Dörd səmavi kitabdan əsasən hansı 4 kəlamı öyrənmək olar?

4 səmavi kitabdan bir kəlmə:
İmam Əli (ə) buyurur: “Tövrat, İncil, Zəbur və Furqanı (Qurani-Kərimi) oxudum və hər kitabdan bir kəlmə seçdim.
-Tövratdan: “Hər kim sükut edər, bəlalardan nicat tapar”.
-İncildən: “Hər kim qane olar, tox olar”.
-Zəburdan: “Hər kim şəhvəti (meyilləri) tərk edər, bəladan amanda olar”.
-Qurani-Kərimdən: “Hər kim Allaha təvəkkül edər, Allah ona kifayət edərİmam Əlinin (ə) hədisində kişilərin 7 növ əzabı hansılar olacaq?

İmam Əlinin (ə) hədisində kişilərin 7 növ əzabı hansılar olacaq? Bir gün İmam Əlidən (ə) soruşurlar: -Bəs kişilərin cəhənnəm əzabı nədir? - Allahın adı ilə. Əlbəttə ki, qadınlar həm həyatda həm də cəhənnəmdə çox əzab çəkirlər. Kişilər isə əksinə. Onlar bir az rahat olurlar. Amma bu o demək deyil ki, kişilər cəhənnəmdə əzabsızdır.
1. Onların birinci əzabı budur ki, cəhənnəmdə onların əllərini və ayaqlarını doğrayırlar.
2. Onların damarlarını qayçı ilə üzə çıxardırlar.
3. Əllərindən tutub qaynar bir təndirin içinə 777 dəfə salıb çıxardırlar.
4. Onların başına cəhənnəm suyu töküb,baş qapaqlarının altındakı beyni əlləri ilə çıxardıb qaynar qazana atırlar.
5. Doğrayan mişar ilə burnunu,qulaqlarını və gözlərini kəsib-doğrayırlar.
6. Hündürdə qarnından qılıncla asırlar.
7. Dilini yuxarı çəkib başına gətirirlər və boynundan 7777777 dəfə düyüm edirlər.
Soruşurlar: -Bəs bu cəzaların səbəbi yoxdur? - Əlbəttə ki, var...Ayətullah Taha Nəcəfi kim idi?

Ayətullah Taha Nəcəfi kim idi? Ayətullah Taha Nəcəfi, Nəcəfi-əşrəfin yaşı keçmiş qoca ariflərindən idi. O ömrü boyu şəxsi işlərindən ötəri bir dəfə də olsun qəzəblənməmişdi. Ömrünün axırlarında dostları onun heç olmasa bir dəfə qəzəblənməsini görmək üçün onu imtahan etmək qərarına gəlirlər. Bu işi etmək üçün onun arvadını vasitə edir və ondan istəyirlər ki, bir dəfə ağanın dəstəmaz aftafasını doldurmasın. Bəlkə, həmişə aftafasını dolu görən arif bu dəfə boş gördükdə əsəbləşə!
Qadın da aftafanı doldurmamaqdan əlavə quyunun ipini də vedrədən açır, aftafanı və vedrəni həyətin bir küncünə atır. Ağa dəstəmaz almaq üçün mütaliə otağından çölə çıxır, amma aftafanı tapmır. Həyat yoldaşından soruşduqda ondan bu cavabı eşidir: "Mən sizin aftafanızın zamini deyiləm"...Müsəlmanların əməllərini yaxşıya yozmağın dəyəri haqda İmam Əli (ə) nə buyurmuşdur?

Müsəlmanların əməllərini yaxşıya yozmağın dəyəri haqda İmam Əli (ə) nə buyurmuşdur? İmam Əli (ə) Xoş - güman olmaq haqqda
-- H.z Əli (ə) buyrur - İnsanin gümani (zənni düşüncəsi ) onun Əqli qədərdir.
-- H.z Əli (ə) buyrur - Ən üstün Təqva xoş gümanliqdir (yaxşi zənn etmək düşünmək ).
-- H.z Əli (ə) buyrur - Xoş güman qəm-qüssəni azaldar və günahin tələsinnə düşməkdən xilas edər. (nicat verər)
-- H.z Əli (ə) butyrur - Xoş gümanliq qəlbin və dinin saglamliq mənşəyidir.
-- H.z Əli (ə) buyrur - Kim xalq qarşi xoş güman olsa onlarin məhəbbətin qazanar.
-- H.z Əli (ə) buyrur - Agilli insanin gümani nadanın əminliyindən daha dogrudur.
-- H.z Əli (ə) buyrur (Maliki Əştəri Misirə vali təyin etdiyi fərmaninda ) buyrur - Xəsislik qorxaqliq və hərislik kökündə Allaha bədgümanliq dayanan ayri-ayri xasiyyətlərdir...Quran müsəlman qadından nə istəyir?

Quran müsəlman qadından nə istəyir? Quranın cəmiyyətin hər bir üzvünə görə öz istək və göstərişləri vardır. Quranın müsəlman qadından da öz istək və göstərişləri vardır. Qurani-Kərimin “Nisa” surəsinin 34-cü ayəsində Allah Təala buyurur: “Allah bəzilərini (kişiləri düşüncə, ruh və cismani qüvvə baxımından) digər bəzilərindən (qadınlardan) üstün etdiyi üçün kişilər qadınların ixtiyar sahibidir (və buna görə də cəmiyyətin işlərinin peyğəmbərlik və İmamət məqamı ilə, eləcə də məsum tərəfindən təyinatla idarə olunmasını kişilərə məxsus etmişdir). Həmçinin kişilər mallarından (arvadlarına) xərclədikləri üçün öz arvadlarının ixtiyar sahibidirlər. Buna görə də ləyaqətli qadınlar itaətkardırlar və Allahın (onların hüquqlarını) qoruması müqabilində onlar da (ərləri yanlarında olmayanda onların hüquqlarını, sirlərini, mallarını) qoruyurlar. (Müştərək həyatla bağlı məsələlərdə) itaətsizliklərindən qorxduğunuz qadınlara (əvvəlcə) nəsihət edin”...Bu əməllər tez qocalmağa səbəb olur?

Bu əməllər tez qocalmağa səbəb olur? Peyğəmbərdən (s) nəql olunan hədislərə əsasən doqquz şey insanı tez qocaldar:
1. Gecə ayaq üstə su içmək.
2. Qarnı üstə yatmaq.
3. Başı (mədəndən çıxan) torpaqla yumaq.
4. Yaxanı üzə sürtmək.
5. Qadının cinsi üzvünə baxmaq.
6. Ətirdən çox istifadə etmək.
7. Ayaqyolunda çox qalmaq...Peyğəmbərin (s) buyurduğu behişt meyvəsi hansıdır?

Peyğəmbərin (s) buyurduğu behişt meyvəsi hansıdır? Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: Yemiş yeməklə orqanizmin meyvəyə olan ehtiyacını ödəyin. Çünki yemiş behişt meyvələrindəndir.
H.z (s) yenə buyurur: Yemişdə min bərəkət, min rəhmət qərar verilib. Yemiş xəstəliklərin dərmanıdır.
H.z (s) buyurur: Yemişin suyu rəhmətdir, şirinliyi behişt şirinliyidir. Yemiş yeyin ki, meyvəyə olan ehtiyacınız təmin olsun.
H.z (s) buyurur: Yeməkdən qabaq yemiş yemək mədəni yuyur, xəstəliklərin qarşısını alır.
Başqa məqamda buyurur: Yemişi tikə-tikə yeməyin. Onu dişinizə çəkin, çünki bərəkətli meyvədir, pakdır, ağızı təmizləyir, qəlbi müqəddəsləşdirir, dişləri ağardır, Allahın razılığına səbəb olur. Onun ətiri ənbərdən, suyu Kövsər çeşməsindən, ləzzəti behişt ləzzətlərindəndir. Yemiş yemək ibadətdir.Ölümdən öncə edilən vəsiyyətin fəziləti haqda nə bilirsiniz?

Ölümdən öncə edilən vəsiyyətin fəziləti haqda nə bilirsiniz? Vacib və müstəhəb əməllər haqda vəsiyyət etməyin fəziləti haqda H.z Peyğəmbərdən (s) hədislər:
Pеyğәmbәr (s) buyurub: “Hәr kim yахşı vәsiyyәt еdib ölsә, şәhiddir.” (“Müstәdrәkül-vәsаil”, c. 2, sәh. 118.)
“Müsәlmаn üçün yахşı dеyil ki, gеcәni sәhәrә çıха, аmmа vәsiyyәti bаşının аltındа оlmаyа.” (“Vәsаilüş-şiә”, c. 19, sәh. 258.)
“Vәsiyyәtsiz ölәn şәхs, cаhiliyyәt dövründә ölmüş kimidir.” (“Vәsаiluş-şiә”, c. 19, sәh. 259.)
Pеyğәmbәr (s) buyurub: “Ölünün vәsiyyәtinә әmәl оlunmаyаn еvә Аllаhın rәhmәti nаzil оlmаz.” (“Nәsаyih”, sәh. 268.)Hz. Peyğəmbər (s) qiyamətin gəlişi haqda hansı nişanələrə işarə etmişdir?

Hz. Peyğəmbər (s) qiyamətin gəlişi haqda hansı nişanələrə işarə etmişdir? Peyğəmbərin (s) dilindən qiyamətin beş əlaməti: Əliyyibni İbrahim deyir: Atam, İbrahim ibn Haşim və o da ... Abdullah ibn Abbasdan nəql edir: Vida həccində Peyğəmbərlə (s) bir yerdə həccə getmişdim. Peyğəmbər (s) Kəbə qapısından tutdu və mübarək üzünü bizə tərəf tutub buyurdu: Sizə qiyamətin əlamətindən xəbər verimmi? Salman hamıdan daha yaxın olduğu üçün dedi: "Bəli, ya Rəsuləllah". Peyğəmbər (s) buyurdu: "Qiyamətin əlaməti:
1. Namazı zay etmək.
2. Şəhvətin ardınca getmək.
3. Nəfsi istəklərə mely etmək.
4. Malı əziz tutmaq.
5. Dini dünyaya satmaqdır.
Bu zaman möminin qəlbi duzun suda əridiyi kimi əriyər. Çünki o münkər və pislikləri gözü ilə görür, amma onu islah etməyə gücü yoxdur".İstədiyiniz vaxt yuxudan oyanmağın qəribə sirri nədədir?

İstədiyiniz vaxt yuxudan oyanmağın qəribə sirri nədədir? Şeyx Bəhai (r.ə) "Miftahul-fəlah" kitabında İmam Cəfər Sadiqin (ə) belə buyurduğunu nəql etmişdi: "Hər kəs yatan vaxtı "Kəhf" surəsinin sonuncu ayəsini oxuyarsa, niyyət etdiyi istənilən saatda yuxudan oyanar".
Şeyx Bəhai (r.ə) buyurmuşdur: "Bu, təcrübə olunmuş və haqqında heç bir şübhə olmayan qəribə sirlərdən sayılır".
Ayə belədir: Oxunuşu: "Qul innəma ənə bəşərun mislikum. Yuha iləyyə ənnəma ilahukum ilahun vahid. Fəmən kanə yərcu liqaə Rəbbihi fəl-yəməl əmələn salihən və la yuşrik biibadəti Rəbbihi əhəda".
Tərcüməsi: "De: “Mən də sizin kimi bir insanam. Mənə vəhy olunur ki, sizin ilahınız Tək olan İlahdır. Kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına ümid bəsləyirsə, yaxşı işlər görsün və icra etdiyi ibadətlərində Rəbbinə heç kəsi şərik qoşmasın!”
Öncəki
Sonrakı