İmam Baqir (ə) dünyasını dəyişmiş insanı necə geri qaytardı?


İmam Baqir (ə) dünyasını dəyişmiş insanı necə geri qaytardı?Şam əhalisindən biri İmam Baqiri (ə) çox sevirdi. Bacardığı qədər Həzrətin (ə) görüşünə və ziyarətinə gedirdi. O zaman ki, bu şamlı vəfat edir, dostları İmamın (ə) yanına gəlib, vəsiyyətini elan edirlər. Həzrət (ə) buyurur: “Dəfnində əcələ etməyin ki, mən də gəlim”. Sonra Şama tərəf hərəkət edir və o zaman ki, bu şamlının evinə daxil olur, kənarında əyləşib dua zümzümə edir. Sonra onun adı ilə çağırır. Anidən üzünə ağ parça örtülən bu şamlı kişi hərəkət etməyə başlayır və İmamın (ə) cavablarını verir. Sonra İmam (ə) onu əyləşdirir və onun üçün xüsusi şərbət hazırlayır, onu içizdirir. O zaman ki, tamamilə yaxşı olur, İmama (ə) deyir: “Şəhadət verirəm ki, sən xəlqin üzərində olan Allah hüccətisən. Hər kim sizdən qeyrisinə müraciət edər, həqiqətən o, yolunu azmış olar”.


Təqvalı olmaq istəyən hansı 4 nöqtəni bilməlidir?!


Təqvalı olmaq istəyən hansı 4 nöqtəni bilməlidir?!Təqvanı əldə etməyin ən mühüm yolu budur ki, insan varlıq aləminin həqiqətini görməyə çalışmalıdır. ”Həqiqətən də, sənin Rəbbin (onlara) nəzarət edir”. (“Fəcr” 14). “O, xəyanətkar gözləri (və ya gözlərin qadağan edilmiş yerlərdəki xəyanətlərini) və sinələrin gizlətdiklərini (küfrü, haram fikirləri və rəzil sifətləri) bilir”. (“Ğafir” 19). İnsan əgər Quranın buyurduğu bu həqiqətləri dərk etsə, şübhəsiz ki, özünü həm zahirdə və həm də batində günahdan qorumağa çalışacaqdır ki, bu da təvqa deməkdir.


Həqiqi infaqın ən mühüm əlaməti hansıdır?


Həqiqi infaqın ən mühüm əlaməti hansıdır?Bəs Allahın nəzərində hansı infaq daha üstün və dəyərlidir? Quran bu haqda buyurur: “Sevdiyiniz şeylərdən (Allah yolunda) xərcləməyincə əsla (kamil) yaxşılığa nail ola bilməzsiniz. Allah şübhəsiz ki, (Onun yolunda) xərclədiyiniz hər şeyi biləndir”. (“Ali-İmran” 92).
Bu ayə onu bəyan edir ki, həqiqi infaq odur ki, sevdiyiniz şeyi ehsan edəsən, nəinki geyinmədiyin və ya yemək istəmədiyin bir şeyi. Əsil infaq odur ki, insan sevgiyi şeydən keçər və onu Allah yolunda infaq edər. Budur həqiqi infaq./Deyerler.


Ölənlərimizə nə kimi hədiyyələr göndərə bilərik?


Ölənlərimizə nə kimi hədiyyələr göndərə bilərik?Bu bayram günlərində hər kəs yaxınlarını sevindirməyə və ehtiyacı olanlara yardım etməyə, küsülü olanları barışdırmağa çalışır. Ancaq biz müsəlmanların Məsumlardan (ə) qalma başqa bir sünnətimiz də vardır ki, bayram günlərində ölülərimizi də sevindirir, onları ziyarət edirik. Axı onların bizim ziyarət və dualarımıza ehtiyacları daha çoxdur. Həzrət Peyğəmbərin (s) buyurur: “Ölüləriniz üçün hədiyyə göndərin”. Səhabələrdən biri soruşur: “Ölülərin hədiyyəsi nədir?”. Həzrət (s) buyurur: “Sədəqə və dua”...


Söz gəzdirənlərə qarşı bizim üzərimizdə olan hansı 6 vəzifəmiz vardır?


Söz gəzdirənlərə qarşı bizim üzərimizdə olan hansı 6 vəzifəmiz vardır?Söz gəzdirmək – əxlaqın rəzil sifətlərindəndir ki, həm sahibi və həm də onunla əlaqə saxlayanlar üçün böyük ziyan gətirər. Möminin söz gəzdirəni haqq yoluna hidayət etməsi üçün 6 vəzifəsi vardır ki, onlarla tanış olaq:
1. Birinci vəzifə budur ki, onların dediklərini təsdiq etməyək. (“Hucurat” 6).
2 və 3. İkinci və üçüncü addım əmr-be-məruf və nəhy-əz-munkərdir. Ona başa salaq ki, söz gözdirmək günahdır. Hər kim belə günah edər, Allahın ən nifrət etdiyi kəsə çevrilər.
4-Axirətdəki halını yada salmaq. Belə ki, hər kim söz gəzdirər, qəbir əzabı görər, məhşərdə meymun sifətində olar, behiştdən məhrum olar...


Allah-Taala (c.c) ehsanında 3 məsələyə diqqət yetirənin əməlini qəbul edər?


Allah-Taala (c.c) ehsanında 3 məsələyə diqqət yetirənin əməlini qəbul edər?Əgər Allah bəyənən kimi ehsan etmək istəyirsinizsə, gərək bir neçə nöqtəyə diqqət edəsiniz. Ancaq bu zaman Allahın sizin ehsanınızdan razılığı olar.
1. Allah razılığı üçün niyyəti. Ehsan edən insanın ilk edəcəyi iş budur ki, niyyətini xalis etməlidir.
2. Ehsanın pakizə olması. Ehsan mövzusunda riayət olunmalı ikinci nöqtə isə budur ki, o şeyi ki, ehsan edirsən – gərək pak və sevilən bir şey olsun. Allah-Təala buyurur: “Sevdiyiniz şeylərdən xərcləməyincə əsla yaxşılığa nail ola bilməzsiniz. Allah şübhəsiz ki, xərclədiyiniz hər şeyi biləndir”. (“Ali-İmran” 92).
3. Minnət qoyulmadan edilən ehsan. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim möminə ehsan edər, sonra münasib olmayan sözləri ilə onu incidərsə və ya ona minnət qoyarsa – sədəqəsini batil etmiş olar”.


İmam Baqirin (ə) İmam Zaman (ə) müntəzirlərinə hansı 3 tövsiyəsini buyurdu?


İmam Baqirin (ə) İmam Zaman (ə) müntəzirlərinə hansı 3 tövsiyəsini buyurdu?Əbu-Abdullah Məhəmməd ibni İbrahim ən-Numani əl-Ğeybə əsərində nəql edir:
İmam Baqir buyurub: \"Vacibatı yerinə yetirməkdə səbirli olun! (tam və dəqiq yerinə yetirin), Düşmənin qarşısında səbirli olun!( Allahdan ümidiniz kəsməyin) və Müntəzər İmamınızı gözləyin!”.


İmam Sadiq (ə) səhabəsi Muəllaya Növruz bayramı haqda nə buyurmuşdu?


İmam Sadiq (ə) səhabəsi Muəllaya Növruz bayramı haqda nə buyurmuşdu?Məalla ibn xənis nəql edir ki, Novruz günü İmam Sadiqin (ə) yanına getdim. İmam mənə buyurdu: Bilirsənmi bu gün hansı gündür? Dedim: Canım sənə fəda olsun. Bu günü əcəm qeyd edir və bir-birlərinə hədiyyələr verirlər.İmam buyurdu: And olsun Kəbə evinə bunun səbəbi çox qədimə qayıdır və mən bunu sənə deyəcəm ki, biləsən. Sonra İmam buyurdu: “Bu gündə Allah bəndələrindən əhd-peyman aldı ki, Ona ibadət etsinlər və Ona şərik qoşmasınlar; Bu gün Nuhun gəmisi Cudi dağında dayandı; Bu gün Peyğəmbər səhabələrdən istədi ki Əlini “Əmirəlmöminin ” bilib ona beyət etsinlər. Və bu ikinci beyət oldu; Bu gün bizim Qaimimiz (İmam Mehdi) zühur edəcək və O bu gün Dəccalı Kufə zibiliklərində dara çəkəcək...


Nəfslə muraqibətin inanılmaz təsiri – “Muraqibət” nədir?


Nəfslə muraqibətin inanılmaz təsiri – “Muraqibət” nədir?Ayətullah Bəşir Nəcəfi mənəvi mərhələləri yüksəlməkdə və Allahın rizasına yetişməkdə təqva və muraqibətin (nəfslə mübarizənin) əhəmiyyətinə toxunaraq. Həmçinin Hz. Abbası (ə) misal çəkib:“Muraqibənin bariz nümunəsini Hz. Abbasda (ə) görürük. O bunu öz zəmanə İmamına (ə) itaəti ilə göstərdi. Bunlar hamısı təqvanın nəticəsidir.” Həmçinin ustad buyurub: “Mömin gərək özündən hesab çəkməyə diqqətli və mütamadi olsun. Ən azı gündə bir dəfə bunu etsin. Gün ərzində etdiklərini gözdən keçirsin. Öz ibadət və tilavətlərini gözdən keçirib düzəltməyə çalışsın. Bunu etməklə, növbəti dəfə artıq öz xətalarını görəcək. Həmçinin insan gərək öz ağlını, qəlbini və buraxdığı boşluqları hesaba çəksin...


İmam Baqir (ə) hansı 3 gizli mühüm mətləbi bəyan etdi?


İmam Baqir (ə) hansı 3 gizli mühüm mətləbi bəyan etdi?İmam Baqir (ə) bu 3 mətləbə, bu mətləblərin əhəmiyyətinə diqqət çəkərək buyurur:
1 –Allah, Öz rizasını itaətdə, bədəçilikdə gizli qərar verib, heç bir itaəti, xeyirli əməli kiçik hesab etməyin. Ola bilsin Allahın rizası həmin o işə olmuş olsun.
2 – Allah, Öz qəzəbini günah və üsyankarlıqda gizli qərar verib. Heç bir günahı kiçik hesab etməyin. Olsun ki, bu iş Allahın qəzəbinə səbəb olsun.
3 – Allah, Öz dostlarını xalqın arazında gizli qərar verib. Heç bir Allah bəndəsini həqir, xar görməyin. Ola bilsin həmin şəxs Allahın vəli-dostu olsun...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter