Fitrə zəkatının kənara qoyulmasının vaxtı nə zamandır?


Fitrə zəkatının kənara qoyulmasının vaxtı nə zamandır? Fitr bayramının yəqin bilinməsindən sonra müsəlman şəxs fitrəsini kənara qoymalıdır. Əgər Fitr bayramının namazını qılırsa, ehtiyat vacibə görə gərək namazdan öncə fitrəsini haqlı və ehtiyacı olan şəxsə çatdırsın, (Yəni fitrə verdiyimiz şəxs gərək müsəlman, aşkarda günaha xərcləməyən, və ... çirkin rəftarlardan uzaq şəxs və ya ailə olmuş olsun) ya kənara qoyub fitrə pulu olaraq təyin etsin, əgər fitr bayramı namazıını qılmırsa, gunorta namazı vaxtına qədər fitrəsini verməyə icazəlidir.
(Diqqət olunası məsələ: Əgər bir şəxs fitrəni almağa mane olan xüsusiyyətələrə malik şəxsdirsə, ailəsinə vermək olar. Əgər ailəsinə pul verilsə və yəqin oluna ki, ev sahibi olan kişi fitrəni alıb haram yolda xərcləyər, onda fitrə pulu əvəzinə şəri yeyimləri alıb vermək olar)


Kişinin qadın və övladlarının fitrə zəkatını verməməsi ailəsinə şəri öhdəlik gətirirmi?


Kişinin qadın və övladlarının fitrə zəkatını verməməsi ailəsinə şəri öhdəlik gətirirmi? Bir ailə başçısı olan kişi əgər qadın və övladlarının fitrə zəkatını orucluq bayramında verməsə, ev xanımının və maddi qüdrəti olmayan uşaqların öhdəsinə heç bir şəri öhdəlik gəlmir. * əgər çörək yeyimindən qadın və uşaq atadan asılılığı olmasa və özlərinin müstəqil gəlişi varsa onda özlərinin verməsi ehtiyata görə yaxşı olar.


Həyat yoldaşından itaət etməyən xanımın fitrəsi kimin öhdəsinədir?


Həyat yoldaşından itaət etməyən xanımın fitrəsi kimin öhdəsinədir? Bir qadın ki, ərinin sözünə baxmaya və itaətsizliyini edə, o qadının firə zəkatı kişinin öhdəsindən silinmir. Təkcə halda qadının fitrəsi kişidən səlb olur ki, qadın başqasının çörəkyeyəni hesab oluna. misal üçün, qadın həyat yoldaşı ilə küslu ola, və atasının çörəkyeyəni hesab oluna onda kişinin öhdəsinə heç bir şey gəlmir. Əgər qadın yoldaşından uzaqlaşa, amma kişiyə aid olan bir yerdə pənah almış ola onda qadının fitrə zəkatı kişinin öhdəsinədir.


Bayram gecəsi qonağın fitrəsi kimin öhdəsinədir?


Bayram gecəsi qonağın fitrəsi kimin öhdəsinədir? Bir qonaq ki, fitr bayramı axşamı bir nəfərin evinə daxil ola, fitrəsinin hökmü qonağın öz öhdəsinədir. və ev sahibinin, qonağın fitrəsinə qarşı borcu olmur.


Oruc tutmağın zərərindən qorxma səbəbindən, oruc tutmayan şəxsin hökmü nədir?


Oruc tutmağın zərərindən qorxma səbəbindən, oruc tutmayan şəxsin hökmü nədir? Əgər bir şəxs güclü üzrü səbəbindən, əlli faiz güman edir ki, oruc tutmaq ona vacib deyildir, və bu səbəbdən də oruc tutmaya, amma sonradan məlum ola ki, oruc tutmaq ona vacib idi, qəza və kəffarə cəhəhətindən hansı hökm öhdəsinə gəlmişdir? Cavab: Əgər bilərəkdən ramazan ayının orucunu əlli faizlik güman edərək ki, oruc tutmaq ona vacib deyildir gümanı ilə, orucu batil etmişsə, verilən və təsəvvür olunan sualda qəzadan əlavə kəffarə də ona vacibdir. Amma, əgər oruc tutmamaq zərərin yetişməsindən qorxu səbəbindən ola, və qorxu da əqli baxışa söykənmiş olmuş ola, kəffarə vacib deyildir, amma onun öhdəsinə qəzası düşür.


Hamilə qadının oruc tutmasının hökmü necədir?


Hamilə qadının oruc tutmasının hökmü necədir? Aya oruc tutmaq hamilə qadın üçün ki, bilmir oruc tutması qarnındakı uşaq üçün zərərlidir yoxsa yox, vacibdirmi? Cavab: Əgər oruc tutması nəticəsində, qarnındakı uşaq üçün zərərli olmasına qorxusu olsa, və bu qorxu da əqli dəyərləndirmə ilə qəbul olunan baxış olsa, oruc tutmaması vacibdir, yəni bu haldan başqa vəziyyətdə oruc tutmaq vacidir (Yəni hamilə qadın bilə ki, oruc tutması uşağa heç bir çətinlik yaratmaz və ya həkim deyə ki, oruc tutmanın hamiləliyi üçün heç bir çətinliyi yoxdur oruc tutması vacibdir)


Həkimin qadağası ilə oruc tutmayan şəxs, sonralar əksinə yəqin etsə, vəzifəsi nədir?


Həkimin qadağası ilə oruc tutmayan şəxs, sonralar əksinə yəqin etsə, vəzifəsi nədir? Əgər həkim bir xəstəyə deyə ki, oruc tutmaq sizin üçün zərərlidir, və o da bu sözlə oruc tutmaya, amma bir neçə ildən sonra başa düşə ki, oruc tutmaq onun üçün zərərli deyilmiş, və həkim təyin etməsində səhvə düçar olmuşdur. Tutmadığı orucların qəzası və kəffarəsi varmı sualını Xamenei həzrətlərinin cavabı:?
Əgər mütəxəssis, əmanətdar və ya xəstəliyini oruc tutmağa ağıl qəbul edən maneə olaraq qəbul edərək, oruc tutmasa, belə vəziyyətdə tutmadığı orucların təkcə qəzası onun öhdəsinə düşür.


Nəcis su ilə qüsl almış oruc tutanın hökmü necədir?


Nəcis su ilə qüsl almış oruc tutanın hökmü necədir? Əgər bir şəxs ramazan ayında nəcis su ilə qüsl ala (və elə hallı) bir həftədən sonra başa düşə ki, qüsl aldığı su nəcis imiş, namaz və orucunun hökmü bu müddətdə necə olur sualını Xamenei həzrətləri belə cavablandırır:
\"Nəcis su ilə qüsl almış şəxs elə hallı bir müddət namazı qıldıqdan sonra başa düşə su nəcis imiş, namazı batil və qəzası vacibdir. Amma Nəcis su ilə qüsl alıb oruc tutan şəxsin bilmədən olan vəziyyətdə orucu düzgündür. (yenidən pak su ilə qüsl alıb qalan günlərininin orucunu yeni qüslla davam etməlidir.)


Oruclunun yediyini geri gətiməsi ilə orucu batil olurmu?


Oruclunun yediyini geri gətiməsi ilə orucu batil olurmu? Oruc tutan şəxs bilərəkdən istər xəstə olsun istər olmasın yediyini geri gətirməyə çalışsa və gətirsə, istər çarəsizlik üzündən, orucu batildir. Amma, bilmədən və ixtiyarsız yedikləri geri gəlsə orucu batil deyildir.


Orucun vacib olmasının şərtləri nərlərdir?


Orucun vacib olmasının şərtləri nərlərdir? Orucluğu batil edən şeylər haqqında çoxlu eşidib və oxumuşuq. Amma bəzi oruc tutanlar , oruc tutmaq nə zaman insana vacib olması haqda şərtləri bilmirlər. Şəriət kitablarından orucun vacibliyi 5 şərtə bağlı olduğu qeyd olunub. Oruc tutmağın vacib olması aşağıdakı şərtlərlədir: 1-Baliğ olmaq, yəni şəriət təyin edən yaşa insanın çatması orucun vacib olmasına səbəbdir. Oğlanlarda 15, qızlarda isə 9 yaş, 2-Aqil olmaq, Bir şəxsin dəliliyi və ya özündən getməsi orucun vacib olmaması və batil olmasına səbəbdir. 3-Səfərdə olmaq, Əgər bir şəxs səfərə çıxa məcburiyyət üzündən və ya gəzinti üçün əgər zöhr azanında öncə yola düşə və zöhr azanından sonra qayıtmasına yəqinedə, tutduğu ocuru, şəhərindən 15 kilometr uzaqlaşandan sonra, sındırmalıdır. 4-Oruc tutmağın zərəri olması, mədə yarası və şəkəri olan şəxslər kimi adamlara oruc tutmaq vacib deyildir. 5- Qadınların aylıq xəstəliyə düçar olmaması və eləcə də Uşaq dünyaya gətirdiyi zaman onlardan xaric olan napaklıqlardan təmizlənməsi zamanı oruc tutmaq qadına vacib olur,


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter