ÖLÜLƏR AİLƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞMƏK ÜÇÜN DÜNYAYA QAYIDA BİLƏRLƏRMİ?


Ölmüş insan bərzax aləmində yaşayan zaman dünya aləmində qoyub-gəldiyi ailəsindən, yaxınlarından xəbərsiz olmaz. Onların taleyi ilə maraqlanar və buna biqanə olmaz. Bərzəxdə olan insan ara bir dünya aləmi ilə rabitə qurar və yaxınları ilə görüşər.


Nə üçün namazda möhürə səcdə edİrİk?


Çoxumuzu maraqlandıran, bəlkə narahat edən suallardan biri də namazda səcdə ilə, daha doğrusu üzərinə səcdə etdiyimiz şeylərlə bağlıdır. Nə üçün namazda möhürə (yəni torpağa) səcdə edirik?


BƏRZƏX ƏZABINDAN NİCAT TAPMAQ YOLU VARMI?


Qəbir aləminin məşəqqətlərinin çox əhatəli olmasına baxmayaraq, onlardan nicat tapmaq yolu vardır. Bəzi hədislərdə qəbir əzabından qurtulmağın yolları göstərilmişdir. Bərzəx əzabından nicat tapmaq üçün insan əməllərini düzəltməlidir....


UŞAQ SALDIRMAĞIN HÖKMLƏRİ HAQDA SUAL CAVAABLARSual: İqtisadi çətinliklər nəticəsində uşaq saldırmaq caizdirmi?
Cavab: Sadəcə olaraq iqtisadi çətinliklərin varlığı ilə uşaq saldırmaq caiz dеyil.


QURANIN BOŞANMAYA NECƏ BAXIR?


Əgər qadın və kişi aralarındakı anlaşılmazlığı özləri həll edə bilməsələr, hər iki ailə tərəfindən mömin, hövsələli bir şəxs təyin olunmalıdır ki, problem talaqla nəticələnməsin....


Müqəddəs Məryəm kİm İdİ?


İmranın qızı Məryəm İslamdan qabaqkı dönəmin digər nümunəvi və kamil qadınlardandı. Allah onu da Quranda Asiyə kimi möminlər üçün məsəl çəkir, örnək kimi qeyd edir və buyurur: “Məryəm ismətli və namuslu bir qız idi. Biz Cəbrayıl vasitəsi ilə ona üfürdük (və o Həzrət İsaya (ə) hamilə oldu). O, tövhidi, peyğəmbərləri, səma kitablarını təsdiq etdi və Allah dərgahında daim ibadət və itaət edənlərdən oldu”.(Təhrim 12)


Qurana görə Zülqərneyn kİmdİr?وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا
“Səndən Zül-Qərneyn haqqında soruşarlar. De ki, tezliklə sizə onun haqqında danışacağam.”


BÜTÜN ELMLƏR QURANDA MÖVCUDDURMU?


Bu mәsәlә ilә bağlı üç әsas baxış mövcuddur. Aşağıda bu üç versiyanı vә onların dәlillәrini ixtisarla nәzәrdәn keçirәk.
Birinci versiya: Bütün elmlәr Quranda mövcuddur.


SƏBƏBİYYƏT QANUNU NƏDİR?


Mövcudata nəzər salsaq, onun bütün predmetlərinə hakim çıxan bir qanunun olduğu diqqətimizi cəlb edəcəkdir.
Yer hərəkət edir, Günəş nur saçır, yazda çaylar daşır, yüksək hərarət əlimizi yandırır… Bütün bu gördüklərimiz və görə bilmədiklərimizin hər biri bu qanunla əlaqəlidir.


ÜMMƏTİN ƏN YAXŞILARI KİMLƏRDİR?


Əziz İslam Peyğəmbəri (s) buyurur: “Mənim ümmətimin ən yaxşıları onların dünyaya daha etinasızları və axirətə daha çox can atanlar və axirət arzusunda olanlardır”.
Görürük ki, əziz İslam Peyğəmbəri (s) ümmətin ən yaxşısı meyarını təyin edir. ...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter