Orucun nə faydası vardır ki, Uca Allah ona əməl etməyə təkid edir?


Əhli-beytin (ə) hədislərinə əsasən oruc tutmağın faydaları:
1. Oruc insanın təqvasını gücləndirər və ixlaslı olmasına səbəb olar. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allah Təala buyurmuşdur: “Oruc Məndəndir və mükafatını də Mən verirəm””. Həzrət Zəhra (s.ə) buyurur: “Allah orucu, ixlası möhkəmləndirmək üçün vacib buyurmuşdur”.
2. Dünya və axirət əzabına mane olar. İmam Əli (ə) buyurur: “Oruc mədəni daraldar, əti tökər və cəhənnəmin yandırıcı istisindən uzaq tutar”.
3. Cismə və ruha hüzur gətirər. Oruc tutan insan bir ay boyunca bədənində olan toksin və zərərli maddələrdən təmizlənər. Eyni zamanda ruhu da hüzur tapar və Ramazan ayının bərəkətləri ruhunu paklaşdırar. Ona görə də Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Oruc tutun ki, sağlam qalasınız”.
İmam Baqir (ə) buyurur: “Oruc və həcc qəlblərə hüzur verər”....


Hədislərə əsasən hansı növ inadkarlıq bəyənilir?!


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Əgər istəyirsən ki, Allah səni sevsin, Ondan qorx. Həyatında dindarlığı öz yolun qərar ver. Əgər insanların arasında sevimli olmaq istəyirsənsə, əvvəl onlara yaxşılıq və xidmət et. İkincisi onların mal-dövlətinə ümid və tamahın olmasın ki, həmişə başıuca və əziz olasan”.
Həzrət (s) başqa yerdə buyurur: “Hər kim haqlı olmağına baxmayaraq, inadkarlıqdan çəkinərsə, behiştin yuxarısında onun üçün ev inşa edilər. Hər kim batildir, inadkarlığa göz yumarsa, behiştin ortasında onun üçün ev inşa edilər”.
Beləliklə deyə bilərik ki, Allah sevgisini əldə etmək üçün inadkarlıq etmək nəinki qadağan olunmamış, bəlkə mədh də edilmişdir. Məsumlar (ə) buyurur: “Allah hacətində inadkarlıq edəni sevər. O kəs ki, hacətini ən azı üç dəfə təkrar edər və onun qəbul olmasının ardınca olar”...


Ölüm vaxtını bilmək insanın xeyrinədirmi?


Bu zamanın insan üçün məchul olmasının iki nəticəsi vardır:
1. Allah insanı elə xəlq etmişdir ki, həmişə cavidanlıq – həmişəyaşarlıq ardınca olmuşdur. Ona görə də insan gələcək həyata həmişə ümid bəsləyərək, yaşayar. Əgər bu hal ondan alınarsa, həyatı sönər. Hədislərin birində deyilir: “Arzu - ümmətimin rəhmətidir. Əgər insandan arzunu alarlarsa, ana öz körpəsinə süd verməz. Bağban bağçanı əkməz. Əgər insan öz ölümündən xəbərdar olarsa, ölümünə yaxınlaşan illərdə qəm və qüssə bütün vücudunu əhatə edər. Fikri pərişan olar. Bütün səy və çalışmalardan əl çəkər”.
2. Ölüm vaxtını bilməməyin başqa bir faydası budur ki, insan düzgün yolu seçməkdə azad olar. İnsan imanı seçə və ya onu tərk edə bilər. Əgər imanı öz iradə və ixtiyarı ilə seçərsə, ruhi sevinc əldə edər...


Peyğəmbər (s) və Əhli-behtin (ə) hədislərinə əsasən övladın qiyamət üçün nə faydaları vardır?!


1. Allahın Peyğəmbərini (s) şad edər. Çünki müsəlman övladlarının sayının çoxluğuna görə Həzrət (s) başqa ümmətlərə fəxr edəcəkdir. Bu da Həzrəti (s) sevindirəcəkdir. Əziz Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq: “Hər kim məni sevindirər – Allahı sevindirmiş olar”.
2. Günahların bağışlanması. O zaman ki, valideyn layiqli övladlar tərbiyə edər, başqa insanlar həmişə onun valideyninə yaxşı dualar edərlər və deyərlər ki, Allah atası ilə anasına rəhmət eləsin. Bu dualar insana həm qəbirdə, həm də Qiyamət günü yardım edər.
3. Əməl dəftəri açıq qalar. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Nə zaman Adəm övladı ölsə, əməl dəftəri bağlanar, məgər üç haldan başqa: saleh övlad ki, onun üçün dua edər. O elm ki, başqaları ondan fayda apararlar. Cariyə sədəqəsi”...


Ramazan ayı üçün 10 bənddən ibarət tutumlu gündəlik proqram hansı əməllərdən olmalıdır?!


O zaman ki, insan qarşısına çıxan bir fürsətin dəyirini bilər, onun qədrini daha yaxşı başa düşər və həmin fürsətdən bacardığı qədər istifadə etməyə çalışar. Ramazan ayı da müsəlmanların qarşısına çıxan ən böyük fürsətlərdən biridir ki, hər kim onu dərk edər, mütləq onun qədrini bilər və ondan bacardığı qədər daha çox istifadə edər.
Bu fürsətdən daha çox necə istifadə edə bilərik?
1. Gün ərzində işimizi elə qurmalıyıq ki, azı bir dəfə, yaxşısı – bir neçə dəfə Quran tilavəti ilə məşğul ola bilək.
2. Namazları vaxtında və diqqətlə qılmağa səy edək.
3. Bu günün duasını mütləq oxuyaq və Ramazan ayında oxunması müstəhəb olan duaları bir neçə hissəyə bölüb, gün ərzində oxumağa çalışaq.
4. Bacardığımız qədər Allahı zikr edək. Bu və digər zikrlərin içindən seçib, gün ərzində deyə bilərik:“Subhənallah”,“Əlhəmdulilləh”,“Allahu Əkbər”,...


Nə edək ki, orucumuz qəbul olsun? Əhli-Beytin (ə) tapşırıqları


Nə edək ki, orucumuz qəbul olsun? Hədislərimizdə oxuyuruq ki, oruc - mühüm bir ibadətdir. Allah dərgahında qəbul olan oruc təkcə gün ərzində ac və susuz qalmaq deyildir. Orucun əsas qəbul olma şərti - bədəni və ruhu günahlardan uzaqda tutmaq deməkdir. İmam Əli (ə) buyurur: “O qədər oruc tutan var ki, aclıqdan başqa faydası yoxdur”.
Həzrət Əli (ə) yenə buyurur: “Nəfsin orucu - beş hiss orqanını günahlardan saxlamaq və qəlbi bütün pisliklərdən boşaltmaq deməkdir”.
Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq ki, qeybət və söz gəzdirmək orucu pozar. Haqq sahibi razı olmayınca, namaz və oruc 40 gün qəbul olmaz.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Oruc tutdunsa - gərək gözün, qulağın, dilin də oruc olsun. Gözünüzü harama baxmaqdan, qulağınızı haram eşitməkdən və dilinizi yalan və fəhşadan saxlayın”...


Bəşər tarixində İlk oruc tutan insan kim olmuşdur?!


Hədislərimizin nəql etdiyinə görə, ilk oruc tutan insan Həzrət Adəm (ə) olmuşdur. Hədisdə oxuyuruq: “O zaman ki, Həzrət Adəm (ə) qadağan olmuş meyvədən yedi, o meyvə 30 gün onun mədəsində qaldı. Ona görə də Allah Adəmin (ə) nəslinə 30 gün ac və susuz qalmağı vacib etdi. Əgər gecəni bir şey yeyilirsə, Allah tərəfindən olan lütfə görədir”.
Bu hədisdən aydın görmək olur ki, ilk oruc tutan insan Həzrət Adəm (ə) olmuşdur.O da aydın olur ki, oruc tutmağın mühüm hədəflərindən biri – aclıq və susuzluq vasitəsilə ruha əziyyət verən xəta ləkələrindən təmizlənməkdir...


Oruc tutarkən özümüzü axirətə bağlı bilməliyik! İmam Sadiqin (ə) tövsiyəsi


İmam Sadiq (ə) gözəl bir hədisdə oruc tutanlara belə tövsiyələr vermişdir: “Oruc tutan zaman halın elə halda olsun ki, özünü axirətə müşərrəf görəsən. Halın təvazökar, müti, xar halda olsun. Halın mövlasından qorxan qulun halı kimi olsun.Qəlbin eyiblərdən pak və batinin hiylə və məkrdən təmiz olsun. Allahdan qeyrisindən bezar olasan.
Orucunda Allah üçün olan vilayətini xalis edəsən. Qəhhar Allahdan qorxasan. Can və bədənini Ona məhəbbət və zikr üçün ayırasan. Bədənini Onun əmrlərinə əməl etmək üçün və o şeyə ki, səni dəvət etmişdir – hazır edəsən.
Əzalarını xata və müxalifətlikdən, xüsusilə də dilini mücadilə etməkdən və and içməkdən saxlayasan.Əgər sənin üçün bəyan olunanlara əməl etsən, həqiqətən oruc tutan üçün haqq olan şeyə əməl etmiş olarsan. Əgər bunlarda səhlənkarlıq etsən, orucunun fəzilətindən azaltmış olarsan”....


Yeməkdən öncə və sonra əlləri yumaq ruzi və ömrü artırar?! İmam Sadiqin (ə) hədisi


Əlləri yumaq sadə bir adətdir ki, çox az çalışmalara ehtiyac duyur. Xüsusi təchizata da ehtiyac yoxdur. Amma bu yolla insan bir çox xəstəliklərdən amanda olur.
Həkimlərin dediyinə görə əgər yeməkdən əvvəl və sonra əllər düzgün şəkildə yuyularsa, bir çox xəstəliklərin qarşısını alınmış olar. Bu məsələyə diqqət etmək həm uşaqlar və həm də böyüklər üçün zəruridir.
Bu haqda İslam dinində də çox sayda hədis vardır. İmam Baqir (ə) nəql edir: “Yeməkdən əvvəl və sonra dəstəmaz almaq - yoxsulluğu aradan aparar”. İmam Əli (ə) buyurur: “Yeməkdən əvvəl və sonra əlləri yumaq - ruzinin artmasına səbəb olar”.
İmam Sadiqdən (ə) nəql edirlər ki, buyurub: “Yeməkdən əvvəl və sonra dəstəmaz almaq ruzini artırar”. Həzrət (ə) başqa yerdə buyurur: “Hər kim istəyirsə ki, evinin bərəkəti çox olsun, yeməkdən əvvəl dəstəmaz alsın”...


İmam Rza (ə) iftar zamanı nə cürə dua etməyi tövsiyə edir?!


“İlahi! Sənin tövfiqinlə Sənə xatir oruc tutdum. Sənin əmrinlə, verdiyin ruzi ilə iftar etdim. Ona görə onu bizdən qəbul et və bizi bağışla”.
Nəql edilir ki, İmam Rza (ə) nə zaman Ramazan hilalını görərdi, üzü qibləyə əyləşir və əllərini səmaya qaldırardı. Allaha dua edərdi ki, ona oruc tutmaq tövfiqini, sağlam bədən və Allaha itaət etməyi nəsib etsin.
İmam Rzadan (ə) nəql edilir ki, buyurub: “Hər kim iftar zamanı desə: “Allahım! Sənin tövfiqinlə Sənə xatir oruc tutdum. Sənin əmrinlə verdiyin ruzi ilə iftar etdim. Ona görə onu bizdən qəbul et və bizi bağışla. Həqiqətən, Sən çox bağışlayan və mehribansan” - Allah da hər bir eyb və ya nöqsanına görə orucuna təsir edən günahları bağışlayar”...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter