İman və küfrün tarixi nə zamandandır?


İnsan daima öz keçmişi ilə maraqlanır. Bunun iki səbəbi var: biri xəstəlikdir – nostalji xəstəliyi. Bu xəstəliyə tutulanlar keçmiş günlərini daim xatırlayaraq o günlərlə yaşamaq istəyirlər. Onlarda gələcək üçün elə bir həyat ümidi yoxdur. Keçmişə normal maraq isə təbiidir. ...


NƏ ÜÇÜN ƏLİ (Ə) “QƏDİR-XUM” HƏDİSİNƏ İSTİNAD ETMƏDİ?


Bə’ziləri bəhanə axtarıb deyirlər ki, əgər əzəmətlə yad edilən “Qədir-Xum” hədisi həqiqətdirsə, nə üçün Əli (ə), onun Əhli-beyti və dostları zəruri hallarda ona istinad etmirdilər? Onların Əlinin (ə) xilafətini sübut etmək üçün bu mühüm sənədə əsaslanmaları daha yaxşı olmazdımı?


Ruhİ sakİtlİk necə əldə edİlİr?


İnsanın psixoloji durumu onun səadətini təmin edən ilkin amillərdəndir. Həyəcan, qorxu, qəzəb kimi ruhi təlatümlər xoşbəxtlik yolunda ciddi manielərdir.
Əsrimizin insanları uyğun ruhi sarsıntılardan əziyyət çəkir, çox vaxt çıxış yolu tapmaqda aciz qalırlar. ...


ALLAHA YAXINLIQ NECƏ OLUR?


İnsan özünü Allahdan ehtiyacsız bilib, ehtiyaclarını müstəqil şəkildə tə’min etməyə çalışdıqca, daha da nadanlaşır və Allahdan uzaq düşür. Əksinə, özünü Allahdan ehtiyaclı bilən insan, təkamül yolu keçib elə bir mərhələyə çatır ki, artıq özünü müstəqil varlıq kimi hiss etmir. Allahın sevimli bəndələrinin nail olduğu bu məqamda bəndə ilə mə’bud arasında heç bir hicab qalmır....


İMAN NƏ VAXT NİCATVERİCİDİR?


Maraqlıdır ki, iman necə əldə olunur? Bə᾽ziləri belə hesab edirlər ki, iman yalnız inanmaqdan ibarətdir. Guya Allaha inanan insan bütün günahlara batsa belə, behiştə gedəsidir. Bu fikirdə olanlar Mürciə adı ilə məşhurdur. ...


HƏDİSLƏRƏ GÖRƏ SƏCDƏNİN TƏ’SİRLƏRİ NƏDİR?


Səcdə Allah qarşısında kiçilmək və bəndəliyin ən üstün dərəcəsidir.İnsan səcdə qılmaqla özünü varlıqla həmrəng edir.
“Göylərdə və yerdə olanlar Allaha səcdə edərlər....


Tarixdə özünü peyğəmbər məscidinin sütununa bağlayan kim idi?


Təfsirçilərin fikirincə, «Bilə-bilə Allaha, onun peyğəmbərinə və aranızdakı əmanətlərə xəyanət etməyin» ayəsi Əbu Ləbabə haqqında nazil olmuşdu. Əbu Ləbabə kimdir?..


HƏZRƏT MӘRYӘM HAQQINDA QURANDA NƏ DEYİLİR?


«Mәryәm» nә dеmәkdir? Аllаh-tәаlа Hәzrәt İsаnı hәzrәt Mәryәmә nеcә әtа еtdi? Mәryәmin körpәsinin görәn insаnlаr nә dеdilәr vә körpә оnlаrа nә dеdi?Hәzrәt İsа özünü Аllаhın bәndәsi, yохsа оğulu kimi tаnıtdırırdı? Аllаh-tәаlа Hәzrәt Yәhyаnı аtа-аnаsınа hаnsı hаldа әtа еtdi? Hәzrәt Yәhyа nеcә rәftаr еtdi vә оnun аqibәti nеcә оldu?


NӘ ÜÇÜN ŞİӘ MƏZHƏBI CӘFӘRİ MӘZHӘBİ ADLANIR?


Şiə məzhəbinin İmam Cəfər Sadiq (ə)-ın elmi və siyasi fədakarlıqları sayəsində genişlənib yayılması üçün bu məzhəbə Cəfəri məzhəbi adı verilmişdir. Bizim məzhəbimiz Cəfəri məzhəbidir və biz bu adla fəxr edirik. ...


Şeytana hər cəhətdən yaxın olanlar KİMLƏRDİR?


Peyğəmbər (s.) bir gün səhabələri ilə oturmuşdu. Bu vaxt qapı döyülür. Şeytan insan surətində Peyğəmbər (s)-ın hüzuruna gəlib deyir: Ya peyğəmbər (s) mən Allah tərəfindən göndərilmişəm. Hər nə soruşsan düzünü deyəcəyəm. Allah mənə əmr edib. Peyğəmbər (s) buyurdu: Mən Allah tərəfindən şeytandan bəzi qısa-qısa suallar soruşdum.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter