Hz İsa (ə) ilə İblisin (lən) danışığında insanları məhv edən xüsusiyyətlər hansılardır?!


... Hz İsa ibn Məryəm (ə) İblisdən (lən) soruşdu: “Bunlar nədir?!” Şeytan (lən) cavab verdi: Müxtəlif cinslərdirlər (əxlaqi xüsusiyyətlərdirlər) ki, müxtəlif alıcıları onların dalınca gəlirlər?!” Hz İsa (ə) soruşdu: O cins və əxlaqi xüsusiyyətlər nələrdirlər?! İblis (lən) cavab verdi:
-Onlardan biri zülmdür. Hz İsa (ə) soruşdu: Bu əxlaqi xüsusiyyətin alıcıları kimlərdirlər?! Şeytan cavab verdi: Şahlar və başçılardırlar!
-Şeytan (lən) əlavə etdi: İkinci cins və əxlaqi xüsusiyyət təkəbbürlükdür! Hz İsa (ə) bu cinsi kimlər alırlar?! İblis (lən) bunların alıcıları kənd və şəhər baçılardırlar!
-Şeytan (lən) üçüncü cins və əxlaqi xüsusiyyət: Paxıllıqdı! Hz İsa (ə)- Müştərisi kimdir?! İblis (lən): Alimlər!...


İblis (lən) imanlı şəxsin hansı iki halında onu yolundan azdıra bilir?!


İslam Peyğəmbəri Hz Muhəmməd (s) buyurdular: “Hz Musa ibn İmran (ə) bir yerdə əyləşmişdi ki, İblis (lən) ona tərəf gəldi.
Hz Musa (ə) Şeytandan (lən) soruşdu: Hansı günahdır ki, imanlı şəxsi sənin qarşında məğlub və səni ona qalib edər?!
Şeytan (lən) Hz Musanın (ə) cavabında dedi:
1-Mən imanlı şəxsə o zaman qələbə çalaraq haqq yoldan azdıra bilirəm ki, Öz əmələrini hamının əməllərinə nisbətdə böyük və daha yaxşı hesab edə!
2-Mən imanlı şəxsə o zaman gələbə çala bilirəm ki, kiçik günahlarını dəyərsiz hesab edir və Allahın əzəmətindən günahlarına görə qoruxmayır...


Qurani Kərim riyakarın əməlinin batil olması haqda nə buyurur?!


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
Ey iman gətirənlər! Sədəqələrinizi, özünü camaata göstərmək məqsədilə xərcləyən, Allaha və Axirət gününə inanmayan şəxs kimi minnət qoymaqla və əziyyət verməklə puç etməyin. Bunun məsəli üzərində torpaq olan hamar qayanın məsəlinə bənzəyir ki, şiddətli yağış yağıb onu çılpaq hala salmışdır. Onlar qazandıqlarından heç bir şeyə nail olmazlar. Allah kafir xalqı doğru yola yönəltməz.\\Bəqərə surəsi ayə 264


Qurani Kərimdə gələn “Salehlər səhərlər istiğfar edərlər” nə deməkdir?


“Onlar gecənin az bir hissəsini yatırdılar. Və səhərlər (Allahdan) bağışlanma diləyirdilər”. (“Zariyat” 17-18). Allah bu ayələrdə salehlərin nişanələrindən söz açmışdır.
Salehlərin ilk nişanəsi budur ki, gecəni az yatarlar. Bu ayə onu demək istəyir ki, saleh insanlar çox az hallarda gecənin hamısını yatarlar. Daha çox oyaq qalar və ibadətlə məşğul olarlar. Bu insanlar dua edər və gecə namazı qılarlar. Salehlərin ikinci nişanəsi budur ki, onlar səhər çağı istiğfar edərlər. Səhər çağı o zamana deyilir ki, gecə artıq sona çatmaqdadır və bu, elə zamandır ki, insanların əksər hissəsi yuxuda olurlar. Hər yerdə sakitlik hakim olur və heç bir səs-küy yoxdur ki, insanın diqqətini dağıtsın. Salehlər məhz bu zamanı Allahla münacat üçün seçiblər. Çünki çox fəzilətli və bərəkətli bir zamandır. İbadət yerlərinə gələrlər və Allahla raz-niyaz edərlər. Namaz qılıb, istiğfar edərlər. Bəzi təfsirçilərin nəzərinə görə, bu ayədə istiğfar dedikdə gecə namazı nəzərdə tutulur. Çünki namazqılan vitr namazının qunutunda istiğfar edər.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Gecənin sonun mənim üçün (gecə namazı qılmağa görə) əvvəlindən daha sevimlidir. Çünki Allah buyurar: “Salehlər səhərlər istiğfar edərlər”.


İmam Səccad (ə) oğlu Muhəmməd ibn Əlini (ə) hansı beş dəstə insanlarla dost olmaqdan çəkindirir?!


İmam Saqiq (ə) atasından nəql edir ki, İmam Baqir (ə) buyurdu: “Atam Əli ibn Hüseyn (ə) mənə belə buyurdu:
-Oğlum! Beş dəstə insanlara diqqət et, onlara yaxınlaşma və dost olma! Ərz etdim: Atacan! Onlar kimlərdirlər?! Buyurdu:
1-Yalançılarla dostluq etmə, axar suya bənzəyər ki, uzağı yaxın, yaxını isə səndən uzaqlaşdırar! (Həqiqətləri olduğu kimi göstərməz)
2-Fasiq və pis işlər görmək adəti olandan kənar gəz, çün səni bir tikəyə və ya ondan azına satar!
3-Xəsis insandan ehtiyatlı ol! Çünki sənə ehtiyacın olduğu zaman imkanları ilə kömək verməkdən çəkinərək səni çarəsiz qoyar!
4-Ağılsızlarla dostluq etməkdən uzaqlaş, çünki sənə kömək etmək istədikdə sənə ziyan verər!...


İmam Sadiq (ə) buyurur: Üç neməti qazanmaq üçün üç əməli yerinə yetirmək lazımdır!!


Müaviyət ibn Vəhəb deyir: Bir gün İmam Sadiq (ə) mənə buyurdu: Ey Müaviyə! Hər kim üç əməli yerinə yetirə bilərsə, üç nemətdən məhrum qalmaz.
1-Hər kim dua etməyə müvəffəq olarsa, duanın qəbul olunmasından məhrum qalmaz. Çünki Allah-Taala (c.c) buyurur:
“Rəbbiniz dedi: “Mənə dua edin, Mən də sizə cavab verim. Həqiqətən, Mənə ibadət etməyə təkəbbür göstərənlər Cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər”. –Ğafir-60
2-Hər kim şükür etmək bacarığını əldə edərsə, nemətin çox olmasından məhrum qalmaz. Çünki Allah-Taala (c.c) buyurur:
“O zaman Rəbbiniz bildirmişdi: “Əgər şükür etsəniz, sizə (olan nemətimi) artıraram, yox əgər nankorluq etsəniz, (bilin ki,) Mənim əzabım şiddətlidir”.- İbrahim surəsi ayə-7...


Hz Səlman (ə) necə ömrü boyu oruc, gecələri ibadət və günləri Quran oxumaq savabını qazanardı?!


Bir gün əsr vaxtı Hz Peyğəmbər (s) səhabələri ilə əyləşmişdi. İslam Peyğəmbəri (s) onlara üzünü tutaraq, üç sual soruşdu:
1-Sizlərin içində kimlərdir ki, ömrü boyu oruc tutmuş şəxsin savabını qazansın?! 2-Sizlərdən kimdir ki, gecələri sübhə kimi ibadət etmiş savabına çatsın?! 3-Sizlərdən kimdir ki, həmişə Quran oxuyaraq şəxsin savabını əldə etsin?!
Salman Farsi (r) Dedi: Mən Ya Rəsuləllah! Peyğəmbərin (s) hüzurunda olanlardan birini narahat olaraq əsəbləşdi və dedi:
“Ya Rəsulallah! Səlman bir iranlıdır və biz Qüreyşə üstünlük və iftixar etmək üçün belə iddia edir! ...
Hz Peyğəmbər (s) etirazçı şəxsə buyurdu: “Sakit dur! Salmanın (r) qarşısında. O hikmətli Loğman (ə) kimidir! Necə olur onun haqqında belə düşünürsən?! Onun özündən soruş, sənin cavabını versin.”...


Fitrə verəcəyimiz fəqir kimə deyilir?!


Fəqir ərəb dilində “yoxsul, kasıb, möhtac” deməkdir. Fəqir (fəqirlik) anlayışı dini ədəbiyyatda bir neçə mənada işlədilir. Mənaların birinə görə, bütün insanlar fəqirdirlər, çünki Allah-təalanın mərhəmətinə möhtacdırlar.Yalnız Allah qənidir (zəngindir, ehtiyacsızdır): “Allah zəngindir, siz isə yoxsulsunuz” (Mühəmməd, 38).
Fəqirlik bəzən mənəvi kasadlıq mənasında işlədilsə də, daha çox maddi yoxsulluq mənasında anlaşılır. İslam şəriətində fəqir elə şəxsə deyilir ki, özünün və ailəsinin bir illik dolanışıq xərcinə sahib deyil və bu məbləği qazanmaq imkanından da məhrumdur.
Belə insana maddi yardım göstərmək qalan müsəlmanların vəzifəsidir. Şəriətdə vacib buyurulan ehsanat (zəkat, fitrə zəkatı, fidyə, kəffarə), həmçinin, sədəqə bu cür şəxslərə ünvanlanır. Fəqirə yardım göstərmək İslamda çox böyük savab sayılır. Əksinə, fəqirə təhqir gözü ilə baxmaq, kasıblığına görə onu alçaltmaq, könlünü qırmaq böyük günahdır.


Hansı zaman və hallarda oruc tutmaq haram və məkruhdur?!


Məsələ 1: “Qurban” və “Fitr” bayramlarında oruc tutmaq haramdır. Həmçinin Şabanın sonuncu günü, yoxsa Ramazanın birinci günü olmasını bilməyən şəxsə Ramazan ayının birinci gününün niyyəti ilə oruc tutması haramdır.
Məsələ 2: Əgər qadının müstəhəb oruc tutması ilə ərinin ondan ləzzət almaq haqqı aradan getsə, oruc ona haramdır. Həmçinin vacib olan, amma vaxtı müəyyən olmayan oruc tutsa, məsələn, vaxtı müəyyən olmayan nəzir orucu kimi, bu halda vacib ehtiyata əsasən, (ərin haqqı aradan gedərsə) orucu batildir və nəzir orucunu əvəz etməz. Habelə vacib ehtiyata görə, əgər əri onun müstəhəb yaxud vaxtı müəyyən olmayan vacib oruc tutmasını qadağan edərsə, hətta ərinin haqqı ilə ziddiyyəti olmasa belə, hökm eynidir. Müstəhəb ehtiyata əsasən, qadın ərinin icazəsi olmadan müstəhəb oruc tutmasın.
Məsələ 3: Övladın müstəhəb oruc tutması ata-ananın övlada şəfqəti üzündən əziyyət və inciməsinə səbəb olarsa, haramdır....


Ramazanın Fitr bayramı niyə belə adlanır?


“Fitr” sözünün mənası “açılmaq” deməkdir. Hədislərdə də bu sözə rast gəlmək olur. Belə ki, Peyğəmbərimiz (s) haqqında gələn hədisdə oxuyuruq ki, Həzrət (s) ibadət etmək üçün o qədər ayaq üstə dayanardı ki, ayağının əti yaralandığı üçün bir-birindən ayrılardı və açılardı. Oruc tutanlara şamil edilməsinin mənası isə budur ki, oruc tutan insan Fitr bayramında ağzını açar, yəni artıq yeyə və içə bilər.
Quranın da buyurduğu kimi, oruc tutmaq başqa dinlərdə də mövcuddur. Ancaq onların bu orucluq əyyamını Fitr bayramı iə bitirməkləri haqqında məlumat yoxdur. Oruc tutmaq İslam ümmətinə aid olan bir şərəfdir. Başqa dinlərdə oruc tutmaq ancaq peyğəmbərlərə (ə) vacib buyurulmuşdu.
Fitr bayramının özünəməxsus əməlləri vardır ki, bu əməllərə başqa dinlərdə rast gəlmək olmur. O cümlədən Fitr bayramına məxsus namazın olması, bayram gecəsində edilən ibadətlər, bu bayramda fitrənin çıxardılması kimi....


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter