İxtilafların və ikitirəliyin kökü nədədir? - Həzrət Fatimeyi-Zəhradan (s) hədis


“İnsanlar tək bir ümmət idi. Allah onlara müjdə verən və xəbərdarlıq edən (əzabla qorxudan) peyğəmbərlər göndərdi ki, insanlar arasındakı ixtilafları ayırd etmək üçün. O, peyğəmbərlərlə birlikdə haqq olan kitab nazil etdi… (Bəqərə-213) Həmçinin rəvayət edilmiş bir hədisdə Hz Fatimə (s.ə) Quranın bu mətləbini təsdiq edir, bütün insani ixtilafların səbəbini tək bir şeydə görür: Allahdan qorxmamaqda! Xanım (s.ə) əmisi Hz. Həmzənin (r) məzarı başında ona (s.ə) sual verən bir şəxsə belə cavab verir: “And olsun Allaha əgər insanlar haqqı öz əhlinə qaytarsaydılar və öz peyğəmbərlərinin (s) Əhli-Beytinə tabe olsaydılar, Allah və din barəsində bir nəfər belə digəri ilə ixtilafda olmazdı. Hətta Hüseynin (ə) doqquzuncu övladı Qaimin (ə.f) zühuruna qədər belə” (Kifayətul-əsər 199)


“Vəhşi heyvanların cəm ediləcəyi zaman” – heyvanlar da qiyamətə gətiriləcəkmi?


“Vəhşi heyvanların cəm ediləcəyi zaman” – (Təkvir 5). Demək olar ki, təsfir alimlərinin heyvanların qiyamətdə cəm olması barədə yekdil rəyləri müsbətdir. Lakin bir sual ortaya çıxır. Əməllərinə məsul olmaq üçün heyvanların ağılı varmı?
Əllamə Hüseyn Təbətəbai bu barədə belə qeyd edir: “Mütəal Allah (insanlar üçün) zülm və yaxşı əməl müqabilində olan intiqam və rəhməti ayələrdə çox vəsf edib. Bu iki sifət (zülüm və xeyir) heyvanlarda da mövcuddur. Yəni heyvanların da bir-birinə yaxşılıq etməsini və sitəm (zülm) etməsini müşahidə edirik. Bu səbəbdən (zülüm varsa hesab da var) heyvanlar da məhşərə gətiriləcək. Lakin Allah Təala heyvanların cəza və mükafatı barədə bəyan, açıqlama verməyib.” (Təfsir-əl-Mizan. 7/76)


Əbuzəri Əbuzər edən Həzrət Əli (ə) sədaqətimi olmuşdur?


Hz Peyğəmbərdən (s) sonra bəzi insanlar hz Əbuzəri (r) İmam Əlidən (ə) ayırma üçün ona dünya malı təklif edirlər o isə cavablarında deyir:
... Deyir: Birinci elə bildiniz ki, mən Əlini (ə) sataram və bunun üçün mənim yanıma gəldiniz! Məni satın almaq istədiniz!
İkincisi isə heç insafdırmıki Əlinin (ə) qiymətini 4 kisə qızıla biçirsiniz? Siz istəyirsiz mən Əlini (ə) bu 4 kisə qızıla dəyişəm?
Bütün dünyanın sərvətini yığasınız Əlinin (ə) saçının bir telinə dəyməz!” Beləcə Əbu Zərr onları qovur və qapını bağlayır...


İmam Həsən (ə) həqiqi dostluğu hansı meyarlarla tanıtdırır?


Hər bir kəsin dostu onun xislətinin göstəricisidir. Hər kəsin dostluğ və yoldaşlığ etdiyi adamla onları birləşdirən eynilikləri vardır.İmam Həsən (ə) dostluq və yoldaşlığın davamiyyətini qoruyacaq bir neçə xüsusiyyətə işarə edərək buyurur: “Eləki birisi ilə dostluq, yoldaşlıq münasibəti qurdun diqqət et:
1-Sənə zinət (yaraşan) olsun.
2- Onun üçün bir şey etdikdə diqqətcil olsun.
3- Hər vaxt ona müraciət etdikdə əsirgəməsin.
4- Ona bir söz deyəndə (haqq) təsdiq etsin.
5- Düşmənlə üz-üzə olduqda yanında olsun.
6- Xeyir üçün əlini uzatsan, o da uzatsın.
7- Çətinki üz verdikdə dəstək olsun.


Qüsulda hansı ardıcıllığa riayət olunmalıdır?


Sual: Mən qüsu alar kən öncə sağ tərəfimi çiyindən ayaqların ucuna qədər, sonra baş, boyun-boğaz hissəmi, daha sonra sol tərəfi çiyindən ayaqların ucuna qədər yudum. Namazlarımın hökmü nədir?
Cavab: Ayətullah Xamenei: Deyilən şəkildə olan qüsul batildir (düzgün deyil). Hədəsi (qüslu) aradan aparmır. Bu növ batil qüsulla qılınan namazların qəzası yerinə yetirilməlidir. Lakin oruca gəlincə cənabətli (qüsullu) qalmaq qəsdən olmadığı üçün oruc səhihdir (düzgün). Qeyd: Demək olar ki, təqlid mərəcələrin böyük əksəriyyəti qüsulların öncə baş, boyun-boğaz, sonra sağ tərəfin yuyulması, sonra isə sol tərəfin yuyulması tərtibi (ardıcıllığı) ilə yerinə yetirilməsinə fətva verirlər.


Çətinliklərə qalib gəlmək üçün Allah-Taalanın 3 göstərişi nələrdir?


Allah Təala Quranda buyurur: “Buna görə də səbшr et ki, Allahın (sənin qalib gələcəyin və dininin yayılacağı barəsindəki) vədi mütləq haqdır. Günahının bağışlanmasını dilə və Rəbbini vəsf etməklə yanaşı, Onu səhər-axşam pak sifətlərlə mədh et!”. (“Ğafir” 55). Bu mübarək ayədə Allah Təala biz insanlara çətinlikdən çıxmaq üçün 3 mühüm göstəriş verilmişdir. O cümlədən:
1. Çətinliklərə səbir etmək. 2. Günahların bağışlanmasını diləmək. 3. Allahı səhər-axşam pak sifətləri ilə mədh etmək...


Quranın bizdən istədiyi xalis tövbə hansıdır?


Qurani Kərim insandan qətiyyətli və iradəsi möhkəm olmağı tələb edir. Fərqi yoxdur bu qətiyyət ya tövbə kimi Allahla əhd bağlamaqda olsun, yaxud digər işlərində olsun. Quranda buyurulur: ““Ey iman gətirənlər, Allaha – nəsuh (xalis) bir tövbə edin!” (Təhrim-8) İnsanın etdiyi əməlindən və özündən xəcalət çəkməsidir. İnsan etdiyi günahı və pis əməli tərk etsə belə, həmin əməl müqabilində Allah qarşısında, öz vicdanı qarşısında hesab verib, daxilində peşmanlığ inqilabı baş verməzsə həqiqi nəsuh tövbəsinə yetişməmişdir demək. Tövbə etmək laiq olmayan bir işi tərk edib, Allaha doğru dönmək deməkdir. Tövbə etmək, daxildə inqilabın baş verməsi deməkdir! (İstifadə olunmuş mənbə- Mehr təfsiri)


Oğul bu insanlardan uzaq ol ki zərər görməyəsən! – İmam Əli (ə)


... İmam hikmət dolu nəsihətlərinin birində buyurur: Oğlum sənə nəsihət edirəm (bu cür insanlardan çəkinəsən, dostluq etməyəsən)!:
1-Axmaqla dostluqdan çəkin! İstər sənə xeyir versin, amma zərəri dəyər.
2 - Paxıl adamla dostluqdan çəkin! Ona ehtiyacın olduğu zaman səndən əsirgəyər.
3 – Bədəməl şəxslə dostluqdan çəkin! Çünki səni ucüz qiymətə satar.
4 – Yalan danışanla dostluğdan çəkin! Çünki o, ilğım kimidir. O uzağı sənə yaxın, yaxını uzaq göstərər.(Nəhcul-bəlağə. Hikmət-38).


Gecikmiş məğrib və işa namazlarımızı hansı niyyətlə qılaq?


Namaz qılın, zəkat verin! Özünüzdən ötrü etdiyiniz xeyri Allah yanında taparsınız. ( Bəqərə-110)
Sual: Gecə yarısını keçdikdən sonra məğrib və işa namazlarının niyyəti necə olmalıdır?
(Qeyd edək ki, gecə yarısı namaz təqvimlərdə qeyd olunun. Qışda təxminən 00:00 da, yayda isə 01:00 radələrində olur)
Cavab: Vacibdir ki, insan şam və işa namazlarını gecə yarısından əvvəl qılsın. Əgər gecə yarısından sonra qılarsa Allaha ümüd qəsdi ilə əda və qəza niyyəti etmədən qılsın. (Ayətullah Xamenei)


İnsan Allahı sevib-sevmədiyini necə müəyyənləşdirə bilər?


Həzrət İsaya (ə) sual verirlər ki, ən üstün əməl hansıdır?”. Buyurur: “Allahdan razı olmaq və Onu sevmək”. İmam Sadiq (ə) buyurur: “İlahi övliyaları və onların vilayətini sevmək vacibdir. Onların düşmənlərindən bezar olmaq da lazımlıdır”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Agah olun, hər kimin dostluğu Allah vədüşmənçiliyi Allah üçün olarsa, ətası Allah üçün və qadağası Allah üçün olarsa – Allahın seçilmişlərindəndir”.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “İmanın hansı tutacağı daha möhkəmdir?”. Əbuzər deyir: “Allah və Rəsulu (s) daha yaxşı bilir”. Həzrət (s) buyurur: “Allah üçün dostluq etmək, Allah üçün düşmənçilik etmək və Allah yolunda qəzəblənmək”...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter