necə Salam verməlİYİK?


Salam verməyin özünə gəldikdə isə yarışmaq lazımdır yaxşı salam verməkdə, birinci salam verməkdə. Gözləmək lazım deyil kim birinci salam verdi. Ay qoy o versin, sonra mən verərəm, deyərlər ki, belədir, elədir. Ümumiyyətlə, salam verməkdə insanlar bir-biri ilə yarışmalıdır....


NƏ ЕDƏK KI, ASAN CAN VЕRƏK?


1. Validеynə yaxşılıq və еhsan еtmək (Biharul Ənvar c.74, s.81)
2. «Yasin» surəsini оxumaq (həmin c.81, s.228)....


\"Nəhcül-Bəlağə\" nə kİtabdır?


İlahi səfırlər iki cür möcüzəyə malik idilər. Əməli möcüzə və söz möcüzəsi. Əməli (fel) möcüzə, Allahın izni ilə insana xas olan təkvini vilayətin qüvvəsi sayəsində kainatı ram etmək və ona təsir göstərmək dir.


Əhli-beytə əzadarlıq keçİrİlməsİ barədə rəvayət vardırmı?


1. İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: “Allah bizim şiələrimizə rəhmət etsin. And olsun Allaha, onlar mömindirlər. And olsun Allaha, onlar öz sonsuz kədərləri ilə bizim müsibətlərimizə həmdərddirlər.”


ӘMR BЕ MӘRUF VӘ NӘHY ӘZ MÜNKӘR VƏ ŞӘRTLӘRI NƏDİR?


Əmr bе mәruf vә nәhy әz münkәrә bаşlаmаzdаn әvvәl, оnun nеcәliyini vә şәrtlәrini öyrәnmәliyik.
1.Mәruf vә münkәr nә dеmәkdir?...


Nə üçün əzadarlığa aşuradan bİr neçə gün əvvəl başlanılır?


Cavab: İmam Hüseynə (ə) əzadarlıq keçirilməsi müqəddəs şəriətin tapşırılmış göstərişlərindəndir.Amma bu əzadarlığın forması xalqın istəyindən asılıdır. Bəzi yerlərdə Aşura gününədək, bəzi yerlərdə İmamın üçünədək, bəzi yerlərdə isə İmamın yeddisinədək əzadarlıq keçirilir. ...


Peyğəmbər (s) hədİs yazmağı qadağan etmİşdİmİ?


Çox təəssüfləndirici haldır ki bəzi hədisçilər hədis yazmağın qadağan edilməsini Peyğəmbərə (səlləllahu əleyhi və alih) nisbət verərək demişlər: Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) buyurmuşdur: “Mənim dediklərimin arasından Qurandan başqa heç nə yazmayın kim də Qurandan başqa bir şey yazıbsa onu məhv etsin.”


İmam Hüseynİ (ə) böyük həvəslə Kufəyə dəvət edənlər nə üçün ondan üz döndərdİlər?


Kufədən İmama gələn də`vət məktubları o qədər çox idi ki, Kufədə inqilabi əhvali-ruhiyyə olduğunu güman etməyə əsas vardı. Məktubların sayı on iki mini keçmişdi. Amma hadisələrin gedişatından mə`lum olur ki, bu məktubların böyük bir hissəsi maddi təmənnalı insanlar tərəfindən yazılıbmış.


Kərbəlada İmamın (ə) ətrafında neçə nəfər var İdİ?


Müxtəlif mənbələrdə Aşura günü İmamın köməkçilərinin sayı fərqli bildirilir. Məsələn, Təbəri İmamın ətrafında 100 nəfərə yaxın adamın olduğunu bildirir. Qeyd olunur ki, onlardan beşi həzrət Əlinin (ə) övladları, on altısı Bəni-Haşimi, qalanları isə müxtəlif qəbilələrdən olmuşdur. İbn Şəhr Aşub orada 82 nəfərin olduğunu bildirir.


İmam Hüseyn (ə) öz düşmənlərİndən su İstəmİşdİrmi?


Aşura gününün birinci yarısında köməkçiləri, ailəsi və özü susuzluqdan əzab çəkən İmamın (ə) düşməndən su istəməsi haqqında mö`təbər mənbələrdə heç bir mə`lumat yoxdur. Susuzluq mövzusu məddahların təsvir etdiyi səviyyədə heç bir mənbə`də göstərilməyib. İmamın (ə) Aşura günü oxuduğu şe`rlər, dilindən qopan sözlər misilsiz izzət və şərəfi təcəssüm etdirir.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter