Bu məşhur zikr yoxsulluğu aradan aparar, itən şey tapılar, dua və hacətin qəbul olunmasına səbəb olar!


Salavat – ən üstün zikrlərdəndir ki, Məsumlarımız (ə) onu deməyi bizlərə çox tövsiyə ediblər. Hər kim bu zikri hər gün deyərsə və ixlaslı olarsa, dünya və axirət bəhrələrinə çatar. Salavatın dünya bəhrələri ilə tanış olaq.
1. Dua yerinə yetər. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Həmişə dua ilə onun yerinə yetməsi arasında pərdə olar. Muhəmmədə (s) salavat göndərilməyənəcən o pərdə aradan qalxmaz”.
2. Hacət yerinə yetər. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Sizin mənə salavat göndərməyiniz, sizin hacətlərinizin yerinə yetməsinə səbəb olar. Allahı sizdən razı salar və əməllərinizi pak və pakizə edər”...


Kimlərə salam vermək məkruhdur? Nə vaxt salam vermək olmaz?


Salam vermək İslam dininin müstəhəb əməllərindən hesab olunur. Ancaq bəzi hallarda bu əməl müstəhəbliyini əldən verir, məkruh və hətta haram olur. Salam verməyin məkruh olduğu hallar:
1. Naməhrəm kişinin naməhrəm cavan qadına salam verməsi. İmam Əli (ə) də Peyğəmbər (s) kimi cavan qadınlara salam verməkdən çəkinərmiş.
2. Namaz qılana salam vermək. Bəzi fəqihlərin nəzərinə görə, namaz qılan insana salam vermək məkruhdur. Ancaq bəzi fəqihlər belə hesab etmir.
3. Cənazəni müşayiət edənlərə.
4. Cümə namazına tələsən insana. Çünki onu vacibatını yerinə yetirməkdən saxlamış olarsan.
5. Hamamda olan insana. Bu insana salam vermək onun xoşuna gəlməz, çünki hansı halda olduğundan xəbər tutmağın onun xoşuna gəlməz.


Niyə dinimizdə qəssablıq məkruh hesab olunur?


İslam dinində bəzi peşələr vardır ki, məkruh hesab olunur. Onlardan biri də qəssablıqdır. İnsanın ruhuna təsir edən amillərdən biri də onun peşəsidir. Ona görə də dinimiz bəzi peşələri bəyənir, bəzilərini isə məkruh hesab edir. Qəssablıq da bu kimi peşələrdən biridir ki, dinimiz onunla davamlı məşğul olmağı bəyənmir. Ancaq onu da qeyd etmək lazımdır ki, qəssablıq deyildikdə bu gün məşğul olunan qəssablıq nəzərdə tutulmur. Bu gün qəssab o kəsə deyirlər ki, peşəsi heyvan əti satmaq olar. Bu yolla ruzisini qazanar. Hədislərimizin nəzərdə tutduğu qəssab – o kəsdir ki, daima işi heyvan kəsmək olur. Bu peşəyə qəssab deyil, sallaq deyirlər. Əshaq ibni Əmmar nəql edir ki, İmam Sadiqə (ə) dedim: “Allah mənə oğlan övladı vermişdir. Onun hansı peşə sahibi olmasını istəyərdiniz?”. Həzrət (ə) cavabında buyurur: “Oğlunu qəssablıq işinə qoyma. Çünki bu cür insan mehribanlığını əldən verər”...


Allah-Taala (c.c) Həzrət Davuda (ə) hansı beş tövsiyəsi buyurmuşdur?!


“Ey Davud! Mən beş əməli beş əməldə qoyduğum halda, insanlar onları digər beş əməldə axtarırlar, amma tapa bilmirlər:
1. Elmi aclıq və çalışqanlıqda qoyduğum halda, insanlar onu toxluq və rahatlıqda axtarırlar, amma tapa bilmirlər;
2. İzzət və başıucalığı Mənə itaətdə qoyduğum halda, insanlar onu hökmranlara itaətdə axtarırlar, amma tapa bilmirlər;
3. Zəngin və ehtiyacsızlığı qənaətdə qoyduğum halda, onu mal-dövlətin çoxluğunda axtarırlar, amma tapa bilmirlər;...


Hz Peyğəmbər (s): Ya Əli (ə) Behişti bu 7 əməllə qazanmaq mümkündür?!


Peyğəmbəri-Əkrəmin (s) İmam Əliyə (ə) vəsiyyətlərinin birində belə buyurulur:
“Əli can! Yeddi xislətə malik olan hər bir kəs imanın həqiqətini kamilləşdirmişdir və cənnətin qapıları onun üzünə açıqdır:
1. Dəstəmazını kamil alan; مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ
2. Namazını yaxşı qılan; وَ أَحْسَنَ صَلاَتَهُ
3. Malının zəkatını verən; وَ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ
4. Qəzəbini udan; وَ كَفَّ غَضَبَهُ
5. Dilini (yersiz və nalayiq sözlərdən) qoruyan; وَ سَجَنَ لِسَانَهُ ...


İslam ümmətinin müflisi kimdir? İslam Peyğəmbərindən (s) hədis


Bir gün Peyğəmbəri-Əkrəm (s) səhabələrindən soruşdu: “Bilirsinizmi müflis kimdir?” Səhabələr dedilər:
“Bizim aramızda müflis o kəsdir ki, pulu, var-dövləti olmasın.” Həzrət buyurdu: “Həqiqətən, mənim ümmətimin müflisi yalnız o kəsdir ki, Qiyamətdə namazının, orucunun və zəkatının savablarını söyüş söydüyü, böhtan dediyi, haqqını yediyi, qanını hədər verdiyi və döydüyü adamlara ödəsin və əgər borcunu ödəyib qurtarmamışdan öncə savab və yaxşı işləri qurtararsa (yenə borclu qalarsa), həmin şəxslərin günahları onun boynuna yüklənəcək, sonra isə cəhənnəmə atılacaq.” (“Səhihi-Müslim”, 4678.)


İslam Peyğəmbəri (s) Səhabəsi Əbu Əyyub Ənsariyə hansı beş tapşırığı verdi?!


Bir gün Əbu Əyyub Xalid ibn Zeyd Ənsari Peyğəmbəri-Əkrəmin (s) hüzuruna gəlib dedi: –Ey Allahın Rəsulu! Mənə qısa tövsiyələr et ki, bəlkə onları yadımda saxladım (və onlara əməl etdim). Həzrət buyurdu: –Sənə beş əməli tövsiyə edirəm:
1. İnsanların əllərində olanlardan ümidini üz ki, həqiqətən, bu zənginlikdir;
2. Tamahkarlıqdan çəkin ki, həqiqətən, bu özü mövcud yoxsulluqdur;
3. Namazını “vida namazı” kimi qıl;
4. Üzrxahlığa məcbur olacağın işdən çəkin;
5. Özünə sevdiyini (mömin) qardaşın üçün də sev!” (“Biharul-ənvar”, 74-cü cild, səh. 168.)


Namaza etinasız yanaşanlar bilsinlər...


“Xalq arasında ən oğru şəxs namazını azaldan şəxsdir.” (“Bihar”, 84-cü cild, səh.242.) “Namaza yüngül yanaşanlar və onu zay edənlər namaz qılmayanlardan daha çox ziyan görəcəklər.” (“Vəsailuş-şiə”, 3-cü cild, səh.19.) İmam Sadiq (ə) buyurur: “Namaza yüngül yanaşanlar bizim şəfaətimizə nail olmazlar.”
İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: “Namazını puç edən şəxs qiyamətdə Qarun və Hamanın yanında olacaq. Vay olsun öz namazını qorumayan şəxsə...” (“Vəsailuş-şiə”, 3-cü cild, səh.19.) “Allah namaza yüngül yanaşan şəxsin ömür və malından bərəkəti, xeyri kəsər. Onun işlərinin mükafatı məhv olar, duaları qəbul olunmaz, ölüm zamanı aclıq, susuzluq və xüsusi bir zillət hiss edər, bərzəxdə işgəncə, zülmət, sıxıntı dadar və qiyamətdə ciddi hesaba çəkilər.” (“Səfinətul-bihar”, 2-ci cild, səh.43.)


Kimlər əbədi olaraq cəhənnəmdə qalmağa məhkumdurlar?! Quran ayələri


Müsəlman şəxs günahları qədər cəhənnəmdə qaldıqdan sonra, nəhayət, bir gün behiştə yollanacaq. Amma səkkiz zümrə istisnadır və Behişt əhli Behiştdə əbədi qalacağı kimi, onlar da Cəhənnəmdə əbədi qalacaqlar. Həmin zümrə aşağıdakılardır:
1. Kafirlər: “Kafir olan və Bizim nişanələrimizi təkzib edənlər isə Cəhənnəm əhlidirlər və onlar orada əbədi qalacaqlar.” (“Bəqərə” surəsi, ayə 39.)
2. Münafiqlər:“Allah münafiq kişilərə və qadınlara və kafirlərə əbədi qalacaqları Cəhənnəm odu vəd etmişdir. Onlara bu bəsdir və onlara Allah lənət etmişdir. Onlar üçün daimi bir əzab vardır.” (Tövbə- 68.)
3. Zinakarlar: “O kəslər ki, Allahla birgə başqa məbud çağırmır, Allahın möhtərəm və toxunulmaz etdiyi canı (qisas, şəri cəza tədbiri və s. kimi) haqq (qətllər) istisna olmaqla öldürmür və zina etmirlər. Kim bunları etsə, cəza ilə qarşılaşar. Qiyamət günü onun əzabı ikiqat olar və xarlıqla həmişəlik həmin əzabda qalar.” (“Furqan” surəsi, ayə 68-69.)
4. Sələmçilər: “Sələm yeyənlər şeytanla təmas təsirindən pərişan və divanə olmuş kəs kimi qalxarlar... Hər kəs Rəbbindən ona çatan moizəni eşidib çəkinsə, keçmişdəki mal onundur. Onun işi Allahın ixtiyarındadır. Amma yenidən qayıdanlar od əhli olacaqlar və onlar orada əbədi qalacaqlar.” (“Bəqərə” surəsi, ayə 275.)


Hansı dəstə insanların namazı qəbul olunmaz?! Əhli Beytdən (ə) hədislər


Hədislərdə bəzi şəxslərin namazlarının dəyərsiz olduğu və qəbul edilmədiyi bildirilir:
1. Etinasızlar: İmam Sadiq (ə) buyurur: “Cəmiyyətin yoxsullarına etina göstərməyənlərin namazı qəbul deyil.” (“Biharul-ənvar”, 84-cü cild, səh.242.)
2. Haramxorlar: Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Haramxorların namazı çınqıl üzərində tikilmiş bina kimidir.” (“Biharul-ənvar”, 84-cü cild, səh.258.)
3. Evdə məsuliyyətsizlik edənlər: Allahın Rəsulu (s) buyurur: “Ərinin qazancından faydalanan, lakin öz ilahi göstərişlərinə əməl etməyən qadının namazı qəbul deyil.” (“Nəhcül-fəsahə”, 54-cü kəlam...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter