PEYĞƏMBƏRİ TƏNQİD ETMƏK OLARMI?


Bu sual son zamanlarda ən çox beyinlərdə canlanan suallardan biridir. Bəzilərimiz bu sualı verib, ifadə etməyə də çəkinirik bəzən. Xeyr, xeyr! Sərt təpki ilə qarşılaşacağımızla görə yox, əksinə, bəzən elə bilirik ki, bu cür sualın beyində olması iman naqisliyindəndir....


“SADİQİN” (SADİQ OLANLAR) AYƏSİNDƏ NƏ DEYİLİR?


“Tövbə” surəsinin 119-cu ayəsində buyurulur:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ
“Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun (təqvalı olun) və sadiqlərlə birgə olun!”


“QURBA” AYƏSİ Hansı ayıdİR?


“Şura” surəsinin 23-cü ayəsində Peyğəmbəri-əkrəmə (s) xitab olunaraq buyurulur:
قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
“(Ya Peyğəmbər!) De ki, mən sizdən bunun (peyğəmbərlik və risalətimin) müqabilində ən yaxınlarımı sevməkdən başqa bir şey istəmirəm.”


BƏYYİNƏ (ŞAHİD) AYƏSİNDƏ NƏ BUYURULUR?


“Hud” surəsinin 17-ci ayəsində buyurulur:
“Məgər Allahdan açıq-aydın bir dəlilə istinad edən, ardınca Allah tərəfindən bir şahid gələn, ondan da əvvəl Musanın bir rəhbər və mərhəmət olan kitabının təsdiq etdiyi kimsə (başqaları kimi ola bilərmi?!) Bunlar (haqq-ədalət istəyənlər) ona iman gətirmişlər!”....


“XEYRUL-BƏRİYYƏ” (YARADILMIŞLARIN ƏN YAXŞISI) AYƏSİ NƏYƏ İŞARƏ EDİR?


“Bəyyinə” surəsinin 7-8-ci ayələrində buyurulur:
“Həqiqətən, iman gətirib saleh əməllər edənlər yaradılmışların ən yaxşılarıdır. Onların öz Rəbbi yanındakı mükafatı (ağacları) altından çaylar axan behişt bağlarıdır. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan. Bu (yüksək məqam) Rəbbindən qorxanlar üçündür!”


«QULAT» KIMLƏRƏ DЕYILIR?


Abdullah ibn Səba Əli ə.-ın Allah оlduğunu iddia еdirdi. О, bu fikir ilə «Qulat» - yəni «Əliallahilər» məzhəbinin bünövrəsini qоydu. «Əliallahilər» məzhəbinin hеç bir əqidəsi şiə məzhəbi tərəfindən qəbul оlunmamış və оnlar kafir hеsab оlunmuşlar. ...


Dünya düzənİndəkİ gözəllİk haqda Quranda nə deyİlİr?


Quran ayələrində dünya düzəninin gözəlliyi təsdiq olunur. Yəni, Allah hər nə yaratmışsa, gözəl yaradıb. Bu məsələyə Tövratda da işarə var: \"Allahın yaratdığı hər bir şey gözəldir və ya O, hər bir şeyi öz vaxtında yaxşı yaradıb\" ....


İMАMӘT MӘSӘLӘSİ İLӘ TÖVHİDİN ӘLАQӘSİ VARMI?


İmаm Rizа (әlеyhissәlаm) tövhid hәdisini buyurduqdаn sоnrа yоlunа dаvаm еdir. Lаkin оnu istәyәn minlәrlә şәхsin gözü hәlә dә, оnun аrdıncа idi. Cаmааt öz fikrindә yахud dа tövhid hәdisi bаrәdә düşünәrkәn, birdәn İmаm әlеyhissәlаmın dәvәsi dаyаnır vә о Hәzrәt bаşını kәcаvәdәn çıхаrаrаq tаriхin yаddаşınа dаhа bir әbәdi cümlә yаzır....


FİL İLİNİN MACƏRASI NƏDİR?


Həbəş hökmdarı 70 minlik qoşunla Əbrəhəni sərkərdə təyin edib, xristianları müdafiə məqsədilə Yəmən padşahının üzərinə göndərdi. Orada qələbə çalan Əbrəhə Yəmənə hakim təyin olundu. O, Səna şəhərində bir kilsə tikdirdi və Həbəş hökmdarı Nəcaşiyə məktub göndərib bildirdi ki, xalqa Kəbəni ziyarət etməyi qadağan edəcəyəm.


Tövbə namazı necə qılınır?


İlk öncə tövbə niyyətiylə qüsl alınar. Tövbə niyyətiylə və ədəblə bütün bədən yuyunar, sonra: \"ALLAHIM! mən bədənimin ancaq xaricini yuya bildim. Sən də nurun ilə içimi yu, ürəyimi təmizlə !\" deyə (insan ürəyində) dua edər. Yuyunarkən, mümkün olduğu qədər ədəbə və övrət yerini örtməyə diqqət yetirilər. Sonra paltarlar geyilib duşdan çıxılar.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter