Haram mahnını tanımaq ürf baxışıdır yoxsa şəxsin təyin etməsidir?


Haram mahnını tanımaq ürf baxışıdır yoxsa şəxsin təyin etməsidir? Bütün mərcələr deyirlər: Musiqilərin haram olmasını təyin etmək dindar və mömin şəxslərin baxışı ilə tanınır, şəxsin tanıması onun halal və haram olmasını təyin edə bilmir.


Ğinadan çəkinmək işi əldən vermək bahası ilə olsa hökm necədir?


Ğinadan çəkinmək işi əldən vermək bahası ilə olsa hökm necədir?Mömin şəxs bir işdə işləyir ki, oranın sahibi günah və ğina hökmlərinə əhəmiyyətsiz yanaşır və mömin şəxslərin ki, orada işləyirlər onların şəri vəzifələri bunlardır: Əgər münkərdən çəkindirmək şəraiti ola və inanıla ki, təsir edəcək ğinanın fəsadlı və haram olduğunu başa salmaq lazımdır. və əgər təsir etməsə və sizin də işinizin məcburəti tələb edir ki, orada olasınız və eləcə də işinizi əldən verməyəsiniz nəticədə məcburi vəziyyət işləməyə icazə verilir. Amma diqqətli olmaq lazımdır ki, təqva və cihadla Allahın haram etdiyi əmələ düçar olmayasınız. və əgər istəmədən fəsadlı mahnıların səsi sizə çatsa onun heç bir haramlığı yoxdur. (Amma rahatlıq zəhmətə salmayan iş tapa bilsə işini dəyişməsi məsləhət görülür).


Yığıncaqda istənilmədən musiqi eşitməyin hökmü necədir?


Yığıncaqda istənilmədən musiqi eşitməyin hökmü necədir? Məcburi bir məclisdə haram mahnıya qulaq asılsa hökmləri: 1-Əgər inanıla ki, edə bilər şərait olmasını nəzərə alaraq haram mahnılardan pis işlərdən çəkindirmək məqsədi ilə ğina mahnıların haramlığını başa salsın. və 2-əgər qəbul etməsələr sizin orada qalmağınız haramı eşitməyə şərait yaradırsa onda məclisi tərk etməlisiniz. Məclisdə bir halda iştirak edə bilərsiniz ki, getməyiniz hansısa fəsadları törədə bilər onda zərurət miqdarında qalmağınıza icazə verilir. Əlbəttə çalışmaq lazımdır ki, eşitmə ən az həddə gəlib çıxsın ki, belə olan halda əgər çalışqanlıqdan sonra yenə də eşidilsə daha eşitməyin narazılığı ilə birlikdə (qulaq asmaq hər halda haramdır) heç bir günahı yoxdur.


Təhsil mərkəzi Vətən hesab olunurmu?


Təhsil mərkəzi Vətən hesab olunurmu?Bütün alimlər deyirlər ki, təhsil alınan şəhərlər vətən hökmünə daxil olmazlar. Sistani buyurur: 2 il müddətində təhsildə haftədə iki gün kamil orda qalsa vətən hökmü alır. Məkraim Şirazi aqa deyir: Bir ildən artıq oxuması olsa həftədə üç gün qalsa vətən hesab olunur. Vəhid: Bir il müddətində oxumaq məqsədli olsa həftədə dörd gün qalsa vətən hesab olunur. və gərək namazları tamam və oruclarını tutsunlar. Hər il ki təyin olunmuşdur onlardan çox qalsa da vətən hökmü sabitdir. (vətən hesab olunsa namazı tamam qılmalı və vətən hökmü aid olmasa qalmamağı ücbatından və ya məsafənin az olmasına görə namazını qəsr qılmalıdır).


Nəcasətin rənginin hökmü necədir?


Nəcasətin rənginin hökmü necədir?Nəcasətin rənginin paltar və hər bir şeydə qalsa (yuyanda sonra hökmü) pakdır.


Tələbə vətəndən uzaq bir məsafədə təhsil aldıqda namaz və oruclarının hökmü nədir ?


Tələbə vətəndən uzaq bir məsafədə təhsil aldıqda namaz və oruclarının hökmü nədir ?Xamenei həzrətləri bu haqda 654-cu suala cavab olaraq buyururlar: İbadətləri (namazları qəsr və oruc tutması icazəli deyil) vətənindən qıldığından fərqli olacaq. Yəni səfərdə olan şəxsin hökmünü daşıyacaq.


Övladlığa götürülmüş uşaq məhrəmdir?


Övladlığa götürülmüş uşaq məhrəmdir?Övladlığa götürülmüş uşaq məhrəm deyil. bəzi yollarla naməhrəmlik hökmündən azad ola bilər. İki əsas yolu bunlardır. Süd vermək (şəraitləri nəzərə alınmalıdır. Misal üçün: Süd verməklə məhrəm olmaq olar o uşaqla ki, 2 yaşından aşağı olsun, və sair şəraitləri nəzərə almaqla), evlənmə əqdi və ya məxsus şərait əsasında məhrəm olur.


Hər bir yerdə Allahın adlarını və ya Quran ayələrinin silmək gərəksə necə etməliyik?


Hər bir yerdə Allahın adlarını və ya Quran ayələrinin silmək gərəksə necə etməliyik?Xamenei həzrətlərinin suallara cavab kitabının 165 sualında deyilmişdir: Allah adı və Quran ayələrinin aradan aparılmasının yolları bunlardır: Yerlərdə dəft etmək lazımdır və ya su ilə onu məhv etmək mümkündür. İstisna halı da geniş şərhimizdə gəlmişdir.


Bir şəxs şəkk edə əgər qüsl alsa namazın vaxtı keçərmi, vəzifəsi nədir?


Bir şəxs şəkk edə əgər qüsl alsa namazın vaxtı keçərmi, vəzifəsi nədir?Bütün alimlər bu vəziyyətdə təyəmmüm almasını vacib demişlər.


Qonaqlıqda cənabət olan şəxs qüsl etməyə xəcalətli olduğundan, qüslü təyəmmümlə əvəz edə bilərmi?


Qonaqlıqda cənabət olan şəxs qüsl etməyə xəcalətli olduğundan, qüslü təyəmmümlə əvəz edə bilərmi?Qonaqlıqda olan halda cənabətli olan şəxs qüsl almaq üçün ev sahibindən xəcalətli olması ona icazə vermir ki, qüsl əvəzinə ibadətlərini təyəmmümlə etsin. Gərək ki, qüsl alsın. Şəraitin əqli cəhətdən olmaması halda təyəmmüm etməsi və onunla ibadəti axır vaxtda etməsinə icazə verir. Çünki ibadətdə vaxtın az olması səbəbindən təyəmmüm almaq hökmü o vəziyyətdə vacib olur.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter