Peyğəmbərimiz (s) dəstəmaz almağı kimdən öyrənmişdir?


Besətin ikinci günündə Cəbrayil (ə) yerə enir və Peyğəmbərə (s) dəstəmaz almağı və namazı öyrədir. Həzrət (s) ilk namazı həmin günün zöhründə qılır.
Həzrət Peyğəmbərə (s) nazil olan ilk ayə ilə Həzrətin (s) risaləti başlanır. Əziz Peyğəmbərin (s) həyat yoldaşı Xədicə (s.ə) – ilk iman gətirən qadın olur. Kişilərədn ilk iman gətirən – Əmirəlmöminin İmam Əli (ə) olur.
Bundan sonra Peyğəmbər (s) insanları gizli olaraq İslam dininə dəvət edir və nəticədə 40 nəfər İslam dinini qəbul edir. Həzrət (s) gizli təbliğat aparandan sonra Quran ayəsi nazil olur ki, həqiqətləri aşkar etsin və hər kəsi aşkar şəkildə tək olan Allaha iman gətirməyə dəvət etsin...


“Yasin” surəsini oxumağın gizli təsirləri nələrdir?!


1. Bu surə saliki fəal edər. İnsan elə bir məxluqdur ki, Allah onun fitrətinə çox sayda istedadlar qoymuşdur. Əgər bu istedadları feiliyyət halına sala bilərsə, o zaman daha çox irəli gedə bilər. Quranın surələrinin də özünəməxsus sirləri vardır və onların təsir qüvvəsi çox böyükdür. Zahirdə biz onu hiss etməsək də, batində o, öz işini görər. Oxuduğumuz bu surə təsirlərini ruhumuzda göstərər. Bu səbəbdəndir ki, “Yasin” surəsini Quranın qəlbi adlandırırlar.
2. İbadət əməllərinin savabının artmasına səbəb olar. İslam dini hər bir ibadət üçün müəyyən savab və əcrlər təyin etmişdir. Bəzən bir ibadətin savabını başqalarının vasitəsilə artırmaq olar. Misal üçün, namazqılan insan Quran oxuyaraq, savabını daha da artıra bilər.
3. İbadi yüksəlməni sürətləndirər. “Yasin” surəsi elə bir maşına bənzəyir ki, insanın bir saatda gedə biləcəyi yolu on dəqiqəyə qədər qısaldar və insanı məqsədinə tez çatdırar...


Əhli-Beytə (ə) salam göndərməyin sirri nədir?


Elm məcslinin ədəb qaydalarından biri də budur ki, müəllimlər ona xitab edənlərə salam verərlər. Allah Təala bu ədəb qaydasını bizə Quranda öyrətmişdir.
“Bizim ayələrimizə iman gətirənlər sənin yanına gələndə onlara «salam olsun sizə! Rəbbiniz Özünə (bəndələrə qarşı) rəhmli olmaq qərarını vermişdir ki, sizdən kim nadanlıq üzündən pis bir iş görsə, ondan sonra tövbə edib (öz işini)düzəltməklə məşğul olsa, şübhəsiz, Allah çox bağışlayan və mehribandır» de”. (“Ənam” 54).
Həzrət Peyğəmbərin (s) məclisində olan insanlar iki dəstəyə bölünürdülər: onların bir dəstəsi salamı Peyğəmbərdən (s) və bir dəstəsi isə Allahdan alırdılar. Allahın salamı dedikdə, əlbəttə ki, salamatlığın əta olması nəzərdə tutulur. Belə deyildir ki, Allah söz şəklində kiməsə salam versin.Salamatlığın ən mühüm növü isə qəlb salamatlığıdır. Əgər qəlb Allahdan qeyrisindən boş olarsa, belə qəlb sağlam qəlbdir. O zaman ki, qəlb sağlam olar, o zaman bu qəlbə İlahi elm və maarif axmağa başlayar...


Salam verərkən əllə görüşənin, ayrılanda günahları tökülər!


Salam sözü Quranda 40 dəfə istifadə olunmuşdur. Bəzən Allah öz seçilmiş bəndələrinə salam verir. “Salam olsun peyğəmbərlərə (yaradandan yaradılmışlara)!”. (“Saffat” 181).
“(Allah tərəfindən) deyildi: «Ey Nuh, sənə və səninlə birgə olan dəstələrə Bizim tərəfimizdən olan salamatlıq, salam və bərəkətlərlə aşağı en”. (“Hud” 48).
Behişt əhlinin salamı – İlahi şükürdür. “Onların oradakı duaları «Allahım, Sən (Özün-Özünü bütün eyb və nöqsan sifətlərdən pak vəsf etdiyin kimi) paksan!»dır; oradakı salamları (Allah tərəfindən, mələklərlə və bir-birləri ilə salamlaşmaları) «salam»dır; və bütün dualarının sonu «həmd və səna aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur» (deməkdir)”. (“Yunus” 10). Behiştin adlarından biri Dar-üs-Salam adlanır. “Allah (bəşəriyyəti) «Darus-Salam»a (fanilikdən uzaq Cənnətə) dəvət edir və(ümumi hidayəti qəbul edənlərdən) istədiyi şəxsi (xüsusi maarifdə) doğru yola hidayət edir”. (“Saffat” 25)...


Bəzi insanlar niyə dindən qaçırlar?


Bəzi insanların dindən qaçmağının səbəblərini bilmək üçün onların şəxsiyyətini tədqiq etmək lazımdır. Onlarla rabitə ikitərəfli olmalıdır. Yəni, onlara sual verilməsi, tənqid etməkləri, seçim etməkləri üçün icazə verilməlidir. Onlar təhqir olunmamalı və məcburiyyət qarşısında qalmamalıdırlar.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur ki, Qiyamət günü ən çox sual olunacaq dövr - cavanlıq dövrüdür. Ona görə də Həzrət (s) belə tövsiyə verir: “Cavan yaşında Allah bəndəsi olan cavan abidin, qoca yaşında ibadətə üz çevirən yaşlılardan üstünlüyü, İlahi mələklərin başqa insanlardan üstünlüyü kimidir”.
Qurani-Kərim Peyğəmbərin (s) şəxsiyyəti haqqında buyurur: “Həqiqətən sizə (mələklərdən və cinlərdən deyil) özünüzdən olan bir peyğəmbər gəlib ki, sizin əziyyət və zərərə düşməyiniz ona ağırdır; o, sizi(n iman gətirməyinizi və kamala çatmağınızı) çox istəyir və möminlərə qarşı çox mərhəmətli və mehribandır”. (“Tövbə” 128)....


İslam maarifinə əsasən İnsanlarla münasibəti yaxşı etmək üçün 6 tövsiyə nələrdir?!


Gözəl əxlaqa malik olmaq üçün bəzi məharətləri əldə etməyə çalışmaq lazımdır. Bu məharətlər ilə tanış olaq:
1. Qulaq asmağı bacarmaq. İnsanın nəfsini islah etməsində qulaq asmağı bacarmağın rolu böyükdür. Biz qarşı tərəfə cavab vermək üçün, onun dediklərinə diqqətlə qulaq asmağı bacarmalıyıq. Nə zaman kiminsə bizimlə dərdləşməyə ehtiyacı olur, o zaman həm gərək ona qulaq asaq və həm də onunla həmdərd olmağa çalışaq. \"Onların bəziləri Peyğəmbəri incidir və «o, (başdan-başa) qulaqdır (hər bir kəsin sözünü qəbul edir)!» deyirlər. De: «O, sizin üçün yaxşı bir qulaqdır, (bütün danışıqlarında) Allahı təsdiqləyir, möminlərə etimad göstərir və sizdən iman gətirənlər üçün bir rəhmətdir». Allahın Peyğəmbərini incidən kəslər üçün ağrılı bir əzab olacaqdır”. (“Tövbə” 61).
Bu ayə bizə örnək olaraq Həzrət Peyğəmbəri (s) tanıtmışdır ki, qulaq asmağı bacaran insan idi...


Həzrət Peyğəmbərin (s) Əbuzərə 3 qızıl nəsihəti nələr olmuşdur?!


Həzrət Rəsuli-Əkrəmin (s) bu dəyərli nəsihətində üç mühüm nöqtə gizlənmişdir.
1. İlahi təqva ki, bütün yaxşılıqların başlanğıcıdır. Təqva elə bir batini gücdür ki, insanı günahdan saxlayar. Əgər insanda batini təqva olmazsa, zahiri təqvanın heç bir təsiri olmaz.
2. Quran oxumaq. Quran oxuyan insan istər-istəməz Allahı yada salar. Hər kim Allahı yada salar, mələklər onu yada salar və onun üçün bağışlanma istəyərlər. Quranın elə nuru vardır ki, yer əhli üçün hidayət çırağı olar. Ona görə də Quran oxumaq insana həm göydən və həm də yerdən faydalar endirər.
3. Həzrət Rəsulallah (s) sükutu danışmaqdan daha mühüm hesab edir və buyurur ki, sükut şeytanı (lən) insandan uzaqlaşdırar. Çünki sükut edən insan şeytanın (lən) silahlarını boşa çıxardar. Nə qeybət edər, nə töhmət vurar və nə də söz gəzdirər. Bundan başqa, hər kim sükut edər – təfəkkür etməyi bacarar. Təfəkkür isə insanı Allaha yaxınlaşdırar...


İslam maarifinə əsasən insanın günahlarını bağışladan əməllər hansılardır?!


1-Möminlə əl verərək görüşmək!
2-Məscidin təmizlik işi ilə məşğul olmaq!
3-Məscidin işığını yandırmaq!
4-Xəstənin görüşünə getmək!
5-Gözlənilməz xəstəliyə səbir göstərmək!
6-Müsəlmanın dəfn mərasimində iştirak etmək!...


Hz İsa (ə) ilə İblisin (lən) danışığında insanları məhv edən xüsusiyyətlər hansılardır?!


... Hz İsa ibn Məryəm (ə) İblisdən (lən) soruşdu: “Bunlar nədir?!” Şeytan (lən) cavab verdi: Müxtəlif cinslərdirlər (əxlaqi xüsusiyyətlərdirlər) ki, müxtəlif alıcıları onların dalınca gəlirlər?!” Hz İsa (ə) soruşdu: O cins və əxlaqi xüsusiyyətlər nələrdirlər?! İblis (lən) cavab verdi:
-Onlardan biri zülmdür. Hz İsa (ə) soruşdu: Bu əxlaqi xüsusiyyətin alıcıları kimlərdirlər?! Şeytan cavab verdi: Şahlar və başçılardırlar!
-Şeytan (lən) əlavə etdi: İkinci cins və əxlaqi xüsusiyyət təkəbbürlükdür! Hz İsa (ə) bu cinsi kimlər alırlar?! İblis (lən) bunların alıcıları kənd və şəhər baçılardırlar!
-Şeytan (lən) üçüncü cins və əxlaqi xüsusiyyət: Paxıllıqdı! Hz İsa (ə)- Müştərisi kimdir?! İblis (lən): Alimlər!...


İblis (lən) imanlı şəxsin hansı iki halında onu yolundan azdıra bilir?!


İslam Peyğəmbəri Hz Muhəmməd (s) buyurdular: “Hz Musa ibn İmran (ə) bir yerdə əyləşmişdi ki, İblis (lən) ona tərəf gəldi.
Hz Musa (ə) Şeytandan (lən) soruşdu: Hansı günahdır ki, imanlı şəxsi sənin qarşında məğlub və səni ona qalib edər?!
Şeytan (lən) Hz Musanın (ə) cavabında dedi:
1-Mən imanlı şəxsə o zaman qələbə çalaraq haqq yoldan azdıra bilirəm ki, Öz əmələrini hamının əməllərinə nisbətdə böyük və daha yaxşı hesab edə!
2-Mən imanlı şəxsə o zaman gələbə çala bilirəm ki, kiçik günahlarını dəyərsiz hesab edir və Allahın əzəmətindən günahlarına görə qoruxmayır...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter