Həya İlə İmanın nə əlaqəsİ var?!


Bismillahi və billahi və fi səbilillahi və əla milləti rəsulillah (s)
Bildiyiniz kimi, insan çox mürəkkəb bir varlıqdır və bu mürəkkəbliyin səbəbləri onun batini aləmində yatan rəngarəng fitri istedadlardır. Bu varlığın tam mahiyyətini yalnız onu yaradan Uca Xaliq bilir.


Axİrət Aləmİnİn mərhələlərİ HANSILARDIR?


Axirət aləminə aid olan bir sıra mövzulardan sonra onun mərhələləri haqda danışmaq münasib olardı:


İLAHİ ƏDALƏT NEÇƏ NÖVDÜR?


İlahi ədaləti iki hissəyə bölmək olar:
1-Təkvini ədalət;
2-Təşri\'i ədalət;


Yalanın neçə forması vardır


Yalan əxlaqi rəzil xüsusiyyətdir ki, günahı çox böyükdür. Yalanın yeddi forması vardır: 1. Allaha töhmət vurmaq, 2. Allahın xəlq etdiyinə töhmət vurmaq, 3. Allahın xəlqini aldatmaq, 4. riya, 5. fəsadtörədən yalan, 6. intriqa yaradan yalan, 7. zarafatla deyilən yalan.


Sələfilərİn əsl sİması necədİr?


Vəhhabilər, tarix boyu müxtəlif cinayətlərə mürtəkib olduqları üçün, dünyada \"vəhhabi\" adına qarşı kəskin bir nifrət hissi oyanmışdır. Bu məsələdən agah olan vəhhabilər, xarici ölkələrə təbliğə getdikdə, orada, ifratçı əqidələrini təbliğ etmək naminə, adlarını dəyişməyə məcbur qaldılar. Elə bu səbəbdən də, özlərini sələfə mənsub etməklə, \"sələfilik\" adı altında vəhhabilik əqidəsini yaymağa başladılar.


Həzrətİ Zəhra(s) Şeyxeyndən razı İdİmİ?


Cavab: Fərz edək ki, Fatimə (s) haçansa iki şeyxdən narazı olub , lakin iki şeyxin Fatimə (s)-nın ömrünün axır günlərində gəlib ondan halallıq alması da sübuta yetmişdir. Necə ki, Beyhəqi və başqaları bunu nəql etmişlər:


Abdullah İbn Səba kİMDİR və əsassız İttİham nədİr?


Abdullah ibn Səba bəzi əhli-sünnə alimləri tərəfindən şiə məzhəbinin banisi kimi göstərilmişdir. Buna müvafiq olaraq bəzi şiə alimləri bu barədə bir sıra tədqiqatlar apararaq ittihamlara cavab vermişlər. Bu məqalədə isə məsələyə əhli-sünnə mənbələri və alimlərinin baxışı ilə yanaşacağıq. Ən mötəbər mənbələrdən biri əlliyə yaxın islamşünas və şərqşünas professor tərəfindən hazırlanmış “Türkiyə İslam Ensiklopediyasıdır”.


Zühurdan sonra dünya necə olacaqdır?


Zühurdan sonra dünya necə olacaq? Cavab: Maddi həyatın zühurdan əvvəlki həyatla heç bir fərqi olmayacaqdır. İnsanların doğulması və ölməsi eyni olacaqdır. İnsanların istedad və xüsusiyyətləri fərqli olmayacaqdır. Belə ki, insanlar zühurdan sonra da dünyalarını dəyişəcəklər. Allah buyurur: \"Hər kəs ölümü dadacaqdır” (\"Ali-İmran”, 185).


Kərbəla vaqiəsi ilə bağlı sualların cavabları


Kərbəla vaqiəsi hadisəsi ilə vaxtaşırı bəzi suallar səsləndirilir ki, onlar bu yazıda cavablandırılır. Birinci sual: Bildiyiniz kimi Aşura günü döyüş Fərat çayının sahilində baş vermişdir. Dünyada elə bir şey yoxdur ki, çay olsun və kənarında səhralıq olsun, yaşıllıq olmasın. Bəs necə ola bilər ki, Kərbəla cəhənnəmə bənzər səhra adlandırılır?


Dünyanın məşhurları İmam Hüseynİ (ə) necə tanıyır?


Rajendra Prasad, Hindistanın ilk prezidenti: \"İmam Hüseynin şəhadəti yalnız bir ölkə və ya bir xalqa aid deyil, bütün bəşəriyyət üçün dəyərli bir irsdir”.
Professor Pyer Durtgi: \" Biz Qərbdə İmam Hüseyn (ə) fədakarlığı kimi bir fədakarlığa malik deyilik. Bu məsələ ki, o, fəda olmuşdur, biz xristianlar tərəfindən dərk edilə bilən bir məsələdir. Ancaq burada Peyğəmbərin (s) yaxınlarından söhbət gedir. Onu ardıcılları öldürürlər. Bu nəinki zehinlərə, bəlkə hisslərə də təsir edir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter