İnsanın dünya və axirətində dərin iz buraxan 5 müstəhəb əməl hansılardır?

İnsanın dünya və axirətində dərin iz buraxan 5 müstəhəb əməl hansılardır? 5 mütəhəb əməl vardır ki, yerinə yetirən zaman dərin izlər buraxır və onları tanıyaq.
1. Dili qorumaq. Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Çoxlu susmağı seç ki, fikrin çoxalsın və ağlın nurani olsun. İnsanlar sənin əlindən sağlam qalsınlar”.
2. Çox yeməmək. “Allah yanında ən nifrət olunan insan o kəsdir ki, çoxlu yatar və çoxlu yeyib-içər”.
3. Gecə oyaq qalmaq. Övliyalardan nəqldir, İmam Zamanın (ə.f) görüşündə buyurdu: “Bizim davamçılarımız üçün ardır ki, gecə namazı qılmasınlar”.
4. Yersiz məclislərdən çəkinmək. Yersiz məclislərdən çəkinmək dedikdə, inzivaya çəkilmək nəzərdə tutulmur. Günahlı məclislər nəzərdə tutulur.
5. Davamlı zikr demək. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Allahın xəlqi üçün vacib etdiyi ən çətin şey – Allahı çoxlu zikr etməkdir. Məqsəd – əməli zikrdir. Allahı halal və haram buyurduqlarında yada salmaqdır.Həzrət Zəhranın (ə) adını qız uşağına qoyduqda hansı vəzifələrə əməl etmək zəruridir?

Həzrət Zəhranın (ə) adını qız uşağına qoyduqda hansı vəzifələrə əməl etmək zəruridir? Həzrət Zəhranın (ə) adının hörmətinin zərurəti haqda:
İmam Sadiqin (ə) səhabəsi olan Səkuni qəmgin halda o həzrətin hüzuruna yetişdi. Səkuni deyir Həzrət Cəfər Sadiq (ə) mənə buyurdular: Ey Səkuni! Nə üçün bu qədər narahatsan? Ərz etdim: Allah mənə qız uşağı verib. İmam (ə) buyurdu: "O qızın ağırlığı yer üzünədir, ruzisi Allaha aiddir və ömrü səndən asılı deyildir. Sözünün davamında İmam buyurdu: "Onun üçün hansı adı seçmisən? Səkuni deyir: Dedim Fatimə. İmam Sadiq (ə) (Fatimeyi-Zəhranın (ə) müsibətlərinə) ah çəkərək əlini alnına qoyub buyurdular: Ey Səkuni! "Əgər qızının adını Fatimə qoymusansa haqqın yoxdur ona nalayiq söz deyəsən, haqqın yoxdur ona lənət edəsən və haqqın yoxdur onu vurasan".Həzrət İbrahimin (ə) ölüm mələyinə verdiyi sual nə haqda idi?

Həzrət İbrahimin (ə) ölüm mələyinə verdiyi sual nə haqda idi? Bir gün Ölüm mələyi H. İbrahimin (ə) yanına gəlir. İbrahim (ə) ona deyir: Ölümüm yaxınlaşıbdır? Deyir: Yox. İbrahim (ə) deyir: O zaman ki, ölüm mələyi gəlir, deməli işin bitibdir. O, dedi: Hələ dünyada qalmaq üçün möhlətin vardır. İbrahim (ə) soruşdu: Nə üçün gəlmisən? Ölüm mələyi dedi: Səni görmək üçün gəlmişəm. İbrahim (ə) dedi: Canını aldığın insanın yanına gələndə əsl qiyafəndə gəlirsən? Dedi: Yox, Yaxşıların yanına bir cür gəlirəm, pislərin yanına başqa cür. İbrahim (ə) ona dedi: Yaxşı insanların yanına gəldiyin qiyafəni mənə göstər. Ölüm mələyi dedi: Başını çevir və mən o şəklə düşüm. İbrahim (ə) üzünü çevirib, ona baxanda bihuş olur. İbrahim (ə) deyir: Heç bir zülmkarın cəhənnəmə getməsinə ehtiyac yoxdur, səni görsələr bəsləridir”.
Ölüm mələyi - Allahın aynasıdır. O zaman ki, möminin yanına gələr, onun əksi ölüm mələyinin qiyafəsinə düşər. Mömin özünü ölüm mələyində görər. Kafir də özünü ölüm mələyində görər. O zaman ki, insan qəlb gözü ilə ətrafa baxar, şad yaşayar, qüssə yeməz. O zaman ki, ətrafa Allahın gözü ilə baxar, görər ki, bütün aləm Yusif olmuşdur”.Niyə Qədr gecəsinin dəqiq zamanı məlum deyil ?

Niyə Qədr gecəsinin dəqiq zamanı məlum deyil ? Qədr gecəsinin dəqiq zamanı bilməməsinin fəlsəfəsi:
-İmam Əliyə (ə) deyilir ki, bizi Qədr gecəsinə görə agah et. Həzrət də buyurur: “Mən belə deyildir ki, onu biləm və sizdən gizlədəm. Şəkk etmirəm ki, Allah-Təala kömək etmək və sizə möhlət vermək üçün onu sizdən gizlətmişdir. Çünki əgər onu sizə elan etsəydi, ancaq həmin gecəyə əməl edərdiniz. Qalan gecələrdə ibadəti tərk edərdiniz”.
-İmam Cavad (ə) İmam Əlidən (ə) nəql edir: “Peyğəmbərdən (s) eşitmişdim ki, səhabələrinə buyurur: “Qədr gecəsinə iman bəsləyin. O gecə Əli İbni Əbitalib və ondan sonra 11 övladı üçündür”.
-İmam Əli (ə) buyurur: “Peyğəmbər (s) Ramazan ayının son on gününü yatağını toplayardı. 23-cü gecə ailəsini oyaq saxlayardı. O gecə yatanların üzərinə su səpərdi”.
-Bu hədislərdən aydın olur ki o taleyyüklü gecənin gizli qalması özü bir hikmət və bəndələrin Allah dərgahına durmadan sığınması üçün bir vasitədir. /islaminsesi.İnsan vaxtını nə səbəbdən hədərə verir?

İnsan vaxtını nə səbəbdən hədərə verir? Vaxtı tələf etməyin kökü bizim xasiyyətimizdə gizlənmişdir. Onun amillərini və səbəblərini tapmaq lazımdır. Bəzi amillərə işarə edək ki, vaxt itkisi ilə mübarizə aparmağa kömək edər:
1. Proqramsız iş görmək. Hədəfi təyin etmək, ilk görməli olduqlarını qeydə almaq lazımdır ki, vaxt tələf olmasın.
2. Nəzmsizlik. İmam Əli (ə) buyurur: "Sizə və bütün övladlarınıza və o kəslərə ki, mənim yazım əllərinə keçir - İlahi təqvanı və işlərində nəzmli olmağı tövsiyə edirəm".
3. Hövsələsizlik. İ. Baqir (ə) buyurur: "Mən dünya işlərində tənbəllik edən kəsdən bezaram. Çünki o kəs ki, dünya işlərində tənbəllik edər, axirətə aid işlərdə daha tənbəldir".
4. İşini təxirə salmaq. Peyğəmbər (s) buyurur: "Ey Əbuzər! Hədəfinə görə gördüyün işdə səhlənkarlıq etməkdən çəkin, çünki sənin bu gün ixtiyarındadır, gələcəyin deyil"...Allah üçün olunan əməllər hansılardır?

Allah üçün olunan əməllər hansılardır? Allah üçün olunan əməllər. Allah taala Musa Peyğəmbərə (ə) Buyurdu: İndiyə qədər xalis bir əməl etmisən? dedi: Bəli, namaz qılmışam, oruc tutmuşam və zikr etmişəm.
Allah Taala Buyurdu: Namazin Sirat Körpusundən Keçməyin Üçün bir Vasitədir.Orucun Cəhənnəm atəşi Üçün qalxandır.Zikrin İsə Cənnətdə dərəcəni artırandır.
Hz Musa (ə) ağladı və Dedi: İlahi Mənə elə bir iş öyrət ki, yalnız sənin üçün olsun.Buyurdu: Məzluma kömək etmisən,paltarsizi geyindirmisən.?Susuza su vermisən.?alimə hörmət etmisən.? Ya Musa Bulardı mənim üçün.İmam Əlinin (ə) məzarı niyə 100 il gizlin qaldı?

İmam Əlinin (ə) məzarı niyə 100 il gizlin qaldı? Bəs İmamın məzarı bütün bu müddət ərzində niyə gizlin qaldı?
1- İmam Əli peyğəmbərin dövründə çoxlarının müşrik babalarını cəhənnəmə vasil etmişdi. Onların İmam Əli (ə) məzarına hörmətsizlik edəcəkləri hətmi idi.
2- İmam Əli xəlifəlik dövründə icra etdiyi ədalətpərvər qanunlar nəticəsində bir çox zahiri və ləyaqətsiz səhabələrin, valilərin və hakimlərin səlahiyyətlərini əllərindən almışdı.
3- Həzrət Əlinin zamanında ona qarşı həyata keçirilən Cəməl döyüşü. Bu döyüş Ayişə bint Əbu-Bəkr və onunla ittifaqda olan şəxslərin həzrət Əliyə olan kin-küdurətinin göstəricisi idi.
4- Nəhrəvan döyüşü və xəvaric kimi zahiri xoşmüqəddəs və cahil müsəlmanların həzrət Əliyə qarşı kin kudurəti. Onlar Həzrət Əli ilə müharibəni ibadət bilirdilər...Hansı 11 şəxsə oruc tutmaq vacib deyil?

Hansı 11 şəxsə oruc tutmaq vacib deyil? Bütün müctəhidlərin rəyi: İnsanlardan bir qisminə oruc tutmaq vacib deyil:
1.Orucdan əziyyət çəkən qoca kişi və qadın;
2. Hamilə qadın; (əgər uşaq və ya ana üçün zərərli olarsa)
3. Süd əmizdirən qadının oruc tutmağı; (əgər uşaq və ya ana üçün zərərli olarsa)
4. Xəstənin oruc tutması; (əgər onun üçün zərərli olarsa)
5. Xəstəliyi olan elə bir şəxs ki, çox susaya və susuzluğa dözə bilməyə;
6. Həddi-büluğa çatmamış şəxs;
7. Heyz və nifas qanı görən qadın;
8. Səfərə gedən və bir yerdə on gün qalmaq qəsdi olmayan şəxs;...Ramazan ayında cinsi əlaqə haqqında 2 şəri suala cavab.

Ramazan ayında cinsi əlaqə haqqında 2 şəri suala cavab. Oruc tutan şəxsin cinsi əlaqədə olması haqda 2 şəri suala cavab:
1-Əgər oruc tutan şəxs ramazan ayının gün ərzində zina, istimna (özünü haramla cünub etmək) və haram olan şeyi yeməklə orucu batil edərsə orucunun hökmü nədir? Cavab: Qeyd olunan 3 haram yolla ramazan ayının orucunu batil edən şəxs Gərək batil etdiyi orucun qəzasını tutmaqdan əlavə 60 gün kəffarə orucu tutsun. 31 gün davamlı kəffarə və qalan 29 günü fasilə verməyə icazəli olaraq. və ya 60 nəfər kasıba yemək versin. Bunu qeyd etmək lazımdır ki, əksər müctəhidlər haramla batil olunan orucun kəffarəsinə hər iki kəffarənin vacib olduğunu deyirlər.
2-Əgər ramazan ayında oruclu vəziyyətdə kişi öz xanımını cinsi əlaqəyə məcbur edərsə xanımın öhdəsinə hansı şəri vəzifə gələr? Cavab: Əgər ramazan orucunu tutan xanım həyat yoldaşı tərəfindən zorla cinsi əlaqə qurmağa məcbur edilsə, Gərək kişi həm özünün həm də xanımının orucuna düşən kəffarəni ödəsin. və Qadın üçün yalnız həmin günün qəzasını tutmaq düşər.Orucu pulla digərinə tutdurmaq olarmı ?

Orucu pulla digərinə tutdurmaq olarmı ? Ünvanlanan suallardan biri budur ki insan öz orucunu pulla və ya digər bir vəsait və ya xidmətin qarşılığında başqalarına tutdura bilərmi?
İlk növbədə onu demək lazımdır ki, insan həyatda olduğu dövrdə öz oruclarını digərinə tutdura bilməz. İnsan xəstə və üzrlü olsa belə onun sağalması ehtimalı az da olsa vardır. Məhz bu səbəbdən insan yaşadığı dövrdə orucunu digərinə tutdura bilməz. Amma orucunu tuta bilməyən şəxs qəzaya gedən hər gün üçün yoxsul və aclara gündəlik olaraq 750 qramlıq qida verməlidir. Bu qida növü adi buğda, un və ya düyü də ola bilər. Bu qidanı vermək də qəzaya getmiş orucların yerinə yetirilməsi anlamında deyil.
Amma insan vəfat etdikdən sonra onun qəzaya getmiş oruclarını digərinə tutdurmaq olar. Məsələn mərhumun övladları, onun qazanıb qoyub getdiyi əmlakdan xərcləyərək, mərhumun vacib namaz və oruclarını yerinə yetirmək üçün müəyyən bir şəxsi əcir tuta bilərlər.
Öncəki
Sonrakı