Qurani-kərimdə zeytun, xurma və üzümün adı nə üçün xüsusi qeyd edilir?


Cavab: «Nəhl» surəsinin 11-ci ayəsində buyurulur: «...Sizin üçün əkin, zeytun, xurma, üzüm və bütün meyvələrdən yetişdirir». Nə üçün ayədə zeytun, xurman və üzümün adı xüsusi çəkilir? Bəziləri həmin dövrdə ərəbistanda bu meyvələrin geniş yayıldığını səbəb göstərirlər. Lakin Quran hökmləri zaman və məkanla məhdudlaşmadığından, həmin fikir qəbul edilə bilməz.
Həyatını bağçılığa sərf etmiş böyük alimlərin fikirincə, meyvələr arasında bu üç meyvə qədər qidalısı yoxdur. İnsan orqanizmi üçün zeytun yağı qədər faydalı ikinci bir yağ məlum deyil. Bu yağ orqanizmin enerji ehtiyaclarının ödənməsində olduqca mühüm rol oynayır. Əksər yüksək kalorili yağlar çətin həzm olunursa, zeytun yağı həzm prosesinə kömək edir. Həzrət Əli ibn Musa ər-Riza (ə) buyurur: «Zeytun, yaxşı qidadır. Ağızda xoş qoxu yaradır, bəlğəmi aparır, üzə təravət verir, əsəb sistemini gücləndirir, qəzəb alovunu söndürür». Bütün bu əhəmiyyətlərinə görə, Quranda zeytun «mübarək ağac» adlandırılır...


Camaat namazında diqqət olunası 10 müstəhəb əməllər hansılardır?!


İmam Baqir (ə) nəql edir ki, İmam Əli (ə) belə buyurmuşdu: “Hər kim camaat namazının azanını eşidərsə və heç bir üzrü olmadan getmərsə onun üçün həmin vaxt təklikdə qıldığı namazın savabı olmaz. ” Vəsail Əş-Şiə, cild-5, səh: 375.
İslam şəriətinə əsasən gündəlik namazları camaatla qılmağın çox savabı vardır. Nəql olunan hədislərdə deyilir camaatla qılınan namazın savabı tək qılınan namazdan 25 dəfə çoxdur. İslam şəriətinə əsasən camaat namazında bu məsələlərə diqqət yetirmək namazın savabını artırar və sünnətdir:
1-Müstəhəbdir ki, camaat namazı qılmaq istəyən şəxs əgər kişidirsə İmamın sağ tərəfində dayansın, əgər qadındırsa sol tərəfində dayansın. Əgər iqtida edərsə məmun gərək imanın ayaqlarına və ya dizinə yaxın səcdə etsin...


Namaz qılanın paltarı üçün deyilən 8 müstəhəb əməllər hansılardır?!


İmam Sadiq (ə) buyurdu: “Ən yaxşı geyim odur ki, səni Allahı xatırlamaqdan qafil etməyə və səni başqasına çəkməyə səbəb olmaya. Bəlkə o paltar yaxşıdır ki, səni şükrə, zikr və itaətə həvəsləndirə.” Mənbə: Misbahuş-şəriə, 7 ci bab, geyim bölümü.
İslam şəriətinə əsasən namaz qılan şəxsin paltarında bu məsələlərə diqqət yetirməklə ibadətin savabını bir neçə dəfə artırmaq mümkündür:
1-Namaz qılan şəxsə müstəhəbdir ki, ibadətə dayandığı zaman ağır və vüqarlı geyimlərdən istifadə etsin!
2-Müstəhəbdir ki, namaza duran şəxs getimdə pambıq və kətan parçalardan tikilmiş paltarlardan istifadə etsin!
3-Müstəhəbdir ki, namaz qılan şəxs ibadətə dayanan zaman ağ və ən yaxşı paltarını geyinsin!...


İslam şəriət və hədislərində dəstəmaz alınarkən müstəhəb olan 9 tapşırıq hansılardır?!


Dəstəmaz alarkən diqqət olunası müstəhəb əməllər- Allahın Rəsulu (s) buyurdu: “الوضوء مفتاح الصلاه” Dəstəmaz namazın açılış və açarıdır. Nəhcül-Fəsahə- hədis: 1588.
Dəstəmaz və namaz insanı dayandıran vasitədir ki, beş vaxtda insanın bədən və ruhunu çirkinlik və günahlardan saxlayaraq paklıq və təmizliyə tərəf çəkir.
Müstəhəbdir ki, namaz qılan şəxs dəstəmaz alarkən dəstəmazın bütün şərtlərinə əhəmiyyət verərək Allahın razılığını əldə etsin. Bu yolla Allahın dərgahında ibadətə dayanarkən lazım olan diqqət və nuraniyyəti əldə etmiş olsun. Dəstəmazda diqqət olunması tövsiyə olunan əməllər:
1-Dəstəmazın birinci müstəhəb əməli qibləyə duraraq dəstəmaz almaqdan ibarətdir. Necə ki, rəvayətlərdə gəlmişdir: “Hər kim dəstəmazı üzü qibləyə duraraq alarsa onun əməl dəftərində iki rəkət namazın savabı yazılar. -Bir hədisdə İmam Həsən Müctəbanın (ə) dəstəmaz alması barədə belə nəql olunur: “Dəstəmaz alarkən ayaqları titrəyərdi, üzünün rəngi sarı olardı. İmamın bu halının dəyişməsini soruşduqda belə cavab verdi: -Hər kim Allahın dərgahında dayanmağa hazırlaşarsa münasibdir ki, rəngi dəyişsin və ayaqları titrəsin. (Onun əzəmət və böyüklüyündən qorxaraq...


Məzarlığa gedərkən niyə məzarın üzərinə su tökürlər?


İmam Cəfər Sadiqdən (ə) buyurulub ki, qəbrin torpağı nə qədər ki yaşdır, ölünün əzabı təxirə salınar. Buna görə dəfndən sonrakı 40 gün ərzində qəbrin üzərinə su tökmək müstəhəb sayılıb. Müstəhəbdir ki, su tökəndən sonra orada olanlar üzü qibləyə durub əllərini qəbrin üzərinə qoysunlar, barmaqlarını aralı tutub torpağa batırsınlar, yeddi dəfə Qədr surəsini oxuyub, mərhumun ruhuna rəhmət diləsinlər, sonra bu duanı desinlər: \"Allahummə cafil-ərzə ən cənbey hi və əsid ileykə ruhəhu və ləqqihi minkə rizvana. Və əskin qəbrəhu mun rəhmətikə ma tuğnihi bihi ən rəhməti mən səvak”. (İlahi, torpağı bu mərhumun bədənindən təmizlə, yəni bədənini çürütmə, onun ruhunu Öz dərgahına yüksəlt, ona Öz razılığını təlqin et. Onun qəbrinə Öz mərhəmətini sakin et. Elə bir mərhəmət ki, daha Səndən başqasının mərhəmətinə ehtiyacı olmasın)...


Anamı razı salmaq üçün istəmədiyim insanla ailə qurmağım düzdür?


Cavab: İslam dini ata-ana haqqına, onları nəzərə alıb diqqət yetirməyə böyük əhəmiyyət verir. Bir çox Quran ayəsində ata-anaya yaxşılıq (ehsan) əmr olunur. Ehsan yaxşı və gözəl rəftar etmək deməkdir. Allah bu barədə belə buyurur: \"Rəbbin ancaq Ona ibadət etməyinizi və ata-ananızla yaxşı dolanmağınızı qəti surətdə əmr etdi. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında yaşlanarsa (qocalıq yaşına gəlmək), onlara: \"Uf!” belə demə, üstlərinə qışqırma! İkisinə də gözəl söz de!
Onların hər ikisinə rəhm edib təvazökarlıq qanadının altına al və: \"Ey Rəbbim! Onlar məni balacalığımda necə böyüdüb yetişdiriblərsə, sən də onlara (elə) mərhəmət et!”, – deyib dua et”. Rəbbiniz sizin qəlblərinizdəkini çox yaxşı bilir. Əgər siz yaxşı (əməlisaleh) olsanız, bunu bilin ki, Allah pislikdən üz döndərib tövbəyə üz tutanları bağışlayandır”. (İsra, 17/23-25)...


Niyə bu zikri demək, 100 dəvə qurbanından üstündür?


Zikrlərin içərisində \"SübhənALLAH” zikrinin öz xüsusi yeri vardır. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: \"Hər kim yüz dəfə \"SübhənALLAH” deyərsə, yüz dəvə sürməkdən daha yaxşıdır”. Bir nəfər İmam Əlidən (ə) soruşur: \"Ey Əbulhəsən! \"SübhənALLAHın” təfsiri nədir?” Həzrət (ə) buyurur: \"ALLAHın izzətini böyük tutmaqdır. Onu, müşriklərin ALLAHın pak zatına nisbət verdikləri hər cür çirkinliklərdən pak və böyük bilməkdir. Nə zaman bəndə bu kəlməni deyər, bütün mələklər onun üçün rəhmət istəyərlər”.
İmam Baqir (ə) buyurur: \"Peyğəmbər (s) buyurub: \"Hər kim \"SübhənALLAH” desə, ALLAH onun üçün behiştdə ağac əkər”.
Yunis ibni Yəqub nəql edir ki, İmam Sadiqə (ə) dedim: \"O kəs ki, yüz dəfə \"SübhənALLAH deyər”, ALLAHı çoxlu yada salıb zikr edənlərin zümrəsindən olarmı?”. Həzrət (ə) buyurdu: \"Bəli””. İmam Sadiq (ə) Peyğəmbərdən (s) nəql edir ki, buyurub: \"O zaman ki, bəndə \"SübhənALLAH” deyər, ALLAHın ərşindən aşağıda olanlar onunla \"SübhənALLAH” deyərlər. Deyənə on bərabər səvab verilər...


Həzrəti Yəhya peyğəmbərin (ə) başı kimə hədiyyə verildi?


Cavab: Allah-təala Zəkəriyya peyğəmbəri qoca yaşlarında övladla müjdələdi. «Məryəm» surəsinin 7-ci ayəsində buyurulur: «Ey Zəkəriyya, sənə bir oğulla müjdə veririk ki, onun adı Yəhyadır. Biz bu adı əvvəllər heç kəsə verməmişik». Uyğun surənin 12-ci ayəsi Yəhyanın kimliyini bəyan edir: «Ey Yəhya, kitabdan bərk yapış! Biz, uşaq ikən ona hikmət verdik».
Yəhya peyğəmbərin ölümü də təvəllüdü kimi qeyri-adi oldu. Məsihi və müsəlman tarixçiləri bu şəhadəti belə təsvir edir: Yəhyanın yaşadığı dövrdə Fələstin padşahı nəfsinə uymuş zalım bir şəxs idi. O, öz qardaşı qızının gözəlliyinə vurulub, bu qızla evlənmək qərarına gəlmişdi. Əmisi kimi şeytana uymuş qız da, bu izdivaca çalışırdı. Bu xəbər Yəhya peyğəmbərə çatdı..


Islamda Dikdaban ayaqqabı geyinmək günahdır?


Cavab: Burada əsas məsələ bu deyil. Çünki dikdaban ayaqqabı geyinən təkcə qadınlar deyil. Artıq bəzi kişilər də belə geyinirlər. Bəzi adamlar deyirlər ki, Muhəmməd peyğəmbərin (s. a. v.) dövründə bəzi qadınlar ayaqlarına xalxal geyinirdilər ki, səs çıxartsın və öz varlıqlarını uzaqdan kişilərə hiss etdirsinlər. Əslində isə məsələ xalxal məsələsi deyil. Bu məsələ yeriyiş tərzi ilə əlaqədardır. Burada söhbət kişilərin şəhvani hislərini oyandıran, onları iştahlandıran yeriyişdən gedir. Təəssüf ki, bəzi qadınlar diqqəti cəlb etmək və öz bədənlərini nümayiş etdirmək üçün bu cür yeriyirlər. Allah Quranın İsra surəsinin 37-ci və Loğman surəsinin 18-ci ayələrində belə buyurur: \"Yer üzündə elə ərköyün-ərköyün yerimə!”...


Zikir nədir?


Zikr nədir? Zikr Allahı xatırlamaq, qəlbnən xatırlamaq, Allahı tərifləmək məs; \"Ey Rəbbim sənsən pak sənsən Müqqədəs.\" \"Səndən başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur.\"
Allahı xatırlamaq isə Məs; Namaz qılırıq, Namazın saatını güdürük nə vaxt olacağına baxırıq Allahı xatırlayırıq. Quran oxuyuruq Allahı xatırlayırıq. Allahın öz adlarıynan çağır. Ən böyük zikr isə \"La illahə illəllah\", demekdi. Mənasını düşünərək.
Mənası; \"Allah təkdir və ondan başqa ilah yoxdur.\" Bu söz Allahın çox xoşuna gedir. Allah özünə Şərik qoşanları sevməz. Oturduğunuz yerdə \"Sübhanallah,\" \"Əllhamdulillah,\" \"Əllahu Əkbər\" \"Inşəllah\" və \"La illahə illəllah\" Deyərək təsbeh çəkin. Və yaxud da özünüz üçün deyin. Bu da böyük savablardandır. Dua edərkən həm zikr çekin həm də salavat. Onda dualarınız daha tez qəbul olunar. Hər an Allahı xatırlıyın və zikr edin. Ona içindən gələcəyi qədər gözəl sözlər deyin...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter