Son peyğəmbər dünyasını dəyİşdİkdən sonra mələklərlə rabİtə bİrdəfəlİk kəsİldİmİ?


Sual yaranır ki, son peyğəmbər dünyasını dəyişdikdən sonra mələklərlə rabitə birdəfəlik kəsildimi? Görəsən, Əli ibn Əbutalib, xanım Fatimə Cəbrəili görmüş, onu dinləmişmi? Rəvayətlərə əsasən bu sual müsbət cavablandırılır.


Həzrət İmam Mehdi (ə.f) ilə Zülqərneynin nə oxşarlıqları var?


Əvvəlcə gərək Zülqərneynin bəzi xüsusiyyətlərindən danışaq ki, İmam Zamanın (ə.f) onunla olan oxşarlıqları məlum olsun.
1. O, bütün yer üzünə hakimlik etmişdi:


Cənnətİn səkkİz qapısının adları nədİr?


Cənnətin səkkiz qapısı vardır:
1)Reyhan qapisi (oruclunun qapisi)
2)Salat qapisi (Namaz qilan və Quran oxuyan)


TƏQİYYƏ FƏLSƏFƏSİ NƏDİR və harada qadağan olunur?


Qurani-kərimin göstərişlərinə əsasən, insan qərəzli, məntiqsiz, təəssübkeş şəxslərin əhatəsində olduqda, öz əqidəsini zahir etməklə canı, malı və abır-heysiyyəti təhlükəyə düşərsə və öz əqidəsini izhar etməyin heç bir faydası olmazsa, bu zaman o, öz əqidəsini gizlətməlidir.


HANSI HALLARDA QADIN ƏRİNDƏN İCAZƏ ALMADAN EVDƏN ÇIXA BİLƏR?


Fiqhi məsdərlərə istinad edərək deyə bilərik ki, qadına vacibdir ki, evdən çıxmaq üçün ərindən razılıq alsın. Lakin səkkiz halda qadına icazə verilir ki ərindən icazə almadan evdən çıxsın. Bunlar aşağıdakılardır:


KİYSANİYYƏ İNANCI İMAMƏT BARƏDƏ NECƏDİR?


Bu firqənin mənsubları, həzrət Əlinin (ə) azad etmiş köləsi olan Kisanın əshabından sayılırdılar. Onlar həzrət Əlinin (ə) Həsən və Hüseyndən (ə) sonra böyük oğlu olan Məhəmməd Hənəfiyyənin İmamətinə inanırdılar. Lakin cənab Məhəmmədin belə bir iddiası yox idi.


Kədir və Səviq yürüşü nə zaman baş verdmişdi?


Kədir məntəqəsi Bəni-Səlim qəbiləsinin məskunlaşdığı ərazi olmuşdur. Adı çəkilən qəbilənin müsəlmanlara qarşı silah toplaması barədə Mədinəyə məlumat daxil olur. Peyğəmbər (s) İbn Ummi Məktumu öz yerində qoyub özü ordu ilə birlikdə Kədirə tərəf yola düşür.


TƏFƏKKÜR NƏDİR?


Təfəkkür qəflətin qəti düşməni və qəlbin saflaşmasında ən mühüm səbəblərdəndir. Fikirdə olan küdurətin getməyində, qarşısını almaqda, qürur evini (dünya) sadə, əbədişadlıq evinə (axirət) üz tutmaqda təfəkkürün böyük rolu var.


Ələvİlər kİmlərdİr və Ələvİlİk necə yaranıb? Onlar İslamla ziddİyət təşkİl edİrlər?


Ələvi ümumi ad kimi, Həzrət Əlinin tərəfdarlığını edənlərə deyilir. Həzrət Əli və ondan sonra gələn digər 11 İmamın tərəfdarı olanlar Şiə, Ələvi, Cəfəri olaraq adlandırılırlar. Şiə məzhəbinin təriqətlərindən hesab olunan günümüzdə müstəqil bir təriqət kimi hesab olunan Ələvilik təsəvvüfü bir təriqətdir.


CƏHƏNNƏM ƏHLİNİN LİBASI NƏDİR?


Kafirlər üçün alovdan paltarlar biçilib, hazırlanmışdır. Rəvayət olunub ki, əridilmiş misdən libas düzəldilər. “İbrahim” surəsində buyurulur: “Onların libaslrı qətrandandır. Üzlərini atəşə bürüyərlər.”


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter