Səkkizinci İmam Əli ibn Musadan (ə) nəsihət dolu səkkiz hədis!


1.İmam Rza (ə) buyurmuşdur: \"Mömin üç xislətə sahib olmayınca mömin ola bilməz: 1. Rəbbinin bir adətinə sahib olsun; 2. Peyğəmbərinin (s) bir adətinə sahib olsun; 3. İmamının bir adətinə sahib olsun. Amma Rəbbinin adəti sirri qorumaq və faş etməmək, Peyğəmbərin adəti insanlarla gözəl və mülayim davranmaq, İmamın adəti isə yoxsulluq və çətinlik zamanı səbirli olmaqdır.”(\"Tuhəful-uqul”, səh.442.)
2.İmam Rza (ə) buyurmuşdur: \"Allah-Taalanın dərgahında vacib əməllərdən sonra möminin qəlbini sevindirməkdən dəyərli əməl yoxdur.”(\"Əl-fiqhul-mənsub iləl-İmamir-Riza (ə)”, səh.339.)
3.İmam Rza (ə buyurmuşdur:\"Yaxşılıq edən məxluqa təşəkkür etməyən böyük Allaha da şükür etməz.”(\"Mizаnul-hikmәt”, 5-ci cild, sәh.153.)...


Allah-Taala (c.c) qüdsi hədisdə Həqiqi bəndəni hansı xüsusiyyətləri ilə tanıtdırır?!


Merac görüşünün hədisində gəlmişdir! Allah-Taala (c.c) Hz Peyəmbər (s) buyurdu: \"Ey Əhməd! Aya bilirsənmi necə həqiqi bəndə olmaq olar?!
Hz Peyğəmbər (s) cavab verərək dedi: Bilmirəm! Uca və Əzəmətli Allah (c.c) buyurdu: Hər kimdə 7 sifət toplanarsa o həqiqi bəndə və abid olar:
1-Təqvası (daxili çəkinmə qüvvəsi) ki, onu günah və çirkinliklərdən çəkindirə!
2-Sakit dura bilməsi ki, onu aid olmayan işlərə qoşulmadan çəkindirə!
3-Qorxu ki, onun göz yaşını və əməllərinin az olmasına qəm edə!
4-Həyası ki, gizlində və tək olanda Məndən qorxmasına və günaha bulaşmaqdan çəkindirə!...


İmam Hadi (ə) Zalim Abbasi xlifəsi Mütəvəkkilə hansı üç məsələni xatırlatdı?!


10-cu İmam Əli ən-Nəqi əleyhissalam bir gün Abbasi xəlifəsi Mütəvəkkilə belə buyurdu:
\"Kinli olduğun (və nifrət etdiyin) adamdan saflıq (səmimiyyət) gözləmə, Aldatdığın (xəyanət etdiyin) adamdan vəfa və dürüstlük gözləmə, Bədgümanlıq etdiyin (və barəsində pis fikirdə olduğun) adamdan xeyirxahlıq gözləmə. Bil ki, sənin qəlbin (fikir və düşüncələrin) başqaları barədə necədirsə, başqalarının da qəlbləri (fikir və düşüncələri) sənin barəndə elə o cürdür.\" Biharul ənvar 75-ci cild 370-ci səhifə
Tarix kitablarının yazdıqlarına əsasən Abbasi xəlifəsi Mütəvəkkil çox bic, riyakar və hiyləgər idi. İnsanlarla üz-üzə gələrkən yalandan üzlərinə gülər və özünü həmin adamı sevən kimi göstərərdi. Ondan uzaqlaşandan sonra isə həmin adamın əleyhinə min kələk qurardı. Mütəvəkkil günlərin birində İmam Əliyyən Nəqi əleyhissalam ilə qarşılaşdı və İmamdan (ə) nəsihət və moizə istədi. İmam Əliyyən Nəqi əleyhissalam da yuxarıdakı hikmətli kəlamları Mütəvəkkilə eşitdirdi...


Quran oxuyarkən hansı beş mühüm tövsiyəyə əməl etmək tapşırılır?!


Qurani-kərim möminlərə Quran oxumaq ilə əlaqədar beş mühüm tapşırıq verir.
1- Təmizlik və paklıq Qurani-kərim Vaqiə surəsinin 79-cu ayəsində buyurur: لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ “Ona (qurana) yalnız pak olanlar toxuna bilər.”
Paklıq iki növdür, zahiri və batini. Zahiri paklıq budur ki, insan boynunda qüsl qolduğu halda Qurana toxuna bilməz. Həmçinin dəstəmazsız halda Quranın yazılarına toxunmaq və al vurmaq olmaz. Batini paklıqdan isə məqsəd budur ki, fikri (əqidəsi) və qəlbi (əxlaqı) pak və saf olmayan insan Quranın batininə toxuna bilməz, Quranı düzügn dərk edə bilməz, Quranın batininə və sirrinə vaqif ola bilməz. Quranın batini, dərinliyi, sirri və incəlikləri ilə ünsiyyətdə olanlar yalnız fikri (əqidəsi) və qəlbi (əxlaqı) pak və saf olan insanlardırlar.
2- Allaha sığınmaq== Qurani-kərim Nəhl surəsinin 98-ci ayəsində buyurur: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ “Quran oxuduğun zaman (itaətsizliyə görə Allah dərgahından) qovulmuş şeytandan Allaha sığın.”...


İslamda dünya işlərində qəmlənmək olmaz amma dünyada Bəyənilən qəmlər də var – 10 nümunə


Qəm və qüssə biz insanlar arasında çox vaxt bəyənilməyən və həyatı daha ağır edən əməllərdəndir. Bəzən bu qəm elə həddə çatır ki, insanı işdən və həyatdan ləzzət almaqdan saxlayar. Bu ifrat qəm adətən dünyaya aid olan mövzulara görə baş verər. Dinimizin nəzərinə görə bəyənilən qəmlər də vardır ki, onlarla tanış olaq:
1. Axirət ehtiyatının az olması qəmi. İmam Sadiq (ə) bir kişini görür ki, oğlunu əldən verdiyi üçün çox taqətsizlik edir. Ona buyurur: “Ey qəm görmüş insan! Kiçik müsibətlərə görə taqətsizlik edirsən. Böyük müsibətdən qəflətdəsən. Əgər oğlunun getdiyi yola hazır olsaydın, heç bir zaman onun üçün bu qədər taqətsizlik etməzdin. Sənin bu səfər üçün hazır olmamağının müsibəti, övladını əldən verməyin müsibətindən daha böyükdür”.
2. Təkamül edə bilməməyin qəmi. İmam Əli (ə) buyurur: “Hər kimin hümməti böyük olar, qəmi uzun olar”...


Həzrət Adəmin (ə) üstün olmasını bəyan edən ayənin verdiyi 6 dərs


Quran buyurur: “Və o zaman(ı) ki, mələklərə «Adəmə səcdə edin» dedik. Beləliklə, İblisdən başqa onların hamısı səcdə etdi. O, «palçıqdan yaratdığın bir kəsə səcdə edim?!» dedi. (Sonra) dedi: «Mənə de (görüm): Məndən üstün və şərafətli etdiyin bu kəs? And olsun ki, əgər mənə Qiyamət gününədək möhlət versən, onun az bir qismi istisna olmaqla, bütün övladlarına cilov vuracağam»”. (“İsra” 61-62).
Quranın bir çox ayələrində bu hadisəyə işarə edilmişdir. Belə ki, mələklər Adəmin (ə) üstünlüyünü qəbul edib, Allahın əmri ilə səcdə etmişdilər, ancaq İblis (lən) boyun qaçırtmışdır. Səcdə etməməyinin səbəbini isə Adəmin gildən, özünün isə atəşdən xəlq olduğunda görür.
Bu ayələrdən bir neçə dəyərli nəticələr çıxartmaq olar. O cümlədən: 1. İrqçilik İblisin qovulmasına və lənətlənməsinə səbəb olur. 2. İblis özü daxilində qəbul edir ki, Allah ondan üstün varlıq xəlq etmişdir. Ancaq təkəbbürü üzündən bunu dildə deyə bilmir...


“Bismillah”ı niyə demək lazımdır? İmam Əlinin (ə) hədisi


Abdullah ibni Yəhya, Əmirəl-möminin (ə) yanındakı kürsüdə əyləşir. “Bismillah” deməmiş sözünə başlayır. Bu zaman stuldan yerə yıxılır və başı yarılır. Qan axmağa başlayır.
İmam Əli (ə) buyurur: “Bilirsənmi ki, Peyğəmbər (s) mənə Allah Təala tərəfindən olan belə bir hədis demişdir: “O iş ki, Allahın adı orada zikr olunmaz – əbtərdir, yəni aqibəti xeyirli deyildir”. Abdullah deyir: “Ata və anam sənə fəda olsun, bir daha \"Bismillah\"ı tərk etməyəcəyəm”. Həzrət (ə) buyurur: “Bu zaman bəhrə apararsan”.
Abdullah deyir: “Ya Əmirəl-möminin! “Bismilləhir-Rahmənir-Rahim”in təfsiri nədir?”.Həzrət (ə) buyurur: “Bəndə Quran oxuyan zaman və ya hansısa iş görmək istəyən zaman bu adı deyərsə, yəni o deməkdir ki, bu adın bərəkətinə görə həmin işi yerinə yetirir....


Cənab Salmanın ölən zaman hansı 3 tövsiyəni etmişdir?!


Salman Peyğəmbərin (s) ən yaxın səhabələrindən olmuşdur və imanı, təqvası, iffəti və başqa fəzilətləri başqa səhabələrin dilində əzbər idi. Peyğəmbər (s) onu çox sevərdi. O da Peyğəmbəri (s) hər bir şeydən üstün tutardı və onun əmrlərini sorğu-sualsız yerinə yetirərdi.Nəql olunur ki, Salman can verən zaman müsəlmanlara üç tövsiyə vermişdir:
Üç yerdə Allahı yada salın: 1. Nə zaman bir işdə qərar vermək istəsəniz. 2. Nə zaman bir məsələdə hökm vermək istəsəniz. 3. Nə zaman bir şeyi bölmək istəyərkən”. (Beytutə)
Çirkin sözlər və söyüş insana birinci hansı pislikləri gətirər?!


Çirkin sözlər çirkin insanları cəzb edər! Söyüş söymək və dilə pis söz gətirmək – rəzil sifətlərdəndir ki, möminin şəninə yaraşmır və onun məqamını aşağı salır.
Və əgər hansısa cahil pis sözü Məsumların (ə) ünvanına söyləyirsə, bu, artıq ağır cinayətdir, küfrdür. Dinizmiz buyurur ki, Məsumların (ə) ünvanına layiq olmayan sözü demək – Allaha pis söz deməyə bərabər edilir. Hər kim Allaha pis söz deyər – şirk edər, hər kim Peyğəmbərə (s) pis söz deyər – Allaha küfr edər. Bu səbəbdəndir ki, Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim Əlini (ə) söyər – məni söymüş olar. Hər kim məni söyər – Allahı söymüş olar”.
Dinimiz ölülərə belə pis söz deməyi qadağan edir. Belə ki, Peyğəmbərimiz (s) buyurur: “Ölülərinizə söyməyin. Çünki onlar qabaqcadan göndərdiklərinə çatıblar. Əgər mömindirsə, dirilər kimi ona söyüş söymək caiz deyildir...


ŞÜBHƏ-17: Tarix boyu heç vaxt dünyəvi tufan olmamışdır. Nuhun tufanı deyə bir şey olmadığı elmi sübutdur.


Tarix boyu heç vaxt dünyəvi tufan olmamışdır. Nuhun tufanı deyə bir şey olmadığı elmi sübutdur. Deməli Quranda səhv var və Quranı insan yazmışdır.
Cavab: Quranda 25-Furqan s. 37-ci ayədə Nuh peyğəmbərin qövmünün həlak edildiyi bildirilir. Sadəcə Hz. Nuh qövmünün həlak edilməsi üçün bütün dünyanı tufan basması və başqa ərazilərdəki adamların səbəbsiz yerə ölməsi, Allahın ədalətsiz olacağını (peyğəmbər göndərmədən həlak etdiyinə görə) göstərəcəyi üçün, Hz. Nuhun tufanının dünyəvi ola biləcəyi məntiqsizdir. İslam alimləridə Hz. Nuh tufanının regional olduğunu bildirmişlərdir....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter