Günahlardan tövbə etməməyin ziyanı haqda Qurani Kərimdə nə xatırladılır?!


 - "Qurani-Kərim”də buyurulduğu bir həqiqətdir:  "Artıq nə bir vəsiyyət etməyə iqtidarları çatar, nə də ailələrinin yanına qayıda bilərlər!" («Yasin»-50).

 - Uca Yaradan Peyğəmbər(s)-ə belə xitab edir: 

 - "(Ey Mühəmməd!) Qəflətdə olanları və iman gətirməyənləri işin bitmiş olacağı peşmançılıq günü (qiyamət günü) ilə qorxut!" («Məryəm»-39).

 - O "vaxt deyərlər: "...Kaş ki, biz dünyaya qaytarılıb Rəbbimizin ayələrini yalan hesab etməyəydik və möminlərdən olaydıq!" («Ənam»-27). 


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter