Peyğəmbərdən (s) sonra Allah qatında ən çox sevimli şəxs kimdir? - Əhli-sünnə mənbələri


Peyğəmbərdən (s) sonra Allah qatında ən çox sevimli şəxs kimdir? - Əhli-sünnə mənbələri Bu mübarək hədisi Əhli-sünnə mənbəyinə əsasən nəql edirik: “Peyğəmbərin (s) azad etdiyi köləsi Səfinəh nəql edir: \"Peyğəmbərə (s) yemək üçün quş əti gətirildi. Peyğəmbər (s) buyurdu: \"İlahi! Ən çox sevdiyin şəxsi mənə yetir ki, bu quş ətindən mənimlə birgə yesin\". Bu zaman Əli (ə) gəldi. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurdu: \"İlahi, o, mənim də (ən çox) sevdiyim şəxsdir\"”. (Mənbə: Ət-Təbərani, \"əl-Mucəmul-kəbir\", c. 7, s. 96, hədis 6437).


Ölümdən öncə hansı məsələlər haqda vəsiyyət etmək yaxşıdır?


Ölümdən öncə hansı məsələlər haqda vəsiyyət etmək yaxşıdır?Allahın Rəsulu (s) buyurur: “Vəsiyyət etmək - hər bir müsəlmanın vəzifəsidir”. Həzrət (s) başqa yerdə buyurur: “Yaxşı deyildir ki, müsəlman kişi başının altına vəsiyyətini qoymadan gecəni səhər etsin”. Başqa yerdə buyurur: “O kəs ki, vəsiyyət yazmadan ölərsə, dünyadan nadan getmiş deməkdir”. Vəsiyyətdə bunları qeyd etmək yaxşı olardı: 1. Dəfn yeri. 2. Vəhşət namazı. 3. Xüms. 4. Zəkat. 5. Kəffarə.


Hansı səbəblərə görə öləndən sonra cəsəddən pis iy gəlir?


Hansı səbəblərə görə öləndən sonra cəsəddən pis iy gəlir? Allah buyurur: “Mən bəndələrimə üç nemətə görə minnət qoymuşam:
1. Onların bədənini ruhu çıxan zaman pis iyli edirəm. Əgər belə olmasaydı, heç kəs (qohumlarının və ya ) dostunun cənazəsini dəfn etməzdi.
2. Müsibət və bəladan sonra unutmağı onlara hakim etdim. Əgər belə olmasaydı, heç kimin xoş bir həyatı olmazdı.
3. “Bu hərəkət edənləri xəlq etdim və buğda və arpaya hakim etdim, əgər belə olmasaydı, onların rəhbərləri bu buğda və arpanı qızıl və gümüş kimi toplayardılar”.


Həyatın sonunda çəkilən 5 həsrət nələr haqda olacaq?


Həyatın sonunda çəkilən 5 həsrət nələr haqda olacaq? Quran ayələrinə nəzər salan zaman görmək olur ki, həyatda böhrana düçar olan insanlar ömürlərinin son anında beş həsrət çəkər:
1. Ey kaş, şeytanla oturub-durmazdım. (“Zuxruf” 36).
2. Ey kaş, Allahın və Peyğəmbərin (s) əmlərini yerinə yetirərdim. (“Əhzab” 66).
3. Ey kaş, yaxşı dostlar tapardım. (“Furqan” 27-28)...


Kumeyl soruşur: “Bəs istiğfarın həqiqəti nədir?”.


Kumeyl soruşur: “Bəs istiğfarın həqiqəti nədir?”. Hz Əli (ə) buyurur: “İstiğfarın həqiqəti odur ki, onu qəlbində təsdiq edəsən. İradə edər ki, istiğfar etdiyi günaha bir daha geri qayıtmayacaqdır”.
1. Ən pis günah – o günahdır ki, onu kiçik hesab edəsən, çünki Allah Təala ilə müxalifətlik etmisən.
2. Tövbə edən zaman yaxşı düşünmək lazımdır və qərara gəlmək lazımdır ki, həmin günaha bir daha qayıtmayacaqsan.
3. Bunu yadda saxlayaq ki, hər bir günahdan sonra bəzən tövbə etmək üçün fürsət qalmır.


İnsana verilən nemətləri dilə gətirmək lazımdırmı?


İnsana verilən nemətləri dilə gətirmək lazımdırmı? -İlahi nemətləri dilə gətirmək nəinki bəyənilməz deyil, hətta əksinə - vacibdir. Hər kim neməti dilinə gətirər, onun şükrünü də yerinə yetirər. “Və Rəbbinin (sənə əta etdiyi) nemətindən söhbət aç! (De ki, sən özün Allahın varlıq aləminə olan ilk hədiyyəsisən, yaradılış qapısının fəth olunma vasitəsisən, ən kamil insaniyyətə, ən kamil ağıla, əzəmətli əxlaqa, peyğəmbərliyin xətm olunmasına, ən dolğun bir dinə, əbədilik Qur’ana, zat müqəddəsliyinə və canişinlərin ismətinə maliksən)”. (“Zuha” 11).
İmam Sadiq (ə) buyurur: “O şeyi ki, Allah sənə əta etmişdir, ruzi vermişdir, yaxşılıq etmişdir, hidayət etmişdir – dilinə gətir”...


Məsum İmamın (ə) 5 ağır vəzifəsi nələrdir?


Məsum İmamın (ə) 5 ağır vəzifəsi nələrdir? İmam Riza (ə) İmamın vəzifələri haqda buyurur:
1. İmam – Allahın xəzinadarı və vəhyinin əminidir. Bütün dini əhkam və maarifin hafizidir.
2. İmam – Allah dininin aydın şahidi və canlı dəlilidir.
3. İmam – insanlar arasında Allahın rəhbəri və canişinidir.
4. İmam – əmr-be-məruf və nəhy-əz-minkərin, ümumilikdədinin təbliğçisidir...


Üç Məsum İmamın (ə) müştərək vəsiyyəti nə haqda olmuşdur?


Üç Məsum İmamın (ə) müştərək vəsiyyəti nə haqda olmuşdur? İmam Baqir (ə) buyurur: “O zaman ki, atam İmam Səccadın (ə) şəhadəti yaxınlaşdı, məni sinəsinə sıxdı və sonra buyurdu: “Oğlum! Sənə o vəsiyyəti edirəm ki, atam İmam Hüseyn (ə) şəhadəti zamanı mənə buyurmuşdu. Atası Əmirəl-möminin (ə) də ona etmişdi”. Buyurdu: “Allahdan savayı yavəri olmayan insana zülm etməkdən çəkin”.


Hz Peyğəmbər (s) hansı əməllərlə qiyamətə gələnə şəfaət edəcəyini buyurmuşdur?


Hz Peyğəmbər (s) hansı əməllərlə qiyamətə gələnə şəfaət edəcəyini buyurmuşdur?Həzrəti Peyğəmbər (s) buyurub: “Mənə (qiyamətdə) 6 şeyi gətirin ki, mən də sizə cənnəti verim (şəfaətçi olum)
1-Danışarkən yalan danışmayın,
2- Vədə verdiyiniz zaman xilaf çıxmayın,
3- Sizə bir şey əmanət edildikdə xəyanət etməyin,
4- Gözlərinizi yumun (harama),...


Zəruri hallarda hicab əvəzinə süni saçlardan istifadə etmək nə dərəcədə düzgündür?


Zəruri hallarda hicab əvəzinə süni saçlardan istifadə etmək nə dərəcədə düzgündür? Bəzi cəmiyyətlərdə hicabla bağlı maneələrə rast gəlininr. Bu kimi halları xüsusən bəzi təhsil ocaqlarında, iş yerlərində, sənədlər üçün şəkil çəkdirildikdə və sair müşahidə etmək olur. Təəssüf ki, dinsiz və materialis dünyagörüşlü müəssisə rəhbərləri humaniz, torelatlıq, insan haqları və bu kimi baxışlara sahib olduqlarını iddia etmələrinə baxmayaraq hicaba menə yaradırlar. Lakin bəzi zəruri hallarda, məcbur olduğu hallarda süni saçların örtülməməsinə də icazə verilir. Baxmayaraq süni saçlar özü də bir örtükdür, lakin cazibə və təbii saçlara oxşarlıq xüsusiyyətləri olduğu üçün örtülməlidir. (Ayətullah Məkarim və Mehdi Tehrani) Süni saçlar da təbi saçlar kimidir, gərək örtülsün. (Ayətullah Sistani)...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter