Ayət namazını vaxtında qılmayanlar hansı niyyətə qılmalıdır?


Ayət namazı hadisə baş verdiyi vaxtda qılınmalıdır. Məsələn zəlzələ baş verdikdən sonar, yaxud günəş və ay tutulmağa başladığı andan açılan vaxta kimi. Bu zaman ayət namazı əda niyyəti ilə qılınır.
Sual: Əgər ayət namazı günəş, ay tutlması ilə, yaxud zəlzələ və digər səbələr vasitəsi ilə vacib ola, amma zamanında qılınmaya. Biz öhdəmizdə olan bu namazı hansı niyyətlə qılmalıyıq?
Cavab: Suala əsasən ayət namazı günəş və ay tutulması üçün qəza, zəlzələ üçün əda niyyəti ilə qılınacaq. /Xamenei, Sistani -
Qeyd edək ki, hadisə vaxtı şəri üzrü olan qadınlara bu namazın qəzası vacib deyil.


İnsan dünyada etdiyi bu əməllərin cəzasını çəkmədən heç vaxt ölməz?!


“ Allahın peyğəmbəri (s) belə buyurdu: Bir neçə günah əməl vardır ki, cəzası axirətə qalmadan nəticəsi bu dünyada öz sahibinə yetişər. Bunlar:
-Valideyni incitmək və onun üzünə aq olamq,
-İnsanlara qarşı zülm və sitəmkar olmaq,
-Nemətə və yaxşılığa küfür (nankorluq).”(Əmali Şeyx Mufid- 237)Günahlardan xilas olmaq üçün Hz Əli (ə) hansı tövsiyəni edir?


Həzrət Əli (ə) öz kəlamında insanın öz gücünü, enerjisini xeyrili işlərə sərf edib, günahlar müqabilində əzmlə dayanması üçün insanın öz “səyinə” nəzarəti vacib bilir və bu nəzarəti günahlar qarşısında sipr, qalxan adlandırır.

İmam (ə) buyurur: “Əgər sən nəfsini məşğul etməsən, o səni özü ilə məşğul edər.”

İnsan bütün güc və səyini xeyir işlərə sərf etməlidir. Əgər öz güc və enerjisini xeyrə işlətməsə, bu enerji xeyirsiz yerlərə sərf olar. Bu xeyirsiz, faydasız işlər onu Allahın rizasından məhrum edib, İlahi xeyir bərəkətdən nəsibsiz edər.

Özünü, nəfsini günah və faydasız işlərdən qorumağın ən yaxşı yolu faydalı və savab işlərlə məşğul olmaqdır.


Dini maariflərə görə hansı insanlarla görüşmək belə ibadət və savabdır?


... İbadət Allaha bəndəçilik mənasındadır. Niyyətində, qəlbində Allahın olmasıdır. İbadətdə Allahın rizası, xeyr bərəkəti vardır. Bir neçə şəxs vardır ki, Həzrət Peyğəmbər (s) onların üzünə baxmağı, ibadət, Allahın rizası, xeyir bərəkəti hesab etmişdir: 1- “Alimin üzünə baxmaq ibadətdir, 2-Ədalətli rəhbərin üzünə baxmaq ibadətdir, 3-Valideynlərin üzünə rəhmət və şəfqətlə baxmaq ibadətdir, 4Allah yolunda sevdiyi qardaşının (mömin) üzünə baxmaq ibadətdir”(Əmali Tusi 454) Bunlar insanlığın həyat əhəmiyyətli məsələləridir. Bir cəmiyyət və toplumda bunlar olmasa, hətta biri olmasa belə, həmin cəmiyyət davamlı olmaz, məhvə və fəsada məhkum olar...


İnsana günahın özündən daha pis təsir qoyan işlər nələrdir?


... Allah Rəsulu (s) günahın özündə də betər olan, insanı alçatdıqca alçaldan amillərə toxunaraq, bu amilləri belə sadalayıb: “Günahın daxilində 4 şey vardır ki, günahın özündən daha pisdir:
-Günahı kiçik bilmək,
-Əməli ilə iftixar etmək,
-Etiyi əməli ilə şad (xoşhal) olmaq,
-Bu işlərinə israrçı olmaq!” (Mustədrək 11/349)
İnsan, mənəviyyatının və iradəsinin gücü yetdiyi qədər günah və rəzil işlədən çəkinməlidir ki, insanlığını əldən verməsin. Buna gücü yetməssə ən azından etiyi pis işlərlə qürrələnib fəxr etməsin ki, Quranın buyurduğu kimi alçaqların alçağı səviyyəsinə (əsfələ safilinə) enməsin.


İmam Sadiq (ə) Zəhra (ə.s) adını necə mənalandırır?


... Xanım Fatimənin (s.ə) ən məşhur ləqəblərindən biri “Zəhra”dır. Araşdırmaçı mütəxəssislər bu ləqəbə çiçək, ulduz və bu kimi mənalr vermişlər. Lakim İmam Sadiq (ə) bu adı daha dolğun şəkildə belə mənalandırıb. Bir nəfərin bu barədəki sualına İmam (ə) belə cavab vedid:
“Xanım Fatimə (s.ə) ibadət üçün öz mehrabında durduqda onun nuru göy əhlinə işıq saçırdı. Necəki ulduzlar yeri və əhlini işıqlandırır.” (İləluş-şərae cid 1/181) İmamın (ə) verdiyi tərifə görə “Zəhra” ləqəbinin mənası yerə, göyə işıq saçan nur mənasındadır.


İnsanın ölümündən sonra belə savab qazandıran əməllər nələrdir?


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurub: “Yeddi şey vardır ki, insan ölüb dünyadan köçdükdən sonra belə onun üçün savab qazandırar, bu savab onun əməl dəftərinə yazılar:
-Bir su quyusu qaza,
-Ya məscid tikə,
-Ya Quran yaza, yaxud Quran qoyub gedə,
-Özündən sonra faydalı elmi biliklər qoya,
-Özündən sonra onun üçün bağışlanma diləyən əməli saleh övlad qoyub gedə...


Qurani-Kərimə iman gətirməkdə insanlar 4 dəstəyə bölünürlər?!


İmam Sadiq (ə) insanın bu cür, ümumi mənəvi vəziyyətini dörd halda cəmləyir və bu vəziyyəti Quranla birləşdirərək buyurur: “İnsanlar dörd qismdirlər:
1-İmanı olanlar, lakin Qurandan nəsibi olmayanlar. Bunlar dadı şırın, lakin gözəl ətri olmayan meyvəyə bənzərlər.)
2-Qurandan nəsibi (bildikləri) vardır, lakin imanı olmayanlar. Bunlar ətri olan, lakın dadı acı meyvə kimidir.)
3-Qurandan nəsibi (biliyi) olan, həm də imanı olanlar. Bu kimi insanlar dadı və ətri gözəl meyvəyə bənzər. Ənrafına gözəl ətir, nur saçar.
4-Nə imanı, nə də Qurandan payı olmayanlar. Yəni camaata, insanlığa, varlığa xeyirli olmaz. Əqidələri çürük, əməlləri zay olanlar...İnsanın özünü dünya həyatına satması nə pis ticarətdir?!


İnsan qiymətli və fəzilətli bir məxluqdur! İmam Əli (ə) buyurur: «Sizin dəyəriniz təkcə behşitlə əvəz olur. Behiştdən başqa bir şeyə özünüzü satmayın». İmam Əli (ə) buyurur: «Təəccüb edirəm o şəxsə ki, itirdiyi adi şeyini axtarır. Halbuki öz şəxsiyyətini itirib, amma onu axtarmır». Bu hədislərdən nəticə alırıq ki, insan qiymətli və fəzilətli bir məxluqdur. O, öz dəyərini qoruyub saxlamalı, şəxsiyyətinə qiymət verməlidir. Çünki insanın özünün və eləcə də başqalarının şəxsiyyətinə ehtiramla yanaşması, onu günahlardan uzaqlaşdıran bir amil kimi, onun düz yola hidayət olunmasında da mühüm və əvəzsiz rol oynayır.


Quran ayələrinə əsasən «Zikr əhli» kimələrdir?


Qurani Kərim: İnsan onu maraqlandıran məsələ barədə mütəxəssisə müraciət etməlidir«Nəhl» surəsində «bilmədiyinizi zikr əhlindən soruşun» buyurduğunda, kimə müraciət olunması nəzərdə tutulur? İmam Riza (ə): «Zikr əhli bizik və bizdən də soruşmalısınız». İmam Baqir (ə): «Zikr Quran, zikr əhli isə, Peyğəmbərin (s) Əhli-beytidir. Onlardan da soruşmaq lazımdır». (Nurus-səqəleyn, 3 səh. 55.) İbn Abbas uyğun ayənin təfsirində deyir: «Zikr əhli Məhəmməd, Əli, Fatimə, Həsən və Hüseyndir». Zikrin mənası agahlıq və xatırlama olduğundan, bu sözün Qurani-kərimə aid edilməsi tam məntiqəuyğundur. Quran zikr hesab olunduğu təqdirdə, Peyğəmbər (s) və onun əhli-beytinin (ə) zikr əhli olması inkaredilməzdir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter