İNSAN ALLAHA YAXINLAŞA BİLƏRMİ?


Əvvəlcə “yaxınlıq” kəlməsinin mənalarına nəzər salaq. Yaxınlıq üç cür ola bilər:
1.Məkanca yaxınlıq: İki mövcud məkanca yaxın ola bilər. Məsələn, bir həyətdə tikilmiş iki ev bir-birinə yaxındır.
2.Zamanca yaxınlıq. Məsələn, iki hadisə zamanca yaxın ola bilər.


HƏR İŞDƏN ÖNCƏ ALLAHIN ADI ÇƏKİLМƏSİNİN FAYDASI NƏDİR?


Cavab: Allaha diqqətin əмəlin paklığına təsirini nəzərə aldıqda aydın olur ki, hər hansı bir işdən qabaq Allahın adı çəkildikdə insanın diqqəti həмin işin paklığına, düzgünlüyünə yönəlir. Bu işin hətta başqa faydaları olмasaydı da, yuxarıda deyilən fayda bəs edərdi...


necə Salam verməlİYİK?


Salam verməyin özünə gəldikdə isə yarışmaq lazımdır yaxşı salam verməkdə, birinci salam verməkdə. Gözləmək lazım deyil kim birinci salam verdi. Ay qoy o versin, sonra mən verərəm, deyərlər ki, belədir, elədir. Ümumiyyətlə, salam verməkdə insanlar bir-biri ilə yarışmalıdır....


\"Nəhcül-Bəlağə\" nə kİtabdır?


İlahi səfırlər iki cür möcüzəyə malik idilər. Əməli möcüzə və söz möcüzəsi. Əməli (fel) möcüzə, Allahın izni ilə insana xas olan təkvini vilayətin qüvvəsi sayəsində kainatı ram etmək və ona təsir göstərmək dir.


İBADƏTİN HƏQİQƏTİ NƏDİR?


İbadət müxtəlif mə’na və əlaqələrə malik olub, genişlik baxımından bir-birindən fərqlənir:
1. İbadət, Allah qarşısında kiçilməklə icra olunan bir əməldir və zatən, Allahdan qeyrisi ilə bağlılığı yoxdur. Məsələn, namaz, oruc, həcc və s.
2. İbadət, Allaha yaxınlaşmaq məqsədi ilə icra olunan əməldir. Onun ilk ünvanı bəndələr da ola bilər. Məsələn, xüms, zəkat, cihad və s.


BÖYÜK GÜNAHLARDAN HESAB OLUNAN “QӘZF” NƏDİR?


Günаhlаr аrаsındа әn çirkin günаhlаrdаn biri “qәzf”, yәni böhtаn, iftirа, söyüş, tәhqir yоlu ilә insаnlаrın şәхsiyyәtini аlçаltmаqdır. Hәzrәt Pеyğәmbәr (s) buyurur: “Mömin insаnı küfrdә ittihаm еtmәk оnu öldürmәk kimidir.” (\"Nәhcül-bәlаğә\", sәh.611)


AŞURA HANSI GÜNDÜR?


Aşura ərəblərin cahiliyyət dövründə rəsmi bayram günləri idi. Həmin gündə xalq oruc tutb şənlik keçirirdilər. Iranda novruz günü bayram günü hesab edildiyi kimi, ərəblər arasında da Aşura günü, tarixi bayram günü və ayrı-ayrı Әrəb qəbilələrinin bir-birinin görüşünə getdiyi gün kimi qeyd olunurdu. Həmin gündə camaat təzə paltar geyib şəhəri bəzəyirdilər. Hələ də Yezidi tayfası adlı bir ərəb tayfası hər il həmin günü qeyd etməkdədirlər.


\"İSMİ-ƏZƏM\" NƏ DEMƏKDİR?


Mənası, Əzəmətli hərflər deməkdir.
İləyh (Allah) kəlməsi ilə başlayır, huvə (yəni o ) kəlməsi ilə qurtarır. İsmi əzəm, hərflərində nöqtə yoxdur. Hərəkələrini (işarə, saitlər) dəyişsən belə, məna dəyişmir.


Namaza əhəmiyyətsiz yanaşmağın nətİcəsi nədİr?


Namaza əhəmiyyət vermək Allahın böyük mükafatları ilə nəticələndiyi kimi, namaza diqqətsiz yanaşmaq da bir çox ilahi əzabları insanlara nazil edir. Qur`ani-kərimdə namaza əhəmiyyətsiz yanaşmaığın bəlaları haqqında olan bir neçə ayəni diqqətinizə çatdırırıq.


Ayətul-kürsü haqqında nə bİlİrsİnİZ?


İmam Məhəmməd Baqir (ə) buyurub: \"Hər kim Ayətul-kürsünü bir dəfə oxusa, Allah min dünya və min axirət bəlasını ondan uzaqlaşdırar. Dünya bəlalarından ən azı fəqirliyi, axirət bəlasından isə qəbr əzabını onda uzaqlaşdırar\".


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter