K.Hitçens: “Peyğəmbərlər, həqiqətən, inan¬clıdırlarmı? Bəlkə onlar insanları şüurlu şəkildə aldadırlar?!”


CAVAB:    Siz ki peyğəmbərləri görməmisiniz! Özü də bütün peyğəmbərləri nəzərdə tutursunuz. Bütün iddialarınızda olduğu kimi, bir dəlil ortaya qoymursuz. Sonuncu Peyğəmbərin (s) gətirdiyi kitab Qurandır, əvvəlkilərin də gətirdiyi kitablar məlumdur. He&


K.Hitçens: “İnsanlar dini məsələlərdə hər cür namussuzluğa və intellektual sax-takarlığa əl atır"?!


CAVAB:  Bu hansı insanlardır? Söhbət kimdən gedir? Söhbət mömin və dindarlar ya qeyri-mömin və qeyri-dindar­lardan gedir?

 

Əgər dinsiz insanlardan söhbət gedirsə, onların dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu, sanki bir oğrunun oğurluq etməsinə görə


K.Hitçens: “Gözlənildiyi kimi, İslam bir çox daxili ziddiyyətlər içindədir”. ?!


CAVAB: Xatırladırıq ki, müqəddəs İslam dini üç hissədən ibarətdir: Əqidə, Əməli hökmlər (halal-haram və s.) və Əxlaq bölməsi. İndi bu ateistlər ziddiyyəti nədə görür?

Əqaidlə Əhkam (hökmlər) bir-birilə ziddir, yoxsa şəriət hökmləri ilə Əxl


İnanclı insan naməlumun iradəsini şərh etmək kimi icraolunmaz bir vəzifəni öz boynuna götürür, bununla da özünü absurd suallar qarşısına atır ?!


    K.Hitçens: “Allaha inanırsınızsa belə, onun sizin qarşınızda özünə haqq qazandırmalı olduğunu təsəvvür etmək ağlasığmazdı. Buna baxmayaraq, inanclı insan naməlumun iradəsini şərh etmək kimi icraolunmaz bir vəzifəni öz boynuna götür&u


İslam Dinin bəzi aspektlərinin nəinki mənəviyyatla heç bir əlaqəsi yoxdu, onların mənəviyyatsız olduğu açıq-aydındır ?!


İRAD:   K.Hitçens: “Dinin bəzi aspektlərinin nəinki mənəviyyatla heç bir əlaqəsi yoxdu, onların mənəviyyatsız olduğu açıq-aydındır. Söhbət ayrı-ayrı dindar­ların pis əməlləri və cinayətlərindən deyil, dinin əsas prinsiplərindən gedir. O cümlədən:<


SUAL: İslam dini keçmiş yəhudi və xristian dininin mətnlərindən toplanmışdırmı ?!


SUAL: K.Hitçens: “İslam monoteist dinlər arasında həm ən maraqlısı, həm də ən maraqsızıdır. O, ibtidai yəhudi, məsihi sələflərinin parçalarından toplanıb. Ona görə onlara qarşı hər hansı bir dəlil, İslam əleyhinə də dəlil hesab olunur. Onun əsas mətni son dərəcə darıx


K.Hitçens: Məhəmməd adlı bir şəxs olmuşdur amma onun həyat tərzi zaman keçdikdə hər şeyi qarşısıalınmaz şəkildə qarışdırmışdı ?!


İRAD: K.Hitçens: “Bizə məlumdur ki, Məhə­mməd adlı şəxs bildirilən zaman və məkanda, çox ehtimal ki, mövcud olub. Buna baxmayaraq, qalan məsələlərdə, öncəki hallarda olduğu kimi, eyni problemlə üzləşirik. Məhəmmədin əməl­ləri və sözləri barədə olan r


Bütün İslam tarixi boyu onun ehkamlarını sual altına qoymaq və ya ən azından tədqiq etmək cəhdi dərhal amansız repressiyalara səbəb olurdu...


 -  İRAD:  K.Hitçens: “Bütün İslam tarixi boyu onun ehkamlarını sual altına qoymaq və ya ən azından tədqiq etmək cəhdi dərhal amansız repressiyalara səbəb olurdu... Qanlı münaqişələr hər zaman İslamın müxtəlif cərəyanları arasında baş qaldı­rırdı


Belə görsənir: Bütün dinlər ya şübhələrin ağzını bağlamağa, ya da onları ciddi şəkildə məşğul etməyə çalışır ?!


İRAD : K.Hitçens: “Bütün dinlər ya şübhələrin ağzını bağlamağa, ya da onları ciddi şəkildə məşğul etməyə çalışır”.

CAVAB:    Bütün dinlərin maarifinin təfərrüatından xəbəriniz varmı? Əlbəttə ki, yoxdu


Təbiət, arxeo¬logiya, fizika və molekulyar biologiya dünya anlayışının daha dəqiq və daha aydın olduğunu sübut edirmi ?!


İrad: Növbəti iradda oxuyuruq: “Təbiət, arxeo­logiya, fizika və molekulyar biologiya dini əfsanələrin sadəcə saxtakarlıq olduğunu və insan tərəfindən yazıldığını deyil, həm də dünya anlayışının daha dəqiq və daha aydın olduğunu sübut etdi”.

CAVAB:&nb


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter