Necə dost seçməlİYİK?


“Bir gün zalım öz əllərini didər və deyər: Ey kaş, Allahın peyğəmbəri getdiyi yolu gedəydim. Vay olsun mənə! Kaş filankəslə dostluq etməyəydim! Quran mənə gəlib çatdıqdan sonra, o məni Allahı yad etməkdən yayındırdı. Şeytan həmişə insanı yalqız qoyub gedəndir”. (Furqan surəsi, ayə 27-29)


Mövlud və şəhadət günlərİnİn qeyd edİlməsİ düzgübdürmü?


Quran Peyğəmbərə hörmət edənləri tərif edir:
\"Ona (O Peyğəmbərə) iman gətirən, hörmət edən, yardım göstərən və onunla (Onun peyğəmbərliyi sayəsində) endirilmiş nurun (Quranın) ardınca gedənlər − məhz onlar nicat tapanlardır.” /Əraf surəsi, 157-ci ayə/.


Qurani – Kərimə aid bu məlumatları bilirsiznizmi?


1. Bismillahsız olan surə tövbə surəsidir.
2. İki Bismillah olan surə Nəml surəsidir.
3. Quranın ərusu Ər-rəhman surəsidir.


İslam dini uşağı döyməyə icazə verirmi?


İslam dinində uşağı tərbiyə məqsədilə tənbeh etməyə icazə verilir. Ancaq əgər o həddə çatar ki, diyəsi vacib olar, haramdır. Yəni əgər bir valideyn uşağı elə vura ki, əti göyərər - bu əməl haram hökmündədir.


Necə kamil olaq?


Yazıya Məsum İmamlarımızdan, İmam Sadiqin (Ona salam olsun!) hikmətli kəlamlarıyla başlamaq istəyirəm. O həzrət buyurmuşdur:
\"Camaatı dininizlə deyil, əməlinizlə moizə edin. Əgər insanlar sizin əməlinizdə təqva və çalışqanlıq, namaz və xeyir əməllər görsələr, bu, ən gözəl dəvət və moizədir. Sual oluna bilər ki, bunun üçün nə etmək gərəkdir və insan həmişə nəyi xatırlamalıdır?


Nİyə İnsanlar Allaha şərİk qoşurlar?


Allahı tanımaq fitri olsa da, bəzi insanların fikri cəhətdən müşrik olduqlarının şahidi oluruq. Buna görə də, belə bir sual meydana çıxır ki, görəsən insanın bu mənəvi xəstəliklə üzləşməsinə səbəb nədir? Əgər bu xəstəliyin səbəbləri müəyyən olunsa, onun müalicə yolları da tapılar. Bu xəstəliyi bir neçə səbəblərlə əlaqələndirmək olar:


Din nədir?


Din – peyğəmbərlərin Allah tərəfindən bəşəriyyəti hidayət etmək və onlara yol göstərmək üçün gətirdiyi bir sıra elmi, əxlaqi və əqidəvi göstərişlərdən ibarətdir. Bu əqidələrə e`tiqad bəsləyib onun göstərişlərini yerinə yetirmək insanın hər iki dünyada səadət və xoşbəxtliyini tə`min edir.


ALLAH İNSANI NƏ ÜÇÜN YARATDI?


Allah-taala insanı ali bir hədəfə yetişmək üçün yaratmış, həmin hədəfə yetişməsi üçün onu müxtəlif qüvvələrlə təmin etmişdir. Bu hədəf insanın Allah-talanın bəndəliyi və Onu tanımaq məqamına yüksəlişdən başqa bir şey deyil. Həmin hədəfə yetişən insan Allahın uca xəlifəlik-canişinlik məqamına çatmış olur.


QURAN QİRAƏTİ ELMİNDƏ ƏHLİ-BEYT (Ə) TƏRƏFDARLARİNİN HANSİ XİDMƏTLƏRİ OLUB?


Müəyyən səbəblərə görə adını çəkmək istəmədiyimiz bəzi təriqətlər belə bir şayiə yayırlar ki, Quranın qiraəti elmində şiələrin heç bir xidməti yoxdur. Bütün xidmətlər başqa təriqətə məxsusdur. Mövzu ilə bağlı \"QuranEvi” dətnəyi olaraq \"Əxlaq elmləri” üzrə tədqiqatçı Rza Əzizoğluna müraciət etdik.


İMAM ZAMAN AĞANIN (Ə.F.) ƏHLİ-BEYT (Ə) ARDICILLARINA TÖVSİYƏLƏRİ NƏDİR?


İmam Zaman ağanın (ə.f.) Əhli-beyt (ə) ardıcıllarına tövsiyələri:
1. Allahdan qorxun, təqvalı olun.
2. Bizə sizi fitnədən və imtahandan xilas etməyə kömək edin.


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter