Hz Adəmin, oğlu Şit\'ə və onun timsalında bütün insanlara etdiyi beş maddəlik nəsihəti nələr olmuşdur?!


Hz Adəmin, oğlu Şit\'ə və onun timsalında bütün insanlara etdiyi beş maddəlik nəsihəti belədir:
1.Ey Şit! Oğullarına söylə: Dünyaya ayrılmayacaqlarmış kimi baxmasınlar Buradan bir gün köçüb gedəcəklərini düşünsünlər.
Mən də Cənnətdən ayrılmayacağam deyə düşünmüşdüm.
2.İnsanlara söylə: Xanımlarının sözünü həqiqətin də özü sanıb, dərhal qəbul etməsinlər Bir az düşünüb isabət dərəcəsini araşdırsınlar.
Çünki mən xanımımın sözünü düşünmədən qəbul etdiyim üçün, qadağan ağacın meyvəsindən yedim, sonunda da böyük bir peşmançılığa düşdüm.
3.Oğulların, edəcəkləri işin sonunu düşünsünlər.
Əgər mən o ağacının meyvəsindən yeyərkən bu işin sonunu düşünsəydim, başıma gələnlər gəlməyəcəkdi...


İslam maarifi və Quran ayələrinə əsasən ALLAH QORXUSUNUN 7 ƏLAMƏTI hansılardır?!


Mömin, bədəninin bütün üzvləri ilə Allahdan qorxandır. Necə ki, böyük əxlaq və fiqh məlumatı Əbu Leys əs-Səmərqəndi, Allah qorxusunun yeddi əlaməti olduğunu xəbər verər. Bunlar belədir:
1. Dil yalandan uzaqlaşar= Allahdan qorxan qul dilini yalandan, dedi-qodudan, intriqaçılıqdan, böhtandan və boş danışmaqdan qoruyar, bunlar yerinə onu zikrlə, Quran oxumaqla və elmi danışmalarla məşğul edər.
2. Qəlbdən qısqanclıq qalxar = Allahdan qorxan qul başqalarına qarşı ürəyində düşmənlik, böhtan və qısqanclıq saxlamaz. Çünki qısqanclıq yaxşılıqları məhv edər. Necə ki, Peyğəmbərimiz (s) belə buyurar: Atəş odunu necə yeyərsə qısqanclıq da yaxşılıqları elə yeyər (yox edər).
Biləsiniz ki, qısqanclıq, ürək xəstəliklərinin başlıca əlamətlərindən biridir və bu xəstəliklər də ancaq elmlə və yaxşı əməllər işləyərək müalicə edilə bilər...


Allah-Təala (c.c) Qurani Kərimdə bizi narahat edən suallara hansı cavabları verir?!


Dedim: Çox tənhayam. = Dedi: Mən ki sənə çox yaxınam. (\"Bəqərə\",186)
Dedim: Bilirəm SƏN mənə yaxınsan, amma mən SƏNDƏN uzağam. Kaş ki mən də SƏNƏ yaxın ola biləydim.
Dedi: Səhər-axşam yalvararaq, qorxaraq, səsini qaldırmadan ürəyində RƏBBİNİ yad et. (\"Əraf\", 205)
Dedim: Bu da SƏNİN köməyini istəyər. = Dedi: ALLAHIN sizi bağışlamasını istəməzsinizmi? (\"Nur\", 22)
Dedim: Əlbəttə ki, məni bağışlamağını çox istəyirəm.
Dedi: (Elə isə) RƏBBİNİZDƏN bağışlanmağınızı diləyin və ONA tövbə edin. Həqiqətən, RƏBBİM (bəndələrinə) rəhm edəndir, (onları çox) sevəndir! (\"Hud\", 90)...


Dünya yaradılışıından bu günədək ata-anası olmadan dünyaya gələn 6 məxluq nələrdir?!


Bir gün Hz.Məhəmməd (s) belə bir sual verirlər: Ya Peyğembər! Deyin görək hansı məxluqlar və nələr anası və atası olmadan dünyaya gəlib? —Peyğəmbər (s) bu suala belə cavab verdi:- Bu dünyada ata və anası olmadan dünyaya gələn altı məxluq var.
Bunlardan birincisi Adəm Peyğəmbərdir… Allah Təala onu torpaqdan xəlq edərək xəmirini özü yoğurmuşdur. Yaratdığı cansız bədəninə ruh əta etmişdir.
İkinci ata və anası olmayan məxluq Həvvadır. Adəm Peyğəmbər tənhalıqdan sıxılır və Rəbbimiz ona bir yoldaş yaradır. Cəbrayilə əmr edir ki, Adəmin artıq qalan torpağından həvvanı yaradır, ruh, nəfəs verərək onu Adəm əleyhisalama həyat yoldaşı olması qərarını verir...


Allah-Təlanın (c.c) 99 adı və mənaları...


1. ALLAH(c.c) - Cənabi haqqın özəl adıdır
2. RƏHMAN - dünyaya, hamıya rəhm edən, acıyan
3. RƏHİM - axirətdə möminlərə rəhmət edən
4. MƏLİK - mülkü davamlı olan
5. QUDDUS - hər eyb və qüsurlardan uzaq
6. SƏLAM - salamətlik verən
7. MUMİN - əmin-amanlıq verən
8. MUHEYMİN - həmişəlik hamıya himayəlik edən...


Qurani Kərimə aid oxucuların 9 şəri sualına-cavab...


Sual: Quranı qan və leş kimi murdarların üzərinə qoymaq olarmı?
Cavab: Bu iş haramdır. Hətta həmin murdar şey qurudursa da, bu işi görmək olmaz. Quranı murdar şeyin üzərindən götürmək vacibdir.
Sual: Quranı kafirlərin, məsihi və yəhudi kimi kitab əhlinin əlinə vermək olarmı?
Cavab: Əgər onun murdarlanmaq və hörmətsizliyə məruz qalmaq qorxusu yoxsa, qarşı tərəfin hidayəti məqsədi ilə bu işi görmək olar. Bir şərtlə ki, onlar həqiqətən də, Qurandan bəhrələnmək istəsinlər.
Sual: Murdar cövhərlə Quran yazmaq olarmı?
Cavab: Bu iş haramdır. Həmin yazını məhv etmək lazımdır...


Quran oxunan zaman ona qulaq asmaq vacibdirmi?!


Quran oxunarkən ona hörmət olaraq qulaq asmaq, və danışmaqdan çəkinmək vacibdir:
1. Quran yazılarını murdarlamaq haramdır. Əgər onun yazıları murdarlanarsa, dərhal suya çəkilməlidir. Əgər Quranın yazı olmayan hissələri və cildi murdarlanarsa və bu murdarlıq Qurana hörmətsizlik sayılarsa, onu suya çəkmək lazımdır.
2. Quran oxunarkən ətrafdakılarla söhbətdən çəkinmək, onu dinləmək lazımdır. Əgər həmin söhbət Qurana hörmətsizlik sayılarsa, caiz deyil. Amma Quran oxunan vaxt insandan bir söz soruşulsa, cavab verə bilər.


Həzrəti Peyğəmbərin (s) valideynə hörmət haqqında tapşırıqları...


- Bir kişi rəsulallahdan soruşdu: <<Valideynin övlad üzərində haqqı nədən ibarətdir?>> Peyğəmbər buyurdu: <<Onlar sənin cənnətin və cəhənnəmindir.>>
- Ata-ananıza ehtiram edin ki,övladlarınız da sizə hörmət qoysunlar. Həyalı və namuslu olun ki,qadınlarınızda həyalı və namuslu olsunlar.
- Bir nəfər rəsulallahın yanına gəlib dedi:<<Mən cihad etmək istəyirəm,amma buna gücüm çatmayır>>.Peyğəmbər soruşdu: <<Valideyinlərindən sağ olan varmı?>> O adam <<Anam var>> - dedi.Peyğəmbər həzrətləri buyurdu:<<Onun qulluğunda durmaqla Allahın huzuruna yetiş.Bunu etsən həm həcc və ümrə ziyarəti,həm də cihad etmiş olarsan...


Hz Peyğəmbərin (s) Əbuzər Qəffariyə yeddi vəsiyyəti ...


Əbuzər deyir: Peyğəmbər (s.) mənə yeddi vəsiyyət etdi:
1. Həmişə özümdən aşağı səviyyəli şəxslərə diqqət edəm.
2. (Maddi cəhətdən) məndən yuxarı olan şəxslərə diqqət etməyəm.
3. Məzlumları sevəm və onlara kömək edəm.
4. Acı olsa da həmişə haqq söz deyəm.
5. Məndən üz çevirsələr də qohumlarımla əlaqələrimi kəsməyəm...


İnsan öz sevdiyinə pislik edərmi?! İmam Sadiqin (ə) hədisi.


Həzrəti İmam Sadiq (ə) buyurdu: “Bir kişi Əbuzərə (rəh) məktub yazaraq soruşdu: “Ey Əbuzər! Elmdən bir şey mənə öyrədəsən ki, təzə və yönlü olsun.
Əbuzər onun cavabında yazdı: Elm çoxdur. Amma əgər edə bilsən sevidiyinə pislik etmə; Eləcə et!
Onun təəccüblü nəsihətindən sonra ərəb soruşdu: Aya elə bir şəxsi görmüsənmi ki, sevidiyinə pislik etsin?!
Əbuzər (rəh) ona dedi: “Bəli! Sənin öz nəfs və canın hamıdan sənə əziz və sevimlidir. Allah-Təaalaya (c.c) günah etdiyin zaman, həqiqətən də öz nəfsinə pislik etmiş olursan.
Usuli-Kafi, cild-2, iman və küfr babı, səh: 867


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter