İmamətİ əqlİ dəlİllə necə İsbat etmək olar?


İmamətİ əqlİ dəlİllə necə İsbat etmək olar?İmamların ismətini isbat etmək üçün əqli dəlildən necə yararlanmaq olar?


İmamın İsmətİ hədİslərdə necə bəyan olunub?


İmamın İsmətİ hədİslərdə necə bəyan olunub?Hədislər Əhli-beyt İmamlarının isməti barədə nə deyir? Peyğəmbər və İmamların hədislərində Əhli-beytin isməti onların digər fəzilətləri qarşısında qərar tutur. Bu haqda şiə və sünni hədis mənbələrində Əhli-beytdən çoxlu kəlamlar bizə yetişmişdir.


Əhlİ-beytdən məqsəd kİmlərdİr?


Əhlİ-beytdən məqsəd kİmlərdİr?Təthir ayəsində zikr olunan Əhli-beytdən məqsəd kimlərdir; İmamlarmı, yoxsa Peyğəmbərin xanımlarımı?


“Təthİr” ayəsİ və İsmətə dəlalət edİrmİ?


“Təthİr” ayəsİ və İsmətə dəlalət edİrmİ?Təthir ayəsi nə deyir və onu əsas tutaraq Əhli-beytin ismətini necə isbat etmək olar?
Təthir ayəsi belədir:
«...إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً»؛
“Ey Əhli-beyt! Allah sizdən çirkinliyi (günahı) yox etmək və sizi tərtəmiz (pak) etmək istər!”. (Əhzab surəsi, 33-cü ayə)...


Quranİ-Kərİmdə əmr sahİblərİndən məqsəd kİmlərdİr?


Quranİ-Kərİmdə əmr sahİblərİndən məqsəd kİmlərdİr?Bəzilərinin nəzərinə görə, ulul-əmr (əmr sahibləri) yalnız hökümət işlərində olanlara aiddir. Buna görə də, onların məsumluğu ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Sizin bu suala münasibətiniz necədir?


“Əmr sahİblərİ” ayəsİ və İsmət məsələsİ


“Əmr sahİblərİ” ayəsİ və İsmət məsələsİQuran təfsirçilərindən bir neçəsi “Əmr sahibləri” ayəsini İmamların ismətinə dəlil olaraq istifadə etmişlər. Ayə belədir:
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ».
“Ey iman gətirənlər! Allaha, Peyğəmbərə (s) və özünüzdən olan ixtiyar (əmr) sahiblərinə itaət edin!” (Nisa surəsi, 59-cu ayə)


İmamət nədİr?


İmamət nədİr?İmamətin məsumluğunun zəruri olmasının hansı özəllikləri vardır?
Bu sualın cavabına başlamadan öncə İmamətin düzgün anlamına, sonra İmamətin məqamına diqqət edək. Daha sonra isə İmamətlə peyğəmbərliyin fərqli məqamlarına aydınlıq gətirək.


Peyğəmbər (s) nə üçün Zeynəblə evləndİ


Peyğəmbər (s) nə üçün Zeynəblə evləndİQurani-Kərimdə bəzən Peyğəmbərin bəzi əməllərinə etiraz olunur. Məsələn, Zeynəblə evlənmək məsələsində bu məzmunda ayə nazil oldu: «Ya Peyğəmbər, başqalarının sənin haqqında nə deyəcəklərmi deyə qorxursan? Bir halda ki, Allahından qorxmağın yaxşıdır». Ayədən göründüyü kimi bu cür qorxu peyğəmbərin məsumluğuna xələl yetirmirmi?


Peyğəmbərİn (s) heç unutqanlığı oldumu?


Peyğəmbərİn (s) heç unutqanlığı oldumu?Bir yəhudi şəxs peyğəmbərdən sual soruşur. Peyğəmbər (s) cavabında: sabah gəl, cavabını söyləyərəm, deyir. Lakin ertəsi gün peyğəmbərə (s) vəhy nazil olmur və xəbər bir neçə gün gecikir. Vəhyin bu qədər gecikməsinə səbəb cavab verəcəyini vəd edərkən inşallah sözünü unutmağından irəli gəlir. Bu hərəkətilə peyğəmbər (s) cavabın sanki özü tərəfindən olacaqmış kimi davranmış, bu kiçik və gizlin şirkə səbəb olmurmu?


Peyğəmbərİn (s) Allaha sığınması nədən İdİ?


Peyğəmbərİn (s) Allaha sığınması nədən İdİ?Əgər Peyğəmbər (s) məsumdursa və şeytan da məsum insana yol tapa (tovlaya) bilməzdisə niyə Allah ona buyurdu:
«قل اعوذ بربّ النّاس ... من شرّ الوسواس الخنّاس...»
(Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram insanların Rəbbinə;… Vəsvəsə verənin, (Allahın adı çəkiləndə isə hövlündən) geri çəkilən (şeytanın) şərrindən…”...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter