Ateistlər iddia edir ki, din heç vaxt özünün mükəm-məl dəlilləri ilə kifayətlənə bilməyib?!


“Tanrı böyük deyildir” kitabında qeyd olunur: “Din heç vaxt mükəmməl dəlilləri və vədləri ilə kifayətlənməyib və kifayətlənə bil­məz... Axirətdəki əbədi rahatlıq və həzz barədə boşboğazlıq etsə də, bu dünyada ona güc lazımdır və burada təəccüblü


“Dünyanın heç bir nöqtəsi bizə digərindən daha müqəddəs deyil. Zəvvarlıq cəfəngiyatı və bəzi müqəddəs inanclar batildir!


Hitçens sonra qeyd edir: “Dünyanın heç bir nöqtəsi bizə digərindən daha müqəddəs deyil. Zəvvarlıq cəfəngiyatı və bəzi müqəddəs divar, mağara, məzar və ya daş uğruna qan tökülməsi kimi dəhşətin yerinə kitabxana zallarında, qalereyalarda tələsmədən gəzməyi, dos­


Mənəvi həyat, din olmadan da mümkündür. Amma bunun əksinin də doğru olduğunu bilirik!


       CAVAB:  Dediyiniz bu mənəviyyatdan məqsəd kamil bir mə­nəvi həyatdır, yoxsa naqis? Bu mənəvi həyatın necə olduğunu izah edin. Dinsiz mənəvi həyat necədir və dediyiniz mənəvi həyat proqramı nədən ibarətdir? Əgər yaşamaq, yemək-içmək kimi məsələləri nəzərdə


Din, səbəb olduğu əzablara görə, məsuliyyət daşıyırmı?!


CAVAB:    Yuxarıdakı iradlarla bağlı qeyd etdiyimiz cavablarda bu məsələ aydınlaşdığına görə, bunu qısa şəkildə cavablandıracağıq. Əvvəla, din hansı əzablara səbəb olub? Dinimizin bütün qayda-qanunlarının müəyyən xeyri və məsləhəti vardır. Axı siz nə üçün zo


Din - insanları vəhşiliklərə sürükləyir yoxsa insanlığa?!


       Cavab:   Əvvəlki iradın cavabında qeyd edilən izahlarla yanaşı dinin harasında vəhşilik var? Dinin insanı haram qidalardan, ağılı aradan aparan içkilərdən çəkindirməsi vəhşilikdir?! İnsan xəyanətdən, pisliklərdən uzaq olanda bu, vəhşilik sayılır?! Dinin t&


Qərb alimlərindən bir dəstə: Dindarlıq insanları yanlış yola çəkir və insan azadlığında məhdudiyyət yaradır?!


Kristofer Hitçens “Tanrı böyük deyildir” kitabında yazır: “Dinə qarşı dörd əsas etiraz var.

Birincisi, insan və kainatın mənşəyini yanlış təqdim edir.

İkincisi, bu yanılma səbəbilə köləliyin üst həddini narsissizmin[1


Din göstərişləri irqçilik və ayrı-seçkiliyi tənqid edirmi?!


Cavab: İslam dini müsəlmanlar arasında hətta qohumluq əlaqələri olmadan belə, onların arasında qardaşlıq məfhumunu irəli sürərək, bütün müsəlmanların, möminlərin bir-biri ilə qardaş olduğunu elan etdi. Quranda “Hucurat” surəsinin 10-cu ayəsində buyrulur:

<


Din - dindarlıq sağlamlığınız üçün təhlükədirmi?!


 CAVAB: Sağlamlıq dedikdə, cismani sağlamlığı nəzərdə tu­tur­sunuz, yoxsa ruhi sağlamlığı?

Əgər cismani sağlamlığa - ürəyə, hansısa bir bədən üzvünə, din zərər vurursa, onda İslamın bədən üzvləri ilə bağlı göstərişlərini nəzərdən keçirək. Məsələn,


Dini inanca bağlı olanlardan qorxmaq səbəbindən uzaq durmaq nə qədər doğrudur?


K.Hitçens yazır:

“Əgər bir şəhərdə, qa­ran­­lıqda qabağıma dini ayinlərdən qayıdan şəxslər çıxsaydı, çox qorxardım... Bir sözlə, ibadətdən qa­yıdan şəxsləri gördükdə, mən adətən yolumu dəyişirəm”.


Nə üçün bu inanc ona (dinə) inananlara xoşbəxtlik gətirmir?


Cavab

 Bu ideologiyanın daşıyıcısı olan ateistlərə belə bir sual vermək istərdik: Gördüyünüz və tanıdığınız mömin təbəqənin və dinə bağlı olan kəslərin neçə faizindən belə bir şeyi eşitmisiz? Bu in


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter