İmam Sadiqin (ə) verdiyi 2 sadə nəsihət bu insanı dövlətli etdi!


Məkkəyə yollandım və ziyarəti yerinə yetirəndən sonra Mədinəyə getdim. Həzrət İmam Sadiqin (ə) xidmətində oldum. Həmin gün İmamın (ə) evində çox insan var idi və bir kənarda əyləşib gözlədim. Otaq xəlvət olan zaman İmam (ə) üzünü mənə çevirib buyurdu: “Mənimlə işin vardır?”
Dedim: “Mən Əbdülrəhman Siyabəyəm”. Həzrət (ə) məndən soruşdu: “Atan nə iş görür?”. Dedim: “O, dünyadan getmişdir”. İmam (ə) çox narahat oldu. Atama rəhmət oxudu və ona görə dua etdi. Məndən soruşdu: “Atan sənə irs qoyubdurmu?”. Dedim: “Xeyr”. Soruşdu: “Bəs Məkkəyə necə gəlmisən?”. Mən atamın dostunun mənə etdiyi yaxşılığı danışdım və hələ sözüm bitməmişdi ki, buyurdu: “O şəxsin min dirhəm əmanətini nə etdin?”. Dedim: “Qaytardım”. İmam (ə) sevincli halda buyurdu: “Əhsən sənə. Sənə nəsihət verimmi?”. Dedim: “Buyurun”. İmam (ə) buyurdu: “Düz danış və əmanətə vəfa et ki, bu zaman insanların malına şərik olarsan”.


Niyə İmam Səccad (ə) Kərbəlada vuruşmadı?


Şeyx Mufid Həmid ibni Müslimdən nəql edir: “Sonra Əli ibni Hüseynə (ə) çatdım ki, yatağa yıxılmış və çox xəstə idi. Bir dəstə piyada qılıncla gəlib çatdı. Onlar Şimrə (lən) dedilər ki, bu xəstəni öldürməyək. Mən dedim: “Sübhənallah, xəstəliyi onun işini görəcəkdir. (Yəni, xəstəlikdən öləcəkdir)”. Bu sözləri deyərək, onu öldürməkdən çəkindirdim”. Həzrət Səccadın (ə) Kərbəlada belə bir şiddətli xəstəliyə düçar olmasının səbəbi İlahi təqdirə görə idi (yəni İmamət nuru davam etsin!) ki, ölümdən amanda qala bilsin. O, bu hadisədən sonra şəfa tapdı.


Üç Məsum İmamın (ə) müştərək vəsiyyətlərində hansı günahdan çəkinməyi tapşırdılar?!


İmam Baqir (ə) buyurur: “O zaman ki, atam İmam Səccadın (ə) şəhadəti yaxınlaşdı, məni sinəsinə sıxdı və sonra buyurdu: “Oğlum! Sənə o vəsiyyəti edirəm ki, atam İmam Hüseyn (ə) şəhadəti zamanı mənə buyurmuşdu. Atası Əmirəl-möminin (ə) də ona etmişdi”. Buyurdu: “Allahdan savayı yavəri olmayan insana zülm etməkdən çəkin”.


İmam Hüseynin (ə) bəşəriyyətə verdiyi hansı 6 dəyərli dərs vardır?


İmam Hüseyn (ə) hər bir Məsum İmam (ə) kimi bizlərə dəyərli dərslər və ibrətlər vermişdir. İmamın (ə) bizə verdiyi altı ibrətli dərsi ilə tanış olaq:
1. Aşura günü haqq ordusu ilə batil ordusu vuruşurdu. Əziz İmam Hüseyn (ə) əvvəldən axıradək haqqı bəyan edir və batili ifşa edirdi. İmamın (ə) bəzi buyuruşlarına diqqət edək: «Heyhat, zillət bizdən çox-çox uzaqdır». Düşmən qoşunundan bəzisi İmam Hüseynin (ə) şəhid olmasını güman edib, xeymələrə hücum etmək istədikdə, İmam (ə) fəryad edib buyurdu: “Əgər dininiz yoxdursa və Qiyamətdən qorxmursunuzsa, heç olmasa azad kişi olun (dünyada qeyrətiniz olsun)”...


İmam Hüseynə (ə) əzadarlıq etməyin hansı 5 bərəkəti vardır?


Hədislərimiz Məsumlar (ə) üçün əza saxlamayı tövsiyə edir və bu əzadarlıqların faydalarını bəyan edirlər. Bu əzadarlıqlar Əhli-beyt (ə) məktəbinin qalıcı olması üçün mühüm amildir. Əzadarlıq məclisləri təşkil etməyin çox sayda bərəkəti vardır ki, onlardan bəzisinə işarə edək:
1. Günahların bağışlanması. Əzadarlığın ilk bərəkəti odur ki, insanın günahlarının bağışlanmasına səbəb olar. Hədislərdə oxuyuruq ki, hər kim İmam Hüseynin (ə) əza məclisinə daxil olar və əzadarlıq edər, onun günahları bağışlanar. Hətta Peyğəmbər (s) Əhli-beyt (ə) müsibətinə göz yaşı tökən insana behişti vacib bilmişdir.
2. Çoxlu savab. Hədislərdə oxuyuruq ki, İmam Hüseyn (ə) ziyarəti üçün həcc və ümrənin savabı bəyan olunur. Hətta bəzi hədislər buyurur ki, hər kim İmam Hüseyni (ə) ziyarət edər, sanki Allahı ərşində ziyarət etmiş kimi olar. Əlbəttə Allah cisim deyildir ki, Öz kürsüsündə əyləşsin. Allahın ərşi deyildikdə, Allahın yer üzərindəki hakimliyi nəzərdə tutulur. Bu hədislərə görə İmam Hüseyni (ə) uzaqdan və yaxından ziyarət etməyin savabı sanki Allahı ərşində ziyarət etməyin savabına bərabərdir...


Niyə İmam Hüseynə (ə) “Allahın qanı” deyirlər?


Cavabında deyə bilərik ki, Allah Təbarəkə və Təala maddi deyildir və onun bədəni olmadığı üçün, qanı da ola bilməz. Bu ibarə sadəcə bir bənzətmədir.
Yəni, necə ki, qan insan bədəni üçün həyati əhəmiyyət daşıyır, onun həyatını və ölümünü müəyyən edir, İmam Əli (ə) və oğlu İmam Hüseyn (ə) də dinimiz üçün bu cür əhəmiyyətə malikdirlər. Əgər Əli (ə) olmasaydı, İslam olmazdı. Əgər Hüseyn (ə) olmasaydı, Əhli-Beyt (ə) məktəbi qalmazdı. Ancaq İmam Hüseyn (ə) bu xüsusiyyətə malikdir. Atası Əli (ə) Sarəllah olsa da, ibni Sarihi deyildir. O zamana qədər ki, İmam Hüseynin (ə) eşqi qəlblərdə və adı dillərdədir, Allah unudulmaz və yada salınar. İmam (ə) bütün hər şeyini Allah yolunda fəda etdi. Zamanın riyakarlarının xar və zəlil simasını aşkar etdi. Üzlərindəki çirkin niqabı çıxartdı və nəbəvi İslamını insanlara tanıtdı. Ona görə də onun adı unudulmayınca, Allah da unudulmayacaqdır və daima zillərdə zikr olunacaqdır.


İmam Hüseynin (ə) əxlaqından bir neçə nöqtə (Namaz və mömini sevindirmək).


Namazdan sonra ən üstün iş möminin qəlbini şad etməkdir! İmam Hüseyndən (ə) belə nəql olunur: “Həzrət Peyğəmbər (s) buyurdu: “Namazdan sonra ən üstün iş möminin qəlbini şad etməkdir. Əlbəttə günah işlə yox!”
Bir gün İmam itlə oturub çörək yeyən qulam gördü. Səbəbini soruşdu. Qulam dedi: “Ey peyğəmbər oğlu, pərişanlığım var, istəyirəm bu iti sevindirib, qəmdən qurtaram. Dərdim budur ki, yəhudi ağamın əsarətindən qurtarmaq istəyirəm.” İmam Hüseyn (ə) qulamın ağasına iki yüz dinar verib onu azad etmək istədi. Qulamın ağası dedi: “Qulam sənə fəda olsun, bu bağı da ona bağışladım.” Sonra pulları həzrətə qaytarmaq istədi. İmam da buyurdu ki, mən də bu malı sənə bağışladım.” Ağa dedi: “Hədiyyəni qəbul etdim və onu da qulama verirəm.” Hüseyn (ə) də buyurdu ki, mən də qulamı azad edir və bu malları ona bağışlayıram.”...


Əzadarlıq məclislərində gərək bu 2 nöqtəyə diqqət edək!


Tövsiyə olunur ki, bu əza məclislərində 2 mühüm nöqtəyə diqqət edilsin ki, onlardan daha çox bəhrə aparılsın.
1. İmam Hüseynin (ə) bütün ömrü boyu etdiyi əməlləri tanımaq və onlar haqqında təfəkkür etmək. Həzrətə (ə) aid keçirilən əza məclislərində gərək İmamın (ə) həyat tərzinə və ömrü boyu yerinə yetirdiyi əməllərə diqqət edilsin. Hər bir əza əhli İmam Hüseyn (ə) kimi yaşayıb, təfəkkür etməyi bu məclislərdən öyrənsin.
2. Əməllərini Həzrətin (ə) əməllərinə uyğun etmək. Heç bir zaman din üçün yerinə yetirdiyimiz əməlləri çox hesab etməyək və onu kifayət bilməyək. Çünki hələ uzun yol və ali dərəcələr bizi gözləyir. Necə ki, İmam Hüseyn (ə) cəddinin dilindən buyurur: “Hər kəsin yaxşılığı gərək onun mərifəti qədərində olsun”.


Məhərrəm və səfər aylarında görülməsi münasib olmayan işlər hansılardır?


Sual: Bu iki ayda bəzi möminlər gündəlik həyatlrında əməl etdiyi bəzi icazəli işləri tərk edirlər. Məsələn bunlara evlənməyi, yeni evə köçməyi, yeni ev əşyaları və ya paltarlar almağı misal çəkmək olar. Bu iki ayda ehtiramı ilə bağlı düzgün, şərii göstəriş necədir?
Cavab: Bu qeyd olunanları yerinə yetirmək haram deyildir. Lakin sadlıq etmək, bəzənmək kimi işlərə Aşura günündə rəvac vermək ehtiramsizlıq sayılır. Bəli daha layiqlisi budur ki, insan Əhli-beytin (ə) hüzünlü, müsibətli günlərində, öz əzizini itirmiş biri kimi davransın.


İmam Hüseyni(ə) şiələr öldürdü iftirasına gözəl cavab?!


Cavab: - \"\"Bu cür sözlər demək qəlbində Şiə məzhəbinə qarşı mərəz (kin, xəstəlik) olan kəslərin işidir. Həqiqət heç də bu cür deyildir. İmamı (ə) qətl edənlər Ali Əbu Süfyan “şiələridir”. Bunu İmamın (ə) Aşura günü dediyi cümlə də təsdiq edir. İmam (ə) buyurdu: “Vay olsun sizə ey Əbu Süfyan şiələri (ardıcılları). Dininiz olmasa belə, qiyamət günündən qorxmasanız belə, heç olmasa bu dünyanızda azad insanlar olun! Məgər özünüzü ərəb hesab edirsinizsə özünüzlə hesab çəkin (nə etdiyinizi düşünün). (Əyanuş-şiəti-609) Birdə əlavə edək ki, heç bir Şiə alimlər, o cümlədən heç bir mənbə Ömər Sədi, Husayn ibn Nəmiri, Şəbs ibn Rəbini və bunlar kimi başqa qatilləri Şiə kimi qeyd etməyim. Onlar yalnız müsəlman cəmiyyətinin bir üzvü idilər. Birdə ki, onların İmam Əlinin (ə) hakimiyyəti altında olmaları və xilafət ordusunda döyüşmələri onların Şiə olmaları demək deyildir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter