“Kutube-ərbəənİn” müəllİflərİ kİmlərdİr?


Sual: Dini mənbələrdə xəbər verilir ki, şiələrin dörd mötəbər kitabı (“Kutube-ərbəə”) mövcuddur. Əsrlər boyu İslam alimləri hökmlər verərkən bu dörd kitaba əsaslanmışlar. Bu kitabların müəllifləri kimlərdir?


Ay təqvİmİndəkİ (qəmərİ) aylar nə üçün bİr-bİrİndən fərqlİdİr?


İkİ qəmərİ ay ardıcıl şəkİldə otuz gün ola bİlərmİ?


Nə üçün dİnİ günlər eynİ fəsİlə təsadüf etmİr?


Sual: Həzrət Əli (ə) mübarək ramazan ayının 19-cu günü zərbəyə məruz qaldı. Bildiyimiz kimi, qəməri il şəmsi ildən təqribən on bir gün qısadır. Uyğun tarix bəzən qışa, bəzən isə yaya düşür. Belə çıxır ki, qəməri təqvim düzgün deyil. Əksər dini bayramlar və əlamətdar günlər də gah ilin bir fəslinə düşür, gah da başqa bir fəslinə. Bütün bunları nəzərə alaraq, qəməri tarixi dəqiq tarix hesab etmək olarmı?


Nə üçün Məkkənİ “Ümmül-Qura” adlandırırlar?


Sual: Təfsirlərdə və digər mənbələrdə bildirilir ki, ilk dəfə “Ümmül-qura” (Məkkə məntəqəsi) adlanan yer yaradılmışdır. Yer günəşdən ayrılmış planetdirsə, uyğun məlumatı məntiqi saymaq olarmı?


İnsanın İdrak və düşüncə mərkəzİ onun ürəyİdİrmİ?


Sual: Qurani-kərimdə oxuyuruq: “Həqiqətən, gözlər kor olmaz, lakin sinədəki ürəklər kor olar....” Bəli, ayədən göründüyü kimi, sinədə yerləşən ürək idrak və düşüncə mərkəzi kimi tanıtdırılır. Amma fizioloqlar uzun araşdırmalardan sonra belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, insanın təfəkkür mərkəzi onun beynidir. Onların nəzərincə, ürəyin vəzifəsi orqanizmdə qan dövranını təmin etməkdir. Həqiqət haradadır?


Yoqa məktəbİ nədİr?


Sual: Hindistanda və dünyanın başqa məntəqələrində Yoqa məktəbinin çoxlu tərəfdarları var. Bu məktəbin baxışı nədən ibarətdir?


Praqmatİzm nə deməkdİr?


Sual: Praqmatizmin əsasları nədir, onların fəlsəfi baxışı nədən ibarətdir?


Özünü qorumalı olan İnsanın canından keçməsİ nəyə əsaslanır?


Sual: Qeyd olunur ki, insanın bütün fəaliyyətləri onun maddi və mənəvi mənafelərinin qorunmasına yönəlmişdir. Bu da yoxsullara yardım, yetimin başına sığal çəkmək kimi işlərdə də insanın mənafeyi olur. İnsan imkansızlara məhəbbət göstərməklə öz ruhunu iztirabdan qurtarır. Demək, insanı fəaliyyətə sövq edən mənafedir. Necə olur ki, maddi və mənəvi mənafelər uğrunda çarpışan insan fədakarlıq göstərib, canından keçir?
İnsanın öz övladına məhəbbəti böyük fədakarlıq nümunəsidir. İnsan öz övladına xidmətdən ləzzət alır. Onunçün bu əziyyət çox şirindir. Məgər ananın bu sayaq nəvazişlərini fədakarlıq saymaq olarmı?


Başqa planetlərdə həyat varmı?


Sual: Başqa planetlərdə canlı həyat vardırmı? Əgər yerdən kənarda həyat vardırsa, mədəniyyət də vardırmı? Yoxsa mədəniyyət yalnız yer kürəsindədir? İslam alimləri bu barədə nə deyir?


İnsan mələkdən üstündürmü?


Sual: Deyirik ki, insan yaranmışların əşrəfidir. Bu o demək deyilmi ki, insan Allahın xəlq etdiyi ən kamil varlıqdır, hətta mələkdən də üstündür?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter