İmam Hüseynin (ə) qızı Fatimənin qılıncdan kəskin sözü Yəzidin məclisini bir-birinə vurdu?!


Əsirlər saraya daxil olduqda Yezid öz “qalibiyyətini” nümayiş etdirmək məqsədi ilə İmamaın (ə) mübarək başını gətirməyi tələb edir. Saraydakı hər kəs Yezidi qələbəsinə görə təbrik edirdi. Lakin İmam Hüseynin (ə) böyük qızı Fatimənin öz əməli ilə qürrələnən yezidə və ordakılara üzünü tutub “Ey Yezid! Sən peyğəmbər ailəsini əsir etmisən!?” deməsi orda olanların sanki əhvalını dəyişdi. Hər kəs bir birinə qarışdırdı. Yezid taxtan enərək əlindəki əsa ilə İmamın (ə) mübarək başına vurmağa başladı. Bu zaman qadınları naləsi qalxdı. Hətta saray əyyanları belə dözə bilməyib etiraz etdilər. Vəziyyətin çətinləşməsini görən Yezid qorxaraq bu kimi alçaq hərəkətlərinə son verdi. Qorxaraq taxtına oturdu. Bu qorxu Yezidin Aşuradan sonrakı ilk qorxusu idi. Həmçinin bu, Müaviyyə və Yezid sülaləsi hakimiyyətinin məğlubiyyətinin başlanğıcı, Kərbəla hərakatının hədəflərinə doğru aparan ilk qələbə idi.


Ərəb aylarından olan Səfər ayında hansı mühüm tarixi hadisələr baş vermişdir?


Səfər ayında İslam aləmində çox mühüm hadisələr baş vermişdir. O cümlədən Allah Rəsulunun (s) vəfatı da bu aya təsadüf edir. Ayın mühüm tarixi hadisələri:
Səfər ayının 1-i: İmam Hüseynin (ə) Əhli-beytinin(ə) əsir kimi Şama daxil olması.
Səfər ayının 5-i: Həzrət Rüqəyyənin (s.ə) şəhadəti.
Səfər ayının 20-si: İmam Hüseynin(ə) şəhadətinin “Ərbəin”(40 mərasimi) günü.
Səfər ayının 28-i: Peyğəmbəri-Əkrəmin(s) vəfatı,İmam Həsən Müctəbanın(ə) şəhadəti
Səfər ayının 29-u: İmam Rzanın(ə) şəhadəti...


İmam Sadiqin (ə) İmam Hüseyn (ə) zəvvarları üçün etdiyi dua!


... Həqiqətən Hz. Fatimənin (s.ə) və bütün Allah övliyalarının bir kəs üçün dua etməsi böyük şərəf və nemətdir. Həmçinin İmam Sadiq (ə) də İmam Hüseyn (ə) zəvvarları üçün dua edərək, Allahdan əfv, rəhmət, mərhəmət, böyük xeyir istəyib və buyurub: “Ey bizi kəramət bəxş etməklə seçən Allah! Ey bizə şəfaət etmək vədəsi verən Allah!
Məni, qardaşlarımı (möminləri), İmam Hüseyn (ə) zəvvarlarını bağışla! Sənin rəhmət və bərəkətin onlara olsun. Bizim yolumuzda öz mal və canları ilə fədakarlıq edənləri, səsimizə səs verən, düşmənlərimizə qarşı qəzəbli olanları, sənin rizanı axtaranları bizim vasitəmizlə Öz rizana çatdır... “ (Biharul-ənvar, Kamaluz-ziyarət)


Dünya və axurət istəyən şəxsə İmam Hüseydən (ə) ibrətamiz cavab!


... İmam Sadiqdən (ə) nəql olunur ki, Kufə əhlindən bir kişi İmam Hüseynə (ə) məktub yazaraq ona yol göstərəcək nəsihətlər istəyir.
İmam cavabında yazır: Bismilləhir-Rəhmanir-Rəhim. Hər kim insanların yaratdığı maneələrə, çətinliklərə baxmayaraq Allahın razı olduğu işin ardınca olsa, Allah ona kifayət edər, insanlardan ehtiyacsız edər. Hər kim Allahın razı olmadığı, insanların razı olduğu işin ardınca getsə, Allah onu insanlara möhtac edər (ixtiyarını qeyrilərinin əlinə verər). (Biharul-ənvar)
Zamandan, şəraitdən aslı olmadan insan, hər bir işində insanların, başqalarının nə deməyini, nə düşünəcəyini deyil, öncə Allahın bu işdən razı olacağını düşünməlidir. Allahın dini və şəriəti ilə zidd olmadığı halda bu işi etmək, yaxud ardınca getmək olar. Yalnız bu halda Allah insana izzət və ucalıq bəxş edər.


Ayətullah Seyyid Əli Sistani ərbəin ziyarətçilərinə hansı tövsiyələri edir?!


Alkawthartv agentliyi Ayətullah Seyyid Sistaninin dəftərxanasına bəzi suallar ünvanlayıb və İmam hüseyn (ə) zəvvarlarına dəyərli tövsiyələr verməsini istəyib. Ayətullah Seyyid Sistani (Allah ömrün uzun eləsin) bir neçə mühüm tətləbə işarə edərək cavab verib: Bismilləhir-Rəhmanir-Rəhim. Həmd olsun aləmlərin rəbbinə. Allahın salamı Rəsulina və pak Ailəsinə olsun.
1. Möminlər gərək diqqət etsinlər ki, Mütəal Allah onlara bu ziyarəti lütf və inayət eliyib.
2. Əhli-Beytin (ə) əmr və göstərişlərinə əməl etmək onlarla yoldaşlıq meyarıdır.
3. Namaz ən üstün ibadətdir. Allaha and verirəm! (3 dəfə) namaza diqqətli olun. Namaz dinin dirəyi, möminin meracıdır. Əhli-Beytdən (ə) hədis var: Namazı sındırana bizim şəfaətimiz nəsib olmaz!...


Əhli-Beytin (ə) hikmətli kəlamlarında elmə necə dəyər verilir?


...İstər əqli və etiqadı olsun, istərsə də təcrübi elimlər, insanın bütün doğru bildikləri onun elmi hesab olunur.
Elm, Peyğəmbər (s) və Əhli-beyt (ə) kəlamlarında bu cür dəyərləndirilir: Peyğəmbər (s): Elm öyrənmək bütün müsəlmanlara vacibdir. Elm İslamın həyatıdır (ruhudur)
İmam Əli (ə) buyurub: Elm həyatdır. Elm, iki həyatdan biridir. Hər kəsin qiyməti onun elmi ilədir. Elm ucaldar, onun tərki isə kiçildər.
Həyat elmlədir. Elm insanı dirildər, cəhaləti öldürər, əqli işıqlandırar. Elm qəlblərə dirilik, gözlərə nur, bədənlərə qüvvət verər. Elmi diri tutan ölməz.
Elm əldə edin, o da sizə həyat bəxş etsin... İslam dini Allahın sonuncu, kamil dini olaraq daim elmə, tərəqqiyə yüksək qiymət vermiş, hətta onu insanlara vacib və zəruri bilmişdir./


Pak cənazəsi ətrafı xoş ətirə bürüyən qara dərili Kərbəla şəhidi – Cəun ibn Huva!


... Cəun Fəzl ibni Abbas ibni Əbdül-Mütəllibin nökəri idi. İmam Əli (ə) onu alıb, Əbuzəri Qəffariyə bağışlamışdı. Əbuzər üçüncü xəlifə tərəfindən Rəbəzəyə sürgün olunanda Cəun da onunla birgə idi. Əbuzər dünyasını dəyişdikdən sonra o, İmam Əlinin (ə) yanına qayıdır və ömrünün sonuna kimi Əhli-Beytdən (ə) ayrılmır. Cəun silah düzəltməkdə məharətli idi. Aşura gününün axşamında o silahları hazırlayırdı. Aşura günü o da Kərbəlada İmam Hüseynlə (ə) birgə şəhid olur. Deyilir ki, Cəun Aşura günündə döyüşə yollananda İmam əvvəl ona icazə vermədi. Lakin o İmama (ə) dedi: “Allaha and olsun istəyirəm mənim qanın sənin qanınla qarışsın”Cəun şəhid olanda İmam Hüseyn (ə) onun başı üstünə gəldi. İmam onun cansız cəsədinə baxıb dedi: “İlahi onun üzünü ağ elə! Onun bədənini ətirli elə! Onu yaxşılarla məhşur et!” Rəvayətlərə görə onun cəsədi on gündən sonra tapılanda ondan cəsəd xarab olmamışdı, əksinə şəhidin mübarək bədənindən qeyri adi, valehedici ətir iyi gəlirdi...


İnsanda hansı mənfi əxlaqdır hətta qardaşı öldürməyə gətirib çıxara bilər?!


“Nəfsi onu qardaşını qətlə yetirməyə vadar etdi və o da nəfsinə tabe olaraq onu öldürdü və ziyana uğrayanlardan oldu” (Maidə-30)
Təfsirçilər bu qətlin səbəbinin həsəd və paxıllığ olduğunu qeyd edirlər. Qurani kərim bu mətləbə işarə edərək Qabilin paxıllığ etdiyini və qardaşına həsəd etdiyi üçün öldürdüyünü bildirir: “Onlara Adəmin iki oğlunun gerçək əhvalatını oxu. O zaman ikisi də qurban vermiş, onların birindən qəbul edilmiş, digərindən isə qəbul edilməmişdi. (Qurbanı qəbul olmayan oğlu öz qardaşına) demişdi: “Səni hökmən öldürəcə-yəm!” demişdi: “Allah ancaq müttəqilərdən (qurban) qəbul edər!” (Maidə-27)
... Lakin İmam Sadiqdən (ə) nəql olunan hədisdə Adəmin (ə) oğlanlarından birini özündən sonra “vəsi” (varis, başçı) təyin etmək üçün qurban gətirsinlər. Kimin qurbanını od yandıracaqdısa, onun qurbanı qəbul olacaqdı. Habilin qurbanı qəbul olur və bu da qabilin həsəd və paxıllığına səbəb olur. Daxili kin və həsədi onu qardaşını qətl etməyə vadar edir. (Təfsiri Əyyaşi):


Həzrəti İbrahim (ə) övladlarının haqqında hansı xeyir duanı etdi?!


Quran, İbrahim surəsinin 14-cü ayəsində Həzrət İbrahimin (ə) dilindən belə zikr edir: Rəbbic-əlni muqiməs-səlati və min zurriyyətii Ey Rəbbim! Məni də, nəslimdən olanları da namaz qılan et! Quran, bu ayədə bir neçə mühüm mətləbi önə çəkir ki, bunlara namazın əhəmiyyətini, övlad tərbiyyəsini, namazın insanın özündə və gələcək nəslində mühüm təsirə malik olmasını qeyd etmək olar. Ən əsası isə bütün bu nailiyyətlərdə insanın Rəbbinə möhtac olmasıdır. Bu səbəbdən ayənin davamında buyrulur: Rəbbənə təqəbbəl dua – Allahım duamızı qəbul et!


Din nədir sualına Allahın peyğəmbərindən (s) gözəl cavab nə oldu?!


... Qurani Kərim, yalnız imanını, etiqadını, səbrini birləşdirib özünü əxlaq və davranış mərhələsində təsdiq edən kəsləri Allahın rizasını qazanan və ziyandan xilas olmuşlardan hesab edir. Çünki imanın göstəricisi əməl və gözəl əxlaqdır. Saleh əməl və gözəl əxlaq iman əsasında olarsa, o zaman insan iman gətirən və dini yaşayan insan hesab olunur. Səhabələrdən biri, Peyğəmbərin (s) qarşısında dayanıb “din nədir?” deyə sual verir. Peyğəmbar (s) buyurur: \"Husnul-xulq! Həmin səhabə o Həzrətin sağ tərəfinə keçib həmin sualı bir daha verir: Din nədir ey Allahın rəsulu (s)? \"Husnul-xulq! Səhabə bir daha Həzrətin (s) sol tərəfinə keçib soruşur: Din nədir, ey Allahın peyğəmbəri (s)? -Husnul-xulq! Deyə peyğəmbər bir daha cavab verir. (Biharul-ənvar)


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter