaman bəlli olar?

İmam Əli (ə) buyurmuşdur: “Gücünü itirdiyin vaxt dost düşməndən seçilir”. “Qürər əl-hikəm”, c. 4, səh. 323.
Həyatın enişli-yoxuşlu yolları bir çox şeylərə aydınlıq gətirir, o cümlədən dost və düşməni üzə çıxarır. Bəzən problemlərin meydana çıxması insanın xeyrinə olur. Onların biri insanların tanınmasıdır. Belə ki, ləyaqətsiz birinə könül bağlamamağı, öz dostlarını fədakarlığa, sevgiyə və dostluğa yararlı olmayan birinə qurban verməməyi öyrədir.
İnsanları öncə sınağa çək, sonra dostluq et. Sınaqdan çıxmış dostu isə asanlıqla əldən vermək lazım deyil...
Öncəki
Sonrakı