Ayətullah Seyyid Əli Sistani ərbəin ziyarətçilərinə hansı tövsiyələri edir?!


Alkawthartv agentliyi Ayətullah Seyyid Sistaninin dəftərxanasına bəzi suallar ünvanlayıb və İmam hüseyn (ə) zəvvarlarına dəyərli tövsiyələr verməsini istəyib. Ayətullah Seyyid Sistani (Allah ömrün uzun eləsin) bir neçə mühüm tətləbə işarə edərək cavab verib: Bismilləhir-Rəhmanir-Rəhim. Həmd olsun aləmlərin rəbbinə. Allahın salamı Rəsulina və pak Ailəsinə olsun.
1. Möminlər gərək diqqət etsinlər ki, Mütəal Allah onlara bu ziyarəti lütf və inayət eliyib.
2. Əhli-Beytin (ə) əmr və göstərişlərinə əməl etmək onlarla yoldaşlıq meyarıdır.
3. Namaz ən üstün ibadətdir. Allaha and verirəm! (3 dəfə) namaza diqqətli olun. Namaz dinin dirəyi, möminin meracıdır. Əhli-Beytdən (ə) hədis var: Namazı sındırana bizim şəfaətimiz nəsib olmaz!...


Əhli-Beytin (ə) hikmətli kəlamlarında elmə necə dəyər verilir?


...İstər əqli və etiqadı olsun, istərsə də təcrübi elimlər, insanın bütün doğru bildikləri onun elmi hesab olunur.
Elm, Peyğəmbər (s) və Əhli-beyt (ə) kəlamlarında bu cür dəyərləndirilir: Peyğəmbər (s): Elm öyrənmək bütün müsəlmanlara vacibdir. Elm İslamın həyatıdır (ruhudur)
İmam Əli (ə) buyurub: Elm həyatdır. Elm, iki həyatdan biridir. Hər kəsin qiyməti onun elmi ilədir. Elm ucaldar, onun tərki isə kiçildər.
Həyat elmlədir. Elm insanı dirildər, cəhaləti öldürər, əqli işıqlandırar. Elm qəlblərə dirilik, gözlərə nur, bədənlərə qüvvət verər. Elmi diri tutan ölməz.
Elm əldə edin, o da sizə həyat bəxş etsin... İslam dini Allahın sonuncu, kamil dini olaraq daim elmə, tərəqqiyə yüksək qiymət vermiş, hətta onu insanlara vacib və zəruri bilmişdir./


Pak cənazəsi ətrafı xoş ətirə bürüyən qara dərili Kərbəla şəhidi – Cəun ibn Huva!


... Cəun Fəzl ibni Abbas ibni Əbdül-Mütəllibin nökəri idi. İmam Əli (ə) onu alıb, Əbuzəri Qəffariyə bağışlamışdı. Əbuzər üçüncü xəlifə tərəfindən Rəbəzəyə sürgün olunanda Cəun da onunla birgə idi. Əbuzər dünyasını dəyişdikdən sonra o, İmam Əlinin (ə) yanına qayıdır və ömrünün sonuna kimi Əhli-Beytdən (ə) ayrılmır. Cəun silah düzəltməkdə məharətli idi. Aşura gününün axşamında o silahları hazırlayırdı. Aşura günü o da Kərbəlada İmam Hüseynlə (ə) birgə şəhid olur. Deyilir ki, Cəun Aşura günündə döyüşə yollananda İmam əvvəl ona icazə vermədi. Lakin o İmama (ə) dedi: “Allaha and olsun istəyirəm mənim qanın sənin qanınla qarışsın”Cəun şəhid olanda İmam Hüseyn (ə) onun başı üstünə gəldi. İmam onun cansız cəsədinə baxıb dedi: “İlahi onun üzünü ağ elə! Onun bədənini ətirli elə! Onu yaxşılarla məhşur et!” Rəvayətlərə görə onun cəsədi on gündən sonra tapılanda ondan cəsəd xarab olmamışdı, əksinə şəhidin mübarək bədənindən qeyri adi, valehedici ətir iyi gəlirdi...


İnsanda hansı mənfi əxlaqdır hətta qardaşı öldürməyə gətirib çıxara bilər?!


“Nəfsi onu qardaşını qətlə yetirməyə vadar etdi və o da nəfsinə tabe olaraq onu öldürdü və ziyana uğrayanlardan oldu” (Maidə-30)
Təfsirçilər bu qətlin səbəbinin həsəd və paxıllığ olduğunu qeyd edirlər. Qurani kərim bu mətləbə işarə edərək Qabilin paxıllığ etdiyini və qardaşına həsəd etdiyi üçün öldürdüyünü bildirir: “Onlara Adəmin iki oğlunun gerçək əhvalatını oxu. O zaman ikisi də qurban vermiş, onların birindən qəbul edilmiş, digərindən isə qəbul edilməmişdi. (Qurbanı qəbul olmayan oğlu öz qardaşına) demişdi: “Səni hökmən öldürəcə-yəm!” demişdi: “Allah ancaq müttəqilərdən (qurban) qəbul edər!” (Maidə-27)
... Lakin İmam Sadiqdən (ə) nəql olunan hədisdə Adəmin (ə) oğlanlarından birini özündən sonra “vəsi” (varis, başçı) təyin etmək üçün qurban gətirsinlər. Kimin qurbanını od yandıracaqdısa, onun qurbanı qəbul olacaqdı. Habilin qurbanı qəbul olur və bu da qabilin həsəd və paxıllığına səbəb olur. Daxili kin və həsədi onu qardaşını qətl etməyə vadar edir. (Təfsiri Əyyaşi):


Həzrəti İbrahim (ə) övladlarının haqqında hansı xeyir duanı etdi?!


Quran, İbrahim surəsinin 14-cü ayəsində Həzrət İbrahimin (ə) dilindən belə zikr edir: Rəbbic-əlni muqiməs-səlati və min zurriyyətii Ey Rəbbim! Məni də, nəslimdən olanları da namaz qılan et! Quran, bu ayədə bir neçə mühüm mətləbi önə çəkir ki, bunlara namazın əhəmiyyətini, övlad tərbiyyəsini, namazın insanın özündə və gələcək nəslində mühüm təsirə malik olmasını qeyd etmək olar. Ən əsası isə bütün bu nailiyyətlərdə insanın Rəbbinə möhtac olmasıdır. Bu səbəbdən ayənin davamında buyrulur: Rəbbənə təqəbbəl dua – Allahım duamızı qəbul et!


Din nədir sualına Allahın peyğəmbərindən (s) gözəl cavab nə oldu?!


... Qurani Kərim, yalnız imanını, etiqadını, səbrini birləşdirib özünü əxlaq və davranış mərhələsində təsdiq edən kəsləri Allahın rizasını qazanan və ziyandan xilas olmuşlardan hesab edir. Çünki imanın göstəricisi əməl və gözəl əxlaqdır. Saleh əməl və gözəl əxlaq iman əsasında olarsa, o zaman insan iman gətirən və dini yaşayan insan hesab olunur. Səhabələrdən biri, Peyğəmbərin (s) qarşısında dayanıb “din nədir?” deyə sual verir. Peyğəmbar (s) buyurur: \"Husnul-xulq! Həmin səhabə o Həzrətin sağ tərəfinə keçib həmin sualı bir daha verir: Din nədir ey Allahın rəsulu (s)? \"Husnul-xulq! Səhabə bir daha Həzrətin (s) sol tərəfinə keçib soruşur: Din nədir, ey Allahın peyğəmbəri (s)? -Husnul-xulq! Deyə peyğəmbər bir daha cavab verir. (Biharul-ənvar)


Qiyamət günü insanın əlləri şahidlik edəcək sözü necə başa düşülür?


... Quran bu məsələyə işarə edərək buyurur: “Haqqında məlumatın olmadığı bir işin dalınca olma! Çünki qulaq, göz və ürək – bunların hamısı (sahibinin əməlləri) barəsində sorğu-sual olunacaqdır”. (İsra-36)
Quran bu ayədə qulağı, göz və qəlbi nümunə çəkir. Digər ayələrdə də buna bənzər nümunələr gətirir, insanın bütün əzalarının danışaraq şəhadət verəcəyini zikr edir:
“Bu gün onların ağızlarına möhür vurarıq. Qazandıqları barəsində onların əlləri Bizimlə danışar, ayaqları da şəhadət verər”. (Yasin-65)
Quran bu kimi ayələrlə insanı həm təhdid edir, həm də onu agahlığa dəvət edir. Allahın əmrindən çıxan insan düşünməsin ki, şahidi yoxdur!


İmam Hüseyn (ə) səhabələrini fərqləndirən 6 xüsusiyyət hansılardır?


İmam Hüseynlə (ə) çiyin-çiyinə vuruşan səhabələrin sayı az olsa da, onların malik olduğu sifətlər hər kəsdə tapılmaz. Bu, elə sifətlərdir ki, onların adını tarixə həkk etmiş və başqa şəhidlərdən üstün etmişdir.
1. Ən yaxşı dost idilər. O zaman ki, Tasua gecəsi gəlib çatır, İmam (ə) əmr edir ki, çıraqları söndürsünlər və hər kim ki, bu döyüşdə iştirak etmək istəmir – çıxıb getsin. İşıqları yandıran zaman İmamın (ə) ancaq ən yaxın dostları yanında qalır. Ona görə də İmam (ə) buyurur: “Mən öz dostlarımdan daha yaxşı olanının sorağını almamışam”.
2. Yəqinlik qalasına qalxanlar. İmamın (ə) bu yaxın səhabələri kor-koranə deyil, məhz elm və agahlıq üzərindən İmama (ə) etiqad bəsləyir və onun ardınca gedirdilər. Çünki onlar yəqinlik dərəcəsinə çatmış insanlar idilər. Onlar öləcəklərini bilsələr də, bu yolda tərəddüd etmir və irəli gedirdilər...


Aşurada hamı şəhid oldusa, Kərbəla hadisəsini dünyaya kimlər bəyan etmişdir?


... Bu faciəni nəql edən simalar ilə tanış olaq:
1. İlk növbədə - İmam Səccad (ə) və Həzrət Zeynəb (s.ə). O zaman 4 yaşı olan İmam Baqir (ə) də bu hadisəni nəql edən Məsumlar (ə) sırasındadır.
2. Həmid ibni Müslim Əzədi. Bu şəxs Ubeydullah ibn Ziyad (lən) ordusunun hadisələrini yazan şəxs olmuşdur. Nəql edilir ki, bu şəxs İmam Səccadın (ə) qətl edilməsinin qarşısını alan insan olmuşdur. Ona görə də Muxtar Kufəni ələ keçirən zaman ona aman vermişdi.
3. Düşmən ordusunun cinayətkarları. Kərbəla hadisəsinin bir çox cinayətkarları Muxtarın qiyamından əvvəl etdikləri əməllər ilə fəxr edir və onu insanlara iftixarla nəql edirdilər. Muxtar bu insanların bir-bir sorağına gedib, onları qətl etmişdi.


Yüz min həsənəyə bərabər olan salavat necə deyilir?


İmam Baqir (ə) buyurur: “Hər kim cümə gününün əsr namazından sonra bu salavatı deyərsə, Allah Təala onun üçün yüz min həsənə yazar və onun yüz min günahını məhv edər. Yüz min hacətini yerinə yetirər və onu yüz min dərəcə yüksəldər.
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الْأَوْصِیَاءِالْمَرْضِیِّینَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِکَ وَ بَارِکْ عَلَیْهِمْبِأَفْضَلِ بَرَکَاتِکَ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِمْ وَ عَلَى أَرْوَاحِهِمْوَ أَجْسَادِهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ»
(“Allahım! Həzrət Muhəmmədə (s) və onun nəslinə salavat göndər! Onun bəyənilən canişinlərinə, ən üstün salavatları! Ən yaxşı bərəkətlərindən onlara əta et!


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter