Qiyamətin çətinliklərindən uzaq olmaq üçün nə edək?


Qiyamətin çətinliklərindən uzaq olmaq üçün hədislərimiz bəzi yollar tövsiyə etmiş və hallar bəyan etmişdir ki, onlarla tanış olaq.
1. “Yusif” surəsini oxumaq. Hədislərdə oxuyuruq ki, hər kim hər gün və ya hər axşam “Yusif” surəsini oxuyarsa, Qiyamət günü məhşur olan zaman siması Həzrət Yusif (ə) kimi olar və ona Qiyamətin qorxusu çatmaz.
2. Namazlarda “Duxan” surəsini oxumaq. İmam Baqir (ə) buyurur ki, hər kim “Duxan” surəsini vacib və nafilə namazlarında oxuyarsa, Allah onu o kəslərdən qərar verər ki, əmin və qorxusuz halda məbus olar.
3. Hər cümə günü “Əhqaf” surəsini oxumaq. İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurur ki, hər kim “Əhqaf” surəsini hər axşam və ya hər cümə günü oxuyarsa, ona dünyada qorxu çatmaz. Allah onu Qiyamətin qorxusundan amanda saxlayar....


Namazda hansı şərtə diqqət yetirmək ibadəti həqiqi Allah istəyən namaz edər?!


Namazın bir zahiri vardır ki, ona əməl etmək vacibdir. Dəstəmaz alırıq, səcdəyə və rükuya gedirik. Namazın surələrini düzgün tələffüs edirik və bu kimi. Bunlar – namazın zahiri əhkamlarıdır. Batini hissə odur ki, qıldığımız namazda Allaha diqqət edərik və qəlbimizlə Allahla əlaqə yaradarıq. Bu, həccə bənzəyir ki, insan Kəbənin Sahibinə olan eşqinə görə, bu müqəddəs məkanın hər tərəfini qucaqlayıb öpmək istəyir. Sanki kimisə itirmişdir və bütün qəlbi və ruhu ilə onu tapmağa çalışar. Ev sahibini ancaq qəlbi ilə tapar və hiss edər. Namaz da o cürdür. İnsan əgər həqiqi namaz qılmaq istəyirsə, gərək namazda qəlbi ilə Allahla əlaqə yaratsın və Ona olan sevgisini ruhu və canı ilə bəyan etsin. Yəni, namaz Allahla qəlb rabitəsi yaratmaq üçün bir bəhanədir. Namaz bizi Allaha bağlayar və dünyadan qafil edər. Bu cür namaz həqiqi namazdır və qurucu xarakterə malikdir. Mərhum Ayətullah Qazinin şagirdlərindən biri deyir ki, o, namazı xüsusi eşq ilə qılırdı. Bəzən hava soyuq olduğu üçün çoxlu paltar geyinərdi ki, ona soyuq olmasın. Ancaq elə ki, namaz qılardı, istilənər və üst-üstə geydiyi paltarları bir-biri çıxarardı. Mərhum Qazi buyururdu ki, mən saqqalımı girov qoyaram ki, əgər kimsə şövqlə namaz qılarsa, həmin namaz onu kamallara çatdırar....


Qurani Kərimin ayələrinə əsasən xanımın hansı vəzifələri vardır?!


1. Ərinə yaxşı həyat yoldaşı olmaq. “Onların yanında aramlıq tapasınız deyə, sizin üçün (mələklərdən, cinlərdən və başqa məxluqlardan deyil) öz cinsinizdən zövcələr yaratmağı və sizin aranızda (ər-arvadın, yaxud insanların arasında) dostluq əlaqəsi, batini mehr-məhəbbət yaratması onun nişanələrindəndir, həqiqətən, bunda düşünən bir qövm üçün (Allahın tövhidi, qüdrəti və hikmətinə dair) nişanələr vardır”. (“Rum” 21).
2. Ərinə itaət etmək. “Buna görə də ləyaqətli qadınlar itaətkardırlar”. (“Nisa” 34).
3. Özünü qorumaq və ərinin haqlarını qorumaq. “Allahın (onların hüquqlarını) qoruması müqabilində onlar da (ərləri yanlarında olmayanda onların hüquqlarını, sirlərini, mallarını) qoruyurlar”. (“Nisa” 34). Qadın gərək namusunu naməhrəmdən qorusun. Əri yanında olmayanda, qadın kamil şəkildə özünü qorumalıdır...


İnsanda hansı əxlaqi xüsusiyyətlər onu peşiman və başı aşağı olmaqdan qoruyar?!


İmam Cavad (ə) buyurur: “Üç şey vardır ki, hər kim ona malik olar, peşman olmaz:
1. Tələsməkdən çəkinmək. 2. İşlərdə məsləhət etmək. 3. Bir işin qərarını verən zaman Allaha təvəkkül etmək”.
Mübarək dinimiz bizə ən yaxşı və ən pis insanları tanıdır.İmam Həsən Müctəba (ə) buyurur: “İnsanlar dörd dəstədirlər:
1. O dəstə ki, əxlaqları vardır, ancaq dünyadan (bəhrələri) yoxdur. 2. O dəstə ki, dünyadan bəhrələri vardır, ancaq əxlaqları yoxdur.
3. O dəstə ki, nə (dünyadan) bəhrələri vardır, nə də əxlaqları. Onlar – ən pis insanlardırlar. 4. O dəstə ki, həm əxlaqları vardır və həm də dünyadan bəhrənirlər – onlar ən yaxşı insanlardırlar”....


Dua və sədəqələrin İmam Zaman ağanın (ə) sağlamlığına təsiri vardırmı?


Bəzi hədislərə əsasən, İmam Zaman ağa (ə.f) da adi insanlar kimi yaşayır və insanların arasındadır. Ona görə də bu əziz Ağa (ə.f) da İlahi peyğəmbərlər (ə) və Məsum İmamlar (ə) kimi xəstələnə bilər. Bu səbəbdən İmam Sahib əz-Zaman (ə.f) üçün edilən duaların, verilən sədəqələrin təsiri vardır.
İmamın (ə.f) da bizim bədənimiz kimi təbii vücudu vardır. Ola bilsin ki, soyuğun və ya istinin təsirindən xəstə olsun. Biz də İmamın (ə.f) sağlam olması üçün dua edir və sədəqə veririk ki, İmam (ə.f) həmişə sağlam qalsın. İmam Rza (ə) bizlərə İmam (ə.f) üçün necə dua edə biləcəyimizi öyrətmiş və buyurmuşdur: “Allahım! Hər cür bəlanı öz vəlindən uzaq et. Onu xəlq etdiyin bütün şeylərin şərindən qoru. Onu qarşısından, başının arxasından, sağ və solundan, göydən və yerdən gələn bəlalardan qoru!”....


İlin hansı 5 münasibətli gecələrində dualar qəbul olunar?!


Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Beş gecə vardır ki, dualar o gecələrdə rədd olunmaz:
1. Rəcəb ayının ilk gecəsi. 2. Nimeyi-Şəban gecəsi. 3. Cümə gecəsi. 4. Fitr bayramı gecəsi. 5. Qurban bayramı gecəsi”.
Uca Allahın xüsusi zaman və məkanları vardır ki, həmin zaman və məkanlarda dualar rədd olunmaz, qəbul olunar. Bu zamanlardan beşini Peyğəmbərimiz (s) bizə tanıtmışdır.
İmam Əli (ə) Fitr bayramı ilə bağlı buyurur: “Allahdan istəyin və dua edin və bilin ki, bu duaları Allah yerinə yetirər”....


Hz İmam Əlinin (ə) atası Əbu Talib (r) kafir idi?!


İmam Əli (ə.s) buyurur: \"Allaha and olsun ki, atam, babam Əbdülmüttəlib , Haşim və Əbdi-Mənaf heç vaxt bütə pərəstiş etməmişlər\". Ondan soruşdular: \"Bəs onlar nəyə pərəstiş edirdilər?\" Həzrət Əli (ə.s) cavab verdi: \"Onlar Kəbəyə sarı namaz qılırdılar və İbrahimin (ə.s) dinində idilər, bu dinə bağlanmışdılar\" (Ayətullah Reyşəhri\"Mövsuətu`l-Əliyyibni Əbi Talib\",cild 1, səh 63) (Seyyid Haşim Bəhrani - \"Təfsiru`l-burhan\", cild 3, səh. 795).
İmam Səccaddan (ə.s) soruşurlar ki, Əbu Talib mömin idi yoxsa yox? O, belə cavab verir: \"Bəli\". \"Bəs, camaat deyir ki, guya kafir idi?\" sualına isə İmam narahat halda belə cavab verir: \"Çox maraqlıdır, görəsən onlar bununla Əbu Talibə tənə vururlar, yoxsa Peyğəmbərə? Allah-Təala öz peyğəmbərinə əmr etmişdi ki, heç bir mömin qadını kafir kişinin kəbinində saxlamasın. Şübhəsizdir ki, Əsəd qızı Fatimə ilk iman gətirmiş qadınlardan idi. Əbu Talib vəfat edincəyə kimi Fatimə onun kəbinində yaşamışdır\" (yəni əgər Əbu Talib kafir olsaydı, Peyğəmbər onunla həyat yoldaşı Əsəd qızı Fatimənin nikahını pozardı....


Haqlı kim idi Aişə yoxsa İmam Əli (ə): Səbəb yoxsa bəhanə!!


Allahın Adı İlə --\"Aişə, Həzrət Əli (ə) ilə döyüşə hansı səbəbə görə getmişdi?\"
Səqifə məktəbinin ən böyük alimlərindən olan Məhəmməd İsmayıl əl-Buxari öz \"səhih\" əsərində yazır: Rəvayət edilir ki, Əbu Bəkrə demişdir: “Cəməl döyüşündə mən az qala bu döyüşdə vuruşanlara qoşulub onlarla bərabər (Əliyə) qarşı vuruşa­caq­dım, (lakin) Allah (məni saxladı,) Peyğəmbərdən (s) eşitdiyim bir kəlmə sa­yə­sin­də mənə fayda verdi.” (Bir zaman) farsların Xosrovun qızını özlərinə baş­çı təyin etməsi xəbəri Pey­ğəmbərə (s) gəlib çatdıqda o buyurmuşdu: “Hakimiyyəti qadına həvalə edən bir tayfa heç vaxt nicat tapmaz.” (əl-Buxari, 4445) \"Səhih-Buxari\", Meğazi kitabı, 84-cü bab, hədis 418 (4425) Əlixan Musayev, \"Səhih Buxari Müxtəsəri\", Hərbi yürüşlər kitabı, 47-ci fəsil, hədis 1692...


Çoxları başqa yoldadır dedikdə Quran çoxluq haqda nə buyurur?!


Bəziləri iddia edirlər ki, əgər filan əqidə batildirsə niyə əksəriyyət o əqidədədir? Baxaq görək Quran çoxluq və əksəriyyət barədə nə deyir.
“Əksəriyyəti düşüncə əhli deyil”. Maidə 103
“Əksəriyyəti cahildir”. Ənam 111
“Əksəriyyəti fasiqdirlər”.Tövbə 8
“Əksəriyyəti kafirdir”.Nəhl 83
“Əksəriyyəti haqqı bilmir və ondan üz döndərirlər”. Ənbiya 24
“Əksəriyyəti yalançıdır”. Şüəra 223...


Təvəssül etmək şirkdirmi? İnsandan istəmək olarmı?!


Günümüzdə \"Əhli-Sünnə\" adı altında gizlənən \"Vəhabilər və ya Sələfilər\" daima \"Əhli-Beyt (ə)\" tərəfdarlarını şirkdə ittiham etməkdədir. İddiallarını dəstəkləmək üçün isə mövzuya aid olmayan Quran ayələrini dəlil kimi gətirməkdədirlər. Həmin Quran ayələrinin əksəriyyəti \"Allahdan başqasını çağırma\" mövzusundadır. İlk öncə deyə bilərik ki, Quranda \"Təvəssül\" açıq aşkar dəlili olduğuna görə onlar \"diriyə olan təvəsüllü\" şirk hesab edə bilmirlər. Amma həmin \"təvəssül\" edilən şəxs \"ölsə\" və biz ona yenidən \"təvəssül\" etsək, o artıq \"Allahdan başqası\" olur və biz ondan istəməklə ona \"ibadət\" etmiş sayılırıq! Necədə məntiqsiz və çürük bir iddiadır! Allah \"Qurani-Kərim\"-də belə buyurur: Biz hər bir elçini, Allahın izni ilə, ona məhz itaət edilsin deyə göndərdik. Əgər onlar özlərinə zülm etdikləri zaman sənin yanına gəlib Allahdan bağışlanma diləsəydilər və Peyğəmbər də onlar üçün bağışlanma diləsəydi, əlbəttə ki, Allahın tövbələri qəbul edən və Rəhmli olduğunu görərdilər. (Nisa 64)
Onlar dedilər: \'Ey atamız! (Allahdan) bizim günahlarımızın bağışlanmasını dilə. Doğrudan da, biz, günahkar olmuşuq\'. O dedi: \'Mən Rəbbimdən sizin üçün bağışlanma diləyəcəyəm. Həqiqətən, O, Bağışlayandır, Rəhmlidir\'. (Yusif 97-98)...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter