Hava niyə isti və soyuq olur? – İmam Sadiqin (ə) mübarək izahı


... Əgər kimsə desə ki, havanın belə tədrici olması günəş seyrinin tədrici olmasına görədir və ya günəşin yerə yaxınlaşması və uzaqlaşmasına görədir – gərək o şəxsdən soruşaq: “Bəs niyə günəşin və Yer kürəsinin hərəkəti, fasilənin yaxın və uzaq olması belə xəlq olmuşdur? Əgər tədrici olmasının səbəbini günəşin qərbə və şərqə nur saçmasında görərsə, gərək bunun da səbəbini soruşaq. Hər nə desə, yenə də bu sual meydana gələr ki, axı niyə belədir? Nəhayət varlıq aləminin hədəfli və tədbirli olmasına gəlib çatarıq. Əgər hərarət olmasaydı, meyvələr bərk və acı olardı. Yumşalmaz və yetişməzdi ki, yeyilə bilinəsi olsun. Əgər soyuq olmasaydı, əkinlər belə cücərməzdilər, insanların ruzisini verməzdilər. Məgər görmürsənmi ki, soyuq və isti bu qədər faydası ilə bədəni yenə də ağrıdır? Bu məsələdə təfəkkür edənlər üçün ibrətlər vardır”.


Dörd fəslin faydası və hikməti nədir? – İmam Sadiqin (ə) mübarək izahı


İmam Sadiq (ə) yaxın səhabəsi olan Mufəzzələ yerin və göyün bəzi sirlərini açıqlamışdır ki, biz də onlarla tanış olaq. “Günəşin qalxması və düşməsi və ilin dörd zamanı barəsində təfəkkür et. Qış fəslində hərarət ağacların daxilinə qayıdar və ondan meyvə meydana gələr. Hava dəyişkən olar. Havanın belə dəyişkən olmasından bulud və yağış bir-birinə çatar. Heyvanların bədəni güclənər. Baharda isə həmin hərarət (ki, ağacda və bitkilərdə gizlənmişdi) hərəkət edər. Qışda əmələ gələn maddələr doğulub üzə çıxar. Bitkilər cücərər, ağaclar qönçələyər. Heyvanlar nəsillərini artırmaq üçün həyəcana düşərlər...


Ağvalideynlik edən varlı oğula dəhşətli cəza – Həzrət Əlinin (ə) nəqli?!


Həzrət Əli (ə) nəql edir: “Ağlayan qoca kişi oğlunun əlindən tutub Mədinəyə Peyğəmbərin (s) xidmətinə gəlir. Həzrətə (s) deyir: “Ey Allahın Rəsulu! Bu, mənim oğlumdur ki, kiçikliyindən onu yedizdirmişəm, izzət və ehtiramla böyütmüşəm. Bütün istəklərini yerinə yetirmişəm... İndi isə qocalmışam mənə heç bir maddi yardım etmir”. Hz Peyğəmbər (s) buyurur: “Nə deyirsən?”. Cavan: “Mənim xərclərimi ödəmək və ailəmi saxlamaqdan artıq pulum yoxdur?! Həzrət (s) üzünü qocaya çevirib buyurur: “Sən nə deyirsən?”. Qoca: “Yalan deyir. Buğda, arpa, xurma, kişmiş anbarları, qızıl və gümüşlə dolu pulları vardır”. Cavan evinə qayıdan zaman görür ki, qonşuları anbarlarının yanında toplaşıb, kif iyindən əziyyət çəkdiklərini söyləyirlər. Cavan çırağı götürüb anbarlara daxil olur və görür ki, hər bir şeyi kiflənmiş və məhv olmuşdur...


İslam maarifində Dünyada rahat yaşamaq üçün hansı 5 tövsiyə vardır?


Bu dünya fanidir və bir gün gələcəkdir ki, əbədi dünyaya köç edəcəyik. Ona görə də bu həqiqəti qəbul etməli və necə daha rahat yaşaya biləcəyimizin yollarını axtarmalıyıq. Həyatda rahat yaşamaq üçün yaxşı olar ki:
1. Özümüzü bir qonaq hesab edək! Hz Peyğəmbər (s) buyurur: “Həqiqətən insanlar dünyada qonaqdırlar. O şey ki, əllərindədir – əmanətdir.
2. Özünüzü qərib və yoldan keçən hesab edin. Hz Peyğəmbər (s): “Dünyada elə ol ki, sanki qəribsən və yoldan keçənsən. Özünü qəbir əhlinin zümrəsindən qərar ver!”.
3. Bu dünyadan ürəyini qopart. İmam Əli (ə) buyurur: “Ürəklərinizi, bu dünyadan bədənləriniz ondan xaric olmazdan əvvəl xaric edin”.
4. Dünyanı xoş bir yuxu bilmək.İmam Sadiq (ə): “Dünyanı bir mal qərar ver ki, yuxuda əldə etmisən. Çünki ayılan zaman ondan heç nəyi tapmayacaqsan”...


Allahın rəhməti hər kəsə şamildir ayəsini necə anlayaq?


Cavab: Mətləbə aydınlıq gətirmək üçün Quranın özünə müraciət edək. Əraf surəsinin 156-cı ayəsində buyrulur:“(Allah) buyurdu: \'İstədiyimi əzabıma düçar edərəm. Mərhəmətim hər şeyi ehtiva etmişdi. Onu Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərə, zəkat verənlərə, ayələrimizə iman gətirənlərə yazacağam!”Şeyx Təbərisi “Məcməul-bəyan” təfsirində yazır: “\'İstədiyimi əzabıma düçar edərəm” ayəsində məqsəd Allaha üsyan edənlər və bu ilahi əzaba layiq olanlardır. Bu da onların öz məşiyyət və iradəsi ilə olur. Çünki Allah Təala ayədə bu üsyanı onların öz iradəsinə bağlayıb. Ağıl da (Qurana əsasən) onlar üçün bağışlanılmağın mümkünlüyünü qəbul edir...


Hz Xızrın (ə) Hz Musaya (ə) son tövsiyələri nə haqda olmuşdur?


İmam Sadiqdən (ə) buyurdu: “Hz. Xızırın Musa (ə) peyğəmbərə sonuncu sifarişi bu oldu ki:
1)Günahına görə heç kəsin abrını aparma!
2) Bil ki, Allah yanında ən sevimli iş bunlardır: Nemət əldə etdikdə orta həddi qorumaq, Qudrət əldə etdikdə bağışlayan olmaq, Allah bəndələri ilə keçinmək. Bu dünyada bəndələrlə keçinməyəni, qiyamətdə Allah da keçirməz (bağışlamaz).
3) Bil ki, hikmətin əvvəli Allah qorxusudir!” Şeyx Səduq. Xisal 1/111)


Imam Əlinin (ə) misilsiz kəlamında dostlarnı ən xeyirli kimdir?


İmam Əli (ə) məhz belə isanlara dostluğ etməyi tövsiə edir:
1-\"Dostların ən xeyirlisi nəsihətə qulaq asan, bu nəsihəti az çəkişdirəndir\" (Ğurərul-hikəm 4978)
2-\"Dostların ən xeyirlisi səni sübhan olan Allahın itaətində danlayandır (zəiflik göstərdiyində, nəin ki eyib və nöqsan tutan)\"(Ğurərul-hikəm-4986)
3-\"Dostların ən xeyirlisi o kəsdir ki, ondan ayrıldıqda sənin üçün darıxsın.\" (Ğurərul-hikəm-5018)
4-\"Dostların ən xeyirlisi odur ki, səni dürüslüyə öz dürüstlüyü ilə, yaxşı əməllərə öz yaxşı əməlləri ilə sövq etsin.\" (Ğurərul-hikəm- 5022)...


Allahla bağlı insanları düşündürən 2 ən mühüm suala gözəl cavab?!


Uzun illərdən bir çox şəxslərdən və alimlərdən verdiyi suala istədiyi cavabı almayan ateist bu dəfə həmin sualları daha bir alimə ünvanlayır. Həmin sualı və cavabı İslaminSesi sizə təqdim edir.
Ateist: \"Mənim sualım medalın iki üzü kimidir. Bir üzü belədir: Allah bütün kainatı yaratdı və Quranda da bundan bəhs olunar. Dağları yaratmağından və hey imtahanlardan bəhs edər. Mənim sualım belədir: Allah Adəm və Həvvanı yaratmazdan öncə bütün gələcəyi bilirdi və bilirdi ki, insan onun ümidlərini puç edəcək. İnsanların cəhənnəmə gedəcəyini və orada işgəncə görəcəklərini bilirdi. Qısaca, bütün kainatı yaratmazdan öncə nəticələri aydın idi. Cənnətə gedənlər heç, amma cəhənnəmə gedənlərə mane ola bilərdi. Təbii ki, yaratmazdan öncə bunu da bilər. Amma etmədi və öz məntiqi ilə yaratmağa davam etdi. Niyə Allah belə olacağını bilə-bilə onları yaratmağa davam etdi?...


Hər kim bu surəni oxuyarsa, 70 min mələk onun üçün istiğfar edər?


Hər kim bu surəni oxuyarsa, 70 min mələk onun üçün istiğfar edər?Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim “Duxan” surəsini cümə gününün gecəsi və gündüzü oxuyarsa, Allah behiştdə onun üçün evlər tikər”.
Həzrət (s) başqa yerdə buyurur: “Hər kim “Duxan” surəsini gecə oxuyar, səhəri elə edər ki, 70 min mələk onun üçün istiğfar edər”.
İmam Baqir (ə) buyurur: “Hər kim “Duxan” surəsini vacib və nafilə namazlarında oxuyarsa, Allah onu o kəslərin zümrəsindən məbus edər ki, Qiyamət günü təhlükəsiz halda gəzərlər. Ərşinin kölgəsində qərar verər, hesabı ona asan edər və əməl dəftərini sağ əlinə verər”.


Ölüyə Quranın \'\'Yasin\'\' surəsini oxumaq olarmı? Şübhəyə cavab


Ölüyə Quranın ''Yasin'' surəsini oxumaq olarmı? Şübhəyə cavab Biz bu suala yenə məşhur əhli-sünnə alimlərinin topladığı hədislərlə cavab verəcəyik. Məhəmməd Həqqi həzrətləri \'\'Sirlər Xəzinəsi\'\' kitabında (\'\'Hazinətül-Esrar\'\' tərcüməsi Türk dilində səh.578) Tirmiz Mekat ibn Yaşardan nəql edir ki, (1038-ci hədis)
-Peyğəmbər(s) buyurub: \'\'Yasin\'\' surəsi Quranın qəlbidir. Axirət yurdunu diləyərək bunu oxuyan insan mütləq bağışlanar. O halda bu surəni ölüləriniz üzərində də oxuyun.\'\' \'\'İslami həqiqətlər\'\' kitabında Əhməd Salman (360-cı səhifə, türk dilində)
-Buxari ibni Ömərdən, Təbəri Əbu Hüreyradan nəql edir ki, (1040-cı hədis) Peyğəmbər(s) buyurub: \'\'Gecə sırf Allah rizası üçün \'\'Yasin\'\' surəsini oxuyan kimsənin günahları bağışlanar. O halda bu surəni ölülərinizə də oxuyun.\"


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter