Doğrudanmı Adəmə qadağan olunmuş ağac bİlİk ağacı İdİ?


Sual: Dinlər tarixi dərsləri silsiləsində belə oxuyuruq:
Qadağan olunmuş meyvə nədir? Bu meyvə Tövratın təsdiq və Quranın işarə etdiyi kimi elm və bəsirətdir. Quran ayələrinə əsasən, Allah Adəm və Həvvanı çağırdığı vaxt onlar öz utandıqlarından utanmadan cavab verirdilər. Amma elə ki qadağan olunmuş meyvədən yedilər öz çılpaqlıqlarından utanaraq gizləndilər. Əvvəlki günlərdə Allahdan qətiyyən utanmadıqları halda, həmin meyvəni yedikdən sonra çılpaqlıqlarından xəcalət çəkdilər...


Məryəmİn anası öz övladını rahİb edəcəyİnİ nəzİr etmİşdİmİ?


Sual: Bilirik ki, röhbaniyyət, yəni rahiblik həmişə, xüsusi ilə də həzrət Məryəmin dövründə haram olmuşdur. Bəs nə üçün İmranın arvadı (Məryəmin anası) hamilə olduğu vaxt nəzir etmişdi ki, əgər Allah ona bir övlad əta etsə, bu övladı rahib edəcək?


Məryəmİn bakİrə halda doğuşu necə mümkündür?


Sual: Həyat vahidi hücеyrәsinin tərkibi iki şeydən – spermatozoid və ovuldan ibarətdir. Dişi hücеyrә, qamet təklikdə həyat prosesini təmin etməyə qadir olmadığından belə bir tərkib zəruridir. Ciddi elmi əsasa malik bu şərt ödənmədiyi halda həzrət Məryəm kimsə ilə təmasda olmadan necə hamilə ola bilərdi? Hansı ki, dişi hücеyrә, qamet təklikdə həyatın davamını təmin etməyə qadir deyil.


İslam Peyğəmbərİnİn (s) gəlİşİ haqqında həzrət İsa (ə) xəbər veribmi?


Sual: Qurani-kərimdə oxuyuruq ki, həzrət məsih (İsa) özündən sonra Əhməd adlı bir Peyğəmbərin gələcəyini xəbər vermişdir. Uyğun məlumat bugünkü İncildə mövcuddurmu?


MƏSİHILİKDƏ ÜÇ FİRQƏNİN, QOLUN YARANMASI NECƏ BAŞ VERDİ?


Sual: Məsihilik dinində çoxsaylı firqələr mövcuddur. Amma bu firqələrdən üçü - katolik, ortodoks, protestant firqələri daha çox tanınmışdır. Bu firqələr nə vaxt yaranmışdır və onlar arasında hansı fərqlər vardır?


İsa Allahın oğludurmu?


Sual: Amerikada bazar günləri televiziyada katolik kilsələrinin proqramı verilir. Xəstəlik səbəbindən kilsədə iştirak edə bilməyənlər üçün nəzərdə tutulmuş bu proqramda keşişlər belə dua edirlər: “Pərvərdigara, biz sənə iman gətirmişik; İsadan başqa sənə mənsub bir kəs tanımırıq; Biz sənin oğlun İsaya etiqad edirik.” Bəli, məsihilərin İsa ilə bağlı etiqadları belədir. Bəs biz müsəlmanlar nə üçün İsanı Allahın oğlu hesab etmirik?


Quranda neçə Peyğəmbərİn adı çəkİlİr?


Sual: Quranda hansı Peyğəmbərlərin adı çəkilmişdir?


Peyğəmbərİn “Ülul-əzm” olması nə deməkdİr?


Sual: Ülul-əzm Peyğəmbərləri neçə nəfərdir və onların kitabları necə adlanır?


Peyğəmbərlər və İmamlar sahİb olduqları elmİ alİmlər kİmİ İctİhad yolu İləmİ əldə etmİşlər?


Sual: İslam alimləri həzrət Peyğəmbər və onun məsum canişinlərinin buyurduğu hökümlərin əldə olunması yolu haqqında nə düşünürlər? Onlar da İslam alimləri kimi bəzi dini hökümləri ictihad (Quran və rəvayətləri araşdırma) yolu ilə iləmi əldə etmişlər? Quranda və ya Peyğəmbərdən nəql olunmuş rəvayətlərdə bir hökm aşkar şəkildə bəyan olunmuşdursa, məlum məsələdir ki, ictihada ehtiyac qalmır. Ona görə də sualda “hökümlər” haqqında yox, “bəzi hökümlər” haqqında sorşulur.


Tövbə və İstİğfar məsumluq və paklıqla bİr araya sığırmı?


Sual: Bilirik ki, Peyğəmbərlər və imamlar günahdan pak, məsumdurlar. Bununla onların bəzi dualarında görürük ki, zahirən günahlarını etiraf edir və Allah dərgahından bağışlanmaq diləyirlər. Məsələn, məşhur “Kumeyl” duasında həzrət Əli (ə) Allah dərgahına belə ərz edir: “Pərvərdigara, Səninlə olan rabitəmi qıran günahlarımı bağışla... Pərvərdigara, mənim günah və xətamı əfv et...”
Günahdan pak olan insanlar nə üçün belə dua etməlidirlər? Onlar xalqa dua etməyi öyrədirlər, yoxsa bu dualarda başqa bir məna var?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter