Mömİn kİmdİr?


«Möminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah adı çəkiləndə ürəkləri qorxudan titrəyər, Allahın ayələri oxunduğu zaman imanları daha da artar, onlar ancaq öz Rəbbinə təvəkkül edərlər.* O kəslər ki, namaz qılar və verdiyimiz ruzidən (Allah yolunda) sərf edərlər.* Onlar həqiqi möminlərdir. Onların öz Rəbbi yanında dərəcələri vardır. Onları bağışlanma və tükənməz, gözəl ruzi gözləyir.»


Allah Təala necə dua etməyİmİzİ İstəyİr?


Allah Təala necə dua etməyİmİzİ İstəyİr?İslamın böyük Peyğəmbəri (s) Həzrət Muhəmməd (s) Cəbrayildən (ə) və Cəbrayil (ə) də Allah Təaladan nəql edir: \"Ey mənim bəndələrim! Hamınız yolunuzu azmısınız, məgər o kəslərdən başqa ki, onlara yol göstərmişəm. Ona görə Məndən hidayət istəyin ki, sizi hidayət edəm....


Qədr gecəsİnİn əməllərİ necədİr?


Qədr gecəsİnİn əməllərİ necədİr?Əhya saxlayan şəxsə aşağıdakı əməlləri yerinə yetirmək müstəhəbdir:
1) Qüsl etmək. Qüsl edərkən belə niyyət etməlidir: \"Əhya gecəsinin qüslünü edirəm qürbətən iləllah”. Bu qüslün böyük savabı vardır.
2) Səhərə qədər oyaq qalıb ibadətlə məşğul olmaq. Səhərə qədər oyaq qalıb ibadətlə məşğul olmağın mənası budur ki, insan Quranı qarşılayaraq deyir: \"İlahi, Sən bu gecə


Oruc başqa dİnlərdə də varmı?


Oruc başqa dİnlərdə də varmı?Xristianlıqda da oruc vacibdir. Xristianlıqda oruc kilsənin üçüncü əmridir. Quranın bildirdiyinə görə oruc xristianlara da vacib buyurulmuşdur. Xristianlıqda oruc və pəhriz etmək eyni anlamdadır. Orucun məqsədi günahların cəzasını bu dünyadan başlayaraq çəkməkdir. Incil oruca böyük önəm verir. Ancaq orucun vaxtları, onların qanunları xristiyan məzhəblərində fərqlidir...


Qədr gecəsİ kİmİn üçündür?


Qədr gecəsİ kİmİn üçündür?Qədr gecəsi elə bir məqama malikdir ki, Quranın söylədiyi kimi dərk ediləsi deyildir. Əgər hər kimsə bu cür əzəmətli bir gecəni dərk edə bilirsə, deməli vəhylə əlaqəsi vardır...


Qəlbİ necə nuranİ etmək olar?


Qəlbİ necə nuranİ etmək olar?Allah-Təala bizləri fitri olaraq, pak yaratmışdır. Ancaq çox təəsüf ki, bizlər zaman keçdikcə yolumuzu azırıq. Qəlbimizin nuraniliyi get-gedə azalır. O yerə qədər ki, bu nur sönür və bizim insaniyyətimizdən heç bir şey qalmır. Bəzən bu zülmətdə fitri paklığımız cuşa gələr və bu zülmətə qarşı mübarizəyə qalxar. Bu zaman qəlbində təşviş və həyəcan hiss edərsən. Bu zaman qəlbimizə etdiyimiz bu pislikləri başa düşməyə başlayırıq. Görəsən nuranilik üçün başqa bir yol vardırmı?


İnsanın yanında neçə mələk olur?


İnsanın yanında neçə mələk olur?Mələklər insanlar üçün bir qoruyucu məmurlardır. Kəəb deyir: \"Əgər Allah sizə mələklər təyin etməsəydi, pərilər sizi yeyəcəklərdə, içəcəklərdə rahat buraxmazdılar”. Peyğəmbərimiz (s) buyurardı: \"İnsanla bir yerdə bir neçə mələk vardır”. Həzrət (s) buyurur: \"Biri sağ tərəfdə olan nazir mələkdir, əgər yaxşı iş görsən onun on qatını yazarlar. ...


ZİKR DEDİKDƏ MƏQSƏD NƏDİR?


ZİKR DEDİKDƏ MƏQSƏD NƏDİR?Allahı zikr etmək böyük bir ibadət, insanın özünü qurmasında, nəfsini təkmilləşdirməsində və onun Allah dərgahına doğru seyr etməsində ən yaxşı yoldur. İndi ayə və rəvayətlərdə qeyd olunan «zikr»in mənasının nə olduğunu aydınlaşdırmalıyıq. Görəsən, məqsəd \"sübhanallah”, \"əlhəmdu lillah” və \"la ilahə illəllah” kimi tələffüz olunan zikrlərdirmi, yoxsa məqsəd başqa şeydir? Bu kimi sözlər batini diqqət olmadan belə bir mühüm təsirə malik ola bilərmi?


Dualarımızda Allahdan nə istəyək?


Dualarımızda Allahdan nə istəyək?Bizə həmişə tövsiyə edirlər: \"Qunutda, qeyri-qunutda, namazda və qeyri-namazda Allahdan elm istəyin. Faydasız elmdən Allaha pənah aparın”.
Hədislərdə oxuyuruq ki, insanların ən acizi o kəsdir ki, dua etməyi bacarmır və bilmir ki, dua edən zaman nə demək lazımdır. Allahdan nələri istəsək daha fəzilətli olar?


Mİsİr Pİramİdalarındakı Sİrlər nədir?


Mİsİr Pİramİdalarındakı Sİrlər nədir?Təkamül nəzəriyyəsinin iddialarını və yalanlarını bir kənara qoyub tarixi qaynaq və kəşfləri araşdırsaq, qarşımıza inkişaf etmiş texnologiyalardan istifadə edən mədəniyyətlər çıxar. Qədim Misir, maya və şumerlərdən günümüzə qədər qalan izlər göstərir ki, onlar elektrik, elektrokimya, elektromaqnetizm, meteorologiya, hidrogeologiya, tibb, kimya və fizika kimi elm sahələrindən geniş miqyasda istifadə ediblər...


© Gürcüstan - İslami Təhqiqat qrupu 2012 . Flag Counter