Salman Rüşdünün Quranı ŞEytani ayətlər hesab etdiyinə görə şiə alimlərinin fərqli hökmlərini necə başa düşmək olar?!


K.Hitçens “Tanrı böyük deyildir” kita­bın­da yazır: “Babası müqəddəs Qum şəhərində ayətullah və müfti olan Seyid Hüseyn Xomeynini öz şəxsi evimdə qonaq edərkən ona mənə aid olan bir Quran surətini təqdim etdim. O, kitabı öpdü, uzun-uzadı barəsində s


Qurana görə İslam dini oxumamış bir şəxsə nazil olmuşdur bunu nöqsan hesab etməmək qəbul olunandırmı?!


Hitçens: “Bu din, Allahın oxumaq əmrini cahil bir şəxsə verməsini həqiqət hesab etməyən milyonlarla insan kimi, mənə də yaddır”.

                CAVAB:   Bu iradda həzrət Peyğəmbərə (s) nazil olan ilk Quran ayəsi


İslamda kişilərin sünnət edilməsi cinsiyyət orqanına əzab verməkdən ibarət deyilmi?!


K.Hitçens yazır: “İslamda kişilərin sünnət edilməsi cinsiyyət orqanına əzab verməkdən ibarətdir. Sünnətin əsl ma­hiy­yəti cinsiyyət orqanına əzab verməkdir. Müdafiəsiz körpələrin gələ­cək cinsi həyatını məhv etmək üçün uşaqları əlil edirlər”.


Bizim sadəcə özünü vəhy qoruyucusu hesab edənlərə inanmamaqda haqqımız varmı?


Növbəti iradlardan biri budur: “Bizim sadəcə özünü vəhy qoruyucusu hesab edənlərə inanmamaqda haqqımız var. Bizim onları özlərini aldatdıqlarını və başqalarını aldatmağa çalışdıqlarını deməyə haqqımız var. Şübhə və maraq yolunu seçmək, şübhəsiz, çox f


“İslam rəsmi olaraq intiharı qadağan edir. Amma cəsa¬rətli şəhidlərlə nə edəcəyini bilmir: qınamalı, yoxsa nümunə kimi göstər¬məlidir?!”


“Tanrı böyük deyildir” kitabının başqa bir yerində belə yazılır: “İslam rəsmi olaraq intiharı qadağan edir. Amma cəsa­rətli şəhidlərlə nə edəcəyini bilmir: qınamalı, yoxsa nümunə kimi göstər­məlidir?”

        CAVAB:  Hi


Hitçens: “Muhəmməd deyirdi: “Elmin dalınca Çinə belə gedin!” ən böyük sivilizasiyanın onun şüurunun ən uzaq nöqtəsində olduğunu qəbul edirdi?!


Hitçens: “Muhəmməd deyirdi: “Elmin dalınca Çinə belə gedin!” O, bunu deyərkən, özü də bilmədən, ən böyük sivilizasiyanın onun şüurunun ən uzaq nöqtəsində olduğunu qəbul edirdi”.

CAVAB: Hitçens iddia edir ki, həzrət Peyğəmbər (s) öz


Etika və əxlaqın Allaha imanla əlaqəsi yoxdur və buna əsaslana bilməz!


           CAVAB: Demək istəyirlər ki, əxlaqın Allaha imanla heç bir rabitəsi yoxdur, insanın Allaha iman gətirib-gətirmə­məsinin əxlaqa heç bir dəxaləti yoxdur və bunsuz da əxlaqlı ola bilər. Biz, “mənəviyyatlı həyat din olmadan da mümkünd&


Dini komadan çıxan insanlar tibbə, elmə, hüquqa, siyasətə, sənətə böyük töhfələr verdilər!


K.Hitçens yazır: “Dini komadan çıxan insanlar tibbə, elmə, hüquqa, siyasətə, sənətə böyük töhfələr verdilər. Məsələn: Karl Marks, Freyd, Enşteyn və s.”

              CAVAB: Hi


Tərcümə olunmuş heç bir Quran əsl deyil?!


K.Hitçens “Tanrı böyük deyil” kitabında yazır: “Tərcümə olunmuş heç bir Quran əsl deyil. Əsl Quran öz unikal simfoniyası ilə kişi və qadınları göz yaşına boğur. Hər tərcümə yalnız Qu­randakı sözlərin mənası haqqında ümumi fikir söyləmək c


Allah-taala Quranın hansı ayəsində bu donuz əti yeməyi qadağan etmişdir?!


“Tanrı böyük deyildir” kitabında yazılıb: “Allah nə üçün dönuz ətinə nifrət edir? İndi gəl maraq içində qal ki, niyə Allah bu cür müxtəlif məxluqlar yaratmış, sonra da yaratdıq­larının içində ən ağıllısına, yəni insana, əbədi cəzanın qorxu


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter