Kasıbların haqqı olan zəkatı ödəməməyin ibadətlərə ne belə təsiri vardır?!


İmam Rza (ə) buyurur: “Allah namazla zəkatı bir yerdə əmr etmişdir. Ona görə də o kəs ki, namaz qılar və zəkatını verməz, namazı qəbul olmayacaqdır”.
İmam Əli (ə) buyurur: “Həqiqətən, zəkatı (vermək) Allah qəzəbinin (atəşini) söndürər”. İmam Baqir (ə) buyurur: “Allah zəkatı namazla birlikdə vacib etmişdir”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Zəkat sizə vacib olmuşdur, necə ki, namaz sizə vacib olmuşdur. Ona görə də malınızın zəkatını verin ki, namazınız qəbul olunsun”.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Bu insanlar içərisindən on dəstəsi Allaha küfr etmişdir... (Onlardan biri o) kəsdir ki, zəkatı ödəməyə mane olar”...


İslam Peyğəmbəri (s) borclu səhabəsinin cənazə namazını qılmaqdan imtina etdi?!


Bir nəfər kişinin cənazəsini gətirirlər ki, Peyğəmbər (s) ona namaz qılsın. Həzrət (s) üzünü səhabələrinə çevirib, buyurur: “Siz ona namaz qılın, mən qılmıram”. Səhabələri deyir: “Ya Rəsulallah! Niyə ona namaz qılmırsınız?”. Həzrət (s) buyurur: “Çünki insanlara borcu vardır”. Əbu Qətadə deyir: “Mən zamin oluram ki, onun borcunu ödəyəcəyəm”. Həzrət (s) buyurur: “Kamil şəkildə ödəyəcəksən?”. Deyir: “Bəli”. Bundan sonra Həzrət Peyğəmbər (s) həmin cənazəyə namaz qılır. Əbu Qətadə deyir ki, ölən şəxsin borcu 17 dirhəm idi. Yəni, çox az məbləğdə borcunun olmasına baxmayaraq, bu cür şiddətli şəkildə qınanmışdır. Allah Təala bizləri insanların haqqını hər zaman ödəmək durumunu nəsib etsin!


Xəstə olan zaman belə dua edək – İmam Səccaddan (ə) öyrənək


İmam Səccad (ə) buyurur: “Allahım! Bədənimin sağlamlığına görə ki, davamlı olaraq ona görə işlərimi görə bilirdim, sənə şükür edirəm. Bədənimə düçar etdiyin bu xəstəliyə görə sənə həmd edirəm. İndi, ey mənim Allahım, bu iki haldan hansının Sənə şükür etmək üçün daha layiqli olduğunu bilmirəm. Bu iki vaxtdan hansı birinin Sənə həmd etmək üçün layiqli olduğunu bilmirəm. Bədənim sağlam olanda Öz pak ruzilərini mənə xoş etmişdin. Mənə onlarla Sənin fəzl və razılığını axtarmaq üçün sevinc bəxş etmişdin. Onlardan faydalanaraq, itaətlərim üçün güclü etmişdin. (Hansı daha yaxşıdır? O zaman ki, sağlam idim...).
Yoxsa o zaman ki, xəstəliklə məni imtahana çəkmisən? Mənə elə nemətlər vermisən ki, onların vasitəsilə belimi ağırlaşdıran günahlarım yüngülləşmişdir. O günahlardan paklanmaq mənbəyi olmuşdur ki, ona qərq olmuşam...


Niyə Həzrət İbrahim (ə) oda atılanda, Allahdan kömək istəmir?


Quran buyurur: “Kim Allaha təvəkkül etsə, O, ona kifayət edər”. (Təlaq” 3). Həzrət İbrahim peyğəmbəri (ə) göstərmək olar. Belə ki, Nəmrud onu atəşə atmaq istəyəndə, İlahi mələk onun yadına salır ki, Allahdan yardım istəsin. Ancaq o Həzrət (ə), cavabında deyir: “Allahın mənim halımdan xəbər tutması, məni Ondan (nicat) istəmək üçün ehtiyacsız etmişdir”. Əlbəttə, təvəkkülün bu dərəcəsi ancaq siddiqlərə məxsusdur. Həqiqi təvəkkül məhz budur. Yəni, insan əlini hər şeydən üzər və ürəyində inanar ki, onun Allahı vardır və həmişə Onu himayə edir. Ona görə də heç bir çətinliyə görə nigaran və pərişan olmur. “Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah zikr olunduqda qəlbləri qorxar, Onun ayələri onlara oxunan zaman imanlarını artırar və daim öz Rəbblərinə təvəkkül edərlər”.(“Ənfal” 2).


Niyə İmamların (ə) nəsli Peyğəmbərdən (s) aparılır? – İmam Kazımın (ə) Haruna cavabı


Harun dedi: “Sənə bir sual verəcəyəm, əgər cavabını düzgün versən, səni azad edəcəyəm və bundan sonra heç kəsin sənin əleyhinə olan sözünə əhəmiyyət verməyəcəyəm. Hansı səbəblə siz bizdən üstünsünüz? Halbuki, bizlər və sizlər Əbdülmüttəlibin nəslindənik. Əmioğlanlarıyıq?”. İmam (ə) buyurdu: “Ona görədir ki, Abdullah və Əbu Talib bir ata və anadan olmuşdular. Ancaq Abbasın anası bu ikisinin anasından qeyrisi olmuşdur”. Harun dedi: “Özünüzə necə icazə verə bilirsiniz ki, sizi Peyğəmbərin (s) oğlanları kimi çağırsınlar? Halbuki, siz Əli ibn Əbitalibin (ə) övladlarısınız. İnsan atası tərəfindən əcdadlarına qoşular, anasının rolu olmaz?”. İmam (ə) buyurdu: “Əgər Peyğəmbər (s) sağ olsaydı və sənin qızını özünə elçilik etsəydi, qəbul edərdinmi?”. Harun dedi: “Bəli”. İmam (ə) buyurdu: “Ancaq əgər məndən elçilik etsələr, qəbul etmərəm”. Harun dedi: “Niyə?”. Buyurdu: “Çünki mən onun vasitəsilə dünyaya gəlmişəm, sən isə başqasından dünyaya gəlmisən. O zaman ki, Peyğəmbər (s) xristianlarla mübahilə edirdi, buyurmuşdu ki, ancaq oğlanlarımız, qadınlarımız və özümüz olaq. Bir-birimizə nifrin edək. (O,) ancaq Həsəni (ə), Hüseyni (ə), Əlini (ə) və Fatiməni (s.ə) özü ilə apardı.


Valideyinlərin övladlarının təbriyəsində nəticə almaq üçün hansı metoddan istifadə etməlidirlər?!


Valideyn övladını danlamamalı, əmələn tərbiyə verməlidir! Allah Təala hər bir insana qarşı ata və anadan daha çox mehribandır. Yaratdığı hər bir məxluqundan hesab çəkər. Çünki insanı pak və təharətli halda xəlq etmişdir. Öz məxluqunda öz qüdrət və kamalını nümayiş etdirmək istəmişdir.
Eləcə də valideyn övladını saleh və ədəbli bir insan kimi görmək istəyər. O zaman ki, ata və ana zəhmətlə böyütdükləri övladlarının onların gözü önündə günah etməsini görür, bu, onlara əvəzolunmaz ziyanlar vurur. Çünki öz məhsullarının necə zay olduqlarını gözləri ilə görürlər. Allah Təala bu mənzərəni bütün xəlq etdikləri ilə bağlı görür və səbir edir. Halbuki, insanın xilqəti bunun üçün olmamışdır.Hansı bədən üzvü onun kimi əzab görməz?!


Ayətullah Cavadi Amuli əxlaq dərslərindən birində dilin ziyanlarına işarə edərək buyurmuşdur: “İmam Əli (ə) “Nəhcul-bəlağə”də buyurur: “Dil – o vəhşidir ki, əgər boş buraxsan, sənə ziyan vurar və səni parçalayar”. Həqiqətən də, dil – bir əqrəbdir ki, əgər siz onu boş buraxsanız, sizi ziyana sala bilər. Dil haqqında nəinki Ğəzali, o cümlədən başqa alimlər də 20-dən çox günah saymışdılar. Onlar deyirlər ki, bədən üzvlərindən ən çox günah edəni – məhz dildir. Nəql edilir ki, dil hər gün bədən üzvlərinə sual verir ki, halınız necədir? Onlar da cavabında deyirlər ki, əgər sən imkan versən, biz amanda olarıq. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allah dilə elə əzab verər ki, heç bir başqa üzvə o qədər əzab verməz. Dil deyər: “Ey Pərvərdigara! Mənə elə əzab verdin ki, heç bir şeyə belə əzab verməmisən”. Cavabında deyilər: “Səndən elə bir söz xaric olmuşdur ki, Yer kürəsinin şərqinə və qərbinə çatmışdır. Ona görə nahaq qan tökülmüşdür, mal qarət olmuşdur, namus tapdalanmışdır””.


Asan yolla məadın izahı – İmam Əlidən (ə) hədis


Bu həqiqəti İmam Əlinin (ə) oğlu İmam Həsənə (ə) verdiyi nəsihətdən daha aydın anlamaq olar. Belə ki, Əmirəl-möminin (ə) əziz oğluna belə buyurur: “Oğlum! Mən səni dünyadan və onda baş verən dəyişikliklərdən, məhv olmasından agah etmişəm. Həmçinin axirətdən və insanlar üçün orada hazır olunanlardan məlumat vermişəm. Hər ikisi üçün də misallar çəkmişəm ki, bu yolla nəsihət eşitməyi öyrənəsən. Dünyanı imtahana çəkən insanın məsəli ona bənzəyir ki, müsafirdir və otsuz, susuz və çətin bir diyarda həyat sürür. Ancaq niyyəti elə bir mənzilə köçməkdir ki, orada rahatlıq və rifah hazırdır. Ona görə də yolun çətinliyinə dözür, dostlarından uzaq olmağın, yeməyin xoşagəlməz olmasını canı və qəlbi ilə qəbul edir ki, daha geniş və əmin mənzilə qədəm basa bilsin. Onların səfər boyu çəkdikləri çətinlikdən narahatlıqları yoxdur. Heç bir şey onlar üçün sevimli deyildir, məgər ondan başqa ki, əmin və rahat mənzilə çatsınlar”...


İnsanın məada inanması, ona nə kimi bəhrələr verir?


Bu dünya – axirətin tarlasıdır. Nə əkərsənsə, axirətdə də onu biçərsən. İnsan öləndən sonra dirilər və başqa bir aləmdə yaşamağa başlayar. “Hər bir canlı ölümü dadacaqdır. Sonra isə Bizim hüzurumuza (Bizim Bərzəx aləmimizə, Bizim Qiyamət səhnəmizə, Bizim cənnətimizə və cəhənnəmimizə) qaytarılacaqsınız!”. (“Ənkəbut” 57). Qurani-Kərim, məad mövzusuna xüsusi əhəmiyət verir və bu İlahi Kitabda məad haqqında təxminən 1500 ayə mövcuddur. Bəs məada etiqad bəsləmək insana hansı bəhrələri gətirər?
1. Məad etiqadı insanı günahdan saxlayar. O kəs ki, Allahı və məadı unudar, o, yolunu azanlardan olar. “Şübhəsiz, Allahın yolundan azanlar üçün, hesab gününü unutmalarının müqabilində şiddətli əzab vardır”. (“Sad” 26).
2. Məad etiqadına olan elm, insanı yəqin dərəcəsinə çatdırar. O kəs ki, məadın olmasına həqiqi yəqin əldə edər, heç bir zaman onu unutmaz və yaddan çıxartmaz.
Bəzi insanlar niyə Qiyaməti inkar edirlər?


İnsanların məadı inkar etməklərinə nə səbəb olur? İnsan fitri olaraq yaxşı bilir ki, Onu yaradan vardır və Ona daima nəzarət edir. Bu dünya onun fitri meyil və istəklərini kamil şəkildə təmin edə bilmir. Ona görə də onu başqa bir aləm gözləyir ki, orada əbədi rahatlıq və hüzur tapacaqdır. Ancaq insanların bəzisi bu həqiqəti qəbul etmək istəmirlər. Niyə?
1. Məsuliyyətdən qaçmaq üçün. Bəzən insan qonşusunun həyətində olan ağacdan istifadə etmək istəyir. Ancaq vicdanı ona deyir ki, bu işi görmə. Çünki onun sahibi vardır və sənin bu işinə razı olmaz. O da vicdanını aldatmaq üçün deyər: “Bu Yer kürəsinin maliki yoxdur. Deməli, bu ağacın da maliki yoxdur”. Bu yolla bağlı yolu özü üçün açmaq istəyər...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter