Çətinliklərdə Ayətullah Kəşmiri İmam Cavada (ə) necə təvəssül etməyi tövsiyə edib?!


Çətinliklərdə Ayətullah Kəşmiri İmam Cavada (ə) necə təvəssül etməyi tövsiyə edib?! İmam Rzadan (ə) nəql olunan bir hədisdə çətinlik zamanı, xüsusəndə dolanışıq və maddi çətinlik zamanı İmam Cavada (ə) təvəssül etmək tövsiyə olunub. Mənbələrdə İmam Cavada (ə) təvəssül edib, Allahdan onun (ə) adı ilə istəməyin bir neçə qaydası qeyd edilib. O cümlədən bunlardan biri də Ayətullah Kəşmirinin (r) buyurduğu qaydadır. Ustad buyurur: “Maddı çətinliklərinizi həll etmək üçün İmam Cavada (ə) təvəssül edin. Yasin surəsini tilavət edin və onu İmama (ə) hədiyyə edin”


Həzrət Zəhranın (s.ə) məsum olmasının hikməti və səbəbi nədir?


Həzrət Zəhranın (s.ə) məsum olmasının hikməti və səbəbi nədir? Ayətullah Seyyid Sistaninin dəftərxanasından cavab olara deyilib:
Cavab: Xanım Zəhranın (s.ə) ismət məqamına gəlincə, burada ismət peyğəmbərliyin və ya İmamətin dövr alınması deyil ki, Xanım Zəhra (s.ə) İmam və yaxud peyğəmbər olsun. İsmət ilahi, mənəvi bir məqamdır. İnsan bunu Allaha yaxınlıq fəzilətiilə əldə edir. İsmət yalnız Allaha itaət və bəndəçiliklə əldə edilir.


Sual: Ölümdən sonra bədən üzvlərinin elmi təhqiqatlarda istifadə edilməsinin hökmü nədir?


Sual: Ölümdən sonra bədən üzvlərinin elmi təhqiqatlarda istifadə edilməsinin hökmü nədir? Cavab: Ayətullah uzma Xamenei: Əgər insan həyatının xilası, cəmiyyətin ehtiyac duyduğu elmi təhqiqatlar və bəşər övladının mübtəla olduğu xəstəliklərin aşkara çıxardılması və mübarizəsi üçün meyyitin bədən üzvlərinə ehtiyac duyularsa bu yolda istifadə edilməsi caizdir. Şəxsin belə bir vəsiyyət etməsinin də heç bir maneəsi yoxdur. Lakin bir şərtlə ki, meyyitin üzvlərini çıxartmaq camaat arasında hörmətsizlik və meyyitə qarşı təhqir hesab olunmasın. Hər bir halda mümkün olduğu qədər qeyri müsəlman meyyiti olduğu halda müsəlman meyyitin üzvlərindən istifadə edilməsin...


Hədiyyə vermək bəzən savab, bəzən isə haramdır?!


Hədiyyə vermək bəzən savab, bəzən isə haramdır?!Haram və savablı hədiyyələr hədislər güzgüsündə:
-Hz Peyğəmbər (s) buyurur: \"Bir-birinizə hədiyyə verin ki, qəlbləriniz bir-birinə qarşı məhəbbətli olsun. Bir-birinizə hədiyyə verin. Çünki hədiyyə kin-küdurəti aradan götürür\".
-Hz Peyğəmbər (s) buyurur: «Hədiyyə vermək məhəbbət gətirir, qardaşlığı qoruyur, kin və düşmənçiliyi aradan götürür. Bir-birinizə hədiyyə verin ki, bir-birinizi sevəsiniz.»
-Dövlət məmurlarına hədiyyə etmək haramdır - Muhəmməd (s) peyğəmbər (s) bu haqda buyurur: \"Məmurlara verilən bütün hədiyyələr haramdır\".


Hz Peyğəmbər (s) yatandan öncə Hz Zəhraya (ə.s) hansı əməlləri etməyi tövsiyə etdi?


Hz Peyğəmbər (s) yatandan öncə Hz Zəhraya (ə.s) hansı əməlləri etməyi tövsiyə etdi? Hz. Xanım Zəhra (s.ə) buyurur: «Yаtmаğа hаzırlаşdığım vахt Pеyğәmbәr (s) оtаğımа dахil оlub buyurdu: Еy Fаtimә! Dörd işi görmәmiş yаtmа! Qurаn хәtm еt, pеyğәmbәrlәri öz şәfаәtçin qәrаr vеr, möminlәri özündәn rаzı еt, hәcc vә ümrәni yеrinә yеtir!! Dеdim: Yа Rәsulullаh! Mәnә dörd işi yеrinә yеtirmәyi әmr еtdin. Аmmа mәn оnlаrı еtmәyә qаdir dеyilәm. Hәzrәt buyurdu: Әgәr «İхlаs» surәsini üç dәfә охusаn, Qurаn хәtm еtmisәn. Әgәr mәnә və pеyğәmbәrlәrә sаlаvаt göndәrsәn, оnlаr şәfаәtçi olarlar.Möminlәr üçün istiğfаr еtsәn, оnlаr rаzı оlаcаqlаr. Әgәr: «Subhаnәllаhi, vәlhәmdulillаhi vә lа ilаhә illәllаhu, vәllаhu әkbәr!» - dеsәn, hәcc vә ümrәni yеrinә yеtirmiş оlаcаqsаn».


Məsumların hədisinə əsasən həyatı korlayan amillər nələrdir?


Məsumların hədisinə əsasən həyatı korlayan amillər nələrdir? Həyatı korlayan amillər. 1- İmam Sadiq (ə): «Üç şey həyatı korlayır: zalım hökmdar, pis qonşu və acıdil həyasız arvad.»
2- İmam Sadiq: «Hər kimdə bu beş şeydən biri olmasa həmişə həyatı ləng, ağlı mə‘yus, fikri məşğul olar: birincisi sağlamlıq, ikincisi təhlükəsizlik, üçüncüsü ruzinin böyüklüyü, dördüncüsü həmdəm.» Rəvayətçi deyir ki, uyğun həmdəmin nə olduğunu soruşdum. Buyurdu: «Yaxşı arvad, yaxşı övlad və yaxşı yoldaş. Beşincisi, bunların cəmi olan asayiş.»- Mizanul – hikmət (xülasəsi) 2-ci cild


Məsumların hədisində var-dövlətdə qənaətçiliyin meyvəsi nələrdir?


Məsumların hədisində var-dövlətdə qənaətçiliyin meyvəsi nələrdir? Qənaətin meyvəsi.
1- Allahın Peyğəmbəri (s): «Sənə verilənə qane ol ki, sorğu-sualın yüngül keçsin.»
2- İmam Əli (ə): «Özünü islah etmək üçün ən yaxşı köməkçi qənaətdir.» - «Qənaətcil olan, qəmgin olmaz.» «Baş ucalığı qənaətin hesabına əldə olunur.»
3- İmam Əli (ə): «Ən gözəl həyatı, Allah-taalanın qənaətcillik verdiyi və pak, ləyaqətli həyat yoldaşı nəsib etdiyi bəndələri yaşayır.»
4- İmam Sadiq (ə): «Kim Allahın verdiyi az güzərana (və ruziyə) qane olsa, Allah onun az əməlinə şad olar.»/ehliwie-samux


Məsumların hədislərinə əsasən möminə hansı davranış yaraşmaz?


Məsumların hədislərinə əsasən möminə hansı davranış yaraşmaz? Özünü xar etmək möminə yaraşmaz:
1- Allahın Peyğəmbəri (s): «Kim itaətkarcasına xarlığı və zəlilliyi qəbul edərsə, biz Əhli-Beytdən deyil.»
2- İmam Sadiq (ə): «Allah-taala möminə, özünü xar etməyin ixtiyarından başqa, hər bir işin ixtiyarını vermişdir.»
3- İmam Sadiq (ə): «Möminə özünü xar etmək yaraşmaz.» Ərz etdilər:«Mömin özünü necə xar edər?» Buyurdu:«Bacarmadığı bir işə baş qoşar və bununla da, özünü xar və başıaşağı edər.» Mizanul – hikmət (xülasəsi) 1-cild


Qocalara hörmətin vacibliyi haqda məsumlar nə buyurmuşlar?


Qocalara hörmətin vacibliyi haqda məsumlar nə buyurmuşlar? Qocalara hörmət hədislər baxımından:
1-Allahın Peyğəmbəri (s):«Yaşlı müsəlmana ehtiram Allaha ehtiramdır.»
2-Allahın Peyğəmbəri (s):«Ümmətimin qocasına hörmət etmək, mənə hörmət etməkdir.»
3-İmam Sadiq (ə):«Ahıllarımıza hörmət qoymayan və uşaqlarımızla mehriban olmayan bizdən deyil.» Mizanul – hikmət (xülasəsi) 1-cild


İmam Cavad (ə) insan üçün nələri 4 fəzilət olaraq tanıtdırır?


İmam Cavad (ə) insan üçün nələri 4 fəzilət olaraq tanıtdırır? İmam Cavad (ə) buyurur :\"Fəzilətlər dörd cürdür. Birincisi hikmətdir, hikmətin də canı düşünməkdir. İkincisi iffətdir, iffətində canı şəhvətdir. Üçüncüsü qüdrətdir, onun da canı qəzəbdir. Dördüncüsü ədalətdir. Onun möhkəmliyi nəfsani qüvvələri tənzimləməkdədir.\"
Kitabın adı: Məsumlardan 3333 hədis


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter