Əllamə Həsənzadə Amuli naməhrəm qadın və kişilərdən uzaq durun?!


Bir neçə gənc Əllamə Həsənzadə Amulinin yanına gəlib deyir: “Ağa, bizə bir nəsihət verin ki, istifadə edib faydalanaq!” Əllamə buyurur: “Çalışın ki, naməhrəmlə əlaqəniz olmasın, istər qadın olsun, istər kişi!” Soruşurlar: “Ağa, məgər kişi də kişiyə naməhrəm olur?” Əllamə Həsənzadə buyurur: “Allahla rabitəsi olmayan hər kəs naməhrəmdir.”


Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bəlaların səbəbsiz olmaması haqda nə buyurur?


... \"Bir nəfərin başı zərbədən yarılmışdı. Onu Şeyxin yanına gətirirlər ki, baxıb görsün, bu günə düşməsinin səbəbi nədir? Şeyx ani sükutdan sonra
deyir: “İşlədiyin zavodda bir uşağa əziyyət etmisən. Əgər uşağın könlünü almasan başına hələ çox müsibət gələcək.” Başı yarılmış adam Şeyxin
sözlərini təsdiqləyib deyir: “Sahə rəisinin oğlu gəlib mənə yersiz irad tutdu, mən da acıqlanıb ona dedim ki, burnunu hər yerə soxmasın! Axşam maaşı almağa gedəndə həmin uşaq gözümə sataşdı. Günorta baş verən əhvalat yadıma düşdü, bərk dilxor oldum. Əsəbləşib yersiz yerə uşağa bir-iki sillə vurdum, o yazıq da ağladı.” Şeyx dedi: “Boş yerə sizin başınıza bəla gəlmir. Get, nə qədər ki, bundan da betərinə düçar olmamısan, uşaqdan halallıq al!”\"


Hz İbrahim (ə) Allah-Taaladan (c.c) hansı sualları soruşdu?


İBRAHİM PEYĞƏMBƏRİN (Ə) SUALLARI:
1- İbrahim peyğəmbər (ə) Allah-taaladan soruşdu: “Sənin qorxundan göz yaşlarını üzünə axıdan şəxsin mükafatı nədir?” Allah-taala buyurdu: “Onun mükafatı Mənim rəhmət vərizvanımdır.”
2-\"Pərvərdigara, Sənin görüşünə ümid bəsləmək yolunda qəm-qüssəyə səbr edən şəxsin mükafatı nədir?\" \"Mən belə bir şəxsə iman libası örtərəm ki, onun vasitəsi ilə Cənnəti qazanar və Cəhənnəm odundan uzaq qalar.\"
3-\"Sənin razılığın üçün dul qadınların könlünü alan şəxsin mükafatı nədir?\"\"Mən o şəxsi Öz rəhmətimə şamil edib axirətdə də Cənnətə daxil edərəm...


İmam Riza (ə) hədisinə əsasən insan üçün 3 qorxulu an hansı vaxtlardı?


◘Hz Riza (ə) buyurub: \"İnsan üçün onun həyatının üç ən qorxulu anı var. Biri doğulan vaxt gözünü dünyaya açdığı zaman, digəri ölən vaxt o biri aləmin varlıqlarını görən zaman, üçüncüsü isə Qiyamət günü qəbirdən qalxıb yeni səhnələr müşahidə etdiyi zaman. Allah-təala Yəhya peyğəmbərə (ə) bu üç vaxtda salam göndərib buyurub: \"Salam olsun ona doğulduğu gün, ölüm zamanı və diriləcəyi zaman.” Eyni zamanda bu üç mərhələdə İsa Məsih də (ə) özünə salam göndərərək həmin dəhşətli anlardan ötrü özünə təskinlik vermişdir: \"Salam olsun mənə doğulduğum gün və öləcəyim vaxtda və bir də dirilib ayağa qalxacağım gün.”


İblis (lən) Hz Nuha (ə) dedi: Sən mənə yaxşılıq etdin mən də sənə nəsihət edim?!


◘Hz Baqir (ə) buyurub: \"Nuh (ə) öz ümmətinə nifrin etdikdən sonra şeytan onun yanına gəlib dedi: \"Sən mənə yaxşılıq etmisən, mən də gəlmişəm onun əvəzini verim.” Nuh (ə) buyurdu: \"Sənə xidmət etməkdən Allaha pənah! Mən sənə nə yaxşılıq etmişəm?!” Dedi: \"Sən nifrin etdin, Allah da sənin qövmünü qərq etdi və artıq mən çalışıb onları yoldan azdırma əziyyətindən xilas oldum. Bir də növbəti qövm gələnə qədər rahatam.” Həzrət Nuh (ə) buyurdu: \"İndi mənə nə əvəz verəcəkdin?” Dedi: \"Məni üç yerdə yad et. Bu üç yerdə mən insana hər zaman olduğundan daha yaxınam; qəzəblənən zaman, iki nəfər arasında hökm verən zaman və naməhrəm bir qadınla heç kəsin olmadığı bir yerdə oturduğun zaman.”


Allah-Taala (c.c) Hz Musaya (ə) verdiyi üç nemət qarşısında hansı əməlləri tələb etdi?


◘Allah-təala Musaya (ə) xitab edərək buyurdu: \"Ey Musa! Mən səndən ötrü üç şey yerinə yetirirəm və sən də bunun müqabilində üç əməl yerinə yetir.” Dedi: \"Onlar hansılardır?” Buyurdu: \"Mən sənin ixtiyarında minnətsiz olaraq çoxlu nemətlər qoymuşam. Sən də əgər bir kəsə nə isə verdin minnət qoyma. Mən sənin üzr və tövbəni qəbul edirəm, baxmayaraq ki, bir çox itaətsizliyi bilərəkdən yerinə yetirmişsən. Sən də cəfakarların üzrünü qəbul et. Mən səndən sabahın əməlini bu gün tələb etmirəm, sən də sabahın ruzisini Məndən bu gün istəmə.”


Həzrəti Əli (ə)-ın ən çətin günü nə zaman olmuşdur?


Hz Eli (e) bir gün mescide girdi Gördü kişiler neyse muzakire edirler ibn Abbasda (r.e) orda idi Hezret Eli (e) ibn Abbasdan soruşdu ? ne olup
Ibn Abbas dedi Kişinin en aĝir en elacsiz vaxdı ne vaxtdır onu muzakire ediller Biri deyir ailesi xesde olanda biri deyir övladi olmayanda ve s. Ardinca
Ibn Abbas dedi : Ya Eli senin fikrin nedi? Gördüler Elinin gözleri yaşla doldu! Hz Eli (e) buyurdu kişinin en aĝır veziyyeti odu ki Xeyberin qapısını sındıran. eller onda ola. Zülfüqar kimi qilinca sahib ola amma yoldaşi qapi ile divar arasinda qala heçne ede bilmeye


İmam Sadiq (ə) hansı növ məclislərdə iştirak etməyi sevərdi?!


İmam Sadiqin (ə) sevdiyi məclislər: Bəkr ibn Məhəmməd Əzdi nəql edərək deyir: “İmam Sadiq(ə) soruşdu: “Siz yığışıb söhbət edirsiniz?”. Mən dedim: “Canım sənə fəda olsun! Bəli”. İmam buyurdu: “Həqiqətən, mən bu yığıncaqları sevirəm.
Bizim əmrlərimizi dirildin. Kim bizi yad etsə, kimin yanında bizdən söz düşsəvə onun gözündən milçəyin qanadı boyda da olsa yaş gəlsə Allah onun günahlarını bağışlayar, hətta onun günahları dəniz köpüyü qədər olsa belə”. ِ Eyni isnadla: “İmam Sadiq (ə) buyurdu: “Bizə (Əhli-Beytə) məhəbbət – güclü küləyin ağacdan yarpaqları qopardığı kimi günahları da bəndələrdən qoparar”...


Quranın bütün bəşər üçün nazil olması nə məna daşıyır?


... Quranın bütün bəşər üçün nazil olması o deməkdir ki, Quran irq və cəmiyyət tanımır, bütün insanlıq üçün nazil olmuş Allah Kitabıdır. Çünki Quran elə bir kamil kitabdır ki, bəşərin bütün ehtiyaclarına cavab verə bilir. Bu həqiqət Qiyamətə qədər davam edəcəkdir. \"Furqanı aləmdəkilərin hamısını qorxutmaq üçün bəndəsinə tədricən nazil edən (Allah) uca, əbədi və çox bərəkətlidir”. (Furqan/1). \"Halbuki, bu (Peyğəmbər və bu Quran) aləmlərə öyüd-nəsihət vasitəsindən başqa bir şey deyildir”. (Qələm/52). Allah Təala Hz Peyğəmbərin (s) buyurmuşdur: “Və Biz səni bütün insanlara qoruyan və müjdə verən və (pisləri) qorxudan göndərdik. Lakin camaatın əksəriyyəti bilmir”. Səba/28


Aqibətin xeyirli olmasını istəyənlər üçün İmam Zaman ağanın (ə.f) buyuruşu


İmam Zaman (ə.f) buyurur: “Bir halda ki, Əhli-Beyt (ə) davamçıları günahdan uzaq olarlar, əməllərinin sonu bəyənilmiş və yaxşı olar”.
Bu hədis – İmam Zaman ağanın (ə.f) Şeyx Mufidə yazdığı məktubun bir hissəsidir. İmam (ə.f) mühüm nöqtəyə işarə edərək buyurmuşdur ki, əgər mənim davamçılarım aqibətlərinin xeyirli olmasını istəyirlərsə, Allah Təalanın qadağan etdiyi günahlardan uzaq olmalıdırlar. Çünki hər bir əməl özünəməxsus təsirə malikdir. Nəfsimiz malik olduğumuz fikirlər və yerinə yetirdiyimiz əməllər sayəsində qurular. O kəs ki, günah etməkdən qorxmaz – baxmayaraq ki, o günah kiçikdir, yoxsa böyükdür, həqiqətdə öz varlığını qaraldar və zülmətə böyayar...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter