Rəcəb ayında oruc tuta bilməyənlər üçün xüsusi zikr


Hər kim mübarək Rəcəb ayında oruc tuta bilmirsə, ancaq onun savabına malik olmaq istəyirsə, bu zikri desin:
سبْحَانَ الْإِلَهِ الْجَلِیلِ. سُبْحَانَ مَنْ لَا یَنْبَغِی
التَّسْبِیحُ إِلَّا لَهُ .سُبْحَانَ الْأَعَزِّ الْأَکْرَمِ .سُبْحَانَ
مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ هُوَ لَهُ أَهْل
Bu zikri 100 dəfə demək lazımdır. (Hədənə) Allah Təala cəmi iman əhlinə bu ayın fəzilətlərini nəsib etsin! /Deyerler.


Bütün gözlər Qiyamət günü ağlayacaqlar. Üç gözdən başqa…


İmam Əli (ə) buyurur: “Bədəndə göz qədər naşükür şey yoxdur. İstədiyini ona verməyin ki, sizi Allahı yada salmaqdan saxlamasın”. Bütün gözlər Qiyamət günü ağlayacaqlar. Üç gözdən başqa:
1. O göz ki, Allah qorxusundan ağlayar.
2. O göz ki, naməhrəmə baxmaqdan aşağı salınmışdır.
3. O göz ki, Allah yolunda gecə oyaq qalmışdır.


Göz dəyməsinin qarşısını necə almaq olar?


Dinimiz də sehrin, cadunun və göz dəyməsinin mövcud olmasını təsdiqləyir. Məsumların (ə) göz dəyməyin qarşısını almaqla bağlı tövsiyələrinə nəzər salaq:
1. İmam Sadiq (ə) buyurur: “(Göz dəyməsinin qarşısını almaq üçün) 3 dəfə de: ما شاء الله لا قوه الا بالله العلی العظیم Maşəallah lə quvvətə illə billəhil-aliyyil-azim\"
2. “Qələm” surəsinin 51-ci ayəsini oxumaq.
3. Əllərinizi üzünüzün qarşısında qərar verin və “Həmd” (“Fatihə”), “Tövhid” (İxlas), “Nas”, “Fələq” surələrini oxuyun və əlinizi üzünüzə çəkin.
4. “Nas” və “Fələq” surələrini oxumaq...


Vacib namazların naqisliklərini hansı əməllə aradan aparmaq olar?!


İslam dini kamil din olaraq, insanı kamala çatdırmaq üçün nazil olmuşdur. Ona görə də insana kamala çatmağın yollarını göstərir və bu yolda tövsiyələr verir. İnsanın kamala çatması üçün tərbiyə olması və islah olması mühümdür. İnsan tərbiyəsində təsirli yollardan biri isə müstəhəblərə əməl edib, məkruhlardan qaçmaqdır. Hər kim müstəhəb əməlləri davamlı olaraq yerinə yetirərsə, onun üçün 3 təsiri olar:
1. İnsanın günahlarını məhv edər. Necə ki, Allah Təala buyurur: “Və namazı günün iki tərəfində və gecənin gündüzə yaxın əvvəllərində qıl ki, həqiqətən yaxşılıqlar günahları aradan aparır. Bu, yada salıb xatırlayanlar üçün bir öyüddür”. (“Hud” 114). Bu əlaqədə, biz namazların nafilələri, namazdan sonrakı təqibatların, zikrlərin, duaların əhəmiyyətini dark edə bilərik...


İmam Hüseynin (ə) bəşəriyyətə verdiyi 6 dəyərli dərs nələrdir?!


İmam Hüseyn (ə) hər bir Məsum İmam (ə) kimi bizlərə dəyərli dərslər və ibrətlər vermişdir. İmamın (ə) bizə verdiyi altı ibrətli dərsi ilə tanış olaq:
1. Aşura günü haqq ordusu ilə batil ordusu vuruşurdu. Əziz İmam Hüseyn (ə) əvvəldən axıradək haqqı bəyan edir və batili ifşa edirdi. İmamın (ə) bəzi buyuruşlarına diqqət edək: «Heyhat, zillət bizdən çox-çox uzaqdır».
2. Namazın əhəmiyyəti. Döyüşün ən alovlu yerində namaz vaxtı gəlib çatır. Ancaq düşmən namaz qılmağa fürsət vermir. İmam Hüseyn (ə) Zuheyr ibni Qeynə və Səyid ibni Abdullaha əmr edir ki, namazqılanların qabağında dayanıb, özlərini qalxan etsinlər. Həzrət (ə) bu halda namazını qılır.
3. Sadiqlik. Bir gün Hatəm Tayinin oğlu Ədi İmam Hüseynin (ə) yanına gəlir və deyir: “Ey Əba Abdullah! Zillətlə izzəti mübadilə etdiniz (İmam Həsənlə (ə) Müaviyyənin (lən) müqaviləsini nəzərdə tutur) və öz əzəmətinizi əldən verdiniz. Bizlərin hamısı sizin vasitənizlə müti olduq və bir ömür gərək müxaliflik edək. Gəl qardaşın Həsəni (ə) və sülh müqaviləsini burax, davamçılarını Kufədən və başqa şəhərlərdən topla...


Şeytan (lən) ən böyük silahını insanın can verən anına saxlamışdır?!


İnsanın dünya aləmindən sonra müvəqqəti olan bərzəx aləmindəki həyatı hamı üçün maraqlıdır. Bu haqda hədislərimiz və Quran bizlərə müəyyən qədər məlumat vermişdilər. Hər bir halda bu mənbələrdən aldığımız xəbərlərə görə, belə qənaətə gəlmək olur ki, əgər insan bu dünyadan mömin gedərsə - bu da hər kəsə qismət olmur – mələklər həmin şəxsə rəhm edərlər. Ruhunu səmaya tərəf apararlar. İnsanın mömin dünyadan getməsi ona görə çətindir ki, şeytan (lən) ən böyük silahını məhz insanın can verən anına saxlamışdır. Onun sevdiyi insanların cildində onun yanına gələrək, həmin insana yanlış əqidələri təlqin etməyə başlayar. Əgər həmin şəxsin imanı zəif olarsa, lənətliyin bu tələsinə düşər ...


Yəqub (ə) peyğəmbər olduğu halda, niyə Yusifə (ə) səcdə etmişdir? – İmam Hadi (ə) hədisi


Sual: Yəqub (ə) peyğəmbər olduğu halda, niyə Yusifə (ə) səcdə etmişdir?
Cavab: Yəqubun (ə) və oğlanlarının səcdəsi Yusif (ə) üçün deyildi. Əslində Allah itaəti və Yusifə (ə) olan əlaqəyə görə idi. Həmçinin mələklərin səcdəsi də Adəm (ə) üçün olmamışdır. Əslində Allah itaəti üçün olmuşdur. Onlar Yusifə (ə) qovuşduqları üçün şükür əlaməti olaraq səcdə etmişdilər.
Üçüncü sualı: “Beləliklə, (məsələn) əgər (dini maarifdən) sənə nazil etdiyimizdən şəkk və tərəddüddəsənsə, onda səndən öncə (səmavi) kitab oxuyanlardan soruş. Şübhəsiz, haqq sənə Rəbbin tərəfindən gəlmişdir. Buna görə də əsla şübhə edənlərdən olma!”. (“Yunus” 94)...


Xristian dinində şərabın hökmü necədir?


Şərabın bütün dinlərə haram olması ilə bağlı hədislərdə oxuyuruq ki, adətən Allah bir hökmü verən zaman onu cəmiyyətdə tədrici həyata keçirərdi. Eləcə də şərabın haram olmasını. Şərab ümumiyyətlə haramdır. Ancaq onu insanlara birbaşa demək – onlarda əks reaksiya yarada bildiyi üçün Allah onu tədrici olaraq haram buyurmuşdur. Çünki əks halda zəif insanlar dindən xaric ola bilərdilər. Hədislərimiz şərabı həmişə tənqid etmiş və onun ziyanlarından danışmışdılar. Hədislərin birində oxuyuruq: “Şərab içmək hər bir şərin açarıdır”. İmam Baqir (ə) buyurur: “Allaha şərab kimi heç bir günahla günah edilməmişdir. Şərabxor vacib namazları tərk edər”. İmam Rza (ə) buyurur: “Allah elə bir peyğəmbər məbus etməmişdir, məgər şərabın haramlığı ilə”. Yəni, elə bir peyğəmbər məbus olmamışdır ki, şərabın haram olduğunu bəyan etməsin. Buna əsasən deyə bilərik ki, şərab əsil xristian dinində də haram buyurulmuşdur....


Allah-Taalanın (c.c) xüsusi bəndələrinin 5 xüsusiyyəti hansılardır?!


Və o kəslər ki, Allahla birgə başqa məbud çağırmır, Allahın möhtərəm və toxunulmaz etdiyi canı (qisas, şər’i cəza və sairə kimi) haqq (qətllər) istisna olmaqla öldürmür və zina etmirlər. Kim bunları etsə, (ağır) bir cəza ilə qarşılaşar”. (“Furqan” 63-68). Bu ayələrdə Allahın xüsusi bəndələrinin beş mühüm sifəti bəyan olunmuşdur.
1. Yer üzərində təkəbbürlə yeriməzlər. Allahın xüsusi bəndələri o kəslərdir ki, təkəbbürü özlərindən uzaqlaşdırmış və təvazökarlıq libasına bürünmüşdülər. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “(Allah) bəndəliyində ən üstün insanlar o kəslərdir ki, dahi olduqları halda, təvazökarlıq edərlər”.
2. Başqaları ilə yaxşı rəftar edərlər. Bu bəndələrin xüsusi olmasına səbəb olan amillərdən biri də odur ki, nadan insanlarla rastlaşan zaman, onlarla yaxşı rəftar edərlər.
3. Allahla rabitə qurmaq üçün xüsusi zamanları vardır. Bu insanlar gecə və gündüz ərzində müəyyən zamanı Allahla rabitə qurmaq üçün ayırarlar. Səcdəyə gedər, ibadətlə məşğul olarlar. Allahla raz-niyaz edərlər...


Həyatyoldaşın səhvi zamanı necə rəftar edək?! İmam Rzanın (ə) hədisi


Həyat yoldaşı səhv edən zaman... – evliliyin bəzi mövzuları barədə İmam Rzanın (ə) mübarək nəzəri!
İmam Rza (ə) buyurur: “Evlilik məsələsində İslami sünnət belədir ki, axşam həyata keçsin. Çünki Allah gecəni rahatlıq mənbəyi qərar vermişdir. Qadınlar da rahatlıq mənbəyidirlər”. Həzrət İmam Rza (ə) başqa yerdə buyurur: “O zaman ki, Həbəşi padşahı Peyğəmbər (s) üçün Əbu Süfyanın qızına elçilik etdi, Həzrət (s) vəlimə üçün yemək hazırladı və buyurdu: “Peyğəmbərlərin (ə) ədəbindəndir ki, evlənən zaman vəlimə versin”. Əlbəttə ki, evin böyüyü kişidir və o, gərək müdiriyyəti boynuna götürsün, bu kiçik cəmiyyəti idarə etmək üçün ailə üzvlərinin nüfuzundan və sevgisindən istifadə etməlidir. Kişi elə olmalıdır ki, ailədə əmin-amanlıq mehi əssin və hər kəs bir-birinə sevgi ilə müraciət etsin. Valideynlərin bir-birinə olan hörmət və gözəl rəftarları övladlarına da sirayət etsin...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter