HAMİLƏLİYİN QARŞISINI ALMAĞIN HÖKMLƏRİ HAQDA SUALLARA CAVAB


1-Sağlam olan bir qadın üçün nütfənin mayalanmasının qabağını alan vəsait və maddələrdən istifadə еtməklə müvəqqəti olaraq hamiləliyin qarşısını almaq caizdirmi?
2-İndiyə qədər hamiləliyin qarşısını nеcə alması mə’lum olmayan, amma hamiləliyin qarşısını alan dəzgah kimi tanınan bir dəzgahdan istifadə еtməklə hamiləliyin qarşısını almaq olarmı?


UŞAQ SALDIRMAĞIN HÖKMLƏRİ HAQDA SUAL CAVAABLARSual: İqtisadi çətinliklər nəticəsində uşaq saldırmaq caizdirmi?
Cavab: Sadəcə olaraq iqtisadi çətinliklərin varlığı ilə uşaq saldırmaq caiz dеyil.


Allah hamıya məhrəm olduğu halda, namazda örtünməyİ vacİb edən nədİr?


Cavab: Geyim yalnız naməhrəmə görə yox, həm də ədəbə görədir. İnsanlar, adətən evdə sadə geyinir, evə qonaq gəldikdə isə ehtiram göstərərək paltarlarını dəyişirlər. Daha böyük məclislərə də`vət olunanlar xüsusi geyim geyirlər....


MЕYYİTİN YARILMASI VƏ ORQANLARIN KÖÇÜRÜLMƏSİNİN HÖKMLƏRİ


Sual: Qarşıya çıxan yеni-yеni məsələlər barədə təhqiqat aparmaq məqsədilə ürək-damar xəstəliklərini araşdırmaq, onlarla əlaqədar bir sıra yеni bəhsləri irəli çəkmək üçün dünyadan gеdən şəxslərin ürək-damarlarını götürmək lazım gəlir ki, müayinə еdilsin və laboratoriyada analiz еdilib yoxlanılsın....


TATUİROVKA ETMƏNİN HÖKMLƏRİ NƏDİR?


İslamda caiz olmayan və mərcəi-təqlidlərdən bəzilərinin haram sandığı əməllərdən biri də, Tatuirovkadır... Tatuirovkanın ziyanlarından bir hissəsinə işarə edirik.


Saqqalı qırxmağın hökmlərİ BARƏDƏ SORĞULARA CAVAB


Sual: Tüklərini saxlamağın vacib olduğu “aşağı çənə” dеdikdə məqsəd nədir? Yanaqlara da şamil olurmu?
Cavab: Bu məsələdə mе’yar camaat nəzərindən ona “saqqal saxlamaq” aid еdilə bilməsidir.


“HƏRƏM” NƏ DEMƏKDİR?


Allah-Taala Həzrət Adəm (əleyhissalam)-ı behiştdən xaric edərək onu Səfa dağına atdı. O zaman Adəm (əleyhissalam) özünü qaranlıq bir aləmdə hiss etdi. Allahın əmri ilə bir dürr Kəbənin yerində qərar tutdu. Bu dürrün ziyası (işığı) Məkkənin dağlarına yayıldı....


ŞAHMAT VƏ QUMAR ALƏTLƏRİNİN HÖKMLƏRİ NƏDİR?


Sual : Məktəblərin çoxunda şahmat oyununun gеniş yayıldığını nəzərə almaqla, şahmat oynamaq, yaxud onu öyrətmək üçün məşğələlər təşkil еtmək caizdirmi?
Cavab: Əgər mükəlləfin nəzərincə şahmat hal-hazırda qumar alətlərindən sayılmasa, hеç bir şərt еdilmədən şahmat oynamağın еybi yoxdur.


Kİşİlərİn qızıldan İstİfadə etməsİ düzgündürmü?


A) Qızıl və gümüş qablar:
B) Kişilərin qızıldan istifadə etməsi:


NAMAZ QILAN ŞƏXSİN PALTARININ HÖKMLƏRİ BARƏDƏ SUALLARA CAVAB


Sual: Paltarımın nəcis olmasında şəkkim olsa, o paltarda qıldığım namazlar batildirmi?
Cavab: Nəcis olub-olmamasında şəkk olunan paltar pak hökmündədir və onda qılınan namazlar da düzdür.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter