Naməhrəmə əl verənin aqibəti haqda məsumlar nə buyurmuşlar?!


Əziz Peyğəmbərimiz (ə) buyurur ki, naməhrəmlə haram rabitə qurmaq həyanın aradan getməsinə səbəb olar. O zaman ki, cavanlar bir-birinə baxır və görürlər ki, rahat şəkildə haram rabitə qura bilirlər – bu zaman onlar həyanın aradan getməsinə rəvac verirlər.
O zaman ki, cavanların təqvası az olar, dini bilgiləri olmaz və şeytanın vəsvəsələrinə məruz qalaraq – bu cür işlər görərlər. O zaman ki, cəmiyyətdə bu hal yayılar, mömin və təqvalı insanların işi çətinliyə düşər. Əslində cəmiyyət elə xəstəliyə tutulmuş olar ki, müalicəsi heç də asan deyildir. Necə ki, Qərb ölkələri bu xəstəliyə tutulmuş və ağıllı insanlar ondan xilas olmaq üçün yollar axtarırlar.
Həzrət Peyğəmbər (s) qadınla kişinin haram rabitələri barəsində buyurur: “Naməhrəm qadın kişi arasında məsafə yaradın. Çünki o zaman ki, onlar üzbəüz qərar tutarlar, cəmiyyət elə bəlaya düçar olacaqdır ki, müalicə ola bilməyəcəkdir”....


Allah-Təalanın (c.c) xüsusi bəndələrini fərqləndirən cəhətlər hansılardır?!


“Rəhman (olan Allah)ın (həqiqi) bəndələri yerdə sakit və təvazökarlıqla yol gedən və nadanlar onlara xitab edən zaman «salam» deyən kəslərdir”. (“Furqan” 63).
Uca Allah bu mübarək ayədə Öz xüsusi bəndələrinin sifətlərini açıqlamış və onları mədh etmişdir. Allah bu insanların iki mühüm sifətini bizlərə tanıtmışdır.
1. Yer üzərində təkəbbürlə yol getməzlər. Allahın xüsusi bəndələri o kəslərdir ki, özlərini rəzil sifət olan təkəbbürdən və lovğalıqdan uzaq tutarlar. Yer üzərində təvazökarcasına yol gedərlər. Təvazökarlıq – həqiqi möminlərin bariz sifətlərindəndir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Bəndəlikdə ən üstün insanlar o kəslərdir ki, böyük olduqları halda təvazö edərlər”. Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) başqa yerdə buyurur: “Təvazökarlıq insanın ucalmasını artırar. Ona görə də təvazö edin ki, Allah sizi ucaltsın”.
2. Başqaları ilə yaxşı rəftar edərlər. Allahın xüsusi bəndələrinin başqa sifəti odur ki, başqaları ilə yaxşı rəftar edərlər. Onlar nadanla qarşılan zaman onlar kimi rəftar etməzlər. Əksinə, onlarla ən yaxşı şəkildə rəftar edərlər...


Övlad tərbiyəsi ilə bağlı Qurani-Kərimin hansı 8 tövsiyəni edir?!


Qurani-Kərim bizlərə övlad tərbiyə etməklə bağlı yollar tövsiyə edir:
1. Övlada insan həqiqətini başa salmaq. “Həqiqətən bu Qur’an (insan cəmiyyətini) ən möhkəm və sabit yola və dinə hidayət edir və həmişə yaxşı işlər görən möminlərə, onlar üçün (dünyada və axirətdə) böyük bir mükafat olması müjdəsini verir”. (“İsra” 9).
O zaman ki, övladınız həddi-büluğ yaşına çatar, ona insanın həqiqətlərini tanıtmağa çalışın. Əgər insan özünü tanıyarsa, şübhəsiz ki, Allahı da tanıyacaqdır.
2. Uşaqlar örnək götürəndirlər. İnsan örnək götürən bir varlıqdır. Ona görə də övladınıza doğru örnəkləri tanıdın və ona vaxtında doğru yolu göstərin. “(Səmavi) kitabı oxumağınıza baxmayaraq camaata yaxşılığı əmr edir, özünüzü isə unudursunuz?! Heç fikirləşmirsiniz?!”. (“Bəqərə” 44).
Valideyn övladı üçün həmişə örnək olmuşdur. Ona görə də çalışmalıdır ki, dedikləri ilə əməli üst-üstə düşsün....


Həyat yoldaşına yardım etməyin savabı haqda hədis...


İmam Əli (ə) buyurur: “Bir gün Peyğəmbər (s) bizim evə gəlmişdi və Fatimeyi-Zəhra (s.ə) qazanın kənarında əyləşmişdi. Mən də mərcini təmizləməklə məşğul idim. Peyğəmbər (s) məni qızına yardım edən halda görəndə sevindi və buyurdu: “Ey Əbul Həsən!”. Ərz etdim: “Ləbbeyk, ya Rəsulallah!”.
Buyurdu: “Sənə deyəcəyim sözlərə qulaq as, mən hər nə deyirəmsə, Allahımın əmridir. “Heç bir kişi evdə xanımına yardım etməz, məgər o halda ki, onun üçün bədənində olan tüklərin sayı qədər bir ilin ibadəti yazılar”. Baxın görün ətrafımıza nə qədər savab tökülübdür, ancaq biz çox vaxt onları toplamırıq!


Xanımların kişilərdən gözlədiyi davranışlar nələrdir?!


Hisslər xanımlar üçün geniş bir məna kəsb edir. Xanım öz həyat yoldaşına etimad etmək istəyir. Əmin olmaq istəyir ki, onu qoruya və onun üçün əmin bir məkan hazır edə biləcəkdir. Xanım istəyir ki, sevdiyi insan hər bir şəraitdə, çətin və böhranlı anlarda belə, onu müdafiə və himayə etsin.
Xanımların nəzərinə görə, kişi öz ayaqlarının üzərində dayanmağı bacarmalıdır. Maddi vəziyyəti normal olmalıdır və himayə göstərmək baxımından kifayət qədər gücə malik olmalıdır. Əgər xanım bilsə ki, həyat yoldaşı ona həqiqi məhəbbət bəsləyir – bu zaman dünyanın heç bir neməti gözündə dəyər əldə etməz.
Xanım istəyir ki, həyat yoldaşı:
1. Qulaq asmağı bacaran olsun. O zaman ki, kişi xanımının sözlərinə səbirlə qulaq asar – bu, bir növ sübut olar ki, həm sevir, həm də hörmət edir. Adətən xanımlar kişilərdən daha çox danışarlar. Onlar bu danışıqları ilə aralarında olan rabitəni əslində möhkəmləndirmək istəyərlər...


İmam Zaman ağanı (ə) inkar edənlərin məsəli, Nuhun (ə) oğlunun məsəli kimidir!


... İmam (ə.f) da bu sualın cavabında bəzi nöqtələrə işarə edərək buyurur: “Allahla heç kəs arasında qohumluq yoxdur. Əgər bir insan Allaha itaətsizlik edərsə - hər kim olursa-olsun – taleyi cəhənnəmdir”.
Allaha itaətsizlik etməyin yollarından biri də İmam Zaman ağanı (ə.f) inkar etməkdir. Əgər bu düşüncədə olarsa, getdiyi yol Nuhun (ə) oğlunun getdiyi yol olar. O, hara pənah apardısa, nicat tapa bilmədi.
Həzrət Peyğəmbərdən (s) belə bir məşhur hədis vardır: “Mənim Əhli-Beytimin (ə) məsəli – Nuhun (ə) gəmisinin məsəli kimidir. Hər kim ona minər – nicat tapar və hər kəs ondan boyun qaçırar – qərq olar”...


Oxucu sual verir: İmam Zaman ağanı (ə) Muhəmməd adı ilə çağırmaq olarmı?


İmam Sadiq (ə) buyurur: “Kafirdən başqa heç kəs Sahibi-Əmrin (ə) adını dilinə gətirməz”. İmam Zaman ağa (ə.f) buyurur: “Məlundur, məlundur o kəs ki, adımı insanların arasında çəkər”. Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq: “Məhdi (ə) – mənim övladlarımdandır. Onun adı mənim adım, künyəsi mənim künyəmdir”. Bu hədisdən belə nəticə çıxartmaq olar ki, İmam Zaman ağanın (ə.f) adı Muhəmməddir. Ancaq onu bu adla çağırmaq olmaz.
Əgər yuxarıdakı hədislərə nəzər salsaq, başa düşə bilərik ki, İmamı (ə.f) adı ilə çağırmaq olmaz, nəinki Muhəmməd adını dilimizə gətirməyək. Məqsəd odur ki, nə zaman İmam Zaman ağanı (ə.f) çağırmaq istəsəniz, əsil adından istifadə etməyin. Bəs səbəb nədir? Əgər İmamı (ə.f) adı ilə çağırsalar, İmamın (ə.f) canı üçün təhlükə ola bilər. Lakin əgər bir qədər düşünsək görərik ki, bu səbəb bizim dövrə aid deyildir, təqiyyə olan zamana aid edilir...


Quran və hədislərdə gələn Allahın qəzəbi deyildikdə necə başa düşmək olar?!


Allahın qəzəbi belə deyildir ki, qəzəblənib hirslənsin. Allah Öz qəzəbi barəsində belə buyurur: “Sizə verdiyimiz pak (maddi və mənəvi) ruzilərdən bəhrələnin və həmin istifadədə (şəriət və ağılın buyurduğu) həddi aşmayın ki, (əgər aşsanız) sizə Mənim qəzəbim nazil olacaqdır. Mənim qəzəbim kimə nazil olubsa, o mütləq həlakət burulğanına düşmüşdür”. (“Taha” 81). Allahın qəzəblənməsinə səbəb olan bizik və bizim əməllərimizdir. Allahın qəzəbi dedikdə o nəzərdə tutulur ki, insan Allahdan uzaqlaşır.
Əslində Allah heç bir zaman bizə qəzəblənmir. Biz özümüz Ondan əməllərimizə görə uzaqlaşırıq və bu uzaqlaşmağa da Allahın qəzəbi deyirlər.
Bəzi əməllər vardır ki, Allahın qəzəbini daha da fəal edər. Bu əməllər işə tanış olaq:
1. Allahdan ümidsiz olmaq. O əməl ki, bizi Allahdan uzaqlaşdırar, yəni Onu qəzəbləndirər, Allahın rəhmətindən ümidsiz olmağımızdır. İnsan deyər ki, mən günah etmişəm, ancaq Allah məni bağışlamaz. Allah rəhmət qapısını mənim üzümə bağlamışdır. Bu əməl Allahın qəzəbini şiddətləndirər...


Ərəb təqvimi kimin təklifi ilə təyin olundu və məhərrəm ayı nə üçün birinci ay olaraq hesaba gəldi?!


İkinci xəlifənin zamanında 16-cı hicri ilində İmam Əlinin (ə) təklifi ilə İslam tarixi təyin edildi. Bu təqvimə görə, Həzrət Peyğəmbərin (s) hicrət etdiyi ay, ilk ay olaraq təyin edilir. Həzrət Peyğəmbər (s) Məhərrəm ayında hicrət etdiyi üçün İslam tarixinin ilk ayı məhz bu ay olur. Bu ayı ona görə haram ay adlandırırlar ki, hələ qədim zamanlarda bu ayda müharibə etmək haram edilmişdi.
İmam Rza (ə) bu ay barəsində buyurur: “Cahiliyyət dövründə bu ayın hörməti saxlanılırmış. Bu ayda vuruşmurdular. Ancaq bu ayda bizim qanımızı tökdülər və bizə qarşı hörməti aradan apardılar. Övladlarımızı və xanımlarımızı əsir götürdülər. Xeymələri yandırdılar, qarət etdilər, Peyğəmbərin (s) nəsli ilə bağlı hörmətə riayət etmədilər”...


Qiyamət günü məscid, Quran və alim nədən şikayət edəcək?!


Ustad Ənsarian buyurur: “Həzrət Peyğəmbərdən (s) belə bir hədis vardır: “Qiyamət günü üç şey insanlardan şikayət edəcəkdir.
Biri – məsciddir ki, deyəcəkdir: “Allahım! Mən inşa edilmişdim, təmiz və gözəl idim. Ancaq insanlar gəlmirdilər”.
İkinci şikayətçi – Qurandır ki, deyəcəkdir: “Allahım! Mən bu insanların arasında idim. Mənə əməl etmədilər”.
Üçüncü şikayətçi – alim olacaqdır ki, deyəcəkdir: “Allahım! Mən uzun illər dərs oxumuşam, halal və haram mövzuları öyrənmişəm. Özün buyurmuşdun ki, insanların içində gəz. Mən də gəzdim, ancaq heç kəs mənə əhəmiyyət vermədi”. Allah bu üç şikayətçiyə diqqət edəcək və insanlar məhkum olacaqlar”...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter