İsmətin əhatəsi necədir və hansı sahələrə şamil olur?


İsmətin əhatəsi necədir və hansı sahələrə  şamil olur?İsmət geniş əhatəyə malikdir. O cümlədən: zaman əhatəsi, aid olunma sahəsi və mərtəbə cəhətindəki əhatəsi.
1. Zaman cəhətdən məqsəd budur ki, görəsən pey-ğəmbərin isməti yalnız onun peyğəmbərliyi dövrünəmi aiddir, yoxsa ondan qabaq və sonrakı ömrünü də əhatə edirmi?...


Necə ola bilər kİ, təklifi olmayan bİr uşaq məsum hesab olunsun?


Necə ola bilər kİ, təklifi olmayan bİr uşaq məsum hesab olunsun?İsmət təklif və məsuliyyət gətirmək zorundadır. Necə ola bilər ki, təklifi olmayan bir uşaq məsum hesab olunsun?


Bİr kəsin hec səhv etməməsİ mümkündürmü?


Bİr kəsin hec səhv etməməsİ mümkündürmü?Bir qrup insanın tamamilə günahdan məsum olması inanılmazdır. Bir kəsin hec səhv etməməsi mümkündürmü? Ola bilsin aşkarda ondan hec bir yanlışlıq görməyiblər. Ola bilməzmi ki, gizlində müsbət insan olmayıblar?


İsmət və günahı özündən uzaqlaşdırmaq necə mümkün ola bilər?


İsmət və günahı özündən uzaqlaşdırmaq necə mümkün ola bilər?Peyğəmbər və İmamların isməti (günahın qarşısını almaları) “Rəf`i” formasındadır, yoxsa “Dəf`i” tərzində?


İsmətlİlİyİ İnsan özümü qazanır?


İsmətlİlİyİ İnsan özümü qazanır?İnsanlara ismət əldə etmək üçün qabiliyyəti Allah-taalamı verir, yoxsa insanlar özlərimi qazanırlar?


Məsumlar öz İxtİyarları əsasındamı günahdan uzaq oldular?


Məsumlar öz İxtİyarları əsasındamı günahdan uzaq oldular?Necə isbat etmək olar ki, məsumlar öz ixtiyarları ilə mə-sum qalmalarına çalışdılar və sonda Allah onları o məqama təyin etdi?


Bİz məsum ola bİlərikmi?


Bİz məsum ola bİlərikmi?Peyğəmbər və İmamlar məsumdurlar və onlar ömürlərinin ilkin çağlarından irfanın şirinliyini dadmışlar. Ancaq biz bəxtsizlər gərək bir ömür Allaha qovuşmaq üçün əziyyət çəkək, o da məlum deyil sonda ismətə çatacağıq ya yox. Əgər Allah-taala peyğəmbər və İmamlara bəxş etdiyi elmi bizə də versəydi o zaman biz də məsum olardıq. Belə deyilmi?


İsmət elmdənmİ yaranır?


İsmət elmdənmİ yaranır?Adətən deyirlər ki, məsumlardakı ismət onlarda olan xüsusi elmdən qaynaqlanır. Bu elm nə kimi xüsusiyyətlərə malikdir ki, ismətə zəmin yaradır? Bizlər isə günahın pisliyini və onun əzabını bilsək də yenə günah edirik.


İsmət və şəhvət bir yerdə necə mümkündür?


İsmət və şəhvət bir yerdə necə mümkündür?Əgər Peyğəmbər (s) və İmamlar bizim kimi insandırlarsa - yəni nəfsani və şəhvət hisslərinə malikdirlərsə, yaxşılıq və pisliyə tərəf yönəlməyə meyillidirlərsə necə ola bilər ki, hər növ günah və xətadan məsum qalsınlar?


İsmət (məsumluq) nə deməkdİr?


İsmət (məsumluq) nə deməkdİr?İsmətin mənası nədir və hansı anlamı daşıyır?


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter