Peyğəmbərİmİz (s) kİmlər üçün behİştdə 3 evə zamİn olmuşdur?


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Mən behiştin ətrafında, behiştin ortasında, behiştin yuxarısındakı evlərə zaminəm.
1. O kəs üçün ki, mübahisəni tərk edər, baxmayaraq ki, haqlı olsa belə.


NAMƏHRƏMƏ BAXMAQ MƏSUMLARIN SÖZLƏRİNDƏ NECƏ MƏZƏMMƏT OLUNUB?


1-ci hədis: Hәzrәt Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “(Naməhrəmə) baxmaq şeytanın zəhərli oxlarından biridir.Kim (naməhrəmə) baxmasa, Allah ona ilahi xof səbəbindən bir iman əta edər ki, qəlbində onun şirinliyini duyar.”


\"AMAN\" HӘDİSİNDƏ NƏ DEYİLİR?


Bu şərəfli hədis də öz növbəsində həzrət Peyğəmbərin (s) əhli-beytinin müsəlmanlar arasında siyasi-e᾽tiqadi mahiyyətini izah edir. Hər hansı bir millətin ən təhlükəli və xətərli məsələsi, onun siyasi-e᾽tiqadi məsələlərdə ixtilaf və təfriqələrlə üzləşməsidir.


“ON İKİ İMAM” HƏDİSİ KİMLƏRƏ İŞARƏ OLUNUR?


Əhli-beytin (ə) mövqeyini İmamət və vilayətlə əlaqələndirən və bir sıra şübhəli sualları cavablandıran hədislərdən biri də “on iki İmam” hədisidir. Bu hədis İslamın ən məşhur hədislərindəndir. O səhih və mö’təbər kitabların əksəriyyətində nəql olunmuşdur. Bu hədis barəsində əksər alimlər yekdil fikirdədirlər. Əvvəlcə, hədisin sənədini, sonra isə onun məzmununu qısa şəkildə araşdıracağıq:


“NÜCUM” (ULDUZLAR) HƏDİSİ HANSI HƏDİSDİR?


İslam mənbələrində Peyğəmbərdən (s) nəql olunan və hər bir dövrdə Əhli-beytin müsəlmanlara rəhbər və hidayətçi olduğu göstərilən digər bir hədis “nücum” hədisidir.


Əhlİ Sünnə mənbələrİndən Hz. Əli (ə.s.) haqqında nə deyİLİR


Peyğəmbərimizdən (s.a.v.v.) nəql olunan aşağıdakı hədislər sübut edir ki, İmam Əli (ə.) səhabələrin ən üstünüdür və yalnız o Peyğəmbərdən (s.) sonra onun ümmətinə rəhbərlik etməyə layiqdir.


«Əşəreyİ mübəşşərə» hədİsİ HANSI HƏDİSDİR?


İbn Quteybə Deynuri öz «Əl İmamə və əssiyasə» adı ilə məşhur olan xəlifələr tarixi kitabında heyrətli bir hadisəni nəql edir ki, xülasəsi budur:
«Fədək» hadisəsindən sonra iki şeyx (Əbu Bəkr və Ömər) Əlinin(ə) evinə gəldilər. Lakin bu dəfə yumşaq və sönmüş halda. Əbu Bəkr qabaqda gedirdi....


Xasİfun-nəl hədİsİ hansı hədİsdİr?


İbn Əbil Hədid «Nəhcül Bəlağə»nin şərhinin altıncı cildində 79-cu xütbəni şərh edərkən Əbu Müxnəfdən belə nəql edir: Aişə Ümmü Sələməni aldatmaq və onu Osmanın qanının tələbi üçün qiyama təşviq etmək üçün onu yanınagəlib dedi: Əbi Üməyyənin qızı, Sən Peyğəmbərin(s) xanımlarının arasından hicrət edən ilk adamsan və onun xanımlarının hamısından böyüksən, və həzrət bizim aramızda növbəni sənin evindəbölürdü, Cəbrail hamıdan çox sənin evinə get-gəl edirdi. ...


Həzrət Məhəmməd (s) İmam Hüseyn (ə) barəsİndə nə buyurub?


1) İmam Hüseyn (ə) «Səqəleyn(ərəb dilində «iki ağır qiymətli şey»-ə deyilir.)» hədisində...
Bütün şiə və sünni aləminin mötəbər hədis mənbələrində zikr olmuş rəvayətə görə, Həzrət Peyğəmbər (s) buyurmuşdur:
«Mən yaxın zamanda Allahın dəvətini qəbul edib, sizin aranızdan gedəcəyəm, (dünyamı dəyişəcəyəm) lakin bununla belə iki qiymətli şeyi sizə əmanət qoyuram. ...


İblisin 10 dostu və 10 düşməni kimdir?


Bir gün Peyğəmbər (s) İblisdən soruşdu: \"Mənim ümmətimdən olan dostların nə qədərdir?”
İblis cavab verdi: \"On dəstə: zalım rəhbərlər, lovğa dövlətlilər, hardan gəlib, hara sərf olunmasının ondan ötrü heç bir fərqi olmayan haram yeyən, rəhbərin zülmü ilə müvafiqət edən alim, xain (camaatı aldadan) tacir, möhtəkir (yəni, bir şeydən çox miqdarda alıb qıtlıq zamanında da onu baha satmaqdan ötrü saxlayan kəs), zinakar, ribaxor (sələmçi), simic və bir də hardan gəldi mal toplamağa çalışan kəs.”


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter