Özünü qorumalı olan İnsanın canından keçməsİ nəyə əsaslanır?


Sual: Qeyd olunur ki, insanın bütün fəaliyyətləri onun maddi və mənəvi mənafelərinin qorunmasına yönəlmişdir. Bu da yoxsullara yardım, yetimin başına sığal çəkmək kimi işlərdə də insanın mənafeyi olur. İnsan imkansızlara məhəbbət göstərməklə öz ruhunu iztirabdan qurtarır. Demək, insanı fəaliyyətə sövq edən mənafedir. Necə olur ki, maddi və mənəvi mənafelər uğrunda çarpışan insan fədakarlıq göstərib, canından keçir?
İnsanın öz övladına məhəbbəti böyük fədakarlıq nümunəsidir. İnsan öz övladına xidmətdən ləzzət alır. Onunçün bu əziyyət çox şirindir. Məgər ananın bu sayaq nəvazişlərini fədakarlıq saymaq olarmı?


Başqa planetlərdə həyat varmı?


Sual: Başqa planetlərdə canlı həyat vardırmı? Əgər yerdən kənarda həyat vardırsa, mədəniyyət də vardırmı? Yoxsa mədəniyyət yalnız yer kürəsindədir? İslam alimləri bu barədə nə deyir?


İnsan mələkdən üstündürmü?


Sual: Deyirik ki, insan yaranmışların əşrəfidir. Bu o demək deyilmi ki, insan Allahın xəlq etdiyi ən kamil varlıqdır, hətta mələkdən də üstündür?


Yaxşı adamlar namaz qılmalıdırlarmı?


Sual: Quranda qeyd olunur ki, namaz insanı çirkin işlərdən çəkindirir. Əgər bir şəxs pis iş görmürsə, onun namaz qılmasına nə ehtiyac var?


Müsəlmanların savadsızlığının səbəbİ nədİr?


Sual: Həzrət Peyğəmbər xalqı ardıcıl şəkildə elm və biliyə dəvət etdiyi halda, savadsızlıqla mübarizə apardığı vəziyyətdə nə üçün müsəlmanlar bu qədər savadsızdırlar?


Seyİdlİk nə zamandan başlamışdır?


Sual: Seyidlik nə vaxtdan başlamışdır və bu zümrəyə uyğun adı kim qoymuşdur?


Nə üçün gənclər dİnİ məclİslərdən qaçırlar?


Sual: Bir çox gənclərin dini məclislərə maraq göstərməməsinin səbəbi nədir? Problem hansı yolla həll edilə bilər? Gənclərin diqqətini cəlb etmək üçün hansı metodlardan istifadə etmәk lаzımdır?


Bİr zaman tərəqqİ etmİş müsəlmanların bugünkü gerİlİyİnİn səbəbİ nədİr?


Sual: Nə üçün müsəlmanlar bir zaman sürətlə inkişaf etdilər? Bəs bugünkü geriliyin səbəbi nədir? Nə üçün bir zaman dünya mədəniyyətinin önündə gedən müsəlmanlar tənəzzülə uğramışlar?


Doğrudanmı, mömİn az gülüb, çox ağlamalıdır?


Sual: Qurani kərimdə oxuyuruq: “Qazandıqları günahların cəzası olaraq, az gülüb, çox ağlasınar.” İslam dinində insana zərərli işlərə icazə verilmir. Məgər çox ağlamaq zərərli deyilmi? İkinci bir tərəfdən, gülüş və şadlıq insan sağlamlığı üçün çox faydalıdır. Nə üçün onun qarşısı alınır?


Rəyə əsasən təfsİr nə deməkdİr?


Sual: Müxtəlif rəvayətlərdə nəql olunmuşdur ki, kimsə Quranı öz rəyi və nəzəri əsasında təfsir edə bilməz. Hətta elə iş görənlərə cəhənnəm əzabı vəd olunmuşdur. Rəy əsasında təfsir nə deməkdir?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter